Angi eller endre utløpsdatoen for en transaksjon

Du kan angi utløpsdatoen eller tidsfristen for en avtale som skal signeres. Når du gjør dette, avbrytes transaksjonen automatisk når den beregnede datoen nås.

Merk:

Denne funksjonen er tilgjengelig på bedriftstjenestenivå og globalt tjenestenivå.

Merk:

Kontoadministrator kan aktivere denne funksjonen. Gå til Konto-siden > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Dokumentutløp.

Angi en utløpsdato

 1. Send-siden merker du av for Tidsfrist for fullføring under Alternativer.
 2. Angi antall dager for utløp.
 3. Kontroller for å se om den viste, anslåtte datoen er riktig.
 4. Fortsett sendeprosessen som vanlig.

 1. Gå til Send-siden, og skriv inn e-postadresse, dokumentnavn og melding. Merk av for Tidsfrist for fullføring under Alternativer-delen.

 2. Angi antall dager underskrivere kan signere dokumentet. Kontroller den anslåtte datoen som vises, for å sikre at den er riktig.

 3. Fullfør sendeprosessen som vanlig.

Endre eller fjerne en utløpsdato

 1. Hvis du er avsender av avtalen, går du til Behandle-siden.
 2. Klikk én gang på avtalen.
 3. Klikk på Rediger-koblingen ved siden av utløpsdatoen i vinduet øverst til høyre.
 4. Velg om du vil endre eller fjerne gjeldende tidsfrist.
  1. Hvis du endrer den, angir du den nye utløpsdatoen.
 5. Velg om gjeldende mottakere skal varsles.
 6. Klikk Lagre.

Merk:

Hvis Rediger-koblingen ikke er tilgjengelig, kan det hende at endring av utløpsdatoen ikke er tillatt etter at dokumentet er sendt. Administrator for kontoen kan aktivere den ved å gå til Konto-side > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Dokumentutløp.

 1. Du kan som avsender av avtalen klikke på Behandle-siden, klikke på avtalen som har utløp, og klikke på Rediger.

 2. Velg å endre gjeldende tidsfrist eller fjerne tidsfristen. Hvis du endrer den, angir du den nye utløpsdatoen. Merk deretter av for om du vil varsle transaksjonspartene, og klikk på Lagre.

  Merk:

  Hvis Rediger-koblingen ikke er tilgjengelig, kan det hende at endring av utløpsdatoen ikke er tillatt etter at dokumentet er sendt. Administrator for kontoen kan aktivere den ved å gå til Konto-side > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Dokumentutløp.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet