Role příjemců při odesílání dokumentů

Adobe Sign – Business a Adobe Sign – Účty Enterprise nabízejí možnost rozšířit role příjemců smluv nad rámec pouhého podepisujícího, aby lépe vyhověly nárokům jejich pracovního postupu. Stávající role, které lze aktivovat:

  • Podepisující (aktivní vždy pro všechny zákazníky)
  • Schvalovatel (Enterprise a Business)
  • Akceptor (pouze Enterprise)
  • Certifikovaný příjemce (pouze Enterprise)
  • Osoba vyplňující formulář (pouze Enterprise)
  • Role delegující osoby (pouze Enterprise)

Každý příjemce ve smlouvě s aktivovanou rolí bude mít svoji roli individuálně konfigurovatelnou, přičemž výchozí nastavení bude podepisující.

Chcete-li využít volby aktivace/deaktivace role, přihlaste se jako správce účtu a přejděte na: Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Povolené role příjemce

Stránka Nastavení odeslání zobrazuje možnosti aktivace dalších rolí

Podepisující (všechny úrovně účtu)

Podepisující musí smlouvu alespoň podepsat. Tato role je výchozí rolí příjemce. Každému podepisujícímu musí být u transakce přiřazeno nejméně jedno pole pro podpis. Pokud systém pole pro podpis pro daného podepisujícího nenajde, automaticky vygeneruje blok podpisu na konci dokumentu.

Vzhled bloku podpisu je dobrý indikátor toho, že pole pro podpis nebylo přiřazeno správně.

V nabídce Příjemce se zobrazuje Role podepisujícího

Schvalovatelé (Business a Enterprise)

Schvalovatelé nemusí připojit podpis ani interagovat s jinými poli. Všichni schvalovatelé musí před odesláním transakce autorům podpisu zadat své jméno. Schvalovatelům lze přiřadit pole. Pokud jsou tato pole vyžadována, je nutné je vyplnit.

Role Schvalovatel je vhodná pro situace, kdy někdo potřebuje schválit dokument před jeho odesláním podepisujícímu.

V nabídce Příjemce se zobrazuje Role schvalovatele

Příjemce (Enterprise)

Příjemci jsou technicky totéž, co schvalovatelé, protože nemusejí připojovat podpis. Pokud jsou jim ale přiřazena pole formuláře, budou k dispozici tak, jak očekáváte.

Role příjemce je vhodná tehdy, když příjemce potřebuje potvrdit přijetí smlouvy bez toho, aby formálně schválil její obsah.

V nabídce Příjemce se zobrazuje Role příjemce

Certifikovaný příjemce (Enterprise)

Certifikovaným příjemcům nejsou přiřazena žádná pole formuláře. Během „podpisového“ procesu budou požádáni, aby delegovali, odmítli nebo potvrdili smlouvu.

  • Delegováním přejde role certifikovaného příjemce na jmenovaného delegovaného uživatele
  • Odmítnutím bude smlouva ukončena
  • Po potvrzení smlouvy bude cyklus podepisování pokračovat
V nabídce Příjemce se zobrazuje Role certifikovaného příjemce

Osoba vyplňující formulář (Enterprise)

Určeno konkrétně zákazníkům, kteří potřebují vyplňovat obsah formuláře v průběhu podpisového procesu, avšak nemají k dispozici systémy, které by programově vytvářely vlastní dokumenty či vkládaly do formuláře obsah polí z databáze.

Osoby vyplňující formulář je možně v rámci podpisového cyklu označit, ale nemusejí připojovat žádný typ podpisu. Osobě vyplňující formulář lze v případě potřeby přiřadit všechny typy polí, včetně podpisových polí.

V nabídce Příjemce se zobrazuje role osoby vyplňující formulář

Delegující osoba (Enterprise)

Role delegující osoby je určena pro pracovní postupy vyžadující osobu, která učiní konečné rozhodnutí o tom, kdo bude další správná osoba v řadě, která by měla podepsat nebo schválit dokument.

Tato role nenahrazuje možnost ad-hoc podepisující osoby/schvalovatele delegovat svoji účast na podpisu. Je určena spíše pro případy, kdy je nutné využít během pracovního procesu kontrolu lidským faktorem, který musí zahájit smlouvy bez toho, aby předem znal celý seznam příjemců. 

V nabídce Příjemce se zobrazuje Role delegující osoby

Jakmile je vybrána role delegující osoby, všimnete si, že je dostupná druhá ikona/nabídka.  Tato nabídky druhé úrovně vám umožňuje vybrat, kterou roli bude zastávat delegovaná strana.  Podepisující je výchozí nastavení.

Nemůžete delegovat roli delegující osobě.

Zobrazuje se druhá úroveň role delegující osoby

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online