Přiřazení pole

Při přidávání polí do smlouvy je důležité přiřadit příjemce ke každému poli. Funkce přiřazení pole určí příjemce, který může jako jediný s polem pracovat.

Pole označená jako „povinná“ musí být vyplněna předtím, než může příjemce dokončit svoji část smlouvy.

Nepovinná pole, která příjemce nevyplní, zůstanou nadále uzamčena pro ostatní příjemce, protože jsou určena pouze jednomu účastníkovi transakce.

Pole, které je přirazeno „komukoli“, může vyplnit jakýkoli příjemce, dokud do něj někdo nevloží obsah.  Jakmile je pole vyplněno a daný příjemce proces dokončí, obsah pole se znovu uzamkne všem následným příjemcům pro další úpravy.

Je také možné označit pole jako „předvyplněné“. To znamená, že toto pole bude přístupné odesílateli smlouvy po jejím odeslání. Tato pole jsou dostupná pouze do doby před vyplněním a není možné je zpřístupnit příjemcům.


Aktualizace ve verzi ze září

Verze ze září 2017 mění způsob označení účastníků a jim přiřazených polí pomocí barevného rozlišení polí, která přísluší jednotlivým účastníkům.

Whole pageSegmented


Přiřazování polí příjemcům

Chcete-li přiřadit pole konkrétnímu příjemci, při autorizaci dokumentu nastavte hodnotu Přiřazeno u daného pole.

Můžete to udělat jednoduše výběrem příjemce v oddílu PŘÍJEMCI na pravé straně okna před umístěním polí.

Jakékoli následně umístěné pole nastaví hodnotu Přiřazeno podle vybraného příjemce.

Pro orientaci ve „vlastnictví“ pole existují dva vizuální ukazatele:

  • Poté, co vyberete příjemce, všechna pole jemu určená se zvýrazní světle žlutou barvou, zatímco pole, která nepřísluší zvolenému příjemci, budou šedá
  • Každému příjemci ze seznamu PŘÍJEMCI přísluší jiný barevný čtverec, jehož barva se shoduje s barevnou značkou v pravém horním rohu každého pole

Vyberte všechna pole pro jednoho příjemce, a poté zvolte dalšího příjemce, který musí vložit obsah nebo podpis, a zvolte jeho pole.  Proveďte tento krok pro všechny příjemce smlouvy.

Role v prostředí vytváření

 

Jakmile je pole v dokumentu, můžete v nabídce vlastností pole upravit hodnotu Přiřazeno.

Pro otevření nabídky vlastností poklikejte na pole (kliknutím pravým tlačítkem myši se otevře malá nabídka s možností Upravit).

Po otevření nabídky vlastností najdete pole Přiřazeno nahoře, hned pod názvem pole.

V rozbalovací nabídce najdete seznam všech příjemců.

Volič Role ve vlastnostech Pole


Přiřazování vlastnictví pole v šabloně knihovny

Při vytváření nebo úpravě šablony knihovny zůstávají zachovány všechny funkce.

Jediným rozdílem je, že místo konkrétního jména příjemce uvidíte obecné zástupce: Účastník 1, Účastník 2 atd.

  • Účastník 1 je první příjemce, který získá přístup, Účastník 2 je druhý atd.
  • Předvyplněná pole budou stále přístupná pouze odesílateli v okamžiku odesílání smlouvy.
  • Pole Kdokoli jsou stále přístupná všem příjemcům, dokud do nich není vložen obsah, poté se uzamknou.

Další účastníky můžete přidat kliknutím na možnost Přidat nového účastníka v seznamu příjemců nahoře.

Add New PArticipant

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online