Användarhandbok Avbryt

Uppfylla kraven i GDPR

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång
Obs!

Baserat på GDPR-kravet om att erhålla användarens samtycke innan data lagras på användarens enhet kan vissa användare få en eller flera uppmaningar om att aktivera cookies:

 • Användare som använder Adobe Acrobat Sign från platser som tillämpar GDPR måste aktivera cookies för bastjänsten
  • Du kan aktivera eller inaktivera cookies för prestanda och personliga annonser genom att klicka på knappen Anpassa
  • Cookies kan hanteras när som helst genom att klicka på länken Cookie-prestanda längst ned till höger på alla Acrobat Sign-webbplatser:

 • Konton som migrerar till domänen adobesign.com (från echosign.com) måste konfigurera sina cookies två gånger, eftersom varje domän måste placera unika cookies
Viktigt:

ANSVARSFRISKRIVNING: Den här handboken är avsedd att vara en vägledning, INTE juridisk rådgivning. Be om råd från ditt varumärkes juridiska rådgivare för att uppfylla kraven i de regioner där du är verksam.

Vad är GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är EU:s nya integritetslagstiftning som harmoniserar och moderniserar dataskyddskraven. Även om det finns många nya eller förbättrade krav förblir de grundläggande principerna desamma. De nya reglerna har en bred definition av personuppgifter och ett brett omfång som påverkar alla företag som samlar in personuppgifter om personer inom EU. En del av förordningen kräver att enskilda personer har rätt att förstå vilka personuppgifter som samlats in, och att dessa data tas bort vid behov.

I den här artikeln hänvisar termen Användare till en medlem i ett företag som skickar avtal för signering. Termen Signerare avser en person som tar emot och antingen signerar eller avvisar avtalet. En sekretessadministratör är en Acrobat Sign-kontoadministratör med behörighet att ta bort personuppgifter från tjänsten på begäran av en avsändare eller signerare.

Användarens unika ställning baseras på den e-postadress som används för att identifiera personen. En person med flera e-postadresser kan ha flera användar-ID i systemet. Alla GDPR-kontroller i Acrobat Sign använder e-postadressen för att hitta och hantera personuppgifter. Det finns inga kopplingar mellan de unika e-postadresserna, och en administratör hittar bara data för den e-postadress som anges.

Funktioner som stöder GDPR

Acrobat Sign erbjuder funktioner som hjälper kunder att efterleva GDPR. Mer information om hur Adobe skyddar din integritet finns på www.adobe.com/se/privacy.

Enligt GDPR har individer utökade rättigheter att begära åtkomst, korrigering och borttagning av personuppgifter.

 • Åtkomst – de flesta personuppgifter om en användare eller signerare kan nås direkt av den personen via Acrobat Sign-gränssnittet.  En liten mängd aktivitetsinformation är inte tillgänglig på direkten.  En enskild kontoinnehavare måste kontakta Adobes sekretessavdelning på Adobe.com/privacy för att begära åtkomst till denna information. Ett exempel på rapporten visas senare i den här artikeln.
 • Korrigering – alla personuppgifter som samlas in för användare eller signerare är tillgängliga via användargränssnittet.  Om det krävs ändringar kan användaren eller signeraren göra ändringarna direkt utan att kontakta Adobe eller administratören.
 • Ta bort –det finns olika åtgärder beroende på användarens roll i signeringsprocessen. Användare som skickar avtal måste göra begäran till företaget där de är anställda.  Adobe kan inte delta i denna interaktion och styr inte de data som arbetsgivaren har samlat in under sin verksamhetstid.  Signeringsprocessen samlar in minimal information om en signerare under ceremonin.  Detta inkluderar namn, e-postadress, IP-adress, och eventuellt telefonnummer och OTP-kod. Denna information lagras tillsammans med avtalet och signaturen och styrs av det företag som skickade avtalet. Om en signerare behöver information om personuppgifter som samlas in med ett avtal måste hen kontakta avsändaren av avtalet.  Adobe kan som personuppgiftsbiträde inte tillhandahålla någon information till signeraren om avtalet eller det företag som skickade avtalet till signeraren. Eftersom den enda informationen som sparas om signeraren finns i avtalet tas signerarens personuppgifter bort om du tar bort avtalet.  Om avsändaren godkänner att signerarens information raderas använder avsändaren integritetsmenyn för att hitta och radera de avtal där signeraren är deltagare.

När det gäller Acrobat Sign-verktygen finns det tre funktioner:

 • Loggar på användarnivå – en logg över de olika händelser (som omfattar personuppgifter) som utlöses i Acrobat Sign-miljön
 • Borttagning av avtal sekretessadministratörer har behörighet att visa och radera avtal som skapats av användare på deras konton.
 • Borttagning av användare – sekretessadministratörer kan radera vilken användare som helst i sina konton.

 

Administratörer på sekretessnivå kan hantera användarinformation och avtal genom att logga in på Admin Console och redigera användarprofilen.

Loggar på användarnivå

Alla användare kan begära att Adobes sekretesscenter tillhandahåller loggen över sina aktiviteter i Acrobat Sign-systemet som inkluderar deras privata information.

Informationen returneras i form av en CSV-fil som innehåller följande:

 • Datum för händelse
 • Händelsetyp
 • IP-adressen som händelsen utlöstes från

Ta bort avtal

Gäller endast avtal som skickas av användare under sekretessadministratörens överinseende.

När en signerare begär att få information borttagen från Acrobat Sign-systemet kan kontosekretessadministratören söka efter användarens e-postadress och returnera alla avtal som e-postadressen har deltagit i och som har skapats i administratörens organisation.

Om sekretessadministratören avgör att avtalet inte längre behövs kan administratören ta bort det helt och hållet från tjänsten.

Mottagare som kontaktar Acrobat Sign dirigeras till fliken Hantera för granskning och ska kontakta det företag som ursprungligen skapade transaktionen för att radera avtalet.

Acrobat Sign som personuppgiftsbiträde för kunden tar aldrig bort ett avtal på begäran av en mottagare.

Fönstret Sekretess med avtal visas och länken Hämta avtal markeras

Ta bort användare

Gäller endast användare som sekretessadministratören ansvarar för

När en anställd begär att deras information ska tas bort från dina system tar det här verktyget bort alla användaruppgifter från Acrobat Sign-servrarna. 

Användarna måste göra begäran till sekretessadministratören för kontot. Endast sekretessadministratören har behörighet att ta bort användare.

Acrobat Signs support kan inte radera användare från ett konto och hänvisar till kontoadministratören om de tar emot en begäran om detta.

Fliken Användare med ett inaktivt användaralternativ synligt och länken Radera användarinformation markerad

Obs!

Individuella och kostnadsfria konton

Användare som är den enda personen på ett konto eller som bara har ett kostnadsfritt konto kan inte ta bort sig själva. I det här fallet måste användaren kontakta Adobes sekretesscenter.

Användaren måste ange sin e-postadress och en uttrycklig instruktion om att användaren som är kopplad till e-postadressen ska tas bort från Acrobat Sign-systemen. Adobes sekretesscenter vidtar sedan lämpliga åtgärder för att säkerställa att användaren tas bort.

Så här kan användare begära att deras data ska tas bort från Acrobat Sign

Om personlig information raderas från Acrobat Sign-systemet måste användarens resurser hanteras korrekt.  Den här processen varierar beroende på vilken typ av användare eller konto som berörs, vilket kan delas in i tre kategorier:

Signerare är unika eftersom en annan användare har skapat alla sina avtal.

Det första steget för att ta bort innehåll från Acrobat Sign-systemet är att registrera din e-postadress och granska innehållet som är kopplat till din e-postadress.

Du kan registrera din e-postadress här.

 

När din e-postadress har registrerats:

 • Logga in och välj fliken Hantera överst i fönstret.
 • Gå igenom varje filter i den vänstra listen (Väntar på dig, Slutfört, Avbrutet och Utgånget) för att hitta dina avtal.

Om det inte finns något innehåll på sidan kontaktar du Adobes sekretesscenter och begär att din användare (e-postadress) ska tas bort från Acrobat Sign-systemet.

Avtalets avsändare

Om du vill att avtalsinnehållet ska tas bort måste du kontakta avtalets ursprungliga avsändare.

Endast det ursprungliga sändningskontot kan granska avtalet och radera det.

Obs! Sekretessadministratören för det avsändande kontot avgör när ett avtal kan tas bort.

 

Avgöra vem som är den ursprungliga avsändaren:

 1. Väj en post på fliken Hantera med ett enda klick (avtalet öppnas om du dubbelklickar).
  • Högerlisten öppnas och avtalsmetadata och åtgärder visas.
 2. Kopiera e-postadressen högst upp till höger i fönstret (bredvid Från: – markerat i bilden ovan).
 3. Skicka ett e-postmeddelande till den ursprungliga dokumentskaparen via e-postadressen och ange att du vill att de ska ta bort dina uppgifter från Acrobat Sign-kontot.
  • Se till att du skickar e-postmeddelandet från samma adress som det ursprungliga avtalet skickades till så att de vet att du har behörighet att göra begäran.

Upprepa ovanstående för alla avtal som listas på sidan Hantera i kategorierna Slutfört och Pågår.
Kontaktade företag har 30 dagar på sig att åtgärda din begäran om att radera innehållet.

Avtal i avsnittet Väntar på dig ska avvisas:

 1. Öppna avtalet för signering.
 2. Välj alternativen överst till vänster.
 3. Välj Jag e-signerar inte.
 4. Ange en anledning till att du inte signerar och välj knappen Avvisa.
Avvisa

När alla öppna avtal har avvisats och avsändarna för slutförda avtal har kontaktats kontaktar du Adobes Sekretesscenter och begär att din användare (e-postadress) ska tas bort från Acrobat Sign-systemet.

Kostnadsfria och enskilda tjänsteplaner har en registrerad e-postadress och bör kunna logga in på sitt konto för att granska innehållet när de vill.

Om du har problem med att logga in väljer du länken Jag har glömt mitt lösenord under inloggningsfälten och återställer lösenordet.

Inloggningssidan för Acrobat Sign med länken Jag har glömt mitt lösenord markerad

När du kan logga in på tjänsten:

 1. Gå till fliken Sekretess i administratörsmenyn.
  • Då öppnas sidan där du kan använda en e-postadress för att söka efter innehåll du har skapat med den e-postadressen.
 2. Ange din egen e-postadress överst och välj Retur.
  • En lista över alla avtal du har skapat returneras.
 3. Välj varje Slutfört avtal och hämta PDF-dokumentet som ska granskas.
 4. Radera alla avtal som inte längre är i kraft genom att välja papperskorgsikonen längst till höger.
  • Användaren kan inte tas bort förrän alla Slutförda avtal raderats från kontot.
Fönstret Sekretess med avtal visas och länken Hämta avtal markeras

Välj fliken Hantera överst i fönstret.

På den här sidan visas allt återstående Acrobat Sign-innehåll som innehåller din e-postadress.

Hantera sidan Från

Om du vill att avtal som skickats av andra användare ska tas bort måste du kontakta avtalets ursprungliga avsändare.

Endast det ursprungliga sändningskontot kan granska avtalet och radera det.

Obs! Avtal som fortfarande har laglig kraft behöver inte raderas enligt GDPR. Sekretessadministratören för det ursprungliga avsändarkontot avgör detta.

 

Avgöra vem som är den ursprungliga avsändaren:

 • Välj en post på sidan Hantera (avtalet öppnas om du dubbelklickar).
  • Högerlisten visas, vilket ger åtkomst till avtalsmetadata och åtgärder.
 • Kopiera e-postadressen uppe till höger i fönstret (bredvid Från: – markerad i bilden ovan).
 • Skicka ett e-postmeddelande till den ursprungliga dokumentskaparen via e-postadressen och ange att du vill att de ska ta bort dina uppgifter från Acrobat Sign-kontot.
  • Se till att du skickar e-postmeddelandet från samma adress som det ursprungliga avtalet skickades till så att de vet att du har behörighet att göra begäran.
 • Kontaktade företag har 30 dagar på sig att åtgärda din begäran om att radera innehållet.

Upprepa ovanstående för alla avtal som listas på sidan Hantera i kategorierna Slutfört och Pågår.

 • Om du har ett skapat avtal som pågår ska du avbryta det.
 • Avvisa alla avtal i kategorin Väntar på dig.

När alla signerade avtal har tagits bort kontaktar du Adobes sekretesscenter och begär att din användare (e-postadress) ska tas bort från Acrobat Sign-systemet.

Användare som hanteras av en sekretessadministratör behöver bara kontakta administratören och begära att de raderas från systemet.

Sekretessadministratören kan granska ditt innehåll och din användare och radera allt lämpligt innehåll.

Adobes sekretesscenter

Alla förfrågningar om åtgärder som inte stöds av verktygen i användargränssnittet eller frågor om GDPR-kompatibilitet måste skickas till Adobes sekretesscenter.

Support- och Success-representanter har inte tillgång till de verktyg som raderar innehåll från servrarna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online