Program Illustrator zapewnia wiele narzędzi do tworzenia i manipulowania kompozycją. Galerie te zapewniają szybki, wzrokowy podgląd każdego narzędzia.

W programie Illustrator są dostępne następujące narzędzia do zaznaczania:

1_Selection Tool
2_Direct Selection Tool

3_Group Selection Tool
4_Magic Wand tool
Narzędzie Zaznaczanie (V) służy do zaznaczania całych obiektów. Zobacz Zaznaczanie obiektów za pomocą narzędzia Zaznaczanie.Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie (A) zaznacza punkty lub segmenty ścieżek wewnątrz obiektów. Zobacz Wybieranie ścieżek, segmentów i punktów kontrolnych.Narzędzie Zaznaczanie grupowe zaznacza obiekty i grupy wewnątrz grup. Zobacz Zaznaczanie obiektów i grup za pomocą narzędzia Zaznaczanie grupowe.Narzędzie Różdżka (Y) zaznacza obiekty o podobnych atrybutach. Zobacz Zaznaczanie obiektów za pomocą narzędzia Różdżka.Narzędzie Lasso (Q) zaznacza punkty lub segmenty ścieżek wewnątrz obiektów. Zobacz Zaznaczanie obiektów za pomocą narzędzia Lasso.Narzędzie Obszar roboczy tworzy osobne obszary robocze dla drukowania lub eksportowania. Zobacz Tworzenie obszaru roboczego.

W programie Illustrator są dostępne następujące narzędzia do rysowania:Narzędzie Pióro (P) pozwala rysować linie proste i krzywe w celu tworzenia obiektów. Zobacz Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro.Narzędzie Dodawanie punktów kontrolnych (+) dodaje punkty kontrolne do ścieżek. Zobacz Dodawanie i usuwanie punktów kontrolnych.Narzędzie Usuwanie punktów kontrolnych (-) usuwa punkty kontrolne ze ścieżek. Zobacz Dodawanie i usuwanie punktów kontrolnych.Narzędzie Konwersja punktów kontrolnych (Shift+C) zmienia punkty gładkie w punkty narożne i na odwrót. Zobacz Konwertowanie punktów gładkich na punkty narożne i odwrotnie.Narzędzie Linia (\) rysuje pojedyncze segmenty linii prostej. Zobacz Rysowanie prostych linii za pomocą narzędzia Linia.Narzędzie Łuk rysuje pojedyncze segmenty krzywej wklęsłej lub wypukłej. Zobacz Rysowanie łuków.Narzędzie Spirala rysuje spirale skierowane w prawo lub w lewo. Zobacz Rysowanie spiral.Narzędzie Siatka prostokątna rysuje siatki prostokątne. Zobacz Rysowanie siatek prostokątnych.Narzędzie Siatka biegunowa rysuje siatki sferyczne. Zobacz Rysowanie siatek koncentrycznych (biegunowych).Narzędzie Prostokąt (M) rysuje kwadraty i prostokąty. Zobacz Rysowanie prostokątów i kwadratów.Narzędzie Prostokąt zaokrąglony rysuje kwadraty i prostokąty o zaokrąglonych narożnikach. Zobacz Rysowanie prostokątów i kwadratów.Narzędzie Elipsa (L) rysuje okręgi i elipsy. Zobacz Rysowanie elips.Narzędzie Wielokąt rysuje wieloboki foremne. Zobacz Rysowanie wielokątów.Narzędzie Gwiazda rysuje gwiazdy. Zobacz Rysowanie gwiazd.Narzędzie Flara pozwala tworzyć efekty rozbłysków. Zobacz Rysowanie narzędziem Flara.Narzędzie Ołówek (N) pozwala rysować i edytować krzywe. Zobacz Rysowanie za pomocą narzędzia Ołówek.Narzędzie Gładzik wygładza ścieżki Beziera. Zobacz Wygładzanie ścieżek.Narzędzie Gumka ścieżki wymazuje ścieżki i punkty kontrolne z obiektu. Zobacz Ścieranie kompozycji.Siatka perspektywy pozwala tworzyć i renderować kompozycje w perspektywie. Zobacz Informacje o siatce perspektywy.Narzędzie Zaznaczanie perspektywy pozwala umieszczać obiekty, tekst i symbole w perspektywie, przesuwać obiekty w perspektywie, przesuwać obiekty prostopadle do ich bieżącego kierunku. Zobacz Informacje o siatce perspektywy.

.

W programie Illustrator są dostępne następujące narzędzia tekstowe:Narzędzie Tekst (T) tworzy ramki tekstowe oraz pozwala wpisywać w nich tekst i go edytować. Zobacz Wpisywanie tekstu w danym obszarze.Narzędzie Tekst akapitowy zmienia zamknięte ścieżki w ramki tekstowe oraz pozwala wpisywać w nich tekst i edytować go. Zobacz Wpisywanie tekstu w danym obszarze.Narzędzie Tekst na ścieżce zmienia ścieżki w ścieżki tekstowe oraz pozwala wpisywać w nich tekst i edytować go. Zobacz Tworzenie tekstu na ścieżce.Narzędzie Tekst pionowy tworzy tekst pionowy oraz ramki tekstu pionowego i pozwala wpisywać w nich tekst pionowy i edytować go. Zobacz Wpisywanie tekstu w danym obszarze.Narzędzie Pionowy tekst akapitowy zmienia zamknięte ścieżki w ramki tekstu pionowego oraz pozwala wpisywać w nich tekst i edytować go. Zobacz Wpisywanie tekstu w danym obszarze.Narzędzie Tekst pionowy na ścieżce zmienia ścieżki w ścieżki tekstowe oraz pozwala wpisywać w nich tekst i edytować go. Zobacz Tworzenie tekstu na ścieżce.

W programie Illustrator są dostępne następujące narzędzia do malowania:Narzędzie Pędzel (B) pozwala rysować zarówno precyzyjne krzywe, jak i wzorki, desenie czy pociągnięcia pędzla z włosia na ścieżkach. Zobacz Rysowanie ścieżek z jednoczesnym stosowaniem pędzla.Narzędzie Siatka (U) pozwala tworzyć i edytować siatki i formy siatek. Zobacz Tworzenie obiektów siatkowych.Narzędzie Gradient (G) dostosowuje punkt początkowy i końcowy oraz kąt gradientu w obiektach lub umożliwia zastosowanie gradientu do obiektów. Zobacz Stosowanie gradientu na obiekcie.Narzędzie Kroplomierz (I) pozwala pobierać i stosować na obiektach atrybuty koloru, tekstu i wyglądu, włączając efekty. Zobacz Kopiowanie atrybutów wyglądu za pomocą narzędzia Kroplomierz.Narzędzie Aktywne wiadro z farbą (K) maluje fasady i krawędzie grup aktywnego malowania, korzystając z bieżących atrybutów farby. Zobacz Malowanie za pomocą narzędzia Aktywne wiadro z farbą.Narzędzie Zaznaczenie aktywnego malowania (Shitf-L) zaznacza powierzchnie oraz krawędzie w ramach grup Aktywnego malowania. Zobacz Zaznaczanie elementów w grupach aktywnego malowania.Narzędzie Miarka mierzy odległość między dwoma punktami. Zobacz Mierzenie odległości pomiędzy obiektami.Narzędzie Kropla (Shift-B) rysuje ścieżki, które automatycznie rozszerzają i scalają ścieżki pędzli kaligraficznych o takim samym kolorze, znajdujące się na przylegającym miejscu w stosie. Zobacz Rysowanie i łączenie ścieżek narzędziem Kropla.

Program Illustrator posiada następujące narzędzia do przekształcania obiektów:


Narzędzie Obracanie (R) obraca obiekty wokół ustalonego punktu. Zobacz Obracanie obiektów.


Narzędzie Odbijanie (O) odbija obiekty względem ustalonej osi. Zobacz Odbijanie lub przekształcanie obiektów.


Narzędzie Skalowanie (S) zmienia rozmiary obiektów wokół ustalonego punktu. Zobacz Skalowanie obiektów.


Narzędzie Ścinanie pochyla obiekty względem ustalonego punktu. Zobacz Ścinanie obiektów za pomocą narzędzia Ścinanie.


Narzędzie Przekształcanie dopasowuje zaznaczone punkty kontrolne, pozostawiając ścieżkę bez zmian. Zobacz Rozciąganie części ścieżki bez zmiany kształtu figury.


Narzędzie Przekształcanie swobodne (E) skaluje,obracalub przechyla zaznaczone obiekty.


Narzędzie Tworzenie przejść (W) pozwala połączyć kolor i kształt wielu obiektów. Zobacz Tworzenie przejść.


Narzędzie Szerokość (Shift+W) pozwala tworzyć obrysy o zmiennej szerokości. Zobacz Korzystanie z narzędzia Szerokość.


Narzędzie Wypaczenie (Shift+R) zagina obiekty zgodnie z ruchem kursora. Zobacz Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzia deformacyjnego.


Narzędzie Wirówka zniekształca obiekt poprzez wirowanie. Zobacz Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzia deformacyjnego.


Narzędzie Wklęśnięcie powoduje zapadanie się (kurczenie) obiektu poprzez przysuwanie punktów kontrolnych do kursora. Zobacz Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzia deformacyjnego.


Narzędzie Wybrzuszanie nadyma obiekt poprzez odsuwanie punktów kontrolnych od kursora. Zobacz Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzia deformacyjnego.


Narzędzie Ścieg ozdobny pozwala dodać do szkicu obiektu wiele detali krzywoliniowych. Zobacz Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzia deformacyjnego.


Narzędzie Krystalizacja losowo dodaje do obiektu okalające go detale krzywoliniowe i ostrokątne. Zobacz Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzia deformacyjnego.


Narzędzie Marszczenie pozwala dodać do szkicu obiektu wiele detali typu fałdka. Zobacz Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzia deformacyjnego.


Narzędzie Generator kształtów łączy proste kształty, aby tworzyć własne kształty złożone. Zobacz Tworzenie nowych kształtów przy użyciu narzędzia Generator kształtów.

Narzędzie Wypaczenie marionetkowe pozwala dodawać, przesuwać i obracać punkty, aby bezproblemowo przekształcać kompozycję w różne pozycje i postawy. Zobacz Narzędzie Wypaczenie marionetkowe.      

Galeria narzędzia do tworzenia odcięć i wycinania

Program Illustrator wyposażony jest w następujące narzędzia do tworzenia odcięć i wycinania obiektów:Narzędzie Cięcie na plasterki pozwala podzielić kompozycję na oddzielne obrazki internetowe. Tworzenie plasterkówNarzędzie Zaznaczanie plasterków (Shift-K) zaznacza plasterki internetowe. Zobacz Zaznaczanie plasterków.Narzędzie Gumka (Shift-E) wymazuje dowolny obszar obiektu, nad którym zostanie przeciągnięte. Zobacz Wymazywanie obiektów za pomocą narzędzia Gumka.Narzędzie Nożyczki (C) pozwala ciąć ścieżki w wybranych punktach. Zobacz Dzielenie ścieżki.Narzędzie Nóż służy do cięcia obiektów i ścieżek. Zobacz Rozcinanie obiektów za pomocą narzędzia Nóż.

Narzędzia symboli pozwalają tworzyć i modyfikować zestawy przykładów symbolu. Zestaw przykładów tworzy się za pomocą narzędzia Rozpylanie symboli. Inne narzędzia pozwalają zmieniać takie własności przykładów z zestawu, jak gęstość, kolor, położenie, rozmiar, obrót, przezroczystość i styl.Narzędzie Rozpylanie symboli (Shift+S) umieszcza w obszarze ilustracji wiele kopii tego samego symbolu. Zobacz Tworzenie zestawów symboli.Narzędzie Przesuwanie symboli przenosi instancje symboli i zmienia kolejność układania. Zobacz Zmiana kolejności instancji symbolu w zestawie.Narzędzie Zbliżanie symboli przesuwa przykłady symboli bliżej siebie lub je oddala. Zobacz Zbliżanie lub rozpraszanie symboli.Narzędzie Rozmiar symboli zmienia rozmiary instancji symbolu. Zobacz Zmiana rozmiarów instancji symboli.Narzędzie Obracanie symboli obraca instancje symbolu. Zobacz Obracanie instancji symboli.Narzędzie Kolorowanie symboli koloruje instancje symbolu. Zobacz Kolorowanie instancji symboli.Narzędzie Modyfikowanie krycia symboli stosuje krycie wobec instancji symboli. Zobacz Dopasowywanie przezroczystości instancji symboli.Narzędzie Stylizowanie symboli stosuje do instancji symbolu wybrany styl. Zobacz Stosowanie stylu graficznego do instancji symbolu.

Illustrator zawiera dziewięć narzędzi do tworzenia wykresów – każde z nich służy do tworzenia wykresu innego typu. Typ wykresu należy dostosować do rodzaju prezentowanych danych. Zobacz Tworzenie wykresu.Narzędzie Wykres kolumnowy (J) tworzy wykresy porównujące wartości za pomocą pionowych kolumn.Narzędzie Wykres kolumnowo-stosowy tworzy wykres, który jest podobny do wykresu kolumnowego, lecz kolumny są umieszczane w stosach jedna na drugiej, a nie obok siebie. Wykres ilustruje dobrze stosunek części do całości.Narzędzie Wykres słupkowy tworzy wykresy podobne do wykresów kolumnowych, ale umieszcza słupki poziomo zamiast pionowo.Narzędzie Wykres słupkowo-stosowy tworzy wykresy podobne do wykresów kolumnowo-stosowych, ale umieszcza słupki poziomo zamiast pionowo.Narzędzie Wykres liniowy tworzy wykresy używające punktów do reprezentacji jednego lub kilku zestawów wartości z liniami łączącymi punkty w każdym zestawie. Wykresów tego typu używa się często do pokazania zmiany kilku różnych wielkości w tym samym przedziale czasowym.Narzędzie Wykres warstwowy tworzy wykresy podobne do liniowych, ale kładzie nacisk na sumy oraz zmiany wartości.Narzędzie Wykres punktowy tworzy wykresy umieszczające punkty danych w postaci zestawów par współrzędnych wzdłuż osi x i y. Wykresy punktowe obrazują trendy i regularności danych. Pokazują też korelacje między zmiennymi.Narzędzie Wykres kołowy tworzy wykres w postaci koła z wycinkami reprezentującymi udział procentowy poszczególnych wartości w całości.Narzędzie Wykres radarowy tworzy wykres w kształcie koła, na którym są porównywane zbiory wartości w różnych punktach czasu lub w różnych kategoriach. Wykresy tego typu nazywa się też siatkowymi.

Program Illustrator zawiera następujące narzędzia do poruszania się po obszarze roboczym i kontrolowani obszaru roboczego:Narzędzie Rączka (H) pozwala przesuwać obszar ilustracji w oknie ilustracji.Narzędzie Drukuj mniejsze strony pozwala dopasować siatkę strony, tak aby określić położenie ilustracji na wydruku strony.Narzędzie Lupka (Z) pozwala powiększyć lub zmniejszyć obiekty wyświetlane w oknie ilustracji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online