Problem

Błąd: „Sterownik NVIDIA OpenGL utracił połączenie ze sterownikiem ekranu z powodu przekroczenia limitu czasu w systemie Windows.: Kod błędu: 7” występuje podczas korzystania z niektórych operacji 3D, np. ustawień renderowania w panelu 3D Właściwości sceny. 

Rozwiązania

Renderuj obraz bez cieni. Wyłącz cienie w sekcji panelu 3D Właściwości sceny.

Dodatkowe informacje

Wiadomo, że dwie karty wideo, których ten problem dotyczy to Quadro 1800 oraz GeForce GTX 690.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online