מצב המיזוג שהוגדר בסרגל האפשרויות קובע כיצד כלי צביעה או עריכה ישפיעו על פיקסלים בתמונה. כשמתכננים אפקט של מצב מיזוג, מומלץ לחשוב במונחי הצבע הבאים:

  • צבע הבסיס הוא הצבע המקורי בתמונה.

  • צבע המיזוג הוא הצבע שמוחל באמצעות כלי הצביעה או העריכה.

  • התוצאה היא הצבע שנוצר מהמיזוג.

תיאורים של מצבי מיזוג

בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Mode בסרגל האפשרויות.

הערה:

  • בתפריט הנפתח Blend Mode, גללו לאפשרויות שונות כדי לראות כיצד הן נראות בתמונה שלכם. Photoshop מציג תצוגה מקדימה חיה של מצבי מיזוג בבד הציור.
  • רק מצבי המיזוג Normal, ‏Dissolve, ‏Darken‏, ‏Multiply‏, ‏Lighten, ‏Linear Dodge (Add)‎‏, ‏‏Difference, ‏Hue, ‏Saturation, ‏Color,‏ ‏‏Luminosity,‏Lighter Color‏ ו- Darker Color זמינים לתמונות של 32 סיביות.

Normal

הפיכת הצבע של כל אחד מהפיקסלים לצבע התוצאה באמצעות עריכה או צביעה. זוהי אפשרות ברירת המחדל. (בשעת עבודה על תמונת bitmap או תמונה עם צבעי אינדקס, המצב הרגיל נקרא סף).

Dissolve

הפיכת הצבע של כל אחד מהפיקסלים לצבע התוצאה באמצעות עריכה או צביעה. עם זאת, התוצאה היא החלפה אקראית של הפיקסלים בצבע הבסיס או בצבע המיזוג, בהתאם לאטימות של כל פיקסל.

‏Behind

עריכה או צביעה של החלק השקוף בתמונה בלבד. מצב זה פועל רק בשכבות שהאפשרות Lock Transparency אינה פעילה בהן, והוא דומה לצביעת הצד האחורי של אזורים שקופים בגיליון אצטט.

‏Clear

עריכה או צביעה של כל אחד מהפיקסלים והפיכתו לשקוף. מצב זה זמין לכלי Shape (כשנבחר אזור עם מילוי ), לכלי Paint Bucket , לכלי Brush , לכלי Pencil , לפקודה Fill ולפקודה Stroke. כדי להשתמש במצב זה, יש לבחור שכבה שנעילת השקיפות שלה בוטלה.

Darken

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים ובחירת צבע הבסיס או צבע המיזוג – הכהה מבין השניים – כצבע התוצאה. פיקסלים בהירים מצבע המיזוג יוחלפו, ופיקסלים כהים מצבע המיזוג יישארו ללא שינוי.

Multiply

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים והכפלת צבע הבסיס בצבע המיזוג. התוצאה תהיה תמיד צבע כהה יותר. הכפלה של צבע כלשהו בשחור יוצרת צבע שחור. הכפלה של צבע כלשהו בלבן אינה משנה את הצבע. בשעת צביעה בצבע שאינו שחור או לבן, משיחות רציפות בכלי צביעה מפיקות צבעים המתכהים בהדרגה. האפקט דומה לציור על תמונה בעטי סימון שונים.

Color Burn

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים, והכהיית צבע הבסיס באופן שישקף את צבע המיזוג באמצעות חיזוק הניגוד בין השניים. מיזוג עם לבן אינו גורם לשינוי כלשהו.

Linear Burn

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים, והכהיית צבע הבסיס באופן שישקף את צבע המיזוג באמצעות הפחתת הבהירות. מיזוג עם לבן אינו גורם לשינוי כלשהו.

Lighten

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים, ובחירת צבע הבסיס או צבע המיזוג – הבהיר מבין השניים – כצבע התוצאה. פיקסלים כהים מצבע המיזוג יוחלפו, ופיקסלים בהירים מצבע המיזוג יישארו ללא שינוי.

Screen

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים, והכפלת הצבעים ההפוכים לצבע הבסיס וצבע המיזוג. התוצאה תהיה תמיד צבע בהיר יותר. מיסוך עם שחור מותיר את הצבע ללא שינוי. מיסוך עם לבן יוצר צבע לבן. התוצאה דומה לאפקט שנוצר בשעת הקרנה של שקופיות אחדות זו על גבי זו.

Color Dodge

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים, והבהרת צבע הבסיס באופן שישקף את צבע המיזוג באמצעות חיזוק הניגוד בין השניים. מיזוג עם שחור אינו גורם לשינוי כלשהו.

‏Linear Dodge (Add)‎

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים, והבהרת צבע הבסיס באופן שישקף את צבע המיזוג באמצעות חיזוק הבהירות. מיזוג עם שחור אינו גורם לשינוי כלשהו.

Overlay

בחירה באפשרות זו גורמת להכפלה או למיסוך של הצבע, בהתאם לצבע הבסיס. כיסוי הפיקסלים הקיימים בדוגמאות מילוי או בצבעים, תוך שמירה על אזורי האור והצל בצבע הבסיס. צבע הבסיס אינו מוחלף, אלא מעורבב בצבע המיזוג ליצירת הבהירות או הכהות של הצבע המקורי.

Soft Light

הכהיה או הבהרה של הצבעים, בהתאם לצבע הבסיס. התוצאה דומה לאפקט שנוצר כשמאירים על התמונה באמצעות מקור אור מפוזר. אם צבע המיזוג (מקור האור) בהיר יותר מ- 50% אפור, הדבר יגרום להבהרת התמונה, כמו בשעת פיתוח חסר. אם צבע המיזוג כהה יותר מ- 50% אפור, הדבר יגרום להכהיית התמונה, כמו בשעת פיתוח יתר. צביעה בשחור או לבן טהורים יוצרת אזור כהה או בהיר יותר באופן ניכר, אך אינה יוצרת שחור או לבן מלא.

Hard Light

בחירה באפשרות זו גורמת להכפלה או למיסוך של הצבע, בהתאם לצבע המיזוג. התוצאה דומה לאפקט שנוצר כשמאירים על התמונה באמצעות מקור אור ממוקד. אם צבע המיזוג (מקור האור) בהיר יותר מ- 50% אפור, הדבר יגרום להבהרת התמונה, כמו בשעת מיסוך. אפשרות זו שימושית להוספת אזורים בהירים לתמונה. אם צבע המיזוג כהה יותר מ- 50% אפור, הדבר יגרום להכהיית התמונה, כמו בשעת הכפלה. אפשרות זו שימושית להוספת צללים לתמונה. צביעה באמצעות צבע שחור או לבן נקיים תפיק שחור או לבן נקיים.

Vivid Light

הכהיה או הבהרה של הצבעים באמצעות חיזוק או הפחתה של הניגוד, בהתאם לצבע המיזוג. אם צבע המיזוג (מקור האור) בהיר יותר מ- 50% אפור, הדבר יגרום להבהרת התמונה באמצעות הפחתת הניגוד. אם צבע המיזוג כהה יותר מ- 50% אפור, הדבר יגרום להכהיית התמונה באמצעות חיזוק הניגוד.

Linear Light

הכהיה או הבהרה של הצבעים באמצעות הפחתה או חיזוק הבהירות, בהתאם לצבע המיזוג. אם צבע המיזוג (מקור האור) בהיר יותר מ- 50% אפור, הדבר יגרום להבהרת התמונה באמצעות חיזוק הבהירות. אם צבע המיזוג כהה יותר מ- 50% אפור, הדבר יגרום להכהיית התמונה באמצעות הפחתת הבהירות.

Pin Light

הכהיה או הבהרה של הצבעים, בהתאם לצבע המיזוג. אם צבע המיזוג (מקור האור) בהיר יותר מ- 50% אפור, פיקסלים כהים מצבע המיזוג יוחלפו ופיקסלים בהירים מצבע המיזוג יישארו ללא שינוי. אם צבע המיזוג (מקור האור) כהה יותר מ- 50% אפור, פיקסלים בהירים מצבע המיזוג יוחלפו ופיקסלים כהים מצבע המיזוג יישארו ללא שינוי. אפשרות זו שימושית להוספת אפקטים מיוחדים לתמונה.

Hard Mix

הוספת ערכי הערוצים אדום, ירוק וכחול של צבע המיזוג לערכי RGB של צבע הבסיס. אם סכום התוצאה של ערוץ הוא 255 ומעלה, הערוץ מקבל ערך 255; אם הסכום קטן מ- 255, הערוץ מקבל ערך 0. לכן, ערכי הערוצים אדום, ירוק וכחול של כל הפיקסלים הממוזגים יהיו 0 או 255. דבר זה משנה את כל הפיקסלים לצבעי יסוד מוספים (אדום, ירוק או כחול), ללבן או לשחור.

הערה:

עבור תמונות CMYK, ‏Hard Mix משנה את כל הפיקסלים לצבעי יסוד מופחתים (ציאן, צהוב או מגנטה), ללבן או לשחור. ערך הצבע המרבי הוא 100.

Difference

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים, והפחתת צבע המיזוג מצבע הבסיס או צבע הבסיס מצבע המיזוג, בהתאם לצבע שערך הבהירות שלו גבוה יותר. מיזוג עם לבן גורם להיפוך של ערכי צבע המיזוג. מיזוג עם שחור אינו גורם לשינוי כלשהו.

Exclusion

יצירת אפקט דומה למצב Difference, אך עם ניגוד חלש יותר. מיזוג עם לבן גורם להיפוך ערכי צבע הבסיס. מיזוג עם שחור אינו גורם לשינוי כלשהו.

Subtract

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים והפחתת צבע המיזוג מצבע הבסיס. בתמונות של 8 ו- 16 סיביות, ערכים שליליים שייווצרו מתהליך זה ייחתכו לאפס.

Divide

בדיקת נתוני הצבע בכל אחד מהערוצים וחלוקת צבע המיזוג מצבע הבסיס.

Hue‏‏

יצירת צבע עם זוהר ורוויה של צבע הבסיס וגוון של צבע המיזוג.

Saturation

יצירת צבע עם זוהר וגוון של צבע הבסיס ורוויה של צבע המיזוג. צביעה במצב זה באזור ללא (0) רוויה (אפור) משאירה אותו ללא שינוי.

Color

יצירת צבע עם זוהר של צבע הבסיס וגוון ורוויה של צבע המיזוג. אפשרות זו שומרת על רמות האפור בתמונה, והיא שימושית לצביעת תמונות שחור-לבן או להוספת גוונים לתמונות בצבע.

Luminosity

יצירת צבע עם גוון ורוויה של צבע הבסיס וזוהר של צבע המיזוג. מצב זה יוצר אפקט הפוך לזה של מצב Color.

‏Lighter Color

השוואת הסכום הכולל של כל ערכי הערוצים בצבעי המיזוג והבסיס והצגת הצבע שערכו גבוה יותר. מצב Lighter Color אינו מפיק צבע שלישי, שיכול להיווצר כתוצאה מהמיזוג Lighten, מכיוון שהוא בוחר בערכי הערוצים הגבוהים ביותר של צבעי הבסיס והמיזוג ליצירת צבע התוצאה.

‏Darker Color

השוואת הסכום הכולל של כל ערכי הערוצים בצבעי המיזוג והבסיס והצגת הצבע שערכו נמוך יותר. מצב Darker Color אינו מפיק צבע שלישי, שיכול להיווצר כתוצאה מהמיזוג Darken, מכיוון שהוא בוחר בערכי הערוצים הנמוכים ביותר של צבעי הבסיס והמיזוג ליצירת צבע התוצאה.

דוגמאות למצבי מיזוג

הדוגמאות הבאות מציגות את התוצאה של צביעת חלק מהתמונה בכל אחד ממצבי המיזוג.


תמונה מקורית


רגיל, 100% אטימות


רגיל, 50% אטימות


התמוססות, 50% אטימות


Behind


Clear


Darken


Multiply


Color Burn


Linear Burn


Lighten


Screen


Color Dodge


Linear Dodge (Add)‎


Overlay


Soft Light


Hard Light


Vivid Light


Linear Light


Pin Light


Hard Mix


Difference


Exclusion


Subtract


Divide


Hue


Saturation


Color


עוצמת אור, 80% אטימות


‏Lighter Color


‏Darker Color

 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת