Pracovní postup písemného podpisu je nyní dostupný na všech úrovních služby.

 

Někdy je nutné získat fyzický podpis. Může to být z důvodů legislativy či plnění předpisů, platných zásad nebo jednoduše proto, že jedna nebo obě strany mají z fyzického podpisu lepší pocit.

Pracovní postup písemného podpisu Adobe Sign umožňuje získávat fyzické podpisy a současně zajišťovat řádnou kontrolu přístupu, udržovat kvalitu a srozumitelnost finálního dokumentu a využívat výhod elektronického zpracování a auditu.


Nakonfigurování dohody pro písemný podpis

Pro odesílatele jedinou změnu představuje volba „písemného“ namísto „elektronického“ podpisu.

Pracovní postup


Prostředí písemného podpisu pro podepisující

Pro podepisující osoby se pracovní postup písemného podpisu podobá postupu při elektronickém podepisování až do bodu, kdy je třeba vytisknout dokument, aby připojili svůj podpis:

 • Příjemci je zasláno e-mailové upozornění s odkazem na dokument.
 • Příjemce elektronicky dokument otevře a zobrazí se mu nejprve shrnutí procesu čítající 3 kroky:
Three Steps

 

 • Příjemce má možnost vyplnit veškerá vyžádaná/vyžadovaná pole
 • Po vyplnění klikne příjemce na tlačítko Další a přejde k pokynům ke stažení:
Step 2

 

 • Příjemce si kliknutím na tlačítko Stáhnout stáhne dokument, který má vyplněná příslušná pole.
 • Otevře se okno, které příjemce vyzve k otevření či uložení souboru
 • Vytiskněte stránky PDF z otevřeného souboru PDF
 • Fyzicky dokument podepište
 • Dokument naskenujte zpět do digitální podoby
  • Služba Adobe Sign akceptuje soubory ve všech běžně přijímaných formátech (PDF, JPG, GIF, TIF, BMP).
  • Služba Adobe Sign přijímá pouze jediný soubor, takže máte-li více obrázků, je nutné je sloučit do jediného souboru.
 • Kliknete-li na odkaz v původním e-mailu „Podepište“, otevře se rozhraní pro nahrání souboru (nebo případně stažení)
step 3
 
 • Kliknete-li na tlačítko Nahrání a odeslání, otevře se okno, jehož prostřednictvím může podepisující osoba vyhledat soubor, který chce nahrát v lokálním systému
 • Po nahrání souboru má příjemce hotovo a dohoda přechází k další podepisující osobě, nebo příjemce proces dokončí

 

Přechod z elektronického na písemný podpis

Pokud jsou odpovídajícím způsobem nakonfigurována nastavení účtu, mohou podepisující změnit podpis z elektronického formátu na písemný.

Z pohledu podepisujícího se po otevření dohody zobrazí v levé horní části okna seznam Volby.

V tomto seznamu se nachází možnost Vytisknout, podepsat a odeslat, která převede pracovní postup podpisu pro všechny následující příjemce na písemný.

Podepisující bude následně vyzván k dokončení výše popsaného postupu písemného podpisu.

convert form esig


Postup aktivace volby písemného podepisování

Abyste měli k dispozici funkci písemného podepisování:

 1. Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání
 2. Sjeďte dolů k volbě Povolené typy podpisů
 3. Zatrhněte volbu Povolit uživatelům odesílání dokumentů k psanému podpisu
 4. Kliknutím na tlačítko Uložit změnu potvrďte
enable_setting

 

Po aktivaci této funkce se volba objeví na stránce Odeslat

Poznámka:

Využíváte-li funkci Omezená viditelnost dokumentu (Účet > Nastavení účtu > Globální nastavení), musíte v daném nastavení explicitně povolit psané podepisování. Teprve poté se na stránce Odeslat objeví volba pro psané podepisování.

Jakákoli dohoda odeslaná, když je aktivní jak volba Omezená viditelnost dokumentu, tak psané podepisování, bude ignorovat nastavení viditelnosti dokumentu a podepisující osobě se zobrazí celý dokument.