Angi en påminnelse for en transaksjon

Påminnelser er nettopp det. De brukes til å påminne underskrivere om at de har et dokument som venter på dem. De sendes i form av e-postmeldinger og kan sendes ved bestemte intervaller.

Angi en påminnelse når transaksjonen er sendt

 1. Du kan angi en påminnelse for transaksjonen direkte på Send-siden, nederst til høyre, til høyre for Melding-feltet.

  Merk av for Angi påminnelser for å åpne alternativene

  Visning av Send-siden med Angi påminnelser uthevet
 2. Angi hvor ofte du vil at påminnelsen skal sendes (daglig eller ukentlig). Påminnelser sendes i henhold til det valgte intervallet ved hjelp av tidsstempelverdien for når avtalen ble sendt.

Angi en påminnelse på en transaksjon som allerede er sendt

 1. Som avsender av avtalen går du til siden Behandle, klikker avtalen og klikker deretter kategorien Påminnelse til høyre på siden.

  Visning av Behandle-siden med kategorien Påminnelse uthevet
 2. I informasjonsvinduet merker du av for den du vil sende påminnelsen til og hyppigheten av påminnelsen, samt et notat som skal sendes i e-postpåminnelsen. Når du har satt opp alt, klikker du Angi påminnelser.

  Visning av kategorien Påminnelse med alternativene for påminnelse synlig

   

  Det vises et banner øverst på skjermen når påminnelsen er opprettet.

  Reminder Success message

Avbryte en påminnelse

 1. Som avsender av avtalen går du til siden Behandle, klikker en avtale med påminnelsesikonet og klikker deretter kategorien Påminnelse.

  Visning av Behandle-siden med kategorien Påminnelse uthevet
 2. Klikk på papirkurvikonet i informasjonsvinduet. Påminnelsen avbrytes for hele transaksjonen.

  Visning av en påminnelse med Slett-ikonet uthevet

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet