אודות תבנית Photoshop PDF

ניתן להשתמש בפקודה Save As לשמירת תמונות RGB, תמונות בצבעי אינדקס, תמונות CMYK, תמונות בגווני אפור, תמונות במצב Bitmap, תמונות בצבעי Lab ותמונות דואוטון בתבנית Photoshop PDF. מכיוון שמסמך Photoshop PDF יכול לשמור נתוני Photoshop, כגון שכבות, ערוצי אלפא, הערות וצבעי ספוט, ניתן לפתוח את המסמך ולערוך את התמונות ב-Photoshop CS2 וגרסאות מתקדמות יותר.

הערה:

ניתן לשמור במהירות קובץ כ-Photoshop PDF על-ידי החלת הפעולה Save As Photoshop PDF על הקובץ. ניתן לגשת לפעולה זו דרך האפשרות Production בתפריט החלונית Actions.

למשתמשים מתקדמים, תבנית Photoshop PDF מציעה אפשרויות להפוך את המסמך לתואם PDF/X, פעולה נחוצה, למשל, כששולחים את המסמך להדפסה במכונת דפוס מסחרית גדולה. PDF/X ‏(Portable Document Format Exchange) היא תת-ערכה של Adobe PDF שמעלימה את רוב משתני הצבע, הגופן וההשמנה הגורמים לבעיות בהדפסה.

ניתן גם לציין אפשרויות אבטחה להגבלת הגישה למסמך PDF. הצפנת RC4 של 128 סיביות (Acrobat 6 וגרסאות מתקדמות יותר) כוללת אפשרות להציג למשתמש מטא-נתונים ותמונות ממוזערות במסמך PDF מאובטח דרך Adobe Bridge.

ניתן לשמור קביעות PDF כקביעת PDF מוגדרת מראש ליצירת קובצי Photoshop PDF עקביים. קביעות מוגדרות מראש וקביעות של Adobe PDF משותפות לכל רכיבי Adobe, כולל Photoshop‏, InDesign‏, Illustrator ו-Acrobat‎.

שמירה בתבנית Photoshop PDF

 1. בחר File >‏ Save As, ולאחר מכן בחר Photoshop PDF מתפריט Format. ניתן לבחור אפשרות צבע אם ברצונך להטמיע פרופיל צבע או להשתמש בפרופיל שצוין בפקודה Proof Setup. ניתן גם לכלול שכבות, הערות, צבעי ספוט או ערוצי אלפא. לחץ על לחצן Save.
 2. בתיבת הדו-שיח Save Adobe PDF, בחר קביעת PDF מוגדרת מראש של Adobe המציינת אם קובץ PDF של Photoshop יודפס במדפסת שולחנית או במדפסת הגהה, יישלח לבית דפוס מסחרי, יופץ בדוא''ל, יוצג באינטרנט וכו'. לפרטים ראה קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe.

  בחירה בקביעה מוגדרת מראש היא הדרך הקלה ביותר לקביעת אפשרויות לקובץ PDF של Photoshop. לאחר בחירת קביעה מוגדרת מראש, לחץ על Save PDF ליצירת קובץ PDF של Photoshop. אם ברצונך להוסיף אפשרויות אבטחה או לשפר את אפשרויות השמירה ל- PDF, בצע את הצעדים הבאים בהליך זה.

 3. (אופציונלי) בחר אפשרויות מהתפריט Standard שבתפריט Compatibility כדי לציין תאימות PDF/X ותאימות גרסת Acrobat למסמך PDF. למידע נוסף, ראה רמות תאימות PDF.
 4. (אופציונלי) בחר General בלוח השמאלי של תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF לקביעת אפשרויות שמירה כלליות של קובץ PDF. לפרטים על כל אפשרות, ראה אפשרויות כלליות ל-Adobe PDF.

  הערה:

  משתמשי Photoshop 7.0 וגרסאות מוקדמות יותר יכולים לפתוח Photoshop PDF כ-PDF גנרי עם שכבות משוטחות. בחר File ‏> ‏Open As, ולאחר מכן בחר Generic PDF מתפריט Files Of Type‎‏ (Windows), או בחר File ‏> ‏Open ובחר Generic PDF מתפריט Format ‏(Mac OS).

 5. (אופציונלי) בחר Compression בלוח השמאלי של תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF לציון הדחיסה ודגימה ההפחתה של קובץ PDF. למידע נוסף, ראה אפשרויות דחיסה ודגימת הפחתה של PDF.
 6. (אופציונלי) בחר Output בלוח השמאלי של תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF לציון אפשרויות ניהול צבע ו- PDF/X. למידע נוסף, ראה אפשרויות ניהול צבע ו- PDF/X של Adobe PDF.
 7. (אופציונלי) להוספת אבטחה למסמך PDF, בחר Security בלוח השמאלי של תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF. ציין סיסמה ואפשרויות הרשאה למסמך PDF. ראה גם הוספת אבטחה לקובצי PDF.

  הערה:

  רמת ההצפנה תלויה בקביעה Compatibility של מסמך PDF. בחר קביעת תאימות אחרת לציון רמת הצפנה גבוהה או נמוכה יותר.

 8. (אופציונלי) בחר Summary בלוח השמאלי של תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF. ניתן לעיין באפשרויות שצוינו.
 9. (אופציונלי) אם ברצונך להשתמש שוב בקביעות שמירת PDF שצוינו, לחץ על Save Preset ושמור את הקביעות שלך כתבנית PDF מוגדרת מראש. הקביעה המוגדרת מראש החדשה תופיע בתפריט Preset של Adobe PDF בפעם הבאה שתשמור קובץ PDF ב-Photoshop ובכל מוצר ב-Adobe Creative Cloud. ראה גם שמירת קביעת PDF מוגדרת מראש של Adobe.

 10. לחץ על Save PDF. ‏Photoshop סוגרת את תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF ויוצרת קובץ מסמך PDF.

קביעות מוגדרות מראש של Adobe PDF

קביעה מוגדרת מראש של PDF היא קבוצת הגדרות המשפיעה על התהליך של יצירת PDF. הגדרות אלה נועדו לשמור על היחס בין הגודל לאיכות של הקבצים, בהתאם לאופן השימוש בקובץ ה- PDF. רוב הקביעות המוגדרות מראש משותפות לכל רכיבי Adobe, כולל InDesign‏, Illustrator, ‏Photoshop‏ ו-Acrobat. ניתן גם ליצור ולשתף קביעות מוגדרות מראש ומותאמות אישית לדרישות הפלט הייחודיות שלך.

כמה מהקביעות המוגדרות מראש הבאות אינן זמינות עד להעברתן—על פי צורך—מהתיקייה Extras (שבה הותקנו כברירת מחדל) לתיקייה Settings. בדרך כלל, ניתן למצוא את התיקיות Extras ו-Settings תחת (Windows Vista ו- Windows 7)‏ ‏ProgramData\Adobe\AdobePDF, ‏(Windows XP) ‏Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF או (Mac OS) ‏Library/Application Support/Adobe PDF. חלק מהקביעות המוגדרות מראש אינן זמינות בחלק מיישומי Creative Suite.

ההגדרות המותאמות אישית נמצאות תחת (Windows XP) ‏Documents and Settings/[username]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Windows Vista ו-Windows 7) ‏Users‏/[username]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings או (Mac OS) ‏Users/[username]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

הערה:

עיין מעת לעת בהגדרות PDF שלכם. הגדרות אלה אינן חוזרות באופן אוטומטי לערכי ברירת המחדל. יישומים וכלי עזר היוצרים קובצי PDF משתמשים בערכת ההגדרות האחרונה שהוגדרה או נבחרה.

High Quality Print

יוצרת קובצי PDF להדפסות איכות במדפסות ובהתקני הגהה שולחניים. קביעה מוגדרת מראש זו משתמשת ב-PDF 1.4, מבצעת הפחתת דגימה של תמונות בצבע ובגווני אפור ל-‎300 ppi ותמונות בשחור-לבן ל-‎1200 ppi, מטביעה תת-ערכות של כל הגופנים, משאירה את הצבע ללא שינוי ואינה מבצעת שיטוח שקיפות (לסוגי קבצים התומכים בשקיפות). ניתן לפתוח קובצי PDF אלה ב-Acrobat 5.0 וב-Acrobat Reader 5.0 ומעלה. ב-InDesign, קביעה מוגדרת מראש זו גם יוצרת קובצי PDF מתויגים.

Illustrator Default ‏(Illustrator בלבד)

יוצרת PDF שבו נשמרים כל הנתונים של Illustrator. קובצי PDF שנוצרו באמצעות קביעה מוגדרת מראש זו מאפשרים פתיחה מחדש ב- Illustrator ללא אובדן נתונים.

Oversized Pages ‏(Acrobat בלבד)

יוצרת מסמכי PDF המתאימים לצפייה ולהדפסה של שרטוטים הנדסיים בגודל שעולה על ‎200 x 200 אינץ'. ניתן לפתוח קובצי PDF אלה ב-Acrobat וב-Reader 7.0 ומעלה.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK and RGB)‎ ‏(Acrobat בלבד

משמשת לשמירה לטווח ארוך (אחסון) של מסמכים אלקטרוניים. PDF/A‑1b משתמש ב-PDF 1.4 וממיר את כל הצבעים לצבעי CMYK או RGB, בהתאם לתקן שתבחר. ניתן לפתוח קובצי PDF אלה ב-Acrobat וב-Reader 5.0 ומעלה.

PDF/X‑1a ‏(2001 ו-2003)

PDF/X‑1a דורש שכל הגופנים יוטבעו, הסימונים והגלישה המתאימים יצוינו והצבע יופיע כ-CMYK, צבעי ספוט או שניהם. קבצים תואמים חייבים להכיל מידע שמתאר את תנאי ההדפסה המתאימים להם. קובצי PDF שנוצרו עם תאימות ל-PDF/X‑1a ניתן לפתוח ב-Acrobat 4.0 וב- Acrobat Reader 4.0 וגרסאות מתקדמות יותר.

הקביעה PDF/X‑1a משתמשת ב-PDF 1.3, מבצעת הפחתת דגימה של תמונות בצבע ובגווני אפור ל-300 ppi ותמונות בשחור-לבן ל-1200 ppi, מטביעה תת-ערכות של כל הגופנים, יוצרת קובצי PDF לא מתויגים ומבצעת שיטוח שקיפות באמצעות ההגדרה High Resolution.

הערה:

הקביעות המוגדרות מראש PDF/X1‑a:2003 ו-PDF/X‑3 (2003)‎ ממוקמות במחשב במהלך ההתקנה אך אינן זמינות עד להעברתן מהתיקייה Extras לתיקייה Settings.

PDF/X-3

קביעה מוגדרת מראש זו יוצרת PDF בהתבסס על תקן ISO ‏PDF/X-3:2002. ניתן לפתוח קובצי PDF הנוצרים בהגדרה זו ב-Acrobat 4.0 וב-Acrobat Reader 4.0 ומעלה.

PDF/X‑4 (2008)‎

קביעה מוגדרת מראש זו היוצרת קובצי ISO PDF/X-4:2008 תומכת בשקיפות בזמן אמת (שקיפות שאינה משוטחת) ובניהול צבע של ICC. קובצי PDF המיוצאים באמצעות קביעה זו מופיעים בתבנית PDF 1.4. תמונות עוברות הפחתת דגימה ודחיסה וגופנים מוטבעים באותו אופן כמו בהגדרות PDF/X-1a ו- PDF/X-3. ניתן ליצור קובצי PDF התואמים ל- PDF/X-4:2008 ישירות מרכיבי Creative Suite 4 ו-5, כולל Illustrator, ‏InDesign ו-Photoshop.‏ Acrobat 9 Pro מספק כלים לאימות ולביצוע בדיקות איכות של קובצי PDF לתאימות עם PDF/X-4:2008, וכן להמרה של קבצים שאינם של PDF/X ל-PDF/X-4:2008 אם ניתן.

Adobe ממליצה על PDF/X-4:2008 בתור תבנית הקובץ המיטבית של PDF לקבלת תהליכי עבודה מהימנים של פרסום והדפסה של PDF.

Press Quality

יוצר קובצי PDF להפקת דפוס באיכות גבוהה (לדוגמה, להדפסה דיגיטלית או להפרדות צבע במכונות דפוס), אך לא יוצר קבצים התואמים ל-PDF/X. במקרה כזה, איכות התוכן היא השיקול החשוב ביותר. המטרה היא לשמור על כל המידע בקובץ PDF שבית דפוס מסחרי או ספק שירותי דפוס זקוק לו כדי להדפיס את המסמך כהלכה. קבוצת הגדרות זו משתמשת ב-PDF 1.4, ממירה צבעים ל-CMYK, מבצעת הפחתת דגימה של תמונות בצבע ובגווני אפור ל-‎300 ppi ותמונות בשחור-לבן ל-‎1200 ppi, מטביעה תת-ערכות של כל הגופנים ומשמרת שקיפות (לסוגי קבצים התומכים בשקיפות).

ניתן לפתוח קובצי PDF אלה ב-Acrobat 5.0 וב-Acrobat Reader 5.0 ומעלה.

הערה:

לפני יצירת קובץ Adobe PDF לשליחה למדפסת מסחרית או לספק שירותי דפוס, בדוק את הדרישות של רזולוציית הפלט והגדרות אחרות או בקש קובץ ‎.joboptions עם ההגדרות המומלצות. ייתכן שתצטרך להתאים אישית את קביעות Adobe PDF עבור ספק שירות מסוים ולאחר מכן לספק קובץ ‎.joboptions משלך.

Rich Content PDF

יוצרת קובצי PDF נגישים הכוללים תגים, היפר-קישורים, סימניות, רכיבים אינטראקטיביים ושכבות. קבוצת אפשרויות זו משתמשת ב-PDF 1.5 ומטביעה תת-ערכות של כל הגופנים. היא גם ממטבת את הקבצים לשרתי בתים. ניתן לפתוח קובצי PDF אלה ב-Acrobat 6.0 וב-Adobe Reader 6.0 ומעלה. ‏(הקביעה המוגדרת מראש Rich Content PDF נמצאת בתיקייה Extras).

הערה:

הגדרה זו נקראת eBook בגרסאות קודמות של חלק מהיישומים.

Smallest File Size

יוצרת קובצי PDF להצגה באינטרנט, באינטרה-נט או להפצה בדואר אלקטרוני. קבוצת אפשרויות זו משתמשת בדחיסה, הפחתת דגימה ורזולוציית תמונות נמוכה יחסית. היא ממירה את כל הצבעים ל-sRGB ומטביעה גופנים. היא גם ממטבת את הקבצים לשרתי בתים. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הימנע מהשימוש בקביעה זו אם בכוונתך להדפיס את קובץ ה-PDF.

ניתן לפתוח קובצי PDF אלה ב-Acrobat 5.0 וב-Acrobat Reader 5.0 ומעלה.

Magazine Ads 2006 (יפן)‎

קביעה מוגדרת מראש זו יוצרת קובצי PDF בהתבסס על כללי היצירה שנקבעו בוועדה Digital Data Delivery.

Standard ‏(Acrobat בלבד)

יוצרת קובצי PDF שיודפסו במדפסת שולחנית או במכונות העתקה דיגיטליות, יפורסמו בתקליטור או יישלחו ללקוח לצורך הגהה לפני פרסום. קבוצת אפשרויות זו משתמשת בדחיסה ובהפחתת דגימה כדי לשמור על גודל קובץ קטן, אך גם מטביעה תת-ערכות של כל הגופנים (המותרים) שנעשה בהם שימוש בקובץ, ממירה את כל הצבעים ל-sRGB ומדפיסה ברזולוציה בינונית. שים לב שכברירת מחדל, תת-ערכות של גופני Windows אינן מוטבעות. ניתן לפתוח קובצי PDF שנוצרו עם הגדרה זו ב-Acrobat 5.0 וב-Acrobat Reader 5.0 ומעלה.

לקבלת מידע נוסף על יצירה ושמירה של קביעה מוגדרת מראש בהתאמה אישית, ראה שמירת קביעה מוגדרת מראש של Adobe PDF.

אודות תקני PDF/X ו-PDF/A

תקני PDF/X ו-PDF/A מוגדרים על-ידי הארגון הבינלאומי לקביעת תקנים (ISO). תקני PDF/X מוחלים על העברת תוכן גרפי; תקני PDF/A מוחלים על אחסון לטווח ארוך של מסמכים אלקטרוניים. במהלך המרת PDF, הקובץ המעובד נבדק מול התקן שצוין. אם קובץ PDF לא יעמוד בתקן ISO שצוין, תוצג הודעה שתבקש לבחור בין ביטול ההמרה או המשך יצירת קובץ שאינו תואם לתקן.

התקנים הנפוצים ביותר לשימוש בתהליך עבודה של הדפסה ופרסום הם תבניות PDF/X אחדות: PDF/X-1a, ‏PDF/X-3 ו-(ב- 2007) PDF/X-4. התקנים הנפוצים ביותר לשימוש לאחסון PDF הם PDF/A-1a ו-PDF/A-1b (לדרישות פחות מחמירות).

הערה:

לקבלת מידע נוסף על תקני PDF/X ו-PDF/A, בקר באתר האינטרנט של ISO.

רמות תאימות של PDF

בעת יצירת קובצי PDF, עליך להחליט באיזו גרסת PDF להשתמש. ניתן לשנות את גרסת PDF אם עוברים לקביעה מוגדרת מראש אחרת או בוחרים אפשרות תאימות בעת שמירה כ- PDF או עריכת קביעת PDF מוגדרת מראש.

באופן כללי, אלא אם כן יש צורך מיוחד בתאימות לאחור, יש להשתמש בגרסה העדכנית ביותר (במקרה זה, גרסה 1.7). הגרסה העדכנית ביותר תכלול את התכונות והפונקציות החדשות ביותר. עם זאת, אם אתה יוצר מסמכים המיועדים לתפוצה רחבה, שקול לבחור ב-Acrobat 5.0 ‏(PDF 1.4) או ב-Acrobat 6.0 ‏(PDF 1.5) כדי לוודא שכל המשתמשים יוכלו להציג ולהדפיס את המסמך.

הטבלה הבאה משווה חלק מהפונקציונליות של קובצי PDF שנוצרו באמצעות הגדרות תאימות שונות.

הערה:

Acrobat 8.0 ו-9.0 גם משתמשים ב-PDF 1.7.

Acrobat 3.0 ‏(PDF 1.3)

Acrobat 5.0 ‏(PDF 1.4)

Acrobat 6.0 ‏(PDF 1.5)

Acrobat 7.0 ‏(PDF 1.6) ו-Acrobat X ‏(PDF 1.7)

קובצי PDF אלה ניתן לפתוח ב-Acrobat 3.0 ו-Acrobat Reader 3.0 ומעלה.

קובצי PDF אלה ניתן לפתוח ב-Acrobat 3.0 ו-Acrobat Reader 3.0 ומעלה. עם זאת, אתה עלול לאבד או לא לראות תכונות שהן ספציפיות לגרסאות מאוחרות יותר.

ניתן לפתוח את רוב קובצי ה-PDF ב-Acrobat 4.0 וב-Acrobat Reader 4.0 ומעלה. עם זאת, אתה עלול לאבד או לא לראות תכונות שהן ספציפיות לגרסאות מאוחרות יותר.

ניתן לפתוח את רוב קובצי ה-PDF ב-Acrobat 4.0 וב-Acrobat Reader 4.0 ומעלה. עם זאת, אתה עלול לאבד או לא לראות תכונות שהן ספציפיות לגרסאות מאוחרות יותר.

לא ניתן לכלול גרפיקה המשתמשת באפקטים חיים של שקיפות. יש לשטח את כל השקיפויות לפני המרת הקובץ ל-PDF 1.3.

תמיכה בגרפיקה עם שקיפות חיה. ‏(‏התכונה Acrobat Distiller גורמת לשיטוח שקיפות).

תמיכה בגרפיקה עם שקיפות חיה. ‏(‏התכונה Acrobat Distiller גורמת לשיטוח שקיפות).

תמיכה בגרפיקה עם שקיפות חיה. ‏(‏התכונה Acrobat Distiller גורמת לשיטוח שקיפות).

אין תמיכה בשכבות.

אין תמיכה בשכבות.

שמירה על שכבות בעת יצירת קובצי PDF מיישומים התומכים ביצירת מסמכי PDF עם שכבות, כגון Illustrator CS ומעלה או InDesign CS ומעלה.

שמירה על שכבות בעת יצירת קובצי PDF מיישומים התומכים ביצירת מסמכי PDF עם שכבות, כגון Illustrator CS ומעלה או InDesign CS ומעלה.

יש תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 8 פיגמנטים.

יש תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 8 פיגמנטים.

תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 31 פיגמנטים.

תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 31 פיגמנטים.

ניתן להטמיע גופני Multibyte. ‏(Distiller ממירה את הגופנים בעת ההטמעה).

ניתן להטמיע גופני Multibyte.

ניתן להטמיע גופני Multibyte.

ניתן להטמיע גופני Multibyte.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 40 סיביות.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 128 סיביות.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 128 סיביות.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 128 סיביות ו-AES ‏(Advanced Encryption Standard) של 128 סיביות.

אפשרויות כלליות של Adobe PDF

ניתן לקבוע את האפשרויות הבאות באזור General של תיבת הדו-שיח Adobe PDF Options:

Description

אפשרות זו מציגה תיאור של הקביעה המוגדרת מראש שנבחרה ומאפשרת לערוך את התיאור. ניתן להדביק תיאור מהלוח. בשעת עריכת תיאור של קביעה מוגדרת מראש, המילה "(השתנה)" מצורפת בסוף שם הקביעה.

Preserve Photoshop Editing Capabilities

שמירה על נתוני Photoshop ב-PDF, כגון שכבות, ערוצי אלפא וצבעי ספוט. מסמכי Photoshop PDF עם אפשרות זו ניתן לפתוח רק ב-Photoshop CS2 וגרסאות מתקדמות יותר.

Embed Page Thumbnails

יצירת תמונה ממוזערת של הגרפיקה.

Optimize For Fast Web View

מיטוב קובץ PDF לתצוגה מהירה יותר בדפדפן אינטרנט.

View PDF After Saving

פתיחת קובץ PDF חדש ביישום ברירת המחדל לתצוגת PDF.

אפשרויות דחיסה ודגימת הפחתה של Adobe PDF

בשעת שמירת גרפיקה ב-Adobe PDF, ניתן לדחוס מלל ואיורים, ולבצע דחיסה או דגימת הפחתה של תמונות Bitmap. בהתאם לקביעות שנבחרו, דחיסה ודגימת הפחתה יכולות להקטין קובצי PDF באופן משמעותי ללא, או כמעט ללא אובדן פרטים ודיוק.

האזור Compression בתיבת הדו-שיח Adobe PDF Options כולל שלושה חלקים. כל חלק כולל את האפשרויות הבאות לדחיסה ולדגימה מחדש של תמונות בגרפיקה.

Downsampling

אם בכוונתך להשתמש בקובץ PDF באינטרנט, השתמש בהפחתת דגימה כדי להגדיל את הדחיסה. אם בכוונתך להדפיס קובץ PDF ברזולוציה גבוהה יותר, אין להשתמש בהפחתת דגימה. בחר באפשרות Do Not Downsample כדי לבטל את כל אפשרויות הפחתת הדגימה.

הפחתת דגימה מתייחסת להפחתת מספר הפיקסלים בתמונה. כדי לבצע דגימת הפחתה על תמונות, בחר שיטת אינטרפולציה– דגימת הפחתה לפי ממוצע, יצירת תת-דגימה, או דגימת הפחתה לפי ממוצע משוקלל - והזן את הרזולוציה הרצויה (בפיקסלים לאינץ'). לאחר מכן הזינו רזולוציה בתיבה For Images Above. דגימת ההפחתה תתבצע על כל התמונות שהרזולוציה שלהן גבוהה מהסף שנקבע.

שיטת האינטרפולציה שנבחרה תקבע את אופן מחיקת הפיקסלים:

Average Downsampling To

חישוב ממוצע של הפיקסלים באזור דגימה והחלפת כל האזור בצבע הפיקסלים הממוצע ברזולוציה שנקבעה. דגימת הפחתה לפי ממוצע זהה לדגימה חוזרת דו-קווית.

Subsampling To

בחירת פיקסל במרכז אזור הדגימה והחלפת כל האזור בצבע של אותו פיקסל. יצירת תת-דגימה מקצרת את זמן ההמרה באופן משמעותי לעומת דגימת הפחתה, אך יוצרת תמונות חלקות ורציפות פחות. יצירת תת-דגימה זהה לדגימה חוזרת לפי Nearest Neighbor.

Bicubic Downsampling To

קביעת צבע פיקסל לפי ממוצע משוקלל, דבר שמשפר בדרך-כלל את התוצאות לעומת חישוב ממוצע רגיל בדגימת הפחתה. Bicubic היא השיטה האיטית ביותר, אך גם המדויקת ביותר, ויוצרת את מעברי הגוונים החלקים ביותר.

Compression

קביעת סוג הדחיסה שתתבצע.

ZIP compression

אפשרות זו מתאימה לתמונות עם אזורים גדולים של צבעים אחידים או דוגמאות מילוי חוזרות, ולתמונות בשחור-לבן הכוללות דוגמאות מילוי חוזרות. דחיסת ZIP היא דחיסה ללא אובדן נתונים.

JPEG compression

אפשרות זו מתאימה לתמונות בגווני אפור או לתמונות בצבע. דחיסת JPEG היא דחיסה עם אובדן נתונים, כלומר, היא מסירה נתונים מהתמונה ועלולה לגרוע מאיכות התמונה. עם זאת, היא מקטינה את גודל הקובץ תוך שמירה על אובדן מידע מינימלי. מאחר שדחיסת JPEG משמיטה נתונים, היא יכולה ליצור קבצים קטנים בהרבה לעומת דחיסת ZIP.

JPEG2000

הוא תקן בינלאומי לדחיסה ולאריזה של נתוני תמונה. בדומה לדחיסת JPEG, דחיסת JPEG 2000 מתאימה לתמונות בגווני אפור או לתמונות בצבע. היא מספקת גם יתרונות נוספים, כגון תצוגה מדורגת ודחיסה ללא אובדן נתונים שאינן אפשריות ב-JPEG. JPEG2000 זמינה רק אם בוחרים Acrobat 6 ‏(PDF 1.5) או גרסה מתקדמת יותר מהתפריט Compatibility.

Image Quality

קביעת כמות הדחיסה שתתבצע. האפשרויות הזמינות תלויות בשיטת הדחיסה. לדחיסת JPEG2000‏, Photoshop מציע את האפשרויות Lossless, ‏Maximum, ‏High, ‏Medium, ‏Low ו-Minimum. לדחיסת JPEG‏, Photoshop מציע את האפשרויות Minimum, ‏Low, ‏Medium, ‏High ו-Maximum. לדחיסת ZIP‏, Photoshop מספק את האפשרות ‎8‑bit Image Quality בלבד. האפשרות ‎8‑bit Image Quality מאפשרת דחיסה ללא אובדן נתונים, כלומר היא אינה מסירה נתונים כדי להקטין את הקובץ, כך שאיכות התמונה אינה נפגעת.

Tile Size

ציון גודל האריחים שישמשו בתמונות בדחיסת JPEG 2000. כשבוחרים בערכי איכות תמונה נמוכים למיטוב תמונות קטנות מ- ‎‎1024 x 1024 פיקסלים, שימוש בגודל האריח הגדול ביותר מפיק את התוצאות הטובות ביותר. בדרך-כלל, גודל אריח של 1024 הוא הגודל הטוב ביותר לרוב התמונות. גודלי אריח קטנים יותר משמשים בדרך כלל לתמונות במידות קטנות (לתצוגה בהתקנים כגון טלפונים ניידים).

Convert 16 Bit/Channel Image To 8 Bit/Channel

המרת תמונות של 16 סיביות לערוץ ל-8 סיביות לערוץ (אפשרות ברירת המחדל). ZIP היא שיטת הדחיסה היחידה הזמינה אם לא בוחרים באפשרות Convert 16 Bits. אם קביעת התאימות של המסמך היא Acrobat 5 ‏(PDF 1.4) או גרסה מוקדמת יותר, האפשרות Convert 16 Bits אינה זמינה, ותמונות יומרו אוטומטית ל-8 סיביות לערוץ.

אפשרויות ניהול צבע ו-PDF/X של Adobe PDF

ניתן לקבוע את האפשרויות הבאות באזור Output של תיבת הדו-שיח Adobe PDF Options. אינטראקציות בין אפשרויות הפלט משתנות בהתאם לבחירת ההגדרה של Color Management כמופעלת או מבוטלת, ובהתאם לתקן PDF שנבחר.

Color Conversion

קביעת אופן התצוגה של נתוני צבע בקובץ Adobe PDF. כשממירים עצמים בצבע ל- RGB או ל-CMYK, יש לבחור גם פרופיל יעד מהתפריט הנפתח. כל הנתונים של צבעי ספוט נשמרים בשעת ביצוע המרות צבע. רק צבעי פרוצס מומרים למרחב הצבע שנבחר.

No Conversion

שמירה על נתוני הצבע כמות שהם.

Convert To Destination

המרת כל הצבעים לפרופיל שנבחר כיעד. הפרופיל נכלל או אינו נכלל בהתאם להגדרת Profile Inclusion Policy.

Destination

תיאור הטווח של התקן פלט RGB או CMYK הסופי, כגון צג או תקן SWOP. באמצעות פרופיל זה, Photoshop ממיר את נתוני הצבע של המסמך (המוגדרים באמצעות פרופיל המקור באזור Working Spaces בתיבת הדו-שיח Color Settings) למרחב הצבע של התקן הפלט הסופי.

Profile Inclusion Policy

קביעה אם פרופיל צבע ייכלל בקובץ.

Output Intent Profile Name

קביעת תנאי ההדפסה של המסמך. פרופיל יעד פלט נחוץ ליצירת קבצים תואמי PDF/X. תפריט זה זמין רק בשעת בחירת תקן (או קביעה מוגדרת מראש) PDF/X בתיבת הדו-שיח Adobe PDF Options.

Output Condition

תיאור תנאי ההדפסה המיועדים. ערך זה יכול לסייע לנמען המיועד של מסמך PDF.

Output Condition Identifier

הפנייה למידע נוסף על תנאי ההדפסה המיועדים. המזהה מוזן אוטומטית בתנאי הדפסה הכלולים ברישום ICC.

Registry Name

ציון כתובת אינטרנט למידע נוסף על הרישום. כתובת האינטרנט מוזנת אוטומטית לשמות רישום ICC.

הוספת אבטחה לקובצי PDF

בעת שמירה כ-PDF, ניתן להוסיף הגנת סיסמה והגבלות אבטחה כדי להגביל את המשתמשים שיכולים לפתוח את הקובץ, אך גם את המשתמשים שיכולים להעתיק או להוציא תוכן, להדפיס את המסמך ועוד.

קובץ PDF יכול לדרוש סיסמאות לפתיחת מסמך (סיסמת פתיחת מסמך) ולשינוי הגדרות אבטחה (סיסמת הרשאות). אם תגדיר מגבלות אבטחה לקובץ, תוכל גם להגדיר את שתי הסיסמאות; אחרת, כל מי שיפתח את הקובץ יוכל להסיר את המגבלות. בעת פתיחת קובץ בעזרת סיסמת הרשאות, מגבלות האבטחה מבוטלות באופן זמני.

שיטת האבטחה RC4 של חברת RSA משמשת לקובצי PDF המוגנים בסיסמה. בהתאם להגדרת התאימות (בקטגוריה General), רמת ההצפנה יכולה להיות גבוהה או נמוכה.

הערה:

קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe אינן תומכות בסיסמאות ובהגדרות אבטחה. אם בוחרים סיסמאות והגדרות אבטחה בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF ולאחר מכן לוחצים על Save Preset, הסיסמאות והגדרות האבטחה לא יישמרו.

שמירת קביעה מוגדרת מראש של Adobe PDF

קביעות PDF מוגדרות מראש של ברירת המחדל מבוססות על שיטות עבודה מומלצות, אך ייתכן שתהליך העבודה שלך דורש הגדרות PDF מיוחדות, שאינן קיימות בקביעות המוגדרות מראש המובנות. במקרה כזה, ניתן ליצור ולשמור קביעות מוגדרות מראש בהתאמה אישית לשימוש חוזר ב-Photoshop או בכל מוצר אחר ב-Adobe Creative Cloud.

ב-Photoshop, ניתן לשמור קביעה מוגדרת מראש באמצעות הפקודה Adobe PDF Presets או בלחיצה על הלחצן Save Preset שבתיבת הדו-שיח Save Adobe PDF. קביעות PDF המוגדרות מראש של Adobe נשמרות כקבצים עם סיומת הקובץ joboptions. הדבר שימושי, לדוגמה, אם אתה מעוניין שספק שירותי הדפוס ישלח לך קובץ joboptions עם קביעות PDF המוגדרות מראש של Adobe המיטביות לתהליך העבודה שלו.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Edit ‏> ‏Adobe PDF Presets.

  • אם אתה שומר מסמך Photoshop PDF, לחץ על הלחצן Save Preset שבתיבת הדו-שיח Save Adobe PDF לאחר בחירת קביעות PDF. דלג על הצעדים 2 ו-3.

 2. אם בחרת בפקודה Adobe PDF Presets, בצע אחת מהפעולות הבאות בתיבת הדו-שיח Adobe PDF Presets:
  • ליצירת קביעה מוגדרת מראש חדשה, לחץ על הלחצן New בתיבת הדו-שיח Adobe PDF Presets. בתיבת הדו-שיח New PDF Preset, הקלד שם לקביעה המוגדרת מראש בתיבת המלל Preset.

  • לעריכת קביעה מוגדרת מראש שנוצרה בהתאמה אישית, בחר בקביעה ולחץ על Edit. (לא ניתן לערוך את הקביעות המוגדרות מראש של ברירת המחדל).

 3. קבע אפשרויות PDF.
 4. שמור את הקביעה המוגדרת מראש באמצעות אחד מהצעדים הבאים:
  • בתיבת הדו-שיח New PDF Preset או Edit PDF Preset, לחץ על הלחצן OK. הקביעה המוגדרת מראש החדשה מופיעה ברשימה Adobe PDF Presets. כשתסיים ליצור את הקביעות המוגדרות מראש, לחץ על Done.

  • בתיבת הדו-שיח Save, הקלד שם לקביעה המוגדרת מראש בתיבת המלל File Name ולחץ על הלחצן Save.

  קביעות Adobe PDF מוגדרות מראש מאוחסנות בתיקיות הבאות:

  • ‎(Windows Vista) Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

  • ‎(Windows XP) Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

  • ‎(Mac OS) Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

  כל קביעות PDF המוגדרות מראש של Adobe ששמורות במקומות אלה זמינות מיישומי Adobe אחרים.

  הערה:

  לשמירת קביעת PDF מוגדרת מראש במיקום שונה ממיקום ברירת המחדל, לחץ על הלחצן Save As בתיבת הדו-שיח Adobe PDF Presets ואתר את תיקיית היעד, או אתר את היעד בתיבת הדו-שיח Save ולחץ על הלחצן Save.

טעינה, עריכה או מחיקה של קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe

קביעות מוגדרות מראש של Adobe PDF (קביעות יצירה) זמינות ב- Photoshop ובמוצרי Adobe אחרים. מתיבת הדו-שיח Adobe PDF Presets, ניתן לשמור, לטעון, לערוך או למחוק קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe.

 1. בחר Edit ‏> ‏Adobe PDF Presets ובצע אחד מהצעדים הבאים:
  • לשמירת קביעות כקביעה מוגדרת מראש חדשה, לחצץ על הלחצן New, ציין קביעות בתיבת הדו-שיח New PDF Preset ולחץ על OK.
  • לעריכת קביעת PDF מוגדרת מראש של Adobe, בחר בקביעה המוגדרת מראש בחלון Preset, לחץ על הלחצן Edit ושנה את הקביעות בתיבת הדו-שיח Edit PDF Preset.  

  הערה:

  למרות שלא ניתן לערוך קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe שהותקנו יחד עם Photoshop (שמות קביעות מוגדרות מראש שהותקנו יחד עם Photoshop מופיעים בסוגריים מרובעים), ניתן לבחור באחת מהן וללחוץ על הלחצן New. בתיבת הדו-שיח New PDF Preset, ניתן לשנות את הקביעות ולשמור אותן כקביעה מוגדרת מראש חדשה.

  • למחיקת קביעת PDF מוגדרת מראש של Adobe, בחר בקביעה המוגדרת מראש בחלון Preset ולחץ על הלחצן Delete. לא ניתן למחוק קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe שהותקנו יחד עם Photoshop.

  • לטעינת קביעת PDF מוגדרת מראש של Adobe, לחץ על הלחצן Load, בחר בקביעה המוגדרת מראש, ולחץ על הלחצן Load. הקביעה המוגדרת מראש נוספת לחלון Presets.

  הערה:

  כשמבצעים עיון לחיפוש קביעת PDF מוגדרת מראש של Adobe, רק קבצים עם הסיומת joboptions. יוצגו בתיבת הדו-שיח Load.

  • לסגירת תיבת הדו-שיח, לחץ על הלחצן Done.
  • לשמירת קביעה מוגדרת מראש במיקום אחר ממיקום ברירת המחדל, לחץ על הלחצן Save As, הזן שם חדש לקביעה המוגדרת מראש (במקרה הצורך), נווט למיקום היעד ולחץ על Save.