בעת ההפעלה של Photoshop, החלונית Tools מופיעה בצדו השמאלי של המסך. חלק מהכלים בחלונית Tools כוללים אפשרויות המוצגות בסרגל האפשרויות תלוי-ההקשר.

ניתן להרחיב כלים מסוימים כדי להציג כלים מוסתרים מתחתיהם. משולש קטן בחלק הימני התחתון של סמל הכלי מאותת על קיומם של כלים מוסתרים.

ניתן להציג מידע על כל אחד מהכלים באמצעות מיקום המצביע על הכלי. שם הכלי מופיע בתיאור הכלי מתחת למצביע.

לקבלת סקירה עם תמונות של הכלים השונים ב- Photoshop, ראו גלריות כלים.

עם Photoshop Mix, ניתן לבצע שיפורי תמונות שאינם הרסניים, ליצור בחירות, לחתוך ולשלב תמונות ולבצע פעולות רבות אחרות ישירות ב- iPhone או iPad.

קראו עוד והורידו את Photoshop Mix.


בחירת כלים והצגתם

בחרו כלי

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על כלי בחלונית 'כלים'. אם מופיע משולש קטן בפינה הימנית התחתונה של הכלי, החזיקו את לחצן העכבר לחוץ להצגת הכלים המוסתרים. לאחר מכן לחצו על הכלי הרצוי.
  • הקישו על קיצור המקשים של הכלי. קיצור המקשים מוצג בעצת הכלי. לדוגמה, ניתן לבחור בכלי 'הזזה' בהקשה על המקש V.

  הערה:

  הקשה ממושכת על קיצור מקשים מאפשרת לעבור זמנית לכלי. כשמשחררים את המקשים, Photoshop חוזרת לכלי שהשתמשתם בו לפני המעבר הזמני.

גישה לכלים

A. החלונית Tools‏ B. כלי פעיל C. כלים מוסתרים D. שם כלי E. קיצור מקשים של הכלי F. משולש כלי מוסתר 

מעבר בין כלים מוסתרים

כברירת מחדל, מעבר בין ערכה של כלים מוסתרים מתבצע על-ידי לחיצה ממושכת על Shift והקשה על קיצור מקשים של כלי שוב ושוב. אם אתם מעדיפים לעבור בין כלים מבלי ללחוץ לחיצה ממושכת על Shift, ניתן לבטל העדפה זו.

 1. בחרו Edit > ‏Preferences > ‏General‏ ‎(Windows)‎ או Photoshop > ‏Preferences > ‏General‏ ‎(Mac OS)‎.
 2. בטלו את הבחירה ב- Use Shift Key For Tool Switch.

שינוי מצביעי כלי

לכל אחד ממצביעי ברירת המחדל יש נקודה חמה שונה, שבה מתחילים אפקט או פעולה בתמונה. ברוב הכלים, ניתן לעבור לסמנים מדויקים, המופיעים כצלב דק שמרכזו ממוקם על הנקודה החמה.

בדרך כלל, המצביע של כלי מסוים זהה לסמל של אותו הכלי; מצביע זה מופיע כשבוחרים בכלי. המצביע המוגדר כברירת מחדל עבור כלי הסימון הוא מצביע בצורת צלב; עבור כלי המלל, המצביע המוגדר כברירת מחדל הוא מצביע I ; ועבור כלי הצביעה, המצביע המוגדר כברירת מחדל הוא סמל Brush Size.

 1. בחרו Edit‏ > Preferences‏ > Cursors‏ (Windows) או בחרו Photoshop‏ > Preferences‏ > Cursors‏ (Mac OS).
 2. בחרו קביעות מצביע כלי תחת Painting Cursors או Other Cursors.

  Standard

  הצגת מצביעים כסמלי כלים

  Precise

  הצגת מצביעים כצלב דק

  Normal Brush Tip

  קו המתאר של המצביע מתייחס לכ- 50% מהאזור שעליו הכלי ישפיע. אפשרות זו מציגה את הפיקסלים שיושפעו באופן הברור ביותר.

  Full Size Brush Tip

  קו המתאר של המצביע מתייחס לקרוב ל- 100% מהאזור שעליו הכלי ישפיע, או כמעט לכל הפיקסלים שיושפעו.

  Show Crosshair In Brush Tip

  הצגת צלב דק במרכז צורת המברשת.

  Show Only Crosshair While Painting

  משפר את הביצועים בעבודה עם מברשות גדולות.

 3. לחצו על הלחצן OK.

האפשרויות תחת Painting Cursors שולטות במצביעים של הכלים הבאים:

הכלים Eraser‏, Pencil‏, Paintbrush‏, Healing Brush‏, Clone Stamp‏, Pattern Stamp‏, Quick Selection‏, Smudge‏, Blur‏, Sharpen‏, Dodge‏, Burn ו- Sponge‏

האפשרויות תחת Other Cursors שולטות במצביעים של הכלים הבאים:

הכלים Marquee‏, Lasso‏, Polygonal Lasso‏, Magic Wand‏, Crop‏, Slice‏, Patch‏, Eyedropper‏, Pen‏, Gradient‏, Line‏, Paint Bucket‏, Magnetic Lasso‏, Magnetic Pen‏, Freeform Pen‏, Measure ו- Color Sampler‏

הערה:

כדי להחליף בין סמנים תקניים לסמנים מדויקים של מצביעי כלים מסוימים, הקישו על Caps Lock‏.

שינוי גודל או שינוי הקושי של סמני הצביעה באופן חזותי

ניתן לשנות גודל או לשנות את הקושי של סמן צביעה באמצעות גרירה בתמונה. בעת הגרירה, סמן הצביעה מציג תצוגה מקדימה של השינויים שלכם. (להצגת תצוגות מקדימות יש להפעיל את OpenGL).

 1. לשינוי גודל סמן, הקישו Alt + לחיצה ימנית ‏(Windows) או Control + Option ‏(Mac OS) וגררו שמאלה או ימינה. לשינוי הקושי, גררו למעלה או למטה.

שימוש בסרגל האפשרויות

סרגל האפשרויות מופיע מתחת לשורת התפריטים בחלקו העליון של מרחב העבודה. סרגל האפשרויות הוא תלוי הקשר—הוא משתנה בשעת בחירה בכלים שונים. קביעות מסוימות בסרגל האפשרויות (כגון מצבי צביעה ואטימות) משותפות למספר כלים, ואחרות מיוחדות לכלי אחד.

ניתן להזיז את סרגל האפשרויות במרחב העבודה באמצעות סרגל האחיזה, וניתן לעגן אותו בחלקו העליון או התחתון של המסך. עצות כלים מופיעות בשעת מיקום המצביע על כלי. להצגה או להסתרה של סרגל האפשרויות, בחרו Window‏ > Options.

סרגל אפשרויות של הכלי Lasso

A. סרגל אחיזה B. עצת כלי 

להחזרת כלים לקביעות ברירת המחדל שלהם, לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control ולחצו (Mac OS) על סמל הכלי בסרגל האפשרויות, ולאחר מכן בחרו Reset Tool או Reset All מהתפריט תלוי ההקשר.

לקבלת מידע נוסף על קביעת אפשרויות עבור כלי מסוים, חפשו את שם הכלי בעזרה של Photoshop‏.

קביעות כלי מוגדרות מראש

קביעות כלים מוגדרות מראש מאפשרות לשמור קביעות כלים לשימוש חוזר. ניתן לטעון, לערוך וליצור ספריות של קביעות כלים מוגדרות מראש באמצעות הדוגם Tool Preset בסרגל האפשרויות, החלונית Tool Presets ו- Preset Manager.

לבחירת קביעת כלי מוגדרת מראש, לחצו על הדוגם Tool Preset בסרגל האפשרויות ובחרו קביעה מוגדרת מראש מהחלונית הנפתחת. ניתן גם לבחור Window > ‏Tool Presets ולבחור קביעה מוגדרת מראש בחלונית Tools Presets.

הצגת הדוגם Tools Preset

A. להצגת החלונית הנפתחת Tools Presets, לחצו על הדוגם Tools Preset בסרגל האפשרויות. B. בחרו קביעה מוגדרת מראש להחלפת אפשרויות הכלי בקביעות המוגדרות מראש, שיוחלו בכל פעם שתבחרו בכלי עד לבחירה באפשרות Reset Tool מתפריט החלונית. C. להצגת כל קביעות הכלי המוגדרות מראש, בטלו את הבחירה; בחרו להצגת קביעות מוגדרות מראש לכלי שנבחר בארגז הכלים בלבד. 

יצירת קביעת כלי מוגדרת מראש

 1. בחרו כלי והגדירו את האפשרויות שברצונכם לשמור כקביעת כלי מוגדרת מראש בסרגל האפשרויות.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Tool Prese שליד הכלי בחלקו השמאלי של סרגל האפשרויות.
  • כדי להציג את החלונית Tool Presets בחרו Window‏ > Tool Presets.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Create New Tool Preset .
  • בחרו New Tool Preset מתפריט החלונית.
 4. תנו שם לקביעת הכלי המוגדרת מראש ולחצו על הלחצן  OKf.

שינוי רשימת קביעות הכלים המוגדרות מראש

 1. לחצו על המשולש לפתיחת תפריט החלונית הנפתח Tool Presets ובחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  Show All Tool Presets

  הצגת כל הקביעות המוגדרות מראש שנטענו.

  Sort By Tool

  מיון הקביעות המוגדרות מראש לפי כלים.

  Show Current Tool Presets

  הצגת הקביעות המוגדרות מראש שנטענו לכלי הפעיל בלבד. ניתן גם לבחור באפשרות Current Tool Only בחלונית הנפתחת Tool Presets.

  Text Only, Small List, or Large List

  קביעת אופן התצוגה של קביעות מוגדרות מראש בחלונית הנפתחת.

  הערה:

  כדי ליצור, לטעון ולנהל ספריות של קביעות כלי מוגדרות מראש, ראו עבודה עם Preset Manager‏.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת