Fälttyper för avtal

Avtalsfält kan innehålla olika data. Genom att definiera fälttypen kan du bestämma vilken typ av data som ska kunna anges i ett fält. I Adobe Sign finns olika fälttyper som kan placeras i ett dokument. Följande fälttyper kan innehålla vissa data som exempelvis signaturer, initialer, företag eller jobbtitel. Du kan även skapa ett fält och anpassa vilken typ av data som ska kunna anges (till exempel telefonnummer eller kreditkortsnummer).

Markera kryssrutan Förhandsvisa och lägg till signaturfält när du vill starta redigeringsverktyget med dra och släpp. Detta verktyg kan användas för att placera fält i dokumentet. Aktivera kryssrutan:

  • på skicka-sidan när du skickar ett avtal
  • när du skapar ett biblioteksdokument eller en mall
  • när du skapar en widget
Knappen Förhandsvisa och lägg till signaturfält


Uppdateringar i majversionen

I majversionen introduceras ett nytt fältalternativ i fältegenskaperna för redigering: Fälttyp.

Efter lanseringen kan du ange egenskaperna för de flesta fälttyper och ändra dem till en annan typ (exempelvis ändra signatur till datum).

Det kommer att avsevärt snabba på formulärskapande när det används tillsammans med automatisk fältidentifiering.


Signaturfält

Signerarfält

Signaturer och initialer

Kryssrutan Obligatoriskt i fältegenskaperna

Som standard är signatur- och initialfält obligatoriska, vilket den röda asterisken visar. Du kan avmarkera kryssrutan Obligatoriskt i fältegenskaperna om du vill göra dem valfria. Varje signerare måste ha tilldelats ett obligatoriskt signaturfält. Om en signerare inte har tilldelats ett obligatoriskt signaturfält eller bara har tilldelats ett valfritt signaturfält, kommer ett signaturblock att läggas till längst ned i dokumentet i Adobe Sign.

Signaturblock

Fält för signaturblock

Signaturblock består av en grupp med fält. Signaturblocksfälten kan inte göras valfria, de är alltid obligatoriska.

Som standard innehåller signaturblocken både ett signaturfält och ett e-postfält.

 

Kontoadministratören kan ändra vilka fält som ska ingå i signaturblocket. Jobbtitels- och företagsnamnsfälten kan dessutom inkluderas förutom signatur- och e-postfälten.

Signaturblock med alla fält tillagda

De läggs till genom att du går till sidan Konto, Signaturinställningar och markerar alternativen som heter:

  • Kräv av signerare att de tillhandahåller sin jobbtitel när de e-signerar
  • Kräv av signerare att de tillhandahåller sitt företagsnamn när de e-signerar

Obs!

Om signaturblock visas i slutet av dokumentet, gick det inte att hitta ett obligatoriskt signaturfält för en eller flera signerare. Alla signerare måste ha tilldelats minst ett obligatoriskt signaturfält.

Ett signaturblock läggs också till när signaturinställningarna har ställts in på Kräv av signerare att de tillhandahåller sin jobbtitel när de e-signerar och separata fält inte har lagts till.

För widgetar krävs att det både finns ett signaturfält och Adobe Sign e-postfält för alla signerare.

Stämpel

Stämpelfält kan fungera antingen som fristående signaturer eller tillsammans med andra signaturfält.  Du kan t.ex. behöva placera en personlig signatur samt ett företagssigill eller en Hanko-stämpel.

Klicka här om du vill ha mer information om stämpelfält.

Fält för signerarinformation

Fält för signerarinformation

Fält för signerarinformation används för att samla in specifik information som lagras i Adobe Sign. Registrerade användare har denna information i sin profil.

Vanligtvis fylls dessa fält i automatiskt med informationen på posten för den tilldelade användaren.

Titel och företag

Fälten Titel och Företag

Fälten Titel och Företag fylls i automatiskt med värden om signeraren redan har ett Adobe Sign-konto. Om signeraren saknar ett Adobe Sign-konto kan han/hon klicka i dessa fält och ange ett värde. Värdet behålls och används automatiskt för dessa fälttyper i dokument som han/hon signerar i framtiden.

Titel- och företagsfälten kan inte vara valfria, de är alltid obligatoriska fält vilket den röda asterisken anger.

Storleken på titel- och företagsfälten kan ändras genom att dra markeringarna i det nedre högra hörnet av fältet.

Signerarens namn, e-postadress och datum

Fälten Namn, E-post och Datum

Dessa fält är skrivskyddade och fylls i automatiskt med sparade data för signeraren.

Till fältet Signerarnamn hämtas namnvärdet som angetts i signaturfältet.

E-postfältet fylls i automatiskt med den e-postadress som du har skickat avtalet till.

Datumfältet fylls i automatiskt med det datum då avtalet öppnas.

Obs!

Om du vill ändra datumet eller ange e-postadressen manuellt, ska du använda ett formulärfält och ställa in det med en egen validering.

Datafält

Datafält

Datafält används för att samla in ytterligare information från mottagaren. De innehåller även objekt som mottagaren kan använda för att göra markeringar eller välja alternativ.

Textfält

Textfältet är den mest mångsidiga fälttypen. Det är ett ifyllbart textfält och som standard kan det innehålla alla typer av data, till exempel en adress eller en kort mening.

Storleken på textfältet kan ändras genom att dra markeringarna i det nedre högra hörnet av fältet.

Obs!

Som standard kan du i textfält bara skriva en textrad. Om du vill skapa ett fält som kan innehålla flera textrader, öppnar du alternativfönstret för textfältet. Välj sedan Datainmatning på flera rader. Anpassa fältstorleken för att få plats med flera rader med data.

Egenskaper för textfält

Listruta

Listruta med fältegenskaper

Fältet Listruta består av en lista med alternativ där du bara kan göra ett val. Ett exempel är en listruta med länder där signeraren endast kan välja ett land.

Storleken på listrutefältet kan ändras genom att dra markeringarna i det nedre högra hörnet av fältet.

Kryssrutor och alternativknappar

Egenskaper för kryssruta

Kryssrutor är objekt och kan endast markeras eller avmarkeras. Detta alternativ är användbart för fall där man vill tillämpa alla alternativ eller som en omkopplare för ett enda val, som att välja en framtida kontakt.

 

 

Egenskaper för alternativknapp

Alternativknappar är grupperade tillsammans. För gruppen krävs minst två knappar och endast en alternativknapp i taget kan markeras i gruppen. Om en alternativknapp markeras i gruppen, avmarkeras den andra. Detta alternativ är användbart för fall där man kan välja ett av alternativen eller när man ska välja Ja eller Nej.

Bilder

Bildfältet kan användas när en mottagare ska bifoga en bild som senare kan exporteras. Bilder på student-ID eller skannade bilder av dokument som till exempel socialförsäkringskort kan användas.

Klicka här om du vill ha mer information om bildfält

Fler fält

Fliken Fler fält

Bifogad fil

Egenskaper för fältet Bifogad fil

Fältet för bifogad fil är endast tillgängligt för konton på Enterprise-nivån eller högre, och det kan användas för att bifoga dokument och bilder till transaktionen.

Bilagefälten kan användas för att samla in dokument eller bilder från signerare under signeringsprocessen. De överförda dokumenten inkluderas som en del av det signerade dokumentet och bifogas i slutet av det signerade avtalet när signeringsprocessen är klar.

Storleken på fältet för bifogade filer kan ändras genom att dra markeringarna i det nedre högra hörnet av fältet.

Obs!

Bifogade filer får högst innehålla 25 sidor och vara 5 MB stort.

Obs!

Format som stöds: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM eller HTML

Hyperlänk

Egenskaper för fältet Hyperlänk

Hyperlänksfältet är endast tillgängligt för konton på Enterprise-nivån eller högre, och det kan användas för att navigera användaren till en plats i dokumentet eller till en extern webbadress.

Storleken på hyperlänksfältet kan ändras genom att dra markeringarna i det nedre högra hörnet av fältet.

Transaktionsfält

Fliken Stämplar

Deltagandestämpel

Deltagandestämpel Egenskaper

Deltagandestämplar används när avtalet har signerats av den tilldelade mottagaren. Därför kan de inte öppnas eller redigeras av mottagaren.

Stämpeln innehåller mottagarens namn, signeringstidpunkten och e-postadressen.

Transaktionsnummer

Egenskaper för transaktionsnummer

Stämpeln Transaktionsnummer fyller automatiskt i ett unikt nummer som identifierar avtalet i Adobe Sign-systemet.  Mottagaren kan inte använda fältet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy