Kundestøtteressurser for Adobe Acrobat Sign


Hvordan kontakte kundestøtte

Alle saker må sendes inn via en administrator (gruppe- eller kontonivå) – sluttbrukere (i flerbrukerkontoer) må kontakte gruppe- eller kontoadministratorene for å sende inn nye kundestøtteforespørsler. Bare administratorer har myndighet til å be om endringer til systemet. Ved å begrense oppretting av nye saker til kun administratorer, er det mindre jobb for å få godkjenning til å starte korrigerende arbeid.

Administratorer kan be om at andre parter/brukere blir inkludert som bidragsytere i saken ved å:

 • inkludere e-postadressen(e) når saken opprettes
 • sende kopi til andre brukere når de svarer på saks-e-post
 • videresende en saks-ePost til en annen bruker, og få vedkommende til å bruke den ePostadressen til å svare supportteamet

For Adobe Acrobat Sign-assistanse:

1. Åpne kundestøttemiljøet:

Gå til undermenyelementet Kundestøtte

Det er to forskjellige Kontakt kundesupport-opplevelser:

2. Klikk på Kundestøtte-fanen.

3. Velg Opprett sak.

 • Velg Administrasjon for administratorrelaterte forespørsler som SSO, brukersynkronisering, verktøy og så videre.
 • Velg Produkt for forespørsler som er relatert til et spesifikt produkt (følg skjermbildene og skriv inn all relevant informasjon – prioritet, produkt og så videre.

Alternativer for Chat og Telefon kan også være tilgjengelige

Kundestøtte-fanen i Admin Console

2. Klikk på Start her under Åpne en støttesak.

3. Velg Støtteforespørsel.

Alternativer for chat og telefon kan også være tilgjengelige

Kundestøtte i den eldre Adobe Sign-portalen

Hva du skal ta med i ditt tilfelle

Hvert problem krever at du oppgir informasjon som lar oss starte undersøkelsen.

Nedenfor er vanlige støttekategorier med en liste over foreslåtte punkter som ofte er nødvendige for raskt å isolere problemet:

 • E-postadressen til brukeren som sender
 • Den opprinnelige filen som lastes opp og/eller navnet på bibliotekmalen som brukes.
  • Ble felt lagt til i redigeringsverktøyet i appen?
  • Ble det brukt forhåndsutfylte felt?
 • En beskrivelse av mottakerlisten
  • Antall mottakere
  • Roller
  • Godkjenningstyper
 • En beskrivelse av feilen/problemet (bilder hvis mulig)
 • Kan problemet reproduseres, og hvor ofte?
 • E-postadressen til brukeren som sender
 • Avtalenavnet
 • Klokkeslett/dato da avtalen ble sendt
 • E-postadressen til mottakeren
 • På hvilket tidspunkt oppstod problemet i signeringsopplevelsen?
 • Hvis feilen er relatert til et felt:
  • Hvordan ble feltet brukt (redigering/PDF/tekstkode)?
  • Hva skjedde kontra det du forventet skulle skje?
  • En kopi av det opplastede skjemaet eller navnet på bibliotekmalen
 • En kopi av det opplastede dokumentet eller navnet på bibliotekmalen
 • E-postadressen til brukeren som laster opp
 • En beskrivelse av problemet vs. det du forventet
  • Bilder hvis mulig  
 • API-innehaverens e-postadresse
 • e-postadressen til brukeren som sender
 • Et skjermbilde av API-loggen med feil
 • En liste over eventuelle integrasjoner som brukes (hvis aktuelt)
 • Navnet på integrasjonen (Salesforce, Dynamics og så videre)
 • En beskrivelse av den uventede virkemåten eller feilmelding (bilder hvis mulig)
 • En beskrivelse av arbeidsflyten som førte til feilen
 • Transaksjonsinformasjon (hvis tilgjengelig)
 • E-postadressen til brukeren som opplever virkemåten
 • Den opprinnelige filen som lastes opp og/eller navnet på bibliotekmalen som brukes.
  • Ble felt lagt til i redigeringsverktøyet i appen?
  • Ble det brukt forhåndsutfylte felt?
 • Detaljerte trinn for å replikere problemet
 • En beskrivelse av feilen/problemet (bilder hvis mulig)
 • Kan problemet reproduseres, og hvor ofte?
 • Er det et transaksjonsnummer?

Mønsterpraksis

Kjente problemer

Når du åpner Hjem- eller Behandle-siden, er siden helt tom.

Test: Forsøk å laste denne siden: https://documentcloud.adobe.com/

 • Dersom du ikke får lastet inn https://documentcloud.adobe.com/, kan du ta kontakt med den interne nettverksadministratoren for sammen å få hevet blokkeringen av documentcloud.adobe.com -domenet og eventuelle andre nettverksdomener som filtreres av sikkerheten din.
 • Hvis du kan åpne koblingen over, kontakter du kundestøtte.

Noen mottakere kan oppleve at banneret for godtakelse av informasjonskapsler blokkerer knappen Klikk for å signere når de har fullført aktivitetene i avtalen.

Mottakerne må godta informasjonskapselvarslet (ved å tilpasse tillatelsene for informasjonskapsler eller aktivere alle informasjonskapsler).

Når kravet for informasjonskapsler er oppfylt, vil knappen Klikk for å signere vises på samme skjermplassering:

Godtakelse av informasjonskapsel blokkerer knappen Klikk for å signere

Vanlige spørsmål: Generelt

Basert på GDPR-kravet om å innhente brukertillatelse før data lagres på brukerenheten, kan enkelte brukere oppleve en eller flere forespørsler om å aktivere informasjonskapsler:

Forespørsel om informasjonskapsler

 • Brukere med tilgang til Acrobat Sign fra landene som håndhever GDPR, må aktivere kjernetjeneste-informasjonskapsler.
  • Informasjonskapsler for ytelse og personlig annonsering kan aktiveres eller deaktiveres ved å klikke på Tilpass-knappen.
  • Informasjonskapsler kan behandles når som helst ved å velge spørsmålstegnikonet øverst til høyre i vinduet og deretter velge Juridiske merknader > Innstillinger for informasjonskapsler:
Informasjonskapselbehandler

Når rotdomenet er annerledes på en sideomdirigering, blir brukeren bedt om å aktivere informasjonskapsler igjen (for det nye domenet).

 • Brukere i kontoer som migrerer til adobesign.com-domenet (fra echosign.com), må kanskje konfigurere informasjonskapslene sine to ganger, da hvert domene må plassere unike informasjonskapsler.
  • Kontoer som migrerer tilbake til echosign.com, må kanskje også aktivere informasjonskapsler på nytt for det domenet.

Brukere kan løse dette problemet ved å oppdatere bokmerkene sine til å peke til domenet adobesign.com i stedet for echosign.com.

Rediger informasjonskapselen din

Vanlige spørsmål: e-post

Når et selskap setter opp et domene som «adobe.com», er det DNS-oppføringer som peker alle kall til adobe.com-domenet på en eller flere server-IP-adresser. Det er også DNS-oppføringer for e-post som peker til e-postservere for det domenet.

Hvis Acrobat Sign sendte e-post fra adobesign.com-serverne våre, men satte inn en «fra»-e-postadresse med et domene som ikke samsvarte med disse DNS-oppføringene, løses ikke e-postdomenet i «fra»-adressen tilbake til domenets e-postservere. Mottakeren av e-postserveren vil identifisere e-posten som søppelpost (dette er en vanlig måte å prøve å «lure» personer til å tro at de fikk en e-post fra en «kjent god» avsender).

Siden det ikke er mulig å endre senderserverne, er det ikke mulig å endre «fra»-e-postverdien på utgående e-post til noe annet enn adobesign.com.

Merk:

Svar til-verdien er e-postadressen til brukeren som opprettet avtalen, så svar på en Acrobat Sign-e-post vil rutes tilbake til den opprettende brukeren.

Vanlige spørsmål: avtaler

 1. Logg på Acrobat Sign og naviger til din Behandle-side.

 2. Finn avtalen du ønsker og velg den.

  • Feltet til høyre åpnes for å vise tilgjengelige handlinger.
 3. Last ned revisjonsrapporten til ditt lokale system.

  Last ned revisjonsrapporten

 4. Åpne den nedlastede PDF-filen.

  • Transaksjons-ID er øverst på siden i den grå toppteksten.
  Transaksjons-ID

Vanlige spørsmål: e-signaturer

Administratorer på konto- og gruppenivå kan konfigurere e-signaturfeltet for å legge til eller fjerne den blå signaturlinjen og den underliggende navn/dato-teksten til en e-signatur.

Den blå linjen kan også konfigureres til å forkortes for å passe bedre til den angitte signaturen.

Disse alternativene kan konfigureres i Signaturinnstillinger-delen av Acrobat Sign-administrasjonsmenyen.

Flere detaljer finner du her >

Konfigurere velformaterte signaturer

Merk:

Hvis signaturen som oppgis av en mottaker er et bilde, finnes ikke den blå signaturlinjen og den underliggende tekst med navn og dato.

Vanlige spørsmål: brukere/administratorer

 • For kontoer som logger saker i Adobe Admin Console kan du gå hit >
 • Kontoer som logger supporthenvendelser i den eldre Acrobat Sign-portalen:
  • Logg på Acrobat Sign.
  • Hold musepekeren over navnet ditt i øvre høyre hjørne og velg Profilinnstillinger fra popup-nedtrekksmenyen.
  • Min profil-siden holder du musepekeren over spørsmålstegnet ved siden av Gruppenavn.
   • En popup-ballong med navnene på alle administratorer for gruppen din vises (både gruppe- og kontonivå).
    • Ved å klikke på et hvilket som helst navn åpnes en e-postmelding der adressen til vedkommende er lagt til automatisk.
Finn administratoren din i Adobe Sign

Vanlige spørsmål: API/Webhooks

Webhooker som registrerer for mange feil i svar, vil automatisk deaktivere seg selv og varsle kundeadministratoren eller webhook-eieren.

Når disse e-postene leveres, kan de tilpasses for å passe bedre til kundens behov. Tre innstillinger styrer denne funksjonen:

 • Advarselsterskel – Hvor mange timer må det gå etter den første feilen før et e-postvarsel blir sendt? (Standard er 36 timer)
  • Etter å ha passert varselgrensen, sendes en e-postvarsel hver gang webhook-en mislykkes (til den er deaktivert).
 • Maks. varighet – Hvor lenge skal webhook-en tillates å mislykkes (etter den første feilen) før den deaktiveres (standard er 72 timer)?
  • Etter å ha overskredet maksimal varighetsgrense, blir webhooken deaktivert ved neste feil og en e-post blir sendt.
 • Maks. antall feil – Hvor mange ganger må webhook-en mislykkes (fortløpende) før den deaktiveres (standardverdi er 1)
  • Etter å ha overskredet maksimalantallet feil, blir webhook'en deaktivert og en e-post blir sendt.

Timeren og telleren hviler så snart webhooken svarer.

E-postvarsler for webhook

Hvem e-postene leveres til, er avhengig av omfanget til webhook-en.

Hvis den primære kontakten ikke er tilgjengelig, varsles den sekundære kontakten:

Omfanget til webhook

Primær kontakt

Sekundær kontakt

Konto

Kontoadministratorer

Webhook-oppretteren

Gruppe

Gruppeadministratorer

Kontoadministratorer/webhook-oppretteren

Bruker

Webhook-oppretteren

--

Avtale

Webhook-oppretteren

--

Kontakt kundeansvarlig (eller åpne en støttesak) for å tilpasse terskelverdiene for varsler.

Vanlige spørsmål: Arbeidsflyter

Når du redigerer en arbeidsflyt, en Serverfeil meldingen utløses hvis ett eller flere av dokumentene som er inkludert, har falt utenfor omfanget:

Dokumentomfangsfeil – Designer

Avsendere som prøver å bruke en arbeidsflyt med dette problemet, får en feilmelding som angir at arbeidsflyten inneholder dokumenter som er utenfor omfanget:

Dokumentomfangsfeil – Sending

Denne feilen betyr at arbeidsflyten har mistet retten til å bruke en eller flere av de vedlagte biblioteksmalene. Vanligvis skjer dette når tilgangstillatelsene for maler endres fra å tillate konto-/gruppetilgang til å begrense tilgangen til eieren.  

Administratorer bør avbryte denne feilmeldingen i stedet for å laste inn siden på nytt.

 

Slik retter du feilen:

 • Eieren av malen bør redigere malrettighetene slik at de er tilgjengelige for kontoen/gruppen som arbeidsflyten er bundet til.
 • Eieren av arbeidsflyten kan erstatte malen med en mal som har riktige tillatelser. Det gjør du ved å avbryte feiltilstanden, redigere arbeidsflyt og erstatte dokumentet.


Flere ressurser

Adobe-logoen

Logg på kontoen din