Vytvoření zprávy

Účty Adobe Document Cloud pro podniky - Premium mohou u transakcí odeslaných uživateli v rámci účtu spustit zprávu. Zprávy vytvoří různé grafy zobrazující procenta a průměrnou dobu podpisu. Můžete také exportovat soubor CSV s hrubými daty vygenerovanými ze zprávy.

Rychlé kroky

 1. Klikněte na možnost Zprávy.
 2. Klikněte na možnost Vytvořit novou zprávu.
 3. Nastavte parametry zprávy (viz třetí část).
 4. Klikněte na možnost Spustit zprávu.

Podrobný postup

 1. Chcete-li vygenerovat zprávu, klikněte na kartu Zpráva a poté na možnost Vytvořit novou zprávu.

  1. Create New Report
 2. Nastavte různé parametry pro výslednou zprávu a klikněte na možnost Spustit zprávu. Parametry účtu naleznete v další části.

  2. Run Report
 3. Otevře se stránka s výsledky zprávy zobrazující informace na základě vašich parametrů.

  3. Produced Report

Parametry zprávy

Interval

Část Interval umožňuje shromáždit data z předem definovaných časových rámců nebo vlastního rozsahu dat.

01a - R

Uživatelé a skupiny

Uživatelé a skupiny umožňují vybrat konkrétní uživatele či skupiny, od kterých chcete shromažďovat informace.

01b - R

Dokumenty

Oblast Dokumenty umožňuje určit konkrétní odeslané dokumenty knihovny.

01c - R

Název dokumentu

Tato volba umožňuje zahrnout části názvu dokumentu do vyhledávání zprávy.

01d - R

Mega Sign

Tuto volbu vyberte, chcete-li do své zprávy zahrnout transakce Mega Sign.

01e - R

Různé údaje pro zprávy

Poslední, čtvrté nastavení na stránce změní nebo vizuálně upraví výslednou zprávu a související grafy.

01f - R

Údaje a volby zprávy

Aktualizace zprávy aktuálními údaji

Tímto odkazem obnovíte zprávu, aby zahrnovala nedávné transakce.

Update with current data link

Uložit zprávu

Volba Uložit zprávu umožňuje tuto zprávu uložit. Znovu ji lze otevřít kliknutím na kartu Zprávy.

Save Report

Sdílet zprávu

Tato volba umožňuje sdílení konkrétní zprávy s e-mailovou adresou a zahrnutí vlastní zprávy.

Share Report

Naplánovat zprávu

Volba Naplánovat zprávu pomocí aktuálního nastavení zprávy nastaví automatické, opakované generování zprávy každý den, týden nebo měsíc. Můžete také vybrat příjemce, kterým chcete opakující se zprávu odeslat.

Schedule Report

Exportovat údaje zprávy

Kliknutím na volbu Exportovat údaje zprávy stáhnete soubor CSV s hrubými daty vygenerovanými ve zprávě.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení nejsou v souboru zprávy .CSV zahrnuty údaje z polí. Chcete-li exportovat údaje z polí podepsaných smluv, správce vašeho účtu musí kontaktovat podporu.

Export Report Data

Zpráva vhodná pro tisk

Zpráva vhodná pro tisk nabízí verzi zprávy s odstraněnými různými grafy a zobrazuje pouze čísla.

Printer FRiendly

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online