למד כיצד ליצור צורות בבד הציור ולהשתמש ב-Live Shape Properties כדי לקיים אינטראקציה עם הצורות.

‏Photoshop כוללת את היכולת לצייר ולערוך בקלות צורות וקטוריות. ניתן גם להמיר צורה וקטורית לרסטר או לצורה המבוססת על פיקסלים.

בצע את השלבים המהירים הבאים ליצירת צורות ב-Photoshop:

 1. בחר כלי Shape

  בסרגל הכלים, לחץ לחיצה ממושכת על סמל קבוצת הכלים של Shape ‏() כדי להציג את מגוון האפשרויות של הכלי Shape ‏– Rectangle‏, Rounded Rectangle,‏ Ellipse,‏ Triangle,‏ Polygon,‏ Line ו-Custom Shape. בחר כלי עבור הצורה שברצונך לצייר.

  כלי Shape ב-Photoshop
 2. הגדר אפשרויות עבור הכלי Shape.

  בסרגל האפשרויות של הכלי Shape, תוכל להגדיר:

  • Mode: הגדר מצב עבור הכלי Shape –‏ Shape‏, Path ו-Pixels.
  • Fill: בחר צבע למילוי הצורה.
  • Stroke: בחר את הצבע, הרוחב והסוג של משיחת הצורה.
  • W&H: הגדר באופן ידני את הרוחב והגובה של הצורה.
  • Path operations: השתמש בפעולות הנתיב כדי להגדיר את אופן האינטראקציה בין הצורות.
  • Path alignment: השתמש ביישור נתיב כדי ליישר ולפזר את רכיבי הצורה.
  • Path arrangement: השתמש בסידור נתיב כדי להגדיר את סדר ההופעה של הצורות שאתה יוצר.
  • Additional shape and path options: לחץ על סמל גלגל השיניים () כדי לגשת לאפשרויות נוספות של צורה ונתיב על מנת להגדיר תכונות כגון הרוחב והצבע של התצוגה על המסך עבור הנתיב, ואפשרויות הגבלה במהלך ציור צורות.
  סרגל האפשרויות של הכלי Shape
 3. צייר צורה

  לחץ וגרור בבד הציור עם כלי ה-Shape שבחרת כדי לצייר צורה. פעולה זו יוצרת באופן אוטומטי שכבת צורה חדשה בחלונית Layers.

  • החזק את המקש Shift לחוץ תוך כדי הציור כדי להפוך את הצורות לפרופורציונליות.
  • כאשר שכבת הצורה נבחרה, השתמש בכלי Move כדי להזיז את הצורה ולמקם אותה מחדש בבד הציור.
  • כדי לשנות, לסובב או לשנות את קנה המידה של הצורה בקלות, בחר Edit ‏> Free Transform או הקש על Control+T ‏(Win) ‏/ Command+T ‏(Mac).
 4. ערוך את מאפייני הצורה

  תוכל לערוך בקלות את מאפייני הצורה ישירות באמצעות הפקדים בבד הציור או על-ידי גישה אל Live Shape Properties תחת החלונית Properties. הפקדים בבד הציור הופכים את האינטראקציה שלך עם הצורות לאינטואיטיבית יותר.

  נין להשתמש בפקדי השינוי והעיגול בבד הציור להתאמת מראה הצורה. מקשי הצירוף של המקלדת יפעלו באותו אופן עבור פקדי השינוי בבד הציור כפי שהם פועלים בכלי Transform ב-Photoshop. ניתן לשנות את הרדיוס של כל הפינות של הצורה בבת אחת, או להקיש על Alt ‏(Windows) או Option ‏(macOS) תוך כדי גרירה לשינוי הרדיוס של פינה יחידה. עבור משולשים, כל הפינות ישתנו גם אם תגרור רק פינה אחת. ניתן לסובב בקלות צורה באמצעות ידית הסיבוב בבד הציור שמופיעה בזמן הריחוף מעל הצורה בבד הציור.

  לחץ על סמל האיפוס () בחלונית המאפיינים כדי לאפס את השינויים בכל עת.

  Live Shapes
  צייר צורה והשתמש בפקדים בבד הציור כדי לערוך בקלות את מאפייני הצורה.

  לאחר שתצייר צורה, תוכל ללחוץ במקום כלשהו בבד הציור כדי להציג את תיבת הדו-שיח הנפתחת Create Shape ולשנות את פרמטרי הצורה.

  תיבת הדו-שיח Create Rectangle
  השתמש בתיבת הדו-שיח Create Shape ‏(Create Rectangle בדוגמה זו) כדי לשנות את הפרמטרים.

צורות של מילוי ומשיחה

בצע את השלבים המהירים האלו כדי לבצע מילוי של צורות: 

 1. בחלונית Layers, בחר את שכבת הצורה שעליה ברצונך להחיל מילוי או משיחה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להגדיר את סוג המילוי או המשיחה של הצורה:

  • בחר כלי צורה (הקש על U) מסרגל הכלים. בסרגל האפשרויות של הכלי, בחר Fill או Stroke.
  • בחלונית Properties, לחץ על אפשרות סוג המילוי או המשיחה.  
 3. בתפריט הנפתח, בחר אפשרות מילוי או משיחה — Solid Color,‏ Gradient או Pattern.

  Solid Color: מילוי או החלת משיחה על שכבת הצורה בצבע החזית הנוכחי. השתמש ב-Color Picker או בקביעות מוגדרות מראש כדי לבחור צבע אחר.

  Gradient: בחר קביעה מוגדרת מראש של מעבר צבע, או לחץ על מעבר צבע כדי להציג את תיבת הדו-שיח Gradient Editor. הגדר אפשרויות מעבר צבע נוספות:

  • האפשרות Angle מגדירה את זווית החלת מעבר הצבע.
  • האפשרות Reverse הופכת את הכיוון של הצבעים במעבר הצבע.
  • האפשרות Style מגדירה את צורת מעבר הצבע.
  • האפשרות Scale משנה את גודל מעבר הצבע.
  • האפשרות Align With Layer משתמשת בתיבה התוחמת של השכבה לחישוב מילוי מעבר הצבע. ניתן לגרור בחלון התמונה להזזת המרכז של מעבר הצבע.

  ‏Pattern: בחר תבנית מהתפריט הנפתח והגדר אפשרויות תבנית נוספות:

  • האפשרות Angle מגדירה את זווית החלת התבנית. הגדר את בורר הזווית למספר מעלות מסוים או הקלד ידנית ערך זווית כדי לסובב את התבנית בזווית הרצויה.
  • האפשרות Scale משנה את גודל התבנית. הזן ערך או גרור את המחוון.

ציור צורה מותאמת אישית

ניתן לצייר צורות מותאמות אישית בעזרת צורות מהחלונית הנפתחת Custom Shape, או לשמור צורה או נתיב שישמשו כצורה מותאמת אישית.

 1. בחר את הכלי Custom Shape‏  מתוך כלי Shape בסרגל הכלים.

 2. כדי להציג את כל הצורות המותאמות אישית הכלולות ב-Photoshop, לחץ על סמל גלגל השיניים מימין לבורר של Custom Shape בסרגל האפשרויות של הכלי Shape. רשימת הצורות הזמינות תופיע. בחר את הצורה המותאמת אישית הרצויה.

 3. אם אינך מוצא את הצורה הרצויה, לחץ על סמל גלגל השיניים בחלונית הבורר של Custom Shape ובחר באפשרות Import Shapes כדי לייבא את הצורה הרצויה מהקבצים השמורים שלך. תוכל גם ליצור ולשמור צורה מותאמת אישית בספרייה שלך.

  הבורר של Custom Shape
 4. לחץ וגרור במקום כלשהו בבד הציור כדי לצייר את הצורה המותאמת אישית.

שמירת צורה או נתיב כצורה מותאמת אישית

 1. בחלונית Paths, בחר נתיב - מסיכה וקטורית לשכבת צורה, נתיב עבודה, או נתיב שנשמר.

 2. בחר Edit‏ > Define Custom Shape והזן שם לצורה המותאמת אישית החדשה בתיבת הדו-שיח Shape Name. הצורה החדשה מופיעה בחלונית הנפתחת Shape בסרגל האפשרויות.

 3. לשמירת הצורה המותאמת אישית החדשה כחלק מספרייה חדשה, בחר Save Shapes מהתפריט הנפתח של החלונית.

ציור צורת כוכב באמצעות הכלי Polygon

אחת מהצורות הבסיסיות שאנו לומדים לצייר כילדים היא צורת כוכב עם חמש פינות.

בצע את שלושת השלבים המהירים הבאים כדי לצייר צורת כוכב באמצעות כלי הצורה Polygon:

 1. בסרגל הכלים, לחץ לחיצה ממושכת על סמל קבוצת הכלים של Shape כדי להציג את האפשרויות המוסתרות של הכלי Shape. בחר את הכלי Polygon.

 2. גרור בבד הציור כדי לצייר מצולע.

 3. לחץ במקום כלשהו בבד הציור כדי להציג את תיבת הדו-שיח Create Polygon ולהגדיר את התכונות הבאות:

  Width & Height: הגדר באופן ידני את הרוחב והגובה של המצולע.

  Symmetric: בחר את תיבת הסימון כדי לשמור על הסימטריה של המצולע.

  Number of Sides: הזן באופן ידני את מספר הפיאות הרצוי במצולע. לדוגמה, הגדר את מספר הפיאות ל-5 אם ברצונך לצייר צורת כוכב עם 5 פינות.

  Corner Radius: הגדר באופן ידני את הרדיוס ליצירת פינות מעוגלות עבור המצולע.

  Star Ratio: התאם את האחוז של Star Ratio ליצירת צורת הכוכב המושלמת.

  Smooth Star Indents: בחר את תיבת הסימון כדי לעגל את השקעים של הכוכב.

  From Center: בחר את תיבת הסימון כדי ליישר את צורת הכוכב מהמרכז.

  צור צורת כוכב באמצעות הכלי Polygon
  צור צורת כוכב באמצעות הכלי Polygon