אודות שכבות התאמה ומילוי

שכבת התאמה מחילה צבע והתאמות גוון על התמונה, מבלי לשנות את ערכי הפיקסלים באופן קבוע. לדוגמה, במקום לבצע התאמת Levels או Curves ישירות בתמונה, ניתן ליצור שכבת התאמת Levels או Curves. התאמות הצבע והגוון מאוחסנות בשכבת ההתאמה ומוחלות על כל השכבות שמתחתיה; ניתן לתקן שכבות מרובות על-ידי ביצוע התאמה בודדת, במקום להתאים כל שכבה בנפרד. ניתן להשמיט את השינויים ולשמור את התמונה המקורית בכל עת.

שכבות מילוי מאפשרות למלא שכבה בצבע אחיד, במעבר צבע או בדוגמת מילוי. בניגוד לשכבות התאמה, שכבות מילוי אינן משפיעות על השכבות שמתחתן.

שכבות התאמה מספקות את היתרונות הבאים:

 • עריכה גמישה. ניתן לנסות קביעות שונות ולערוך מחדש את שכבת ההתאמה בכל עת. ניתן גם להחליש את אפקט ההתאמה באמצעות הפחתת האטימות של השכבה.

 • עריכה בררנית. צבעו על תמונת שכבת ההתאמה כדי להחיל התאמה על חלק מהתמונה. לאחר מכן ניתן לשלוט בחלקי התמונה שיותאמו באמצעות עריכה מחדש של מסיכת השכבה. ניתן לשנות את ההתאמה באמצעות צביעה על המסיכה בגווני אפור שונים.

 • החלת התאמות על תמונות מרובות. העתיקו והדביקו את שכבות ההתאמה מתמונה לתמונה כדי להחיל את אותן התאמות צבע וגוון.

רבים מהמאפיינים של שכבות התאמה זהים למאפיינים של שכבות אחרות. ניתן להתאים את אטימותן ואת מצב המיזוג שלהן, וניתן לקבץ אותן כדי להחיל את ההתאמה על שכבות מסוימות. בדומה, ניתן להפעיל ולבטל את תצוגתן כדי להחיל את האפקט שלהן או כדי להציג אותו בתצוגה מקדימה.

שכבות של התאמות ומילוי ב-Photoshop
מקור (משמאל); שכבת התאמה שהוחלה על האסם בלבד (במרכז) להבלטת פרטי האסם; ושכבת התאמה שהוחלה על כל התמונה (מימין) כדי להבהיר את התמונה כולה וליצור אפקט פיקסליזציה של העננים.

הערה:

מאחר ששכבות התאמה מכילות נתוני התאמה ולא פיקסלים, הן מגדילות את גודל הקובץ במידה פחותה מאשר שכבות פיקסלים רגילות. עם זאת, כאשר אתם עובדים עם קבצים גדולים במיוחד, באפשרותכם להקטין את גודל הקובץ על-ידי מיזוג שכבות התאמה לשכבות פיקסלים.

יצירה והגבלה של שכבות התאמה ומילוי

אפשרויות האטימות ומצב המיזוג של שכבות התאמה ומילוי זהות לאפשרויות של שכבות תמונה. ניתן לסדר מחדש, למחוק, להסתיר ולשכפל אותן בדיוק כמו שכבות תמונה.

שכבות של התאמות ומילוי ב-Photoshop
שכבות התאמה ומילוי

A. שכבת התאמה המוגבלת לשכבת "Log home" בלבד B. תמונה ממוזערת של שכבה C. שכבת מילוי D. מסיכת שכבה 

יצירת שכבת התאמה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן New Adjustment Layer  בתחתית החלונית Layers, ובחרו סוג של שכבת התאמה.

  • בחרו Layer ‏> New Adjustment Layer, ולאחר מכן בחרו אפשרות. תנו שם לשכבה, קבעו אפשרויות שכבה ולחצו על הלחצן OK.

  הערה:

  להגבלת האפקטים של שכבת התאמה לשכבות תמונה מסוימות, בחרו בשכבות התמונה, בחרו Layer ‏> ‏New ‏> ‏Group From Layers ושנו את Mode מ- Pass Through לכל מצב מיזוג אחר. לאחר מכן, מקמו את שכבת ההתאמה בראש קבוצת השכבות.

יצירת שכבת מילוי

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Layer ‏> New Fill Layer ולאחר מכן בחרו אפשרות. תנו שם לשכבה, קבעו אפשרויות שכבה ולחצו על הלחצן OK.

  • לחצו על הלחצן New Adjustment Layer  בתחתית החלונית שכבות, ובחרו סוג של שכבת מילוי.

   Solid Color

   מילוי שכבת ההתאמה בצבע החזית הנוכחי. השתמשו בדוגם הצבע לבחירת צבע מילוי שונה.

   Gradient

   לחצו על מעבר הצבע כדי להציג את Gradient Editor או לחצו על החץ ההפוך ובחרו מעבר צבע מהחלונית הנפתחת. קבעו אפשרויות נוספות כרצונכם.

   • האפשרות Style מגדירה את צורת מעבר הצבע.
   • האפשרות Angle מגדירה את זווית החלת מעבר הצבע.
   • האפשרות Scale משנה את גודל מעבר הצבע.
   • האפשרות Reverse הופכת את כיוון מעבר הצבע.
   • האפשרות Dither מפחיתה לכלוכים בצורת פסים על ידי החלת מיזוג צבעים על מעבר הצבע.
   • האפשרות Align With Layer משתמשת בתיבה התוחמת של השכבה לחישוב מילוי מעבר הצבע. ניתן לגרור בחלון התמונה להזזת המרכז של מעבר הצבע.

   Pattern

   לחצו על דוגמת המילוי ובחרו דוגמת מילוי מהחלונית הנפתחת. לחצו על Scale והזינו ערך או גררו את המחוון. לחצו על Snap To Origin כדי שמקור דוגמת המילוי יהיה זהה למקור המסמך. בחרו באפשרות Link With Layer אם ברצונכם להזיז את דוגמת המילוי יחד עם השכבה בשעת הזזת השכבה. כשבוחרים באפשרות Link With Layer, ניתן למקם את דוגמת המילוי באמצעות גרירה בתמונה כשתיבת הדו-שיח Pattern פתוחה.

הגבלת שכבות התאמה ומילוי לאזורים מסוימים

להגבלת שכבות התאמה ומילוי לאזורים מסוימים, השתמשו במסיכות שכבה. כברירת מחדל, לשכבות התאמה ומילוי יש מסיכות שכבה באופן אוטומטי, כפי שמציין סמל המסיכה שמימין לתמונה הממוזערת של השכבה. (ליצירת שכבות התאמה ללא מסיכות, בטלו את הסימון באפשרות Add Mask by Default בתפריט החלונית Adjustments.)

לשינוי צורה של מסיכה בשכבה קיימת, ראו עריכת מסיכת שכבה. ליצירת שכבת התאמה או מילוי חדשה עם מסיכה של צורה מסוימת, השלימו את אחד מהתהליכים הבאים.

צרו שכבת התאמה או מילוי באמצעות בחירה או נתיב

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה שעליה ברצונכם להחיל את שכבת ההתאמה או המילוי.

 2. בתמונה, צרו בחירת פיקסלים, או צרו נתיב סגור ובחרו בו.

  בחירה מגבילה את שכבת ההתאמה או המילוי החדשה באמצעות מסיכת שכבה. נתיב מגביל את שכבת ההתאמה או המילוי החדשה באמצעות מסיכת וקטור.

 3. צרו שכבת התאמה או מילוי.

יצירת מסיכת התאמת שכבה בעזרת טווח צבעים

ניתן להשתמש בתכונה Color Range, המשמשת לרוב ליצירת אזור בחירה המבוסס על צבעים שנדגמו בתמונה, גם ליצירת מסיכת שכבת התאמה. למידע נוסף, ראו בחירת טווח צבעים.

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה שברצונכם להחיל עליה את שכבת ההתאמה.

 2. בחרו Layer‏ ‏> New Adjustment Layer ובחרו סוג התאמה.

 3. במקטע Masks של החלונית Properties, לחצו על Color Range.

 4. בתיבת הדו-שיח Color Range, בחרו באפשרות Sampled Colors מתפריט Select.

 5. בחרו Localized Color Clusters לבניית מסיכה המבוססת על טווחי צבעים שונים בתמונה.

 6. קבעו את אפשרות התצוגה על Selection, ואת Selection Preview על None.

 7. לחצו על אזור צבעוני בתמונה.

  הערה:

  לדגימת אזורים מרובים, הקישו Shift להפעלת טפטפת עם סימן פלוס. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) להפעלת טפטפת עם סימן מינוס.

  בשעת לחיצה על אזורים בתמונה, תיבת הדו-שיח Color Range מציגה תצוגה מקדימה של המסיכה. אזורים לבנים הם פיקסלים ללא מסיכה, אזורים שחורים הם פיקסלים עם מסיכה, ואזורים אפורים הם פיקסלים מוסתרים חלקית.

 8. השתמשו במחוון Fuzziness להגדלה או להקטנה של טווח הצבעים סביב צבעי הדגימה שכלולים באזור עם המסיכה. השתמשו במחוון Range לשליטה במרחק הדרוש בין הצבע לנקודות הדגימה כדי שהצבע יכלל במסיכה. לאחר התאמת המסיכה, לחצו על הלחצן OK לסגירת תיבת הדו-שיח Color Range.

 9. שנו את ההתאמה בהתאם לצורך בחלונית Properties .

  ההתאמה מוחלת רק על אזורים ללא מסיכה (או מוסתרים חלקית) בתמונה. במידת הצורך, לחצו שוב על Color Range כדי לבצע התאמות נוספות במסיכת שכבת ההתאמה.

עריכה או מיזוג של שכבות התאמה ומילוי

עריכת שכבות התאמה ומילוי

ניתן לערוך קביעה של שכבת התאמה או מילוי. ניתן גם לערוך את המסיכה של שכבת התאמה או מילוי כדי לשלוט באפקט שהשכבה יוצרת בתמונה. כברירת מחדל, כל האזורים בשכבת התאמה או מילוי הם "ללא מסיכה", ולכן הם גלויים. (ראו אודות מסיכות שכבה ומסיכות וקטוריות.)

שינוי אפשרויות של שכבות התאמה ומילוי

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו פעמיים על התמונה הממוזערת של שכבת ההתאמה או שכבת המילוי בחלונית Layers.

  • בחרו Layer ‏> Layer Content Options.

 2. בצעו את השינויים הרצויים בחלונית Properties.

  הערה:

  לא ניתן לערוך את הקביעות של שכבות התאמה הפוכות.

מיזוג שכבות התאמה או מילוי

ניתן למזג שכבת התאמה או מילוי בדרכים אחדות: עם השכבה שמתחתיהן, עם השכבות שנמצאות בקבוצה שבה הן נמצאות, עם שכבות אחרות שנבחרו, או עם כל יתר השכבות הגלויות. עם זאת, לא ניתן להשתמש בשכבת התאמה או מילוי כשכבת יעד למיזוג. בשעת מיזוג שכבת התאמה או מילוי עם השכבה שמתחת, נוסף להתאמות רסטר והן מוחלות באופן קבוע על השכבה הממוזגת. ניתן גם להוסיף רסטר לשכבת מילוי מבלי למזג אותה. (ראו הוספת רסטר לשכבות.)

שכבות התאמה ומילוי, שהמסיכות שלהן מכילות ערכים לבנים בלבד, אינן מגדילות את הקובץ באופן משמעותי, כך שאין צורך למזג שכבות התאמה מסוג זה כדי להקטין את נפח הקובץ.