Løse problemet med at Photoshop krasjer ved oppstart på grunn av tilpassede fargeprofiler

Problem

Photoshop CC 2018 krasjer ved oppstart på grunn av tilpassede fargeprofiler. 

(Windows)

I Windows viser loggen over Photoshop-krasjhendelser i Hendelsesliste «ACE.dll» som feilmodulen:

..

Problemhendelsens navn: APPCRASH

Feilmodulens navn: ACE.dll

..

(macOS)

I MacOS viser krasjrapporten «com.Adobe.ACE » i trådseksjonen som krasjet.

..

Tråd 0 krasjet:: Fordelingskø: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff91974f06 __pthread_kill + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff97a954ec pthread_kill + 90
2 libsystem_c.dylib 0x00007fff8214577f __abort + 145
3 libsystem_c.dylib 0x00007fff8214605e __stack_chk_fail + 200
4 com.adobe.ACE 0x00000001116c716c ACEHasFeature + 160120
5 com.adobe.ACE 0x00000001116c8ed5 ACEHasFeature + 167649
6 com.adobe.ACE 0x00000001116c9573 ACEHasFeature + 169343
7 com.adobe.ACE 0x00000001116cd832 ACEHasFeature + 186430
8 com.adobe.ACE 0x00000001116eb5e5 ACEHasFeature + 308721
9 com.adobe.ACE 0x00000001116a4734 ACEHasFeature + 18240

..


Berørte produktversjoner

Photoshop CC 2018

Operativsystem

Windows og macOS

Løsning

Prøv løsningene nedenfor.

Avinstaller og installer Photoshop på nytt

Avinstaller Photoshop og installer det på nytt med Creative Cloud-skrivebordsappen.

Fjerne og installere alle tilpassede fargeprofiler

  1. Gå til mappeplasseringen nedenfor:

    Win: C:\Programfiler (x86)\Fellesfiler\Adobe\Color\Profiles

    Mac: /Bibliotek/ColorSync/Profiles

  2. Fjern alle tilpassede fargeprofiler ved å flytte dem til en annen plassering, for eksempel skrivebordet.

  3. Installer disse profilene på nytt på den opprinnelige plasseringen (under Profiler-mappen nevnt i trinn 1) ved å kopiere en profil om gangen til de tilhørende mappene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet