אודות צבעי חזית ורקע

Photoshop משתמשת בצבע החזית לצביעה, מילוי וקו של בחירות, ובצבע הרקע למילוי עם מעברי צבע ולמילוי אזורים שנמחקו בתמונה. יש גם מסנני אפקטים מיוחדים המשתמשים בצבעי החזית והרקע.

ניתן לבחור צבע חזית או צבע רקע חדשים בעזרת הכלי Eyedropper, החלונית Color, החלונית Swatches, או דוגם הצבע של Adobe.

צבע החזית של ברירת המחדל הוא שחור, וצבע הרקע של ברירת המחדל הוא לבן. (בערוץ אלפא, צבע החזית של ברירת המחדל הוא לבן, וצבע הרקע הוא שחור).

עצה בווידאו | יצירת קיצור דרך לדוגם הצבע

עצה בווידאו | יצירת קיצור דרך לדוגם הצבע
סקוט קלבי

בחירת צבעים בארגז הכלים

צבע החזית הנוכחי מופיע בתיבת בחירת הצבע העליונה בארגז הכלים; צבע הרקע הנוכחי מופיע בתיבה התחתונה.

תיבות צבע החזית וצבע הרקע בארגז הכלים
תיבות צבע החזית וצבע הרקע בארגז הכלים

A. ‏הסמל‏ Default Colors‏ B. ‏הסמל‏ Switch Colors‏ C. תיבת צבע חזית D. תיבת צבע רקע 
 • להחלפת צבע החזית, לחצו על תיבת בחירת הצבע העליונה בארגז הכלים, ולאחר מכן בחרו צבע בדוגם הצבע של Adobe.
 • להחלפת צבע הרקע, לחצו על תיבת בחירת הצבע התחתונה בארגז הכלים, ולאחר מכן בחרו צבע בדוגם הצבע של Adobe.
 • להחלפה בין צבע החזית לצבע הרקע, לחצו על הסמל Switch Colors בארגז הכלים.
 • לחזרה לצבעי החזית והרקע המהווים ברירת מחדל, לחצו על הסמל Default Colors בארגז הכלים.

בחירת צבעים בעזרת הכלי Eyedropper

הכלי Eyedropper דוגם צבע שיוגדר כצבע חזית או כצבע רקע חדש. ניתן לדגום מהתמונה הפעילה או מכל מקום אחר על המסך.

 1. בחרו בכלי Eyedropper .
 2. בסרגל האפשרויות, שנו את גודל הדגימה של הטפטפת על-ידי בחירת אפשרות מתוך התפריט Sample Size:

  Point Sample

  קריאת הערך המדויק של הפיקסל שלוחצים עליו.

  ‎3 by 3 Average, 5 by 5 Average, 11 by 11 Average, 31 by 31 Average, 51 by 51 Average, 101 by 101 Average

  קריאת הערך הממוצע של מספר הפיקסלים שנבחר באזור שלוחצים עליו.

  הכלי Eyedropper ב- Photoshop
  בחירת צבע חזית בכלי Eyedropper

 3. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות מתפריט Sample:

  All Layers

  דוגם צבעים מכל השכבות במסמך.

  Current Layer

  דוגם צבע מהשכבה הפעילה הנוכחית.

 4. כדי להקיף את הכלי Eyedropper בטבעת המציגה בתצוגה מקדימה את הצבע שנדגם מעל לצבע החזית הנוכחי, בחרו באפשרות Show Sampling Ring. (אפשרות זו דורשת שימוש ב- OpenGL. ראו הפעלת OpenGL ומיטוב הגדרות GPU.)
 5. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לבחירת צבע חזית חדש, לחצו בתמונה. לחלופין, מקמו את המצביע בתמונה, לחצו על לחצן העכבר, וגררו לכל מקום רצוי על המסך. תיבת בחירת צבע החזית משתנה תוך כדי גרירה. שחררו את לחצן העכבר כדי לבחור בצבע החדש.

  • לבחירת צבע רקע חדש, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה בתמונה. לחלופין, מקמו את המצביע על התמונה, הקישו Alt‏ (‎Windows‏) או Option (‏Mac OS‏), לחצו על לחצן העכבר, וגררו לכל מקום רצוי על המסך. תיבת בחירת צבע הרקע משתנה תוך כדי גרירה. שחררו את לחצן העכבר כדי לבחור בצבע החדש.

  הערה:

  לשימוש זמני בכלי Eyedropper לבחירת צבע חזית בשעת שימוש בכל אחד מכלי הצביעה, הקישו Alt ‏(Windows) או Option (‏Mac OS).

סקירה על דוגם הצבע של Adobe

דוגם הצבע של Adobe מאפשר לבחור צבעים בארבעה מודלים של צבע: HSB, ‏RGB, ‏Lab, ו- CMYK. השתמשו בדוגם הצבע של Adobe לקביעת צבע החזית, צבע הרקע וצבע המלל. ניתן גם לקבוע צבעי יעד לכלים, לפקודות ולאפשרויות שונים.

ניתן להגדיר את דוגם הצבע של Adobe כדי שיאפשר לבחור רק בצבעים שהם חלק מלוח צבעים מתאים לאינטרנט או לבחור ממערכות צבע מסוימות. באפשרותכם גם לגשת לדוגם HDR (טווח דינמי גבוה) ולבחור צבעים לשימוש בתמונות HDR.

שדה הצבע בדוגם הצבע של Adobe מציג רכיבי צבע במצב צבע HSB, במצב צבע RGB ובמצב צבע Lab. אם ידוע לכם הערך המספרי של הצבע הרצוי, תוכלו להזין אותו בתיבות המלל. ניתן גם להשתמש במחוון הצבע ובשדה הצבע להצגת תצוגה מקדימה של צבע לבחירה. בשעת התאמת הצבע בעזרת שדה הצבע ומחוון הצבע, הערכים המספריים משתנים בהתאם. תיבת הצבע שמימין למחוון הצבע מציגה את הצבע המותאם בחלקה העליון ואת הצבע המקורי בחלקה התחתון. אם הצבע אינו מתאים לשימוש באינטרנט  או נמצא מחוץ לסולם הצבעים המאפשר הדפסה (לא ניתן להדפסה) , מופיעות התראות.

דוגם הצבע של Photoshop
דוגם הצבע של Adobe

A. צבע שנדגם B. צבע מקורי C. צבע מותאם D. סמל התראה על צבע מחוץ לסולם הצבעים E. סמל התראה לגבי צבע שאינו מתאים לשימוש באינטרנט F. מציג צבעים מתאימים לאינטרנט בלבד G. שדה צבע H. מחוון צבע I. ערכי צבע 

הערה:

בשעת בחירת צבע בדוגם הצבע של Adobe, מוצגים בו-זמנית הערכים המספריים של הצבע במודלים HSB, ‏RGB, ‏Lab‏, CMYK ומספרים הקסדצימליים. הדבר מאפשר לראות כיצד המודלים השונים של הצבעים מתארים צבע.

למרות ש- Photoshop משתמש כברירת מחדל בדוגם הצבע של Adobe, ניתן לקבוע העדפה ולהשתמש בדוגם צבע אחר. לדוגמה, ניתן להשתמש בדוגם צבע המובנה במערכת ההפעלה במחשב, או בתוסף דוגם צבע של צד שלישי.

הצגת דוגם הצבע

 • בארגז הכלים, לחצו על תיבת הבחירה של צבע החזית או של צבע הרקע.
 • בחלונית Color, לחצו על תיבת הבחירה Set Foreground Color או Set Background Color.

  דוגם הצבע זמין גם כשתכונות מאפשרות לבחור צבע. לדוגמה, בלחיצה על דוגמית הצבע בסרגל האפשרויות עם כלים מסוימים, או על הטפטפות בתיבות דו-שיח מסוימות המשמשות להתאמות צבע.

בחירת צבע בעזרת דוגם הצבע של Adobe

ניתן לבחור צבע באמצעות הזנת ערכים של רכיבי צבע בתיבות המלל HSB‏, RGB ו- Lab, או בעזרת מחוון הצבע ושדה הצבע.

לבחירת צבע בעזרת מחוון הצבע ושדה הצבע, לחצו על מחוון הצבע או הזיזו את משולש מחוון הצבע לקביעת רכיב צבע אחד. לאחר מכן הזיזו את הסמן העגול או לחצו בשדה הצבע. פעולה זו תקבע את שני רכיבי הצבע האחרים.

בשעת התאמת צבע בעזרת שדה הצבע ומחוון הצבע, הערכים המספריים למודלים שונים של צבע משתנים בהתאם. המלבן שמימין למחוון הצבע מציג את הצבע החדש במחצית העליונה ואת הצבע המקורי במחצית התחתונה. התראה מוצגת אם אם הצבע אינו מתאים לשימוש באינטרנט   או נמצא מחוץ לסולם הצבעים .

הערה:

ניתן לבחור צבע מחוץ לחלון דוגם הצבע של Adobe. בשעת הזזת המצביע לחלון המסמך, הוא משתנה לכלי Eyedropper. בשלב זה ניתן לבחור צבע בלחיצה בתמונה. הצבע שנבחר מוצג בדוגם הצבע של Adobe. ניתן להזיז את הכלי Eyedropper לכל מקום בשולחן העבודה בלחיצה בתמונה מבלי להרפות מלחצן העכבר. ניתן לבחור צבע בשחרור לחצן העכבר.

בחירת צבע במודל HSB

בשעת שימוש במודל הצבע HSB, הגוון מוגדר בשדה הצבע כזווית בטווח של 0° עד 360° המתייחסת למיקום בגלגל הצבעים. הרוויה והבהירות מוגדרות באחוזים. בשדה הצבע, רווית הגוון מתחזקת משמאל לימין והבהירות מתחזקת מלמטה למעלה.

 1. בדוגם הצבע של Adobe, בחרו באפשרות H (גוון) ולאחר מכן הזינו ערך מספרי בתיבת המלל H או בחרו גוון במחוון הצבע.
 2. התאימו את הרוויה ואת הבהירות בלחיצה בשדה הצבע, הזזת הסמן העגול, או הזנת ערכים מספריים בתיבות המלל S ו- B.
 3. (אופציונלי) בחרו באפשרות S (רוויה) או באפשרות B (בהירות) להצגת הרוויה או הבהירות של הצבע בשדה הצבע לצורך ביצוע התאמות נוספות.

בחירת צבע במודל RGB

בחרו צבע באמצעות הגדרת רכיבי האדום, הירוק והכחול שלו.

 1. בדוגם הצבע של Adobe, הזינו ערכים מספריים בתיבות המלל R, G ו- B. הזינו ערכי רכיב בטווח של 0 עד 255 (0 הוא ללא צבע, ו- 255 הוא הצבע הנקי).
 2. לבחירה חזותית של צבע בעזרת מחוון הצבע ושדה הצבע, לחצו על R, ‏G או B ולאחר מכן התאימו את מחוון הצבע ושדה הצבע.

  הצבע שלחצתם עליו מופיע במחוון הצבע עם הערך 0 (ללא הצבע שנבחר) בחלק התחתון והערך 255 (כמות מרבית של הצבע שנבחר) בחלק העליון. שדה הצבע מציג את הטווח של שני הרכיבים האחרים, אחד על הציר האופקי ואחד על הציר האנכי.

בחירת צבע באמצעות מודל Lab

בשעת בחירת צבע המבוסס על מודל הצבע Lab, הערך L מציין זוהר של צבע. הערך A מציין עד כמה הצבע אדום או ירוק. הערך B מציין עד כמה הצבע כחול או צהוב.

 1. בדוגם הצבע של Adobe, הזינו ערכים ל- L (מ- 0 עד 100), ול- A ו- B (מ-128‏- עד 127+).
 2. (אופציונלי) התאימו את הצבע בעזרת מחוון הצבע או שדה הצבע.

בחירת צבע במודל CMYK

ניתן לבחור צבע באמצעות הגדרת הערך של כל רכיב כאחוזים של ציאן, מגנטה, צהוב ושחור.

 1. בדוגם הצבע של Adobe, הזינו ערכים באחוזים ל- C,‏ M,‏ Y ו- K, או בחרו צבע בעזרת מחוון הצבע ושדה הצבע.

בחירת צבע באמצעות הגדרת ערך הקסדצימלי

ניתן לבחור צבע באמצעות הגדרת ערך הקסדצימלי שקובע את הרכיבים R,‏ G ו- B בצבע. שלושת זוגות המספרים מבוטאים בערכים בין 00 (זוהר מינימלי) ל- ff (זוהר מרבי). לדוגמה, 000000 הוא שחור, ffffff הוא לבן, ו- ff0000 הוא אדום.

 1. בדוגם הצבע של Adobe, הזינו ערך הקסדצימלי בתיבת המלל #.

בחירת צבע בזמן ציור

דוגם הצבע בעל התצוגה העילית (HUD) מאפשר לכם לבחור במהירות צבעים בזמן הצביעה בחלון המסמך. כך תוכלו להיעזר בצבעי התמונה בעת בחירת צבעים.

הערה:

דוגם הצבע HUD דורש שימוש ב- OpenGL. ראו הפעלת OpenGL ומיטוב הגדרות GPU.)

בחירת סוג דוגם צבע HUD

 1. בחרו Edit ‏> Preferences ‏> General (Windows)‎ או Photoshop ‏> Preferences ‏> General (Mac OS)‎.

 2. בתפריט HUD Color Picker, בחרו Hue Strip להצגת דוגם אנכי או Hue Wheel להצגת דוגם מעגלי.

בחירת צבע מדוגם הצבע HUD

 1. בחרו כלי צביעה.

 2. הקישו Shift ‏+ ‏Alt ‏+ לחצן עכבר ימני ‏(Windows) או Control ‏+ ‏Option ‏+ ‏Command ‏(Mac OS).

 3. לחצו בחלון המסמך כדי להציג את הדוגם. לאחר מכן, גררו לבחירת עוצמת צבע וגוון.

  הערה:

  לאחר לחיצה בחלון המסמך, תוכלו לשחרר את המקשים הלחוצים. הקישו זמנית על מקש הרווח כדי לשמור את הגוון שבחרתם בזמן הבחירה בגוון אחר, או ההיפך.

דוגם HUD של Photoshop
בחירת צבע באמצעות דוגם ה- HUD

A. ‏Shade‏‏‏ B. ‏Hue‏‏‏ 

הערה:

כדי לבחור במקום זאת צבע מהתמונה, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) כדי לגשת לכלי Eyedropper.

בחירת צבעים מתאימים לאינטרנט

צבעים מתאימים לאינטרנט הם 216 הצבעים שדפדפני אינטרנט משתמשים בהם, בכל פלטפורמה שהיא. בשעת תצוגת התמונה במסך של 8 סיביות, דפדפן האינטרנט משנה את כל הצבעים בתמונה לצבעים אלה. 216 הצבעים הם תת-ערכה של לוחות הצבע 8 סיביות של Mac OS. עבודה בצבעים אלה בלבד מבטיחה שהצבעים בתמונה המיועדת לאינטרנט לא ימוזגו במערכת המוגדרת להציג 256 צבעים.

בחירת צבעים מתאימים לאינטרנט בדוגם הצבע של Adobe

 1. בחרו באפשרות Only Web Colors בפינה השמאלית התחתונה של Adobe Color Picker. כשאפשרות זו נבחרה, כל צבע שתבחרו יהיה מתאים לשימוש באינטרנט.

החלפת צבע שאינו מתאים לשימוש באינטרנט בצבע מתאים לאינטרנט

אם תבחרו צבע שאינו מתאים לשימוש באינטרנט, תופיע קוביית התראה  לצד מלבן הצבע בדוגם הצבע של Adobe.

 1. לחצו על קוביית ההתראה כדי לבחור בצבע המתאים לאינטרנט הקרוב ביותר. ‏(אם לא מופיעה קוביית התראה, הצבע שנבחר מתאים לשימוש באינטרנט).

בחירת צבע מתאים לאינטרנט בחלונית Color

 1. לחצו על כרטיסיית החלונית Color, או בחרו Window ‏> Color כדי להציג את החלונית Color.
 2. בחרו אפשרות לבחירת צבע מתאים לאינטרנט:
  • בחרו באפשרות Make Ramp Web Safe מתפריט החלונית Color. כשאפשרות זו נבחרה, כל צבע שתבחרו יהיה מתאים לשימוש באינטרנט.

  • בחרו באפשרות Web Color Sliders מתפריט החלונית Color. כברירת מחדל, מחווני הצבע נצמדים לצבעים מתאימים לאינטרנט (המסומנים בסימני תיוג) בשעת גרירתם. לדריסת הבחירה בצבע מתאים לאינטרנט, גררו את המחוונים תוך כדי הקשת Alt ‏(Windows‏) או Option‏ (Mac OS‏).

  בשעת שימוש בצבע שאינו מתאים לאינטרנט, מופיעה קוביית התראה  מעל סרגל הצבע בצד השמאלי של החלונית Color. לחצו על קוביית ההתראה כדי לבחור בצבע המתאים לאינטרנט הקרוב ביותר.

בחירת צבע CMYK המקביל לצבע שאינו ניתן להדפסה

צבעים מסוימים במודלים RGB,‏ HSB ו- Lab אינם ניתנים להדפסה, משום שהם נמצאים מחוץ לסולם הצבעים ואין להם צבע מקביל במודל הצבע CMYK. בשעת בחירת צבע שאינו ניתן להדפסה בדוגם הצבע של Adobe או בחלונית Color, מופיע משולש התראה. הדוגמית שמתחת למשולש מציגה את הצבע המקביל הקרוב ביותר במודל CMYK.

הערה:

בחלונית Color, משולש ההתראה אינו זמין בשעת שימוש באפשרות Web Color Sliders.

 1. לבחירת הצבע המקביל הקרוב ביותר במודל CMYK, לחצו על משולש ההתראה  בתיבת הדו-שיח Color Picker או בחלונית Color.

  הצבעים הניתנים להדפסה נקבעים לפי סביבת העבודה הנוכחית של צבעי CMYK המוגדרת בתיבת הדו-שיח Color Settings.

בחירת צבע ספוט

דוגם הצבע של Adobe מאפשר לבחור צבעים מ- PANTONE MATCHING SYSTEM®‎,‏ מ- Trumatch®‎ Swatching System™‎‎, מ- ‏Focoltone®‎ Colour System, ממערכת ‏Toyo Color Finder™ 1050, ממערכת ANPA-Color™‎, ממערכת הצבע HKS®‎ ומ- DIC Color Guide.

כדי לוודא שהפלט המודפס הסופי יהיה בצבע הרצוי, התייעצו עם ספק שירותי הדפוס שלכם ובחרו בצבע לפי דוגמית צבע מודפסת. יצרנים ממליצים לרכוש ספר דוגמיות חדש כל שנה, משום שספרי הדוגמיות נפגמים עם הזמן וצבעי הדיו שבהם דוהים.

הערה:

Photoshop מדפיסה צבעי ספוט ללוחות CMYK (צבע פרוצס) בכל אחד ממצבי התמונה, מלבד דואוטון. להדפסת לוחות צבע ספוט אמיתי, צרו ערוצים לצבעי ספוט.

 1. פתחו את דוגם הצבע של Adobe ולחצו על Color Libraries.

  תיבת הדו-שיח Custom Colors מציגה את הצבע הקרוב ביותר לצבע שנבחר כעת בדוגם הצבע של Adobe.

 2. בתיבה Book, בחרו ספריית צבע. לתיאורי ספריות הצבעים, ראו בהמשך.
 3. אתרו את הצבע הרצוי באמצעות הזנת מספר צבע הדיו או באמצעות גרירת המשולשים לאורך סרגל הגלילה.
 4. לחצו על טלאי הצבע הרצוי ברשימה.

ספריות צבעי ספוט

דוגם הצבע של Adobe תומך במערכות הצבע הבאות:

ANPA-COLOR

משמשים בדרך כלל ליישומי הדפסת עיתונים. ANPA-COLOR ROP Newspaper Color Ink Book מכיל דוגמאות של צבעי ANPA.

DIC Color Guide

משמש בדרך כלל לפרוייקטים של הדפסה ביפן. למידע נוסף, פנו ל: Dainippon Ink & Chemicals, Inc, Tokyo, Japan.

FOCOLTONE

כוללת 763 צבעי CMYK. צבעי Focoltone מציגים את הדפסות הרכב שמרכיבות את הצבעים, ובכך מסייעים במניעת בעיות השמנה והתאמה בשעת הכנה לדפוס. ניתן להשיג ספר דוגמיות עם מפרטים לצבעי פרוצס וספוט, טבלאות הדפסת רכב וספר לסימון פריסות מחברת Focoltone. למידע נוסף, פנו ל: Focoltone International, Ltd., in Stafford, United Kingdom.

HKS swatches

משמש להדפסת פרוייקטים באירופה. לכל אחד מהצבעים יש צבע CMYK מקביל מוגדר. ניתן לבחור ב- HKS E (לנייר מכתבים רציף), HKS K (לנייר ציור מבריק), HKS N (לנייר ממוחזר) ו- HKS Z (לנייר עיתון). קיימות דוגמאות צבע לכל סוג נייר. ספרים ודוגמיות של HKS פרוצס נוספו לתפריט מערכת הצבע.

PANTONE®‎‏

צבעים המשמשים להפקת צבעי ספוט. PANTONE MATCHING SYSTEM יכולה לבצע עיבוד של 1,114 צבעים. מדריכי הצבעים ולוחות הצבע של PANTONE מודפסים כעת על נייר מצופה, נייר לא מצופה ונייר מאט, כדי להבטיח הדמיה מדויקת של התוצאה המודפסת ושליטה טובה יותר בהדפסת הצבע. ניתן להדפיס צבע PANTONE אחיד ב- CMYK. להשוואה בין צבע PANTONE אחיד לצבע הפרוצס הקרוב אליו ביותר, השתמשו במדריך PANTONE solid to process. אחוזי רשת הצבע של צבעי CMYK מודפסים מתחת לכל צבע. למידע נוסף, פנו ל: Pantone, Inc., Carlstadt, Carlstadt, NJ ‏(www.pantone.com).

TOYO Color Finder 1050‎‏

כוללים יותר מ- 1,000 צבעים, על בסיס צבעי הדיו הנפוצים ביפן. הספר והדוגמיות של TOYO Process Color Finder נוספו לתפריט מערכת הצבע. TOYO Color Finder 1050 Book מכיל דוגמאות צבע מודפסות של צבעי Toyo, וניתן להשיגו בחנויות המספקות ציוד לבתי דפוס ולגרפיקאים. למידע נוסף, פנו ל: Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., Tokyo, Japan.

TRUMATCH

מספקת התאמת צבעי CMYK צפויה מראש עם יותר מ- 2,000 צבעים זמינים המופקים בעזרת מחשב. צבעי Trumatch מכסים את הקשת הנראית לעין של צבעי CMYK בהפרשים שווים. Trumatch Color מציג עד 40 רשתות צבע והצללות לכל גוון. כל הגוונים נוצרו במקור מארבעה צבעי פרוצס וניתן להפיקם בארבעה צבעים במכונות דפוס אלקטרוניות. בנוסף, הוא כולל גווני אפור שונים המורכבים מארבעה צבעים. למידע נוסף, פנו ל: Trumatch Inc., New York City, New York.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת