Photoshop מאפשר לכם להתאים בקלות את הפרספקטיבה בתמונות. תכונה זו שימושית במיוחד בתמונות הכוללות קווים ישרים ומשטחים—לדוגמה, תמונות של ארכיטקטורה ותמונות של בניינים. בנוסף, ניתן להשתמש בתכונה זו כדי להרכיב עצמים בעלי פרספקטיבה שונה באותה תמונה.

Background

לעתים, המראה של עצם בתמונה יהיה שונה מאוד מהאופן שבו נראה אותו עצם במציאות. חוסר ההתאמה נגרם מעיוות פרספקטיבה. יתכן שתראו עיוותי פרספקטיבה שונים בתמונות של אותו עצם שצולם ממרחקים שונים ומזוויות ראיה שונות.

עיוות פרספקטיבה בתמונות של אותו עצם שצולם ממרחקים שונים ובזוויות שונות

תנאי מקדים: הפעילו את המעבד הגרפי

ל- Photoshop נדרש זיכרון וידאו RAM‏ (VRAM) בנפח של ‎512 MB לפחות כדי להפעיל את תכונת עיוות הפרספקטיבה במסמכים של 16 סיביות ו- 32 סיביות. לקבלת פרטים, ראו שאלות נפוצות על כרטיס מעבד גרפי (GPU) של Photoshop.

כתנאי מקדים להתאמת פרספקטיבה, בדקו את ההעדפות של Photoshop וודאו שהמעבד הגרפי מופעל.

 1. בחרו Edit ‏> Preferences ‏> Performance.
 2. באזור Graphics Processor Settings, בחרו באפשרות Use Graphics Processor‏.
 3. לחצו על Advanced Settings. ודאו שהאפשרות Use Graphics Processor To Accelerate Computation נבחרה.
 4. לחצו על OK‏.

התאמת פרספקטיבה

הגדרת מישורים

לפני התאמת פרספקטיבה, עליכם להגדיר את המישור של הארכיטקטורה בתמונה:

 1. פתחו את התמונה ב- Photoshop‏.
 2. בחרו Edit‏ > Perspective Warp‏. עיינו בעצה המוצגת על-גבי המסך וסגרו אותה.
 3. ציירו מרובעים לאורך מישורי הארכיטקטורה בתמונה. בעת ציור המרובעים, נסו להקפיד שגבולות המרובעים יהיו מקבילים לקווים הישרים בארכיטקטורה.
התאמת פרספקטיבה ב- Photoshop
ציירו את גבולות המרובעים כשהם מקבילים לערך לקווים בארכיטקטורה. כפי שמודגם באיור, ניתן להצמיד שני מישורים זה לזה. להלן סדרת מישורים שהוגדרו עבור בנין.

עריכת שינויים במישורים

 1. עברו ממצב Layout‏ למצב Warp‏.
מצב Warp ב- Photoshop
מצב Warp

 1. ערכו שינויים בפרספקטיבה באחת מהדרכים האפשריות:
 • הזיזו את פינות המרובעים (יתדות) בהתאם לצורך. לדוגמה, ניתן לבצע התאמה של הפרספקטיבה בתמונה זו באופן שבו שני צידי הבניין יראו קצרים יותר באותה מידה. הפרספקטיבה שתתקבל תיצור הדמיה של מבט ישיר על הבניין מהפינה.
ביצוע התאמה של הפרספקטיבה ב- Photoshop
ביצוע התאמה של הפרספקטיבה באופן שבו שני צידי הבניין מתקצרים באותה מידה

 • לחצו על פינה אחת של מרובע תוך כדי לחיצה על מקש Shift כדי ליישר אותה ולהותיר אותה במצב ישר במהלך עריכת שינויים נוספים בפרספקטיבה. פינה מיושרת מסוג זה מסומנת בצהוב במצב Warp. ניתן לערוך שינויים בפינות (יתדות) של המרובעים לקבלת שליטה מדויקת יותר בזמן התאמת הפרספקטיבה.
יישור פינה אחת ב- Photoshop
כדי ליישר פינה אחת של מרובע ולהותיר אותה במצב ישר במהלך עריכת שינויים נוספים בפרספקטיבה, לחצו עליה תוך כדי לחיצה על מקש Shift. הפינה הימנית ביותר שנבחרה בתמונה זו מסומנת בצהוב.

הפינה שנבחרה מיושרת ב- Photoshop
הפינה שנבחרה מיושרת. כמו כן, היישור של הפינה נשמר במהלך עריכת שינויים נוספים בפרספקטיבה.

הערה:

לחצו על הפינה שוב תוך כדי לחיצה על מקש Shift אם אינכם מעוניינים לשמר את היישור.

 • במצב Warp‏, ניתן ללחוץ על הסמלים הבאים כדי לבצע התאמה אוטומטית של פרספקטיבה:

          איזון אוטומטי סמוך לקווים אופקיים

יישור לרוחב ב- Photoshop
יישור לרוחב

          יישור אוטומטי סמוך לקווים אנכיים

יישור לאורך ב- Photoshop
יישור לאורך

          יישור אוטומטי לאורך ולרוחב

יישור לאורך ולרוחב ב- Photoshop
יישור לאורך ולרוחב

 1. לאחר שתסיימו לבצע התאמות בפרספקטיבה, לחצו על הסמל Commit Perspective Warp‏ ()‏.  

קיצורי מקשים

קיצורי המקשים הבאים מקלים על ביצוע התאמות בפרספקטיבה:

מקשי חצים

הזזת פינה (יתד) של מרובע במקצת

H

מסתיר את הרשת בעת עבודה במצב Warp

L

מעבר למצב Layout

W

מעבר למצב Warp

מקש Enter

במצב Layout , ניתן ללחוץ על מקש Enter כדי לעבור במהירות למצב Warp. במצב Warp , לחיצה על מקש Enter גורמת להחלת השינויים שבוצעו בפרספקטיבה.

Shift ולחיצה

(מצב Warp‏) מיישר פינה יחידה של מרובע ומותיר אותה במצב זה במהלך עריכת התאמות נוספות בפרספקטיבה. אם אינכם מעוניינים לשמר את היישור של הפינה, לחצו עליה שוב תוך כדי לחיצה על מקש Shift.

לחיצה על מקש Shift תוך כדי גרירת פינה

(מצב Warp‏) מגביל את צורת המישור תוך כדי הארכתו

שאלות נפוצות

האם ניתן לערוך פרספקטיבות שונות באותה תמונה?

כן. כאשר עורכים פרספקטיבות שונות באותה תמונה, ניתן לבחור:

 • להשאיר את הפרספקטיבה בחלק מסוים של התמונה ללא שינוי תוך ביצוע התאמה בפרספקטיבה בחלקים האחרים של התמונה. כדי לעשות זאת:
  1. ציירו מרובע סביב החלק בתמונה שאת הפרספקטיבה הקיימת בו ברצונכם לשמר. ודאו שמרובע זה אינו מוצמד לאף אחד מהמישורים האחרים, שבפרספקטיבה שלהם אתם מבצעים התאמות.
  2. השאירו את המרובע ללא שינוי בעת עבודה על המישורים האחרים שבפרספקטיבה שלהם ברצונכם לבצע התאמות.
 • ערכו בנפרד חלקים בתמונה שהפרספקטיבות בהם שונות.
  1. ציירו מרובעים בלתי מקושרים סביב החלקים הרלוונטיים בתמונה.
  2. ערכו שינויים בכל מרובע בנפרד.

כמה זכרון VRAM נדרש להפעלה של תכונת עיוות הפרספקטיבה?

ל- Photoshop נדרש זיכרון וידאו RAM‏ (VRAM) בנפח של ‎512 MB לפחות כדי להפעיל את תכונת עיוות הפרספקטיבה במסמכים של 16 סיביות ו- 32 סיביות. אם המעבד הגרפי הקיים ברשותכם כולל זכרון VRAM בנפח של ‎256 MB, תוכלו להפעיל את עיוות הפרספקטיבה במסמכים של 8 סיביות בלבד.

בנוסף, נכון להיום כרטיס הווידאו nVidia GeForce GT 120 אינו נתמך לשימוש בתכונת עיוות הפרספקטיבה.

העצות כבר אינן מוצגות על-גבי המסך. כיצד ניתן להחזיר אותן?

בצעו שלבים אלה:

 1. בחרו Edit ‏> Preferences ‏> General.
 2. לחצו על Reset All Warning Dialogs ולאחר מכן על OK‏.

האם ניתן להגדיר סדרות שונות של מישורים עבור אותה פרספקטיבה?

כן. להלן איור המציג שתי דרכים שונות להגדרת מישורים עבור הכניסה של הטאג' מאהל:

מישורים ב- Photoshop
מרובע אחד שצויר בחופשיות סביב הארכיטקטורה

סדרה שונה של מישורים ב- Photoshop
סדרה שונה של מישורים שהוגדרו עבור אותה ארכיטקטורה. סדרת מישורים זו מספקת שליטה מדויקת יותר בהתאמת הפרספקטיבה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת