Användarhandbok Avbryt

Kunskapsbaserad autentisering

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Aktivera meddelanden utan länkar
   6. Anpassa e-postmallar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän 
 7. Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser 
 2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Aktivera en autentiseringsmetod för mottagare i USA med hjälp av mottagarens offentliga information som hämtas från flera offentliga databaser.

Översikt

Kunskapsbaserad autentisering (KBA) är en förstklassig tvåfaktorsautentiseringsmetod som säkerställer en högnivåverifiering av identiteten. Kunskapsbaserad autentisering är endast tillgänglig för att kontrollera identiteten på mottagare baserade i USA.

Autentiseringsprocessen uppmanar mottagaren att ange sitt för- och efternamn samt sin hemadress. Mottagaren kan också välja att ange de fyra sista siffrorna i sitt amerikanska personnummer.

Efter att ha svarat på flera frågor kan mottagaren interagera med avtalet.

Tillgänglighet:

Kunskapsbaserad autentisering finns endast tillgängligt för företagslicenser.

KBA är en premiummetod för autentisering som debiteras per användning:

 • Transaktioner måste köpas via din Adobe-säljare.
 • Transaktioner är en resurs på kontonivå. Förbrukningen från alla grupper hämtas från samma globala pool.

Konfigurationsomfattning:

Funktionen kan aktiveras på både konto- och gruppnivå.

Obs!

Kunskapsbaserad autentisering är endast tillgänglig för mottagare baserade i USA

Så fungerar det

När mottagaren öppnar listan Granska och signera länk, levereras de till sidan för KBA-identitetsverifiering där de uppmanas att ange sitt namn och sin adress:

Den angivna informationen används för att fråga flera offentliga databaser och generera en lista med tre till fyra icke-triviala frågor för mottagaren.

Exempelfrågor:

 • Välj rätt husnummer för adressen som du delade med {ett namn}
 • Vilket av följande flygplan har du ägt.
 • I vilken av följande städer har du gått på college
 • Av vem köpte du fastigheten {en adress}?
 • Vilket åldersintervall motsvarar åldern på {ett namn}

 

När autentiseringen är klar kan mottagaren visa och interagera med avtalet.

Om mottagaren av någon anledning stänger avtalet innan hen slutfört åtgärden måste de autentisera sig på nytt.

För att skydda mot brute force-försök till autentisering kan KBA-metoden konfigureras för att avbryta avtalet efter ett definierat antal misslyckade försök.

Konfigurera kunskapsbaserad autentisering när du skapar ett nytt avtal

När kunskapsbaserad autentisering är aktiverad kan avsändaren välja det i rullgardinsmenyn Autentisering till höger om mottagarens e-postadress:

Välj autentiseringsmetod

En valfri konfiguration av KBA-metoden kan kräva att avsändaren infogar mottagarens namn.

Det här alternativet säkerställer att mottagarens namn förblir konsekvent under hela transaktionens livstid.

KBA med obligatoriska namnvärden

Obs!

Om KBA inte är ett alternativ för avsändaren är autentiseringsmetoden inte aktiverad för gruppen som användaren skickar från.

Förbrukning av premiumautentiseringstransaktioner

Eftersom det är en premiumautentiseringsmetod måste KBA-transaktioner köpas och vara tillgängliga för kontot innan avtal kan skickas med KBA konfigurerat.

KBA-transaktioner förbrukas på per-mottagare-basis.

Ett avtal som har konfigurerats med tre mottagare och autentiseras med KBA förbrukar t.ex. tre autentiseringstransaktioner.

 

När du konfigurerar ett avtal med flera mottagare förbrukas en transaktion för varje mottagare som autentiseras med KBA från den totala volym som är tillgänglig för kontot.

 • Om du avbryter ett Avtalsutkast med KBA konfigurerat återförs alla transaktioner för KBA-autentisering till den totala mängden som finns på kontot.
 • Om du avbryter en pågående transaktion returneras inte autentiseringstransaktionen till den totala volym som är tillgänglig för kontot.
 • Om du ändrar en autentiseringsmetod till KBA (från någon annan metod) förbrukas en transaktion
  • Om du ändrar samma mottagare fram och tillbaka mellan KBA och andra metoder förbrukar du bara en transaktion.
 • Om du ändrar autentiseringsmetod från KBA till en annan metod returneras inte transaktionen
 • Varje mottagare som autentiserar med KBA förbrukar bara en transaktion, oavsett hur många gånger de försöker genomföra processen.

 

Spåra tillgänglig volym

Så här övervakar du volymen av KBA-transaktioner som är tillgängliga för kontot:

 • Gå till Skicka-inställningar > Alternativ för signeraridentifiering
 • Tryck på länken Spåra användning:
Sidan Skicka-inställningar med Spåra användning markerat för KBA

Konton som har köpt tjänsten under VIP-licensieringsprogrammet har en modifierad format-pop-out som spårar användning för att bättre representera antalet transaktioner inom ramen för deras licenssystem.  

VIP-format för transaktionsförbrukning

Granskningsrapport

En lyckad KBA-identitetsverifiering loggas uttryckligen i granskningsrapporten med den autentiseringstoken som tillhandahålls av LexisNexis.

Granskningsrapport för KBA – verifierad identitet

Om avtalet avbryts på grund av att mottagaren inte kan autentisera anges orsaken uttryckligen:

Granskningsrapport för KBA – misslyckad identifiering

Metodtips och överväganden

 • Om signatur med tvåfaktorsautentisering inte krävs för de interna signaturerna, överväg Acrobat Sign-autentiseringsmetoden istället för KBA för att minska friktionen med signering och spara in på förbrukningen av transaktioner med premiumautentisering.

Konfigurationsalternativ

Kunskapsbaserad autentisering har två uppsättningar kontroller som är tillgängliga för konfiguration på konto- och gruppnivå:

 • Skicka-inställningar styr avsändarens åtkomst till och konfiguration av KBA-alternativet.
 • Säkerhetsinställningar styra mottagarens upplevelse så länge som hur många försök de kan göra innan avtalet avbryts.

Aktivera autentiseringsmetoden under Skicka-inställningar

Alternativet att använda kunskapsbaserad autentisering kan aktiveras genom att gå till Skicka-inställningar > Alternativ för identifiering av signerare

 • Kryssrutan Kunskapsbaserad autentisering när det är markerat är KBA ett tillgängligt alternativ för de avtal som skapas i gruppen.
 • (Valfritt) Kräv signerarens namn på sidan Skicka - När detta alternativ är markerat måste avsändare ange mottagarens namn. Detta namnvärde kvarstår under signeringscykeln. Mottagaren har inte tillåtelse att ändra det.
  • Om du aktiverar det här alternativet förhindras mottagaren från att delegera avtalet (inklusive automatisk delegering)
  • Ersätt signerare fungerar för avsändaren från den moderna sidan Hantera.
 • (Valfritt) När KBA har aktiverats kan du definiera det som standardmetoden som ska användas när ett nytt avtal skapas
 • Spara ändringen på sidan.
Sidan Skicka-inställningar som visar 8KBA-identitetsautentiseringskontrollerna

Konfigurera säkerhetsinställningarna

Kunskapsbaserad autentisering har tre konfigurerbara alternativ som du hittar på sidan Säkerhetsinställningar:

 • Begränsa antalet försök – Den här kryssrutan är markerad som standard och aktiverar säkerhetsalternativet att avbryta avtalet om en mottagare inte lyckas autentisera sig med det angivna antalet försök. Om detta är inaktiverat kan mottagare försöka att autentisera ett obegränsat antal gånger 
  • Ge signerare XX försök att bekräfta sin identitet innan avtalet avbryts - Administratören kan ange ett valfritt antal för att begränsa antalet autentiseringsförsök. När antalet försök har överskridits avbryts avtalet automatiskt
 • Svårighetsnivå för kunskapsbaserad autentisering – Definierar valideringsprocessens komplexitet:
  • Standard - Signerarna kommer att få tre frågor och måste svara rätt på dem. Om de endast svarar rätt på 3 frågor kommer de att få 2 frågor till och de måste då svara rätt på båda dessa frågor.
  • Hårt - Signerarna kommer att få fyra frågor och måste svara rätt. Om de endast svarar rätt på tre frågor kommer de att få två frågor till och de måste då svara rätt på båda dessa frågor.
KBA-säkerhetskontroller

Obs!

Om du inte ser inställningarna i din meny kontrollerar du att autentiseringsmetoden är aktiverad på sidan Skicka-inställningar.

Automatisk annullering av avtal när en mottagare inte kan autentisera sig

Om inställningarna begränsar antalet försök med kunskapsbaserad autentisering och mottagaren misslyckas med autentiseringen så många gånger som anges avbryts avtalet automatiskt.

Avtalets skapare får ett e-postmeddelande som informerar om annulleringen med en anteckning som identifierar mottagaren som inte kunde autentisera sig.

Inga andra parter meddelas.

Annullerat avtal på grund av misslyckad identifiering

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online