ב- Photoshop, ניתן להשתמש באפשרויות Align ו- Distribute כדי ליישר בקלות ולרווח כראוי שכבות תמונה. פעולה זו משמשת לעתים קרובות ליצירת תמונות פנורמיות.

יישור עצמים הנמצאים בשכבות שונות

סרטון הדרכה: יישור עצמים בעיצוב

סרטון הדרכה: יישור עצמים בעיצוב
Infinite Skills

ניתן ליישר את התוכן של שכבות וקבוצות בעזרת הכלי Move . (ראו הזזת תוכן שכבות.)

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • ליישור שכבות מרובות, בחרו בשכבות בעזרת הכלי Move, או בחרו קבוצה בחלונית Layers.

  • ליישור התוכן של שכבה אחת או יותר לגבול הבחירה, הגדירו בחירה בתמונה ולאחר מכן בחרו בשכבות בחלונית Layers. השתמשו בשיטה זו כדי לבצע יישור לכל נקודה שתצוין בתמונה.

 2. בחרו Layer ‏> Align או Layer ‏> Align Layers To Selection, ובחרו פקודה מתפריט המשנה. אותן פקודות זמינות בלחצני היישור בסרגל האפשרויות של הכלי Move.

  ‏Top Edges‏ 

  יישור הפיקסל העליון בשכבות שנבחרו לפיקסל העליון ביותר בכל השכבות שנבחרו, או לקצה העליון של גבול הבחירה.

  Vertical Centers 

  יישור הפיקסל במרכז הציר האנכי בכל אחת מהשכבות שנבחרו לפיקסל במרכז הציר האנכי בכל השכבות שנבחרו, או לפיקסל במרכז הציר האנכי של גבול הבחירה.

  ‏Bottom Edges‏ 

  יישור הפיקסל התחתון בשכבות שנבחרו לפיקסל התחתון ביותר בשכבות שנבחרו, או לקצה התחתון של גבול הבחירה.

  ‏Left Edges‏ 

  יישור הפיקסל השמאלי בשכבות שנבחרו לפיקסל השמאלי בשכבה השמאלית ביותר, או לקצה השמאלי של גבול הבחירה.

  ‏Horizontal Centers‏ 

  יישור הפיקסל במרכז הציר האופקי בשכבות שנבחרו לפיקסל במרכז הציר האופקי בכל השכבות שנבחרו, או לפיקסל במרכז הציר האופקי של גבול הבחירה.

  Right Edges‏ 

  יישור הפיקסל הימני בשכבות שנבחרו לפיקסל הימני ביותר בכל השכבות שנבחרו, או לקצה הימני של גבול הבחירה.

פיזור אחיד של שכבות וקבוצות

עודכן במהדורת אוקטובר 2018 של Photoshop CC ‏ (גרסה 20.0)

 1. בחרו שלוש שכבות או יותר.
 2. בחרו Layer ‏> Distribute ולאחר מכן בחרו פקודה. לחלופין, בחרו בכלי Move ולחצו על אחד מלחצני הפיזור בסרגל האפשרויות.

  ‏Top Edges‏ 

  ריווח אחיד של השכבות, החל מהפיקסל העליון בכל אחת מהשכבות.

  Vertical Centers

  ריווח אחיד של השכבות, החל מפיקסל במרכז הציר אנכי בכל אחת מהשכבות.

  ‏Bottom Edges‏ 

  ריווח אחיד של השכבות, החל מהפיקסל התחתון בכל אחת מהשכבות.

  ‏Left Edges‏ 

  ריווח אחיד של השכבות, החל מהפיקסל השמאלי בכל אחת מהשכבות.

  ‏Horizontal Centers‏ 

  ריווח אחיד של השכבות, החל ממרכז הציר האופקי בכל אחת מהשכבות.

  Right Edges‏ 

  ריווח אחיד של השכבות, החל מהפיקסל הימני בכל אחת מהשכבות.

  Horizontally

  פיזור ריווח אופקי בין השכבות באופן שווה.

  Vertically

  פיזור ריווח אנכי בין השכבות באופן שווה.

יישור אוטומטי של שכבות תמונה

הפקודה Auto-Align Layers מיישרת שכבות אוטומטית לפי תוכן דומה בשכבות השונות, כגון פינות וקצוות. ניתן להקצות שכבה כשכבת להתייחסות או להניח ל- Photoshop לבחור את שכבת ההתייחסות אוטומטית. שכבות אחרות מיושרות לשכבת ההתייחסות כך שהתוכן התואם חופף.

הפקודה Auto-Align Layers מאפשרת לשלב תמונות בדרכים אחדות:

 • החלפה או מחיקה של חלקים מתמונות עם רקע זהה. לאחר יישור התמונות, השתמשו באפקטי מסיכה או מיזוג כדי לשלב את החלקים מכל אחת מהתמונות לתמונה אחת.

  ראו שילוב תמונות באמצעות Auto-Blend Layers.

 • "תפירת" תמונות בעלות תוכן חופף משותף.

 • ניתן להמיר מסגרות וידאו שצולמו על רקע סטטי לשכבות, ולאחר מכן להוסיף תוכן למסגרות מרובות או למחוק תוכן ממסגרות מרובות.

 1. העתיקו או מקמו את התמונות שברצונכם ליישר באותו מסמך.

  כל תמונה תמוקם בשכבה נפרדת. ראו שכפול שכבות.

  הערה:

  ניתן לטעון תמונות מרובות לשכבות בעזרת סקריפט. בחרו File ‏> Scripts ‏> Load Files into Stack.

 2. ‏‏(אופציונלי) בחלונית Layers, צרו שכבה להתייחסות על ידי נעילת השכבה. ראו נעילת שכבות. אם לא קובעים שכבה להתייחסות, Photoshop מנתחת את כל השכבות ובוחרת בשכבה שנמצאת במרכז הקומפוזיציה הסופית כשכבה להתייחסות.
 3. בחרו בשאר השכבות שברצונכם ליישר.

  לבחירת שכבות מרובות הסמוכות זו לזו בחלונית, הקישו Shift; לבחירת שכבות שאינן סמוכות זו לזו, הקישו Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS).

  הערה:

  אל תבחרו שכבות התאמה, שכבות וקטוריות או עצמים חכמים שאינם מכילים את המידע הנחוץ לשם יישור.

 4. בחרו Edit ‏> Auto-Align Layers, ובחרו אפשרות יישור. כדי "לתפור" יחד תמונות מרובות בעלות אזורים חופפים משותפים—לדוגמה, ליצירת פנורמה—השתמשו באפשרויות Auto‏, Perspective או Cylindrical. ליישור תמונות סרוקות עם תוכן מוזח, השתמשו באפשרות Reposition Only.

  ‏Auto

  Photoshop מנתחת את תמונות המקור ומחילה פריסת Perspective או Cylindrical, בהתאם לאפשרות שתיצור קומפוזיציה מוצלחת יותר.

  ‏Perspective

  יצירת קומפוזיציה עקבית באמצעות הקצאת אחת מתמונות המקור (ברירת המחדל היא התמונה האמצעית) כתמונה להתייחסות. לאחר מכן, משתנה צורת שאר התמונות (הן ממוקמות מחדש, נמתחות או מוטות, בהתאם לצורך) כך שהתוכן החופף שלהן מותאם.

  Cylindrical

  הפחתת עיוות בצורת עניבת פרפר שיכול להופיע בפריסת Perspective באמצעות הצגת תמונות בודדות כאילו הן מונחות על גליל פרוס. גם כאן, התוכן החופף של השכבות מותאם. תמונת ההתייחסות ממוקמת במרכז. אפשרות זו מתאימה במיוחד ליצירת תמונות פנורמה רחבות.

  ‏Spherical

  יישור תמונות עם שדות רחבים של תצוגה (אנכיים ואופקיים). הקצאת אחת מתמונות המקור (ברירת המחדל היא התמונה האמצעית) כתמונה להתייחסות ושינוי צורה כדורי של שאר התמונות כך שהתוכן החופף שלהן מותאם.

  Scene Collage

  יישור שכבות והתאמת תוכן חופף, ללא שינוי צורת העצמים בתמונה (לדוגמה, עיגול יישאר עיגול).

  ‏Reposition Only

  יישור השכבות והתאמת התוכן החופף, ללא שינוי (מתיחה או הטיה) של תמונות המקור.

  Lens Correction

  תיקון אוטומטי לפגמי עדשה:

  ‏Vignette Removal

  פיצוי על פגם עדשה הגורם לקצוות, בעיקר בפינות של תמונה, להיות כהים יותר מהמרכז.

  Geometric Distortion

  פיצוי על עיוות חבית, עיוות כרית או עיוות עין דג.

  הערה:

  האפשרות Geometric Distortion מנסה להתחשב בעיוות הקיצוני כדי לשפר את תוצאת היישור, פרט לתמונות שצולמו באמצעות עדשת עין הדג; בשעת זיהוי נתונים של עדשת עין הדג, האפשרות Geometric Distortion תיישר את התמונות לעין הדג.

לאחר יישור אוטומטי, ניתן להשתמש בפקודה Edit ‏> Free Transform כדי לבצע התאמה עדינה של היישור או כדי לבצע התאמות גוון ולאחד הבדלי חשיפה בשכבות השונות, ולאחר מכן לשלב את השכבות לתמונה מורכבת אחת.

הערה:

לצפייה בסרטון בנושא שימוש בכלי היישור והתכונות האוטומטית של Photoshop ליצירת תמונות פנורמיות, ראו יצירת תמונת פנורמה.