Funkce Automatická detekce polí v prostředí pro vytváření je ve výchozím nastavení povolena pro účty úrovně Individual, Team, Business a Enterprise.

Popis funkce

Při odesílání nového formuláře do prostředí pro vytváření aplikace Adobe Sign automaticky vyhodnotí dokument a umístí kandidátská pole tam, kde orientační body na stránce naznačují, že budou pravděpodobně potřeba pole.

Kandidátská pole může uživatel přijmout, odstranit nebo převést na jiné typy polí.


Jak se to používá

Detekce pole proběhne automaticky, když je dokument odeslán do prostředí pro vytváření. Patří sem také proces pro vytvoření šablony, ovládacího prvku nebo individuální událost odeslání.

○ V případě nalezení kandidátských polí se v levém horním rohu okna pro vytváření zobrazí ikona s bublinou s textovým pokynem uživateli, aby kliknutím na tuto ikonu umístil navržená pole.

○ Pokud nebudou nalezena žádná kandidátská pole, ikona se nezobrazí.

○ Každá jednotlivá stránka je vyhodnocena nezávisle a každá má tedy svoji vlastní ikonu pro umístění polí.

Poznámka:

Detekce polí neproběhne, pokud odeslaný dokument již obsahuje nějaká pole libovolného typu (textové značky nebo pole Acroform).

1 Candidate fields Identified

 

Kliknutím na ikonu kandidátského pole umístíte všechna navržená pole pro danou stránku.

Kliknutím na X v bublině s textem může uživatel bublinu odstranit bez umístění polí.

2 Placed Candidate fields

 

Po umístění polí se text v bublině změní a uživateli se zobrazí pokyn ke kontrole polí.

Aplikace Adobe Sign nedokáže zjistit, jak se mají jednotlivá pole jmenovat, takže všechna pole mají přiřazený obecný název (např. Vlastní pole 1). 

Aplikace Adobe Sign také neví, kterému účastníkovi má být pole přiřazeno. Ve výchozím nastavení jsou všechna pole přiřazena „Účastníkovi 1“.

3 Field Properties Menu

 

Doporučujeme uživatelům, aby nejprve odstranili všechna nesprávně umístěná pole.

4 Delete useless fields

Poznámka:

Stisknutím a podržením klávesy Shift a následným klikáním myší ve formuláři můžete vybrat více polí nebo nakreslit obdélník. Všechna pole, která se budou dotýkat vybrané oblasti, budou vybrána.

Skupinu polí můžete poté přesunout nebo odstranit.

 

Poté přesuňte nebo přidejte nesprávně umístěná pole.

5 Align fields

 

Jakmile bude formulář obsahovat pouze potřebná pole, můžete jednotlivá pole postupně zkontrolovat poklikáním.

Doporučujeme každému poli přiřadit smysluplný název, aby byly sestavy přehlednější a aby se lépe navrhovalo mapování dat.

Chcete-li pole přejmenovat, klikněte na ikonu Upravit vedle názvu pole a poté zadejte kompletní název pole.

6 Change field names

 

Pokud potřebujete, aby do formuláře zadal veškerý obsah pouze první příjemce, je výchozí role Účastník 1 přesně to, co potřebujete.

Pokud ale potřebujete, aby nějaká pole předvyplnil odesílající nebo pokud existuje více příjemců, musíte podle potřeby zkontrolovat a upravit pole Přiřazeno.

 

Na úrovni pole musíte dále vyhodnotit položku Typ pole.

Ve výchozím nastavení jsou všechna umístěná kandidátská pole textová pole. Můžete je ale snadno převést na většinu běžných jednořádkových typů polí:

○ Pole pro podpis

○ Informační pole podepisující osoby

○ Textová pole

 

7 field types

Poznámka:

Automaticky umístěná pole podporují všechny normální volby polí, například pravidla ověření, podmíněné příkazy, nástroje pro vzhled písma, atd.

 

Po ověření všech polí pokračujte dalšími stránkami dokumentu a postupně umísťujte a ověřujte další pole.

Po umístění všech polí ukončete proces vytváření kliknutím na možnost Uložit nebo Odeslat.

Pokud vytváříte šablonu, lze pole kompletně upravovat na stránce Správa.

Pokud opustíte prostředí pro vytváření před uložením nebo odesláním, naleznete dokument na stránce Správa v části Předběžná verze, ale veškerá umístění polí budou ztracena.


Postup povolení nebo zakázání

Funkci automatické detekce polí může na úrovni účtu nebo skupiny povolit nebo zakázat pouze tým podpory Adobe Sign.

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a přepíší hodnoty na úrovni účtu. 


Co byste měli vědět

Funkce automatické detekce polí se nespustí, má-li smlouva více než 25 stran.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online