החל ממהדורת 2015 של Photoshop CC, האפשרות File ‏> Save For Web עברה ל- File ‏> Export ‏> Save For Web (Legacy)‎ לצד אפשרויות ייצוא חדשות יותר.

לקבלת מידע לגבי אפשרויות ייצוא חדשות אלה, ראו ייצוא של משטחי יצירה, שכבות ועוד.

שמירת קובץ

השתמשו בפקודה Save כדי לשמור שינויים בקובץ הנוכחי או בפקודה Save As כדי לשמור שינויים בקובץ אחר.

שמירת שינויים בקובץ הנוכחי

 1. בחרו File >‏ Save.

  הקובץ נשאר בתבנית הנוכחית.

שמירת קובץ בשם אחר, במיקום אחר, או בתבנית אחרת

 1. בחרו File >‏ Save As.

  הערה:

  התוסף Camera Raw יכול לשמור קובצי תמונה של camera raw בתבנית קובץ אחרת, כגון Digital Negative ‏(DNG).

 2. בחרו תבנית מהתפריט Format.

  הערה:

  אם תבחרו תבנית שאינה תומכת בכל תכונות המסמך, תוצג אזהרה בתחתית תיבת הדו-שיח. אם תוצג אזהרה זו, מוטב לשמור עותק של הקובץ בתבנית Photoshop או בתבנית אחרת התומכת בכל נתוני התמונה.

 3. הזינו שם קובץ ומיקום.
 4. בתיבת הדו-שיח Save As, בחרו אפשרויות שמירה.
 5. לחצו על לחצן Save.

  תוצג תיבת דו-שיח לבחירת אפשרויות בעת שמירה בתבניות תמונה מסוימות.

  הערה:

  להעתקת תמונה מבלי לשמור אותה בדיסק הקשיח, השתמשו בפקודה Duplicate. לאחסון גרסה זמנית של התמונה בזיכרון, היעזרו בחלונית History ליצירת תצלום בזק.

אפשרויות שמירת קובץ

ניתן לקבוע מגוון אפשרויות לשמירת הקובץ בתיבת הדו-שיח Save As. זמינות האפשרויות השונות תלויה בתמונה ששומרים ובתבנית שנבחרה.

As A Copy

שמירת עותק של הקובץ כשהקובץ הנוכחי פתוח בשולחן העבודה.

Alpha Channels

שמירת נתוני ערוץ אלפא עם התמונה. ביטול אפשרות זו מסיר ערוצי אלפא מהתמונה שנשמרה.

Layers

שמירה על כל השכבות בתמונה. אם אפשרות זו מבוטלת או אינה זמינה, כל השכבות הגלויות ישוטחו או ימוזגו (בהתאם לתבנית שנבחרה).

Notes

שומר הערות יחד עם התמונה.

Spot Colors

שמירת נתוני ערוץ ספוט עם התמונה. ביטול אפשרות זו מסיר צבעי ספוט מהתמונה שנשמרה.

השתמשו באפשרויות Proof Setup,‏ ICC Profile ‏(Windows) או Embed Color Profile ‏(Mac OS)

יצירת מסמך עם ניהול צבע.

הערה:

האפשרויות הבאות לתצוגה מקדימה של תמונה ולסיומות קובץ זמינות רק אם בוחרים באפשרות Ask When Saving באפשרויות Image Previews ו- Append File Extension ‏(Mac OS‎) ‏‏בתיבת הדו-שיח File Handling Preferences.

Thumbnail‏ (Windows)

שמירת נתוני תמונה ממוזערת של הקובץ.

Use Lower Case Extension‏ (Windows)

תצוגת סיומת הקובץ באותיות קטנות.

אפשרויות Image Previews‏ (Mac OS)

שמירת נתוני תמונה ממוזערת של הקובץ. תמונות ממוזערות מוצגות בתיבת הדו-שיח Open.

אפשרויות File Extension‏ (Mac OS)

ציון תבנית לסיומות קבצים. בחרו Append להוספת סיומת התבנית לשם הקובץ ו- Use Lower Case לתצוגת הסיומות באותיות קטנות.

קביעת העדפות שמירת קובץ

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏File Handling ‏(Windows).

  • בחרו Photoshop ‏> ‏Preferences ‏> ‏File Handling ‏(Mac OS).

 2. יש לקבוע את האפשרויות הבאות:

  Image Previews

  בחרו אפשרות לשמירת תצוגה מקדימה של התמונה: Never Save לשמירת קבצים ללא תצוגה מקדימה, Always Save לשמירת קבצים עם תצוגה מקדימה שצוינה, או Ask When Saving להקצאת תצוגה מקדימה לכל קובץ בנפרד. ב- Mac OS, ניתן לבחור סוג תצוגה מקדימה אחד או יותר. (ראו אפשרויות תצוגה מקדימה של תמונה ב- Mac OS).

  File Extension‏ (Windows)

  בחרו אפשרות לסיומות קובץ של שלושה תווים המזהות את תבנית הקובץ: בחרו באפשרות Use Upper Case לצירוף סיומות קובץ באותיות גדולות, או Use Lower Case לצירוף סיומות קובץ באותיות קטנות.

  Append File Extension‏ (Mac OS)

  סיומות קובץ נחוצות לקבצים שברצונכם להשתמש בהם במערכת Windows או להעביר למערכת זו. בחרו אפשרות לצירוף סיומות לשמות הקבצים: Never לשמירת קבצים ללא סיומות קובץ, Always לצירוף סיומות קובץ לשמות קבצים, או Ask When Saving לצירוף סיומת קובץ לכל קובץ בנפרד. בחרו Use Lower Case לצירוף סיומות קובץ באותיות קטנות.

  Save As to Original Folder

  בעת שמירה, כברירת מחדל השמירה מתבצעת בתיקיה שהתמונות הגיעו ממנה. בטלו את הבחירה באפשרות זו כך שבמקום זאת ברירת המחדל תהיה לבצע שמירה בתיקיה האחרונה שהתבצעה בה שמירה.

  Save in Background

  שמירה ברקע מאפשרת לכם להמשיך ולעבוד ב- Photoshop לאחר שאתם בוחרים פקודת Save. אינכם צריכים להמתין עד ש- Photoshop יסיים לשמור את הקובץ.

  Automatically Save Recovery Information

  Photoshop מאחסן באופן אוטומטי מידע שחזור קריסה במרווח הזמן שאתם מציינים. אם אתם נתקלים בקריסה, Photoshop משחזר את עבודתכם כאשר אתם מפעילים אותו מחדש.

אפשרויות תצוגה מקדימה של תמונה ב- Mac OS

ב- Mac OS, ניתן לבחור אחד או יותר מסוגי התצוגה המקדימה הבאים (להאצת שמירת קבצים ולמזעור גודל הקובץ, בחרו רק בסוגי התצוגה המקדימה הדרושים לכם).

Icon

שימוש בתצוגה המקדימה כסמל קובץ בשולחן העבודה.

Full Size

שמירת גרסה של ‎72 ppi של הקובץ לשימוש ביישומים היכולים לפתוח רק תמונות Photoshop ברזולוציה נמוכה. לקבצים שאינם קובצי EPS, זוהי תצוגה מסוג PICT.

Macintosh Thumbnail

תצוגה מקדימה בתיבת הדו-שיח Open.

Windows Thumbnail

שמירת תצוגה מקדימה שמערכות Windows יכולות להציג.

שמירת מסמכים גדולים

Photoshop תומך במסמכים של עד 300,000 פיקסלים בכל ממד, ומציע שלוש תבניות קובץ לשמירת מסמכים הכוללים תמונות של יותר מ- 30,000 פיקסלים בכל אחד מהממדים. זכרו שרוב היישומים, כולל גרסאות Photoshop הקודמות ל- Photoshop CS, אינם יכולים לטפל בתמונות הגדולות מ- ‎2 GB או תמונות החורגות מ- 30,000 פיקסלים בכל אחד מהממדים.

 1. בחרו File >‏ Save As ובחרו אחת מתבניות הקבצים הבאות:

  Large Document Format‏ (PSB)

  תמיכה במסמכים בכל גודל קובץ. כל התכונות של Photoshop נשמרות בקובצי PSB (אף על פי שמסנני תוספים אינם זמינים אם הרוחב או הגובה של מסמכים חורג מ- 30,000 פיקסלים). כרגע, קובצי PSB נתמכים רק ב- Photoshop CS וגרסאות מתקדמות יותר.

  Photoshop Raw

  תמיכה במסמכים בכל גודל פיקסלים בכל ממד או בכל גודל קובץ, אך ללא תמיכה בשכבות. מסמכים גדולים הנשמרים בתבנית Photoshop Raw עוברים שיטוח.

  TIFF

  תמיכה בקבצים בגודל של עד ‎4 GB. לא ניתן לשמור בתבנית TIFF מסמכים גדולים מ- ‎4 GB.

ייצוא שכבות לקבצים

ניתן לייצא ולשמור שכבות כקבצים נפרדים במגוון תבניות, כולל PSD‏, BMP‏, JPEG‏, PDF‏, Targa ו- TIFF. לשכבות מוקצה שם אוטומטית בשעת שמירתן. ניתן לקבוע אפשרויות לשליטה ביצירת השמות.

 1. בחרו File‏ > Export‏ > Export Layers To Files.

 2. בתיבת הדו-שיח Export Layers To Files, תחת האפשרות Destination, לחצו על Browse לבחירת יעד לקבצים המיוצאים. כברירת מחדל, הקבצים שייווצרו יישמרו בתיקיית הדוגמאות כמו קובץ המקור.
 3. הזינו שם בתיבת המלל File Name Prefix כדי לציין שם משותף לכל הקבצים.
 4. בחרו באפשרות Visible Layers Only אם ברצונכם לייצא רק את השכבות הגלויות בחלונית Layers. השתמשו באפשרות זו אם אינכם רוצים לייצא את כל השכבות. הסתירו את השכבות שאינכם רוצים לייצא.
 5. בחרו תבנית קובץ מתפריט File Type. קבעו את האפשרויות הרצויות.
 6. בחרו באפשרות Include ICC Profile אם ברצונכם שפרופיל מרחב העבודה יוטמע בקובץ המיוצא. הדבר חשוב לתהליכי עבודה של ניהול צבע.
 7. לחצו על Run.