Role pole | Předvyplnění odesílatelem

Smlouvy služby Adobe Sign mohou obsahovat pole nastavená tak, aby odesílatel dokumentu mohl do těchto polí doplnit údaje ještě před jeho předáním do fáze podepisování. Předvyplněný dokument můžete nastavit jako jednorázovou transakci odeslání nebo jako opakovaně použitelný dokument vytvořením knihovny šablon dokumentů.

Rychlé kroky

Při úpravách polí můžete nastavit roli. Role určuje, kdo smí s příslušným polem pracovat. Chcete-li upravit pole odeslaného dokumentu v prostředí úprav přetažením, zaškrtněte pole Zobrazit náhled, umístit podpisy nebo přidat pole.

Preview button on Send

    Poté můžete použít některý z následujících kroků:

 • V rozevíracím seznamu vyberte možnost Role Předvyplnění odesílatelem a poté umístěte pole.
 • Nebo můžete po umístění pole dvojitým kliknutím otevřít malé okno s volbami a v něm roli definovat.

Podrobný postup

Fáze předvyplnění probíhá před fází podepisování, takže pouze u následujících typů polí lze nastavit roli Předvyplnění odesílatelem:

 • Pole formuláře
 • Rozevírací pole
 • Zaškrtávací políčko
 • Přepínací tlačítko
 • Přiložený soubor (dostupné u účtů úrovně Enterprise a vyšších)
 • S dalšími typy polí lze pracovat ve fázi podepisování, ale pouze, pokud odesílatel přidává do dokumentu svůj podpis.

Fáze transakce probíhají v následujícím pořadí:

 1. Vytvoření transakce
  Dokument přiložen (buď odeslán nebo přidán z knihovny dokumentů)

 2. Fáze náhledu/úprav (VOLITELNÁ)
  Pouze, pokud odesílatel zaškrtne pole označené: Zobrazit náhled, umístit nebo přidat pole formuláře
  (Pole lze umístit a upravit)

 3. Fáze předvyplnění (VOLITELNÁ)
  Pouze, pokud byla do dokumentu umístěna pole pro předvyplnění
  (Odesílatel může pracovat s poli, která mají roli nastavenou na Předvyplnění)

 4. Fáze podepisování
  Dokument je podepsán
  Pokud odesílatel vybral volbu pro vložení svého podpisu do dokumentu, může pracovat s poli označenými jako „E-podepsání odesílatelem“.

 5. Transakce dokončena – Všechny strany obdržely podepsanou a archivovanou kopii dokumentu Všichni autoři podpisů úspěšně dokončili proces podepisování.

Chcete-li nastavit roli Předvyplnění před přetažením pole do dokumentu, postupujte následovně:

Role předvyplnění v nabídce Příjemci

Chcete-li nastavit roli pro již umístěné pole, tak dvojitě klikněte na pole a z rozevírací nabídky Role vyberte možnost Předvyplnění (odesílatelem).

Seznam pro výběr Role v nabídce Pole

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online