Prostředí pro podepisování formulářů služby Adobe Sign vám umožňuje určovat vzhled zobrazovaného písma v polích formulářů. K nastavitelným prvkům patří rodina písma, velikost, barva a zarovnání.

Vzhled pole

Rodina písem

Můžete upravovat vzhled údajů zadaných příjemci do textových polí.

Pro přístup k nastavení vzhledu klikněte na sbalitelnou volbu Vzhled v nabídce vlastností pole.

Dvojitým kliknutím na jakékoli pole můžete otevřít nabídku vlastností pole.

 

Pro nastavení rodiny písem pro dané pole použijte první rozevírací seznam napravo od nadpisu Písmo.

1 NewFont family

 

Dostupná písma:

Lato (bezpatkové)

Lato Fonts

Roboto (bezpatkové)

Roboto Fonts

Slabo 13 px (patkové)

Slabo Fonts

Source Sans Pro (bezpatkové)

Source Sans Fonts

Source Serif Pro (patkové)

Source Serif Fonts

Source Code Pro (neproporcionální)

Source Code fonts


Aktualizace ve verzi ze září 2017

Ve verzi ze září 2017 se rozšiřuje množství dostupných rodin písem v nabídce vlastností pole.

K nově přidaným písmům patří:

  • Lato – bezpatkové písmo
  • Roboto – bezpatkové písmo s rozšířenou znakovou sadou pro neanglické jazyky
  • Slabo 13px – patkové písmo


Velikost písma

Pomocí rozevírací nabídky napravo od rodiny písem lze nastavit velikost písma pro dané pole.

Zvolíte-li pevnou velikost písma, tato velikost bude vynucena na dané pole bez ohledu na množství zadaného obsahu.

Nastavením velikosti písma na hodnotu Automaticky se písmo nastaví automaticky podle velikosti pole.

  • Automatická velikost písma zajistí maximální využití pole na výšku a zobrazí celý obsah pole
  • Jakmile zadaný obsah přesáhne velikost pole na šířku, písmo se automaticky zmenší, aby se zobrazoval celý obsah pole.
Vlastnosti velikosti písma textového pole


Barva písma

Barva umožňuje definovat barvu písma pro dané pole. Barva se zobrazí pouze v kopii PDF. Při vyplňování pole zůstává písmo černé.

3 current Font Color


Zarovnání písma

Nástroje Zarovnání písma umožňují nastavit zarovnání textu doleva, na střed nebo doprava.

Vlastnosti zarovnání písma textového pole

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online