Vytvoření zprávy

U transakcí odeslaných uživateli v rámci účtu mohou sestavu spustit firemní a podnikové plány služby Adobe Sign. Zprávy vytvoří různé grafy zobrazující procenta a průměrnou dobu podpisu. Můžete také exportovat soubor CSV s hrubými daty vygenerovanými ze zprávy.

 1. Chcete-li vygenerovat zprávu, klikněte na kartu Zpráva a poté na možnost Vytvořit novou zprávu.

  1_create_new_report
 2. Nastavte různé parametry pro výslednou zprávu a klikněte na možnost Spustit zprávu. Parametry účtu naleznete v další části.

  2_run_report
 3. Otevře se stránka s výsledky zprávy zobrazující informace na základě vašich parametrů.

  3_produced_report

Parametry zprávy

 • Interval

  Část Interval umožňuje shromáždit data z předem definovaných časových rámců nebo vlastního rozsahu dat.

  01a - R
 • Uživatelé a skupiny

  Uživatelé a skupiny umožňují vybrat konkrétní uživatele či skupiny, od kterých chcete shromažďovat informace.

  01b - R
 • Dokumenty 

  Oblast Dokumenty umožňuje určit konkrétní odeslané dokumenty knihovny.

  01c - R
 • Název dokumentu

  Tato volba umožňuje zahrnout části názvu dokumentu do vyhledávání zprávy.

  01d - R
 • Mega Sign

  Tuto volbu vyberte, chcete-li do své zprávy zahrnout transakce Mega Sign.

  01e - R
 • Různé údaje pro zprávy

  Poslední, čtvrté nastavení na stránce změní nebo vizuálně upraví výslednou zprávu a související grafy.

  01f - R

Údaje a volby zprávy

 • Aktualizace zprávy aktuálními údaji

  Tímto odkazem obnovíte zprávu, aby zahrnovala nedávné transakce.

  update_with_currentdatalink
 • Uložit zprávu

  Volba Uložit zprávu umožňuje tuto zprávu uložit. Znovu ji lze otevřít kliknutím na kartu Zprávy.

  save_report
 • Sdílet zprávu

  Tato volba umožňuje sdílení konkrétní zprávy s e-mailovou adresou a zahrnutí vlastní zprávy.

  share_report
 • Naplánovat zprávu

  Volba Naplánovat zprávu pomocí aktuálního nastavení zprávy nastaví automatické, opakované generování zprávy každý den, týden nebo měsíc. Můžete také vybrat příjemce, kterým chcete opakující se zprávu odeslat.

  schedule_report
 • Exportovat údaje zprávy

  Kliknutím na volbu Exportovat údaje zprávy stáhnete soubor CSV s hrubými daty vygenerovanými ve zprávě.

  Poznámka:

  Ve výchozím nastavení nejsou v souboru zprávy .CSV zahrnuty údaje z polí. Chcete-li exportovat údaje z polí podepsaných dohod, správce vašeho účtu musí kontaktovat podporu.

  export_report_data
 • Zpráva vhodná pro tisk

  Zpráva vhodná pro tisk obsahuje verzi zprávy, která je lépe formátována pro tisk.

  printer_friendly