Vytváření a spouštění sestav

Vytvoření sestavy

U transakcí odeslaných uživateli v rámci účtu mohou sestavu spustit firemní a podnikové plány služeb Adobe Acrobat Sign. Sestavy vytvoří různé grafy zobrazující procenta a průměrnou dobu podpisu. Můžete také exportovat soubor CSV s hrubými daty vygenerovanými ze sestavy.

 1. Chcete-li vygenerovat zprávu, klikněte na kartu Zpráva a poté na možnost Vytvořit novou zprávu.

 2. Nastavte různé parametry pro výslednou sestavu a klikněte na možnost Spustit sestavu. Parametry účtu naleznete v další části.

  Spustit sestavu

 3. Otevře se stránka s výsledky zprávy zobrazující informace na základě vašich parametrů.

Parametry sestavy

 • Interval

  Část Interval umožňuje shromáždit data z předem definovaných časových rámců nebo vlastního rozsahu dat.

 • Uživatelé a skupiny

  Uživatelé a skupiny umožňují vybrat konkrétní uživatele či skupiny, od kterých chcete shromažďovat informace.

 • Dokumenty 

  Oblast Dokumenty umožňuje určit konkrétní odeslané dokumenty knihovny.

 • Název dokumentu

  Tato možnost umožňuje zahrnout části názvu dokumentu do vyhledávání zprávy.

 • Hromadné odeslání

  Tuto možnost vyberte, chcete-li do sestavy zahrnout transakce odeslané funkcí Hromadné odeslání.

  Hromadné odeslání

 • Různé údaje pro sestavy

  Poslední, čtvrté nastavení na stránce změní nebo vizuálně upraví výslednou sestavu a související grafy.

Údaje a možnosti sestavy

 • Aktualizace sestavy aktuálními údaji

  Tímto odkazem obnovíte sestavu, aby zahrnovala nedávné transakce.

 • Uložit sestavu

  Možnost Uložit sestavu umožňuje tuto sestavu uložit. Znovu ji lze otevřít kliknutím na kartu Sestavy.

 • Sdílet sestavu

  Tato možnost umožňuje sdílení konkrétní sestavy s e-mailovou adresou a zahrnutí vlastní zprávy.

 • Naplánovat sestavu

  Možnost Naplánovat sestavu pomocí aktuálního nastavení sestavy nastaví automatické, opakované generování sestavy každý den, týden nebo měsíc. Můžete také vybrat příjemce, kterým chcete opakující se sestavu odeslat.

 • Exportovat údaje sestavy

  Kliknutím na možnost Exportovat údaje sestavy stáhnete soubor CSV s hrubými daty vygenerovanými v sestavě.

  Poznámka:

  Ve výchozím nastavení nejsou v souboru sestavy .CSV zahrnuty údaje z polí. Chcete-li exportovat údaje z polí podepsaných dohod, správce vašeho účtu musí kontaktovat podporu.

 • Sestava vhodná pro tisk

  Sestava vhodná pro tisk obsahuje verzi sestavy, která je lépe formátována pro tisk.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.