Användarhandbok Avbryt

Hämta en skriftlig signatur

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

Översikt

Ibland krävs det en fysisk signatur. Det kan vara av juridiska eller kompatibilitetskrav, policyståndpunkter eller helt enkelt p.g.a. att en eller båda parterna känner sig bekvämare med fysiska signaturer.

I arbetsflödet för skriftlig signatur i Adobe Acrobat Sign finns det stöd för fysiska signaturer, vilket ger dig bra kontroll, bibehållen kvalitet och tydlighet i det slutgiltiga dokumentet och dessutom utnyttjas fördelarna med elektronisk bearbetning och granskning.

Skicka ett avtal för skrivna signaturer

Om du vill skicka ett avtal för att samla in en fysiskt skriftlig signatur behöver avsändaren bara välja alternativet Skriftlig i avsnittet Signaturtyp på panelen Alternativ.

Observera att detta alternativ endast är synligt när både signaturtyperna elektronisk och skriftlig är aktiverade för gruppen. Annars används den aktiverade signaturtypen och alternativet att välja en är dolt.

Administratörer för kontot eller gruppen kan ange standardvärdet som skriftlig om den vanligaste signaturtypen förväntas vara i skriftlig form. (se Konfigurationsalternativ)

Avtal som skickas med signaturtypen skriftlig kräver att alla mottagare signerar i ett skrivet format.

Välja signaturtypen som skriftlig

Obs!

Avsändaren har inget alternativ för att konvertera avtalet till ett arbetsflöde för elektronisk signatur när avtalet har skickats. Det finns inte heller något alternativ för mottagaren att konvertera sin signatur till signaturtypen elektronisk.

Upplevelsen med skriftlig signatur för signerare

För signatörer påminner arbetsflödet med skriftlig signatur det elektroniska arbetsflödet, så när som på att de måste skriva ut dokumentet för att skriva sin signatur:

 • Mottagaren meddelas via e-post med en länk till dokumentet för att Öppna och skriva ut.
 • När mottagaren klickar på länken visas först en sammanfattning av signeringsprocessen i tre steg:
Steg för skriftlig signatur

 • Mottagaren kan fylla i alla formulärfält som begärs eller krävs för avtalet i den elektroniska upplevelsen.
 • När mottagaren är klar klickar denne på knappen Nästa längst ned på sidan för att gå vidare till instruktionerna för att hämta, skriva ut och signera:
Hämta avtalet

 

 • Mottagaren klickar på knappen Hämta för att hämta dokumentet (komplett med fältinnehåll som har fyllts i elektroniskt).
 • Mottagaren öppnar och skriver ut den hämtade PDF-filen.
 • Mottagaren signerar det utskrivna avtalet fysiskt.
 • Det signerade avtalet måste sedan skannas tillbaka till ett digitalt format.
  • Filen kan skickas till Acrobat Sign med ett godkänt format (PDF, JPG, GIF, TIF och BMP).
  • Acrobat Sign accepterar endast en fil. Om det finns flera bilder måste de sammanfogas till en fil.
 • Ett nytt e-postmeddelande skickas till mottagaren som begär att denne ska ladda upp det signerade dokumentet (e-postämne: Ladda upp {Avtalsnamn}). En länk tillhandahålls för att öppna gränssnittet Ladda upp för att skicka in.
  • Mottagare kan också klicka på länken i det ursprungliga e-postmeddelandet Öppna och skriva ut för att öppna gränssnittet Ladda upp:
Överför när du vill skicka avtalet

 

 • Om du klickar på knappen Överför när du vill skicka, öppnas ett fönster där mottagaren kan hitta och välja filen med det signerade avtalet på det lokala systemet.
 • När filen har valts, laddas den upp till Acrobat Sign och mottagaren är klar.
 • Om det finns efterföljande mottagare fortsätter avtalet till nästa. Annars slutförs avtalet.

Tillåta mottagare att konvertera sin signatur från signaturtypen elektronisk till skriftlig

Kunder som inte kräver signaturtypen elektronisk och som vill överkomma eventuell kundskepsis gällande ett elektroniskt format, kan låta mottagare konvertera signaturtypen från elektronisk till skriftlig stil.

När denna konvertering är aktiverad ser mottagarna ett alternativ för att Skriv ut, signera och överför i menyn Alternativ på sidan för e-skylt.

Menyn Alternativ för att konvertera till en skriftlig signatur

Viktigt:

Observera att när en mottagare konverterar sin signaturtyp till ett skrivet formatet i ett flermottagaravtal, kommer alla formulärfält i avtalet att tas bort. Efterföljande signerare kommer inte att ha formulärfält att fylla i, förutom sina signaturfält som finns längst ned på sidan som ett signaturblocksfält.

Bästa praxis och överväganden

Konton som har Användare i flera grupper aktiverade bör identifiera sina arbetsflöden som kräver en skriftlig signatur och isolera dem i en egen grupp. Detta ger bättre användning av standardvärden som begränsar antalet konfigurerbara alternativ på sidan Skicka, effektiviserar sändningsprocessen och undviker konfigurationsfel.

Om du aktiverar skrivna signaturer via något av alternativen bör du överväga att aktivera Ladda upp ett signerat dokument i fall att en mottagare skickar tillbaka dokumentet till dig via e-post.

Konfiguration

Tillgänglighet:

Att skapa avtal som begär en skriftlig signatur är endast tillgängligt för storföretagslicensplaner via kontrollerna Tillåtna signaturtyper.

Team- och enskilda licensierade kunder kan aktivera alternativet Gör att signerare kan skriva ut, placera handskrivna signaturer och ladda upp avtal till Acrobat Sign i stället för att skriva under elektroniskt för att tillåta att skrivna signaturer skapas av mottagaren.

Det finns tre relaterade inställningar som bör övervägas när du konfigurerar alternativ för skriven signatur:

Tillåt signaturtypen skriftlig för avsändare

Gör följande för att tillåta att avsändare kan konfigurera avtal med signaturtypen skriftlig:

 1. Navigera till Kontoinställningar > Skicka-inställningar
 2. Rulla ned till Tillåtna signaturtyper
 3. Markera alternativet Tillåt att avsändarna skickar dokument för skriftlig signering
 4. Klicka på Spara för att slutföra ändringen

Definiera signaturtypen skriftlig som standard för nya avtal

Om standardsignaturtypen definieras som skriftlig konfigureras alla nya avtal som skapas i gruppen för en skriftlig signatur.

Om alternativet Elektronisk signatur också är aktiverat kan avsändaren ändra signaturtypen när avtalet konfigureras.

Tillåta avsändare att välja signaturtypen skriftlig

Obs!

Om bara en signaturtyp är aktiverad för gruppen, är alternativet att välja en signaturtyp dolt på sidan Skicka. Båda alternativen måste vara aktiverade för att alternativet ska kunna visas för och väljas av avsändare.

Aktivera att mottagare kan konvertera till en skriftlig signatur

Alternativet att låta mottagare konvertera till en skriftlig signatur är ett användbart verktyg om du stöter på skepsis från signerare under den elektroniska signeringsprocessen.

 1. Navigera till Kontoinställningar > Signaturpreferenser.
 2. Bläddra ned till Ytterligare inställningar.
 3. Markera alternativet för att tillåta signerare att skriva ut, placera handskrivna signaturer och ladda upp avtal till Acrobat Sign i stället för att e-signera.
 4. Klicka på Spara för att spara ändringen.
Tillåta att mottagare konverterar till signaturtypen skriftlig

Obs!

Alternativet att tillåta mottagare att konvertera till signaturtypen skriftlig är inte beroende av alternativet att tillåta skrivna signaturer när nya avtal skickas.

Aktivera Skrivna signaturer när Begränsad dokumentsynlighet är aktiverat

Om du använder arbetsflöden för begränsad dokumentsynlighet (LDV) och behöver använda alternativet för skrivna signaturtyper, måste du uttryckligen aktivera Skrivna signaturer inom LDV-omfånget.

Om du inte gör det döljs alternativet att skicka avtal med signaturtypen skriftlig på sidan Skicka och kan inte konfigureras av avsändaren.

 1. Navigera till Kontoinställningar > Globala inställningar (Gruppinställningar när den är konfigurerad på gruppnivå ).
 2. Bläddra nedåt till Begränsad dokumentsynlighet.
 3. Markera alternativet Gör att du kan skicka filer för handskriven underskrift. Mottagarna ser alltid alla sidor när en handskriven signatur krävs
 4. Klicka på Spara för att spara ändringen.
Tillåt skrivna signaturer i arbetsflöden för begränsad dokumentsynlighet

Varning:

Som inställningen beskriver, ignorerar alla avtal som skickas med både Begränsad dokumentsynlighet och signaturtypen skriftlig LDV-arbetsflödet och visar hela dokumentet för mottagaren.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online