הערה:

Photoshop כולל תיבת דו-שיח מעודכנת של Image Size. ראו שינוי גודל של תמונות לקבלת מידע נוסף.

אודות מידות פיקסלים ורזולוציה של תמונה מודפסת

מידות פיקסלים מודדות את המספר הכולל של הפיקסלים לאורכה ולרוחבה של תמונה. הרזולוציה קובעת את רמת הפירוט בתמונת bitmap והיא נמדדת בפיקסלים לאינץ' (ppi). ככל שמספר הפיקסלים לאינץ' גדול יותר, הרזולוציה גבוהה יותר. בדרך כלל, תמונה עם רזולוציה גבוהה יותר מפיקה תמונה מודפסת באיכות גבוהה יותר.

מידות פיקסלים ורזולוציה של תמונה מודפסת ב-Photoshop
אותה תמונה ברזולוציות ‎72-ppi ו- ‎300-ppi; זום שנקבע על 200%

אלא אם כן התמונה נדגמת מחדש (ראו דגימה מחדש), כמות נתוני התמונה אינה משתנה כשמשנים את מידות ההדפסה או את הרזולוציה. לדוגמה, אם משנים את הרזולוציה של קובץ, הרוחב והגובה שלו משתנים בהתאם, כך שכמות נתוני התמונה לא תשתנה.

ב- Photoshop, ניתן לראות את היחס בין גודל התמונה לרזולוציה בתיבת הדו-שיח Image Size (בחרו Image ‏> ‏Image Size). בטלו את הבחירה באפשרות Resample Image, מכיוון שאינכם מעוניינים לשנות את כמות נתוני התמונה. לאחר מכן, שנו את הרוחב, הגובה או הרזולוציה. כשמשנים ערך אחד, שני הערכים האחרים משתנים בהתאם. לאחר בחירה באפשרות Resample Image ניתן לשנות את הרזולוציה, הרוחב והגובה של תמונה כך שיתאימו לצורכי ההדפסה או ההצגה על-גבי מסך שלכם.

מידות פיקסל ב-Photoshop
מידות הפיקסלים שוות לגודל המסמך (פלט) כפול הרזולוציה.

A. מידות ורזולוציה מקוריות B. הפחתת הרזולוציה ללא שינוי מידות הפיקסלים (ללא דגימה מחדש) C. הפחתת הרזולוציה ללא שינוי גודל המסמך מקטינה את מידות הפיקסלים (דגימה מחדש). 

הצגה מהירה של גודל התמונה הנוכחי

אם ברצונכם להציג את גודל התמונה הנוכחי של מסמך, השתמשו בתיבת המידע שבתחתית חלון המסמך.

 1. מקמו את המצביע על תיבת נתוני הקובץ, ולחצו על לחצן העכבר ברציפות.

גודל קובץ

גודל הקובץ של תמונה הוא הגודל הדיגיטלי של קובץ התמונה, שנמדד ב- KB, ב- MB, או ב- GB. גודל הקובץ פרופורציונלי למידות הפיקסלים של התמונה. תמונות עם פיקסלים רבים יותר יכולות להפיק יותר פרטים בגודל הדפסה נתון, אך הן דורשות נפח אחסון רב יותר בדיסק, ועריכתן או הדפסתן עלולה להיות איטית יותר. לכן, רזולוציית התמונה היא פשרה בין איכות התמונה (לכידת כל הנתונים הדרושים) לגודל הקובץ.

גורם נוסף שמשפיע על גודל הקובץ הוא תבנית הקובץ. מכיוון שתבניות הקובץ GIF,‏ JPEG‏, PNG ו- TIFF משתמשות בשיטות דחיסה שונות, גדלים של קבצים עם מידות פיקסלים זהות עלולים להיות שונים במידה ניכרת. גם עומק סיביות הצבע ומספר השכבות והערוצים בתמונה משפיעים על גודל הקובץ.

מידות הפיקסלים המרביות ש- Photoshop תומכת בהן הן 300,000 על 300,000 פיקסלים לתמונה. הגבלה זו קובעת את גודל ההדפסה והרזולוציה הזמינים לתמונה.

אודות רזולוציית צג

רזולוציית הצג מתוארת במידות פיקסלים. לדוגמה, אם רזולוציית הצג ומידות הפיקסלים של התמונה זהות בגודלן, התמונה תמלא את המסך בתצוגה של 100%. גודל התמונה על המסך תלוי בשילוב של גורמים אחדים – מידות הפיקסלים של התמונה, גודל הצג וקביעת הרזולוציה של הצג. ב- Photoshop, ניתן לשנות את הגדלת התמונה על המסך, כך שניתן לעבוד בקלות עם תמונות בכל מידות הפיקסלים.

רזולוציית צג ב-Photoshop
תמונה בגודל 620 על 400 פיקסלים מוצגת על צגים במגוון גדלים ורזולוציות.

בשעת הכנת תמונות לתצוגה על המסך, יש להתחשב ברזולוציית הצג הנמוכה ביותר שסביר שהתמונה תוצג בה.

אודות רזולוציית מדפסת

רזולוציית מדפסת נמדדת בנקודות דיו לאינץ', הנקראות dpi. באופן כללי, ככל שמספר הנקודות לאינץ' גדול יותר, איכות הפלט המודפס גבוהה יותר. הרזולוציה של רוב מדפסות הזרקת הדיו נעה בין 720 ל- 2880 dpi בקירוב. (למעשה, מדפסות הזרקת דיו מפיקות ריסוס מיקרוסקופי של צבע דיו, ולא נקודות כמו מכונות דפוס או מדפסות לייזר).

רזולוציית המדפסת שונה מרזולוציית התמונה, אך היא קשורה אליה. להדפסת תמונה באיכות גבוהה במדפסת הזרקת דיו, רזולוציית תמונה של ‎220 ppi לפחות אמורה להפיק תוצאות טובות.

צפיפות רשת הדפסה היא מספר נקודות מדפסת או תאי רשת הדפסה לאינץ' המשמשים להדפסת תמונות בגווני אפור או הפרדות צבע. צפיפות רשת הדפסה, הנקראת גם שורת רשת הדפסה, נמדדת בשורות לאינץ' (lpi) – או בשורות של תאים לאינץ' ברשת הדפסה. ככל שהרזולוציה של התקן הפלט גבוהה יותר, כן עדינה (גבוהה) יותר צפיפות רשת ההדפסה שניתן להשתמש בה.

היחס בין רזולוציית התמונה לצפיפות רשת ההדפסה קובע את איכות הפרטים בתמונה המודפסת. להפקת תמונה ברשת הדפסה באיכות הגבוהה ביותר, יש להשתמש לרוב ברזולוציית תמונה גבוהה פי 1.5 עד פי 2 מצפיפות רשת ההדפסה. אך יש תמונות והתקני פלט שעשויים להפיק תוצאות טובות ברזולוציה נמוכה יותר. לקביעת צפיפות רשת ההדפסה של המדפסת שלכם, עיינו בתיעוד של המדפסת או התייעצו עם ספק השירות.

הערה:

יש מכונות דפוס ומדפסות לייזר של 600 dpi המשתמשות בטכנולוגיות של רשתות הדפסה שונות מרשת הדפסה halftone. בשעת הדפסת תמונה במדפסת שאינה halftone, התייעצו עם ספק השירות או עיינו בתיעוד של המדפסת בנוגע לרזולוציות התמונה המומלצות.

דוגמאות לצפיפות רשת הדפסה ב-Photoshop
דוגמאות לצפיפות רשת הדפסה

A. ‎65 lpi: רשת הדפסה גסה המשמשת לרוב להדפסת עיתונים וקופוני קניות B. ‎85 lpi: רשת הדפסה ממוצעת המשמשת לרוב להדפסת עיתונים C. ‎133 lpi: רשת הדפסה באיכות גבוהה המשמשת לרוב להדפסת ירחונים בארבעה צבעים D. ‎177 lpi: רשת הדפסה עדינה במיוחד המשמשת לרוב להדפסת דוחות שנתיים ותמונות בספרי אמנות 

קביעת רזולוציה מוצעת לתמונה

אם בכוונתכם להדפיס את התמונה באמצעות רשת הדפסה halftone, הטווח של רזולוציות תמונה מתאימות תלוי בצפיפות רשת ההדפסה של התקן הפלט שלכם. Photoshop יכולה לקבוע רזולוציות תמונה מומלצות לפי צפיפות רשת ההדפסה של התקן הפלט שלכם.

הערה:

אם רזולוציית התמונה גדולה מפי 2.5 מצפיפות רשת ההדפסה, מופיעה הודעת התראה כשמנסים להדפיס את התמונה. פירושו של דבר שרזולוציית התמונה גבוהה יותר מהנדרש למדפסת. שמרו עותק של הקובץ, ולאחר מכן הקטינו את הרזולוציה.

 1. בחרו Image ‏> ‏Image Size.
 2. לחצו על Auto.
 3. בתיבה Screen, הזינו את צפיפות רשת ההדפסה של התקן הפלט שלכם. במקרה הצורך, בחרו יחידת מידה אחרת. שימו לב שערך רשת ההדפסה משמש לחישוב רזולוציית התמונה בלבד, ולא לקביעת הרשת שתשמש להדפסה.
 4. בתיבה Quality, בחרו אחת מבין האפשרויות הבאות:

  Draft

  הפקת רזולוציה זהה לצפיפות רשת ההדפסה (72 פיקסלים לאינץ' לפחות).

  Good

  הפקת רזולוציה גדולה פי 1.5 מצפיפות המסך.

  Best

  הפקת רזולוציה גדולה פי 2 מצפיפות המסך.

הצגת גודל ההדפסה על המסך

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בתפריט View‏ ‏> Print Size.

  • בחרו בכלי Hand או בכלי Zoom, ולחצו על Print Size בסרגל האפשרויות.

  התמונה מוצגת מחדש בגודל ההדפסה המשוער שלה, כפי שנקבע באזור Document Size של תיבת הדו-שיח Image Size. הגודל והרזולוציה של הצג משפיעים על גודל ההדפסה המוצג על המסך.

  הערה:

  הפקודה Print Size אינה זמינה בגרסת Creative Cloud.

דגימה מחדש

דגימה מחדש היא שינוי של כמות נתוני התמונה בשעת שינוי מידות הפיקסלים או רזולוציית התמונה. בשעת ביצוע דגימת הפחתה (הפחתת מספר הפיקסלים), מידע נמחק מהתמונה. בשעת ביצוע דגימת הוספה (הגדלת מספר הפיקסלים, או הרחבת דגימה), נוספים פיקסלים חדשים. יש לבחור שיטת אינטרפולציה שתקבע את אופן ההוספה או המחיקה של הפיקסלים.

דגימה מחדש של פיקסלים ב-Photoshop
דגימה מחדש של פיקסלים

A. דגימת הפחתה B. מקור C. דגימת הוספה (פיקסלים שנבחרו מוצגים לכל קבוצת תמונות) 

זכרו שדגימה מחדש עלולה לפגוע באיכות התמונה. לדוגמה, בשעת דגימה מחדש של תמונה למידות פיקסלים גדולות יותר, התמונה תאבד מפרטיה ומחדותה. החלת המסנן Unsharp Mask על תמונה שנדגמה מחדש יכולה לסייע להתמקד מחדש בפרטי התמונה.

סריקה או יצירה של תמונה ברזולוציה גבוהה מספיק תמנע את הצורך בביצוע דגימה מחדש. אם ברצונכם לבדוק את ההשפעות של שינוי מידות הפיקסלים על המסך, או להדפיס הגהות ברזולוציות שונות, דגמו מחדש עותק משוכפל של הקובץ.

Photoshop דוגמת תמונות מחדש באמצעות שיטת אינטרפולציההמקצה ערכי צבע לפיקסלים החדשים לפי ערכי הצבע של הפיקסלים הקיימים. ניתן לבחור בשיטה שבה ייעשה שימוש בתיבת הדו-שיח Image Size.

‏Nearest Neighbor

שיטה מהירה אך מדויקת פחות, המעתיקה את הפיקסלים בתמונה. שיטה זו מיועדת לאיורים הכוללים קצוות שאינם מוחלקים, ומאפשרת לשמור על קצוות קשים ולהפיק קובץ קטן יותר. עם זאת, שיטה זו עלולה לגרום לאפקט משונן, שניתן להבחין בו כשמעוותים תמונה או משנים את גודלה, או מטפלים בבחירה בשיטות אחדות בזו אחר זו.

Bilinear

שיטה שמוסיפה פיקסלים באמצעות חישוב ממוצע ערכי הצבע של הפיקסלים הסמוכים. השיטה מפיקה תוצאות באיכות בינונית.

Bicubic

שיטה איטית יותר אך מדויקת יותר, המבוססת על בדיקת הערכים של הפיקסלים הסמוכים. השיטה Bicubic נעזרת בחישובים מורכבים יותר ומפיקה מעברי גוונים חלקים יותר מאלה הנוצרים בשיטות Nearest Neighbor או Bilinear.

Bicubic Smoother

שיטה טובה להגדלת תמונות המבוססת על האינטרפולציה Bicubic אך מיועדת להפקת תוצאות חלקות יותר.

Bicubic Sharper

שיטה טובה להפחתת גודל של תמונה, המבוססת על האינטרפולציה Bicubic עם חידוד משופר. שיטה זו שומרת על הפרטים בתמונה שנדגמה מחדש. אם השיטה Bicubic Sharper מחדדת אזורים מסוימים בתמונה יתר על המידה, נסו להשתמש בשיטה Bicubic.

הערה:

ניתן להגדיר ברירת מחדל לשיטת האינטרפולציה, שתשמש את Photoshop בכל דגימה מחדש של נתוני תמונה. בחרו Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> General‏ (Windows) ‏או Photoshop‏ ‏> Preferences‏ ‏> General‏ (Mac OS)‏, ולאחר מכן בחרו שיטה מהתפריט Image Interpolation Methods.

שינוי מידות הפיקסלים של תמונה

שינוי מידות הפיקסלים של תמונה אינו משפיע רק על הגודל המוצג על המסך, אלא גם על איכות התמונה ועל מאפייניה המודפסים – על המידות המודפסות, או על רזולוציית התמונה.

 1. בחרו Image ‏> ‏Image Size.
 2. לשמירה על יחס הגודל הנוכחי בין הרוחב לאורך בפיקסלים, בחרו באפשרות Constrain Proportions. אפשרות זו מעדכנת אוטומטית את הרוחב כשמשנים את הגובה, ולהפך.
 3. באזור Pixel Dimensions, הזינו ערכי Width ו- Height. להזנת ערכים כאחוזים מהמידות הנוכחיות, בחרו ביחידת המידה Percent. גודל קובץ התמונה החדש מופיע בחלק העליון של תיבת הדו-שיח Image Size, וגודל הקובץ הישן מופיע בסוגריים.
 4. ודאו שבחרתם באפשרות Resample Image, ובחרו שיטת אינטרפולציה.
 5. אם התמונה כוללת שכבות שהחילו עליהן סגנונות, בחרו באפשרות Scale Styles כדי לשנות את גודל האפקטים בתמונה שגודלה השתנה. אפשרות זו זמינה רק אם בחרתם באפשרות Constrain Proportions.
 6. לאחר קביעת האפשרויות, לחצו על הלחצן OK.

  הערה:

  לקבלת התוצאות הטובות ביותר בשעת הקטנת תמונה, בצעו דגימת הפחתה והחילו את המסנן Unsharp Mask. כדי להגדיל תמונה, סרקו את התמונה מחדש ברזולוציה גבוהה יותר.

שינוי מידות ההדפסה והרזולוציה

בשעת יצירת תמונה המיועדת להדפסה, מומלץ להגדיר את גודל התמונה באמצעות המידות המודפסות ורזולוציית התמונה. גודל המסמך מורכב משתי מידות, הקובעות את מספר הפיקסלים הכולל ולכן את גודל הקובץ של התמונה, וכן את הגודל הבסיסי של התמונה בשעת מיקומה ביישום אחר. לאחר מכן, ניתן לשנות את יחס הגודל של התמונה המודפסת בעזרת הפקודה Print; עם זאת, שינויים שמבוצעים באמצעות הפקודה Print משפיעים על התמונה המודפסת בלבד, ולא על גודל המסמך של קובץ התמונה.

אם מפעילים דגימה מחדש של התמונה, ניתן לשנות את מידות ההדפסה ואת הרזולוציה בנפרד (ובכך לשנות את מספר הפיקסלים הכולל של התמונה). אם מבטלים את הפעלת הדגימה מחדש, ניתן לשנות את המידות או את הרזולוציה – Photoshop תתאים אוטומטית את הערך השני כדי לשמור על מספר הפיקסלים הכולל. לאיכות ההדפסה הגבוהה ביותר, מומלץ בדרך כלל לשנות את המידות ואת הרזולוציה תחילה, מבלי לבצע דגימה מחדש. לאחר מכן יש לבצע דגימה מחדש רק אם הדבר הכרחי.

 1. בחרו Image ‏> ‏Image Size.
 2. שנו את מידות ההדפסה, את רזולוציית התמונה, או את שתיהן:
  • כדי לשנות רק את מידות ההדפסה או רק את הרזולוציה ולהתאים את מספר הפיקסלים הכולל בתמונה באופן פרופורציונלי, בחרו באפשרות Resample Image ולאחר מכן בחרו שיטת אינטרפולציה.

  • כדי לשנות את מידות ההדפסה ואת הרזולוציה מבלי לשנות את מספר הפיקסלים הכולל בתמונה, בטלו את הבחירה באפשרות Resample Image.

 3. לשמירה על יחס הגודל הנוכחי בין רוחב התמונה לאורך התמונה, בחרו באפשרות Constrain Proportions. אפשרות זו משנה אוטומטית את הרוחב כשמשנים את הגובה, ולהפך.
 4. בחלק Document Size, הזינו ערכי גובה ורוחב חדשים. אם תרצו, תוכלו לבחור יחידת מידה חדשה. שימו לב שהאפשרות Columns בחלק Width משתמשת בגודלי הרוחב והרווח בין הטורים שנקבעו בהעדפות Units & Rulers.
 5. הזינו ערך חדש בתיבה Resolution. אם תרצו, תוכלו לבחור יחידת מידה חדשה.

  הערה:

  לשחזור הערכים ההתחלתיים שהוצגו בתיבת הדו-שיח Image Size, הקישו Alt ‏(Windows) או Option‏ (Mac OS) ולחצו על Reset.

מה משפיע על גודל קובץ?

גודל הקובץ תלוי במידות הפיקסלים של תמונה ובמספר השכבות שהיא כוללת. תמונות עם פיקסלים רבים יותר יכולות להפיק יותר פרטים בשעת הדפסתן, אך הן דורשות נפח אחסון רב יותר בדיסק, ועריכתן או הדפסתן עלולות להיות איטיות יותר. יש לעקוב אחר גודלי הקבצים ולוודא שהם אינם גדולים מדי למטרתכם. אם הקובץ גדול מדי, הפחיתו את מספר השכבות בתמונה או שנו את גודל התמונה.

ניתן להציג מידע על גודל הקובץ עבור תמונה בתחתית חלון היישום.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת