ניתן ליצור מברשות המחילות צבע על תמונות בדרכים שונות. ניתן לבחור קביעת מברשת מוגדרת מראש או צורת קצה מברשת קיימת, או ליצור קצה מברשת ייחודי מחלק מהתמונה. בחרו אפשרויות מהחלונית Brush Settings כדי להגדיר את אופן החלת הצבע.

סקירה של החלונית Brush Settings

החלונית Brush Settings מאפשרת לכם לשנות מברשות קיימות ולעצב מברשות מותאמות אישית חדשות. החלונית Brush Settings כוללת את אפשרויות קצות המברשת הקובעות כיצד יוחל הצבע בתמונה. התצוגה המקדימה של משיחת המברשת בתחתית החלונית מציגה את מראה משיחת הצבע עם האפשרויות הנוכחיות שנבחרו.

החלונית Brush של Photoshop‏
החלונית Brush Settings (משמאל) והחלונית Brushes (מימין)

A. נעול/לא נעול B. קצה מברשת שנבחר C. תצוגה מקדימה של משיחת מברשת D. החלונית Brushes 

תצוגת החלונית Brush ואפשרויות מברשת

 1. בחרו Window‏ > Brush Settings. לחלופין, בחרו כלי צביעה, מחיקה, הוספת גוון או מיקוד ולחצו על לחצן החלונית משמאל לסרגל האפשרויות.

 2. בחרו ערכת אפשרויות בצד שמאל של החלונית. האפשרויות הזמינות לערכה שנבחרה מופיעות בצד ימין של החלונית.

  הערה:

  לחצו על תיבת הסימון משמאל לערכת האפשרויות כדי להפעיל או לבטל את האפשרויות מבלי להציגן.

ייבוא מברשות וחבילות מברשות

תוכלו לייבא מגוון מברשות שנרכשו ומברשות המוצעות בחינם—לדוגמה חבילות מברשות Photoshop של Kyle—לתוך Photoshop. בצעו את השלבים הבאים:

 1. בחלונית Brushes, בתפריט הקופץ, בחרו Get More Brushes. לחלופין, לחצו לחיצה ימנית על מברשת המופיעה ברשימה בחלונית Brushes ובחרו Get More Brushes בתפריט ההקשרי.

  get_more_brushes2
  בחרו Get More Brushes בתפריט הקופץ של החלונית Brushes...
  get_more_brushes
  לחצו לחיצה ימנית ובחרו Get More Brushes...
 2. הורידו חבילת מברשות. לדוגמה, הורידו את Megapack של Kyle.

 3. כאשר Photoshop פועלת, לחיצו לחיצה כפולה על קוב ת ה- ABR שהורדתם.

  המברשות שהוספתם מוצגות עכשיו בחלונית Brushes.

הערה:

תוכלו להשתמש גם באפשרות Import Brushes בתפריט הקופץ של החלונית Brushes כדי לאתר את קובץ ה-ABR שהורדתם ולפתוח אותו. אחרי שתעשו זאת, המברשות שתורידו יתווספו לחלונית Brushes.

צעדים ראשונים עם מברשות מתקדמות מותאמות אישית

צעדים ראשונים עם מברשות מתקדמות מותאמות אישית
ftcxo8t3
Kyle T Webster

יצירת קצה מברשת מתמונה

 1. באמצעות כלי בחירה כלשהו, בחרו באזור התמונה שבו ברצונכם להשתמש כמברשת מותאמת אישית. גודל צורת המברשת יכול להיות 2500 פיקסלים על 2500 פיקסלים, לכל היותר.

  בעת הצביעה, לא ניתן לשנות את מידת הקושי של מברשות דגומות. ליצירת מברשת עם קצוות חדים, קבעו את Feather ל- 0 פיקסלים. ליצירת מברשת עם קצוות רכים, הגדילו את קביעת Feather.

  הערה:

  אם תבחר תמונת צבע, תמונת קצה המברשת מומרת לגווני אפור. מסיכות שכבה שהוחלו על התמונה אינן משפיעות על הגדרת קצה המברשת.

 2. בחרו Edit > ‏Define Brush Preset.
 3. תנו שם למברשת ולחצו על הלחצן OK.

יצירת מברשת וקביעת אפשרויות צביעה

 1. בחרו כלי צביעה, מחיקה, הוספת גוון או מיקוד. לאחר מכן בחרו Window ‏> Brush Settings.

 2. בחלונית Brush Settings, בחרו צורת קצה מברשת, או לחצו על Brush Presets לבחירה של קביעה מוגדרת מראש קיימת.

 3. בחרו Brush Tip Shape בצד שמאל והגדירו אפשרויות.

 4. כדי לנעול את תכונות צורת קצה המברשת (פעולה זו תשמור את התכונות כאשר תבחרו בקביעת מברשת מוגדרת מראש אחרת), לחצו על סמל ביטול הנעילה . לביטול נעילת הקצה, לחצו על סמל הנעילה .
 5. לשמירת המברשת לשימוש בעתיד, בחרו New Brush Preset מתפריט החלונית Brush.

  הערה:

  כדי לשמור את המברשת החדשה באופן קבוע או להפיצה למשתמשים אחרים, יש לשמור את המברשת כחלק מערכת מברשות. בחרו Save Brushes מתפריט החלונית Brush Presets, ולאחר מכן שמרו את המברשת בערכה חדשה או דרסו ערכה קיימת. אם תאפסו או תחליפו את המברשות בחלונית Brush Presets מבלי לשמור אותן בערכה, המברשת החדשה עלולה להימחק.

אפשרויות צורת קצה מברשת רגיל

לקבלת קצות מברשת רגילים, תוכלו לקבוע את האפשרויות הבאות בחלונית Brush Settings:

Size

קביעת גודל המברשת. הזינו ערך בפיקסלים או גררו את המחוון.

אפשרויות צורת קצה מברשת רגיל ב- Photoshop
משיחות מברשת עם ערכי קוטר שונים

‏Use Sample Size

איפוס המברשת לקוטר המקורי שלה. אפשרות זו זמינה רק אם צורת קצה המברשת נוצרה באמצעות דגימת פיקסלים בתמונה.

Flip X

שינוי הכיוון של קצה המברשת על ציר x.

Flip X ב- Photoshop
היפוך קצה מברשת על ציר x

A. קצה מברשת במיקום ברירת המחדל B. היפוך X נבחר C. היפוך X והיפוך Y נבחרו 

Flip Y

שינוי הכיוון של קצה מברשת על צירy.

Flip Y ב- Photoshop
היפוך קצה מברשת על ציר y

A. קצה מברשת במיקום ברירת המחדל B. היפוך Y נבחר C. היפוך Y והיפוך X נבחרו 

Angle

הגדרת זווית הסיבוב של הציר הארוך של מברשת אליפטית או דגומה על הציר האופקי. הקלידו ערך במעלות, או גררו את הציר האופקי בתיבת התצוגה המקדימה.

זווית ב- Photoshop
מברשות עם זווית יוצרות קו מסותת

Roundness

קביעת היחס בין הציר הקצר לציר הארוך של המברשת. הזינו ערך באחוזים או גררו את הנקודות בתיבת התצוגה המקדימה. ערך של 100% מציין מברשת עגולה, ערך של 0% מציין מברשת קווית, וערכי ביניים מציינים מברשות אליפטיות.

מעוגלות ב- Photoshop
התאמת מעוגלות לדחיסת צורת קצה מברשת

‏Hardness

קביעת גודל המרכז הקשה של המברשת. הזינו מספר או השתמשו במחוון כדי להזין ערך באחוזים מקוטר המברשת. לא ניתן לשנות את הקשיות של מברשות דגומות.

קשיות ב- Photoshop
משיחות מברשת עם ערכי קשיות שונים

Spacing

שליטה במרחק בין סימני המברשת במשיחה. לשינוי הריווח, הזינו מספר או השתמשו במחוון כדי להזין ערך באחוזים מקוטר המברשת. כשמבטלים את הבחירה באפשרות זו, מהירות הסמן קובעת את הריווח.

ריווח ב- Photoshop
הגדלת הריווח גורמת למברשת לדלג

הערה:

בשעת שימוש בקביעת מברשת מוגדרת מראש, הקישו על המקש ] כדי להקטין את רוחב המברשת; הקישו על המקש [ כדי להגדיל את הרוחב. למברשות עגולות קשות, מברשות עגולות רכות ומברשות קליגרפיה, הקישו Shift+] כדי להחליש את קשיות המברשת; הקישו Shift+[ כדי לחזק את קשיות המברשת.

אפשרויות צורת תיאור הזיפים

תיאורי הזיפים מאפשרים לכם לציין מאפיינים מדויקים של הזיפים וליצור משיחות ריאליסטיות מאד בעלות מראה טבעי. הגדירו את אפשרויות צורת קצה המברשת הבאות בחלונית Brush:

Shape

קביעת הארגון הכולל של הזיפים.

‏Bristles

שליטה בצפיפות הכוללת של הזיפים.

Length

שינוי אורך הזיפים.

‏Thickness

שליטה ברוחב הזיפים בנפרד.

‏Stiffness

שליטה בגמישות הזיפים. בקביעות נמוכות, צורת המברשת מתעקמת בקלות.

הערה:

כדי לשנות את יצירת המשיחה בעת שימוש בעכבר, התאימו את קביעת הקושי.

Spacing

שליטה במרחק בין סימני המברשת במשיחה. לשינוי הריווח, הקלידו מספר או השתמשו במחוון כדי לציין ערך באחוזים של קוטר המברשת. כשמבטלים את הבחירה באפשרות זו, מהירות הסמן קובעת את הריווח.

Angle

בעת ציור בעזרת עכבר, אפשרות זו קובעת את זווית קצה המברשת.

Brush preview  

הצגת קצה מברשת המשקף שינויים שבוצעו בקביעות לעיל, וכן את מידת הלחץ וזווית המשיחה הנוכחיות. לחצו על חלון התצוגה המקדימה כדי לראות את המברשת מכמה צדדים שונים.

אפשרויות קצה ניתן לכרסום

מברשות בעלות קצה ניתן לכרסום מתנהגות בדומה לעפרונות ועפרונות צבע, ונשחקות באופן טבעי במהלך הציור. באפשרותכם לראות את מידה השחיקה במהלך הצביעה באמצעות Live Brush Tip Preview בקצה השמאלי העליון של התמונה.

Size

קביעת גודל המברשת. הזינו ערך בפיקסלים או גררו את המחוון.

Softness

קביעת קצב השחיקה. הזינו ערך באחוזים או גררו את המחוון.

Shape

קביעת צורת הקצה. בחרו מבין מגוון של אפשרויות קצה.

Sharpen Tip

החזרת הקצה לחדות המקורית.

Spacing

שליטה במרחק בין סימני המברשת במשיחה. לשינוי הריווח, הקלידו מספר או השתמשו במחוון כדי לציין ערך באחוזים של קוטר המברשת. כשמבטלים את הבחירה באפשרות זו, מהירות הסמן קובעת את הריווח.

Brush preview  

הצגת קצה מברשת המשקף שינויים שבוצעו בקביעות לעיל, וכן את מידת הלחץ וזווית המשיחה הנוכחיות. לחצו על חלון התצוגה המקדימה כדי לראות את המברשת מכמה צדדים שונים.

אפשרויות קצה Airbrush‏

קצות מברשת מסוג Airbrush מעתיקים מכלי ספריי עם התזה תלת-ממדית בצורת חרוט.  בעזרת עט אלקטרוני, באפשרותכם לשנות את הפיזור של המשיחות המותזות על-ידי שינוי לחץ העט.

Size

קביעת גודל המברשת. הזינו ערך בפיקסלים או גררו את המחוון.

‏Hardness

קביעת גודל המרכז הקשה של המברשת.

Distortion

קביעת העיוות שיש להחיל על התזת הצבע.

Granularity

קביעת הגרעיניות של מראה טיפות הצבע. 

Spatter Size

קביעת הגודל של טיפות הצבע.

Spatter Amount

קביעת מספר טיפות הצבע.

Spacing

קביעת המרחק בין הטיפות. אם מבטלים את הבחירה באפשרות זו, מהירות הסמן קובעת את הריווח.

Brush preview  

הצגת קצה מברשת המשקף שינויים שבוצעו בקביעות לעיל, וכן את מידת הלחץ וזווית המשיחה הנוכחיות. לחצו על חלון התצוגה המקדימה כדי לראות את המברשת מכמה צדדים שונים.

אפשרויות מיקום מברשת

אפשרויות מיקום מברשת מאפשרות לך לקבל אפקטים דמויי עט אלקטרוני ולשלוט על הזווית ועל המיקום של המברשת.

Tilt X

קביעת זווית השיפוע של המברשת משמאל לימין.

Tilt Y

קביעת זווית השיפוע של המברשת מלפנים לאחור.

Rotation

קביעת זווית הסיבוב של הזיפים.

Pressure

קביעת הלחץ שמפעילה המברשת על בד הציור.

הפכו אפשרויות Override לזמינות כדי לשמור על מיקום מברשת סטטית.

אפשרויות מברשת נוספות

Noise

הוספת אקראיות לקצות מברשת מסוימים. אפשרות זו יעילה במיוחד כשמחילים אותה על קצות מברשת רכים (קצות מברשת הכוללים ערכי אפור).

‏Wet Edges

עיבוי של הצבע בקצות משיחת המברשת, ליצירת אפקט של צבע מים.

Airbrush/Build-up

החלת גוונים הדרגתיים על תמונה, להדמיית טכניקת מברשת אוויר מסורתית. האפשרות Airbrush בחלונית Brush זהה לאפשרות Airbrush בסרגל האפשרויות.

‏Smoothing

יצירת משיחות מברשת עם עקומות חלקות יותר. אפשרות זו יעילה במיוחד בשעת צביעה מהירה באמצעות עט אלקטרוני; עם זאת, היא עלולה לגרום לעיכוב קל ברינדור המשיחה.

‏Protect Texture

החלת דוגמת מילוי וגודל זהים על כל קביעות המברשת המוגדרות מראש הכוללות מרקם. בחרו אפשרות זו כדי לדמות מרקם עקבי של בד ציור בשעת ציור עם מספר קצות מברשת עם מרקם.

החלקת משיכות

Photoshop מבצעת החלקה חכמה על משיחות המברשת. פשוט הזינו ערך (0-100) של Smoothing בסרגל האפשרויות בעת העבודה עם אחד מהכלים הבאים: Brush, ‏Pencil, ‏Mixer Brush או Eraser. הערך 0 זהה להחלקת הדור הקודם, בגרסאות הקודמות של Photoshop. ערכים גבוהים יותר מחילים יותר החלקה חכמה על המשיכות.

החלקת משיכות עובדת במספר מצבים. לחיצה על סמל גלגל השיניים () כדי להפעיל אחד או יותר מהמצבים הבאים:

מצב Pulled String

צביעה רק כשהקו נקי. תנועות הסמן בגבולות רדיוס ההחלקה אינן משאירות סימן.

pulled-string-mode

Stroke Catch Up

מאפשר לצביעה להמשיך לעקוב אחר הסמן אחרי שהמשיכה הושהתה. השבתת מצב זה מפסיקה את יישום הצביעה מיד ברגע שתנועת הסמן נעצרת.

enable-stroke-catch_up

Catch-Up On Stroke End

השלמת המשיכה ממיקום הצביעה האחרון ועד לנקודה שבה שחררת את העכבר/פקד העט.

catch_up-on-stroke-end

Adjust For Zoom

התאמת החלקה כדי למנוע משיכות רועדות. הפחתה של ההחלקה בעת הגדלת התצוגה של המסמך; הגברת ההחלקה בעת הקטנת התצוגה.

eraser_smoothing

פיזור מברשת

פיזור מברשת קובע את המספר והמיקום של סימני המברשת במשיחה.

פיזור מברשת ב- Photoshop‏
משיחת מברשת ללא פיזור (משמאל) ועם פיזור (מימין)

‏Scatter and Control

קביעת אופן הפיזור של סימני המברשת במשיחה. בשעת בחירה באפשרות Both Axes, סימני המברשת מפוזרים בכיוון רדיאלי. בשעת ביטול הבחירה באפשרות Both Axes, סימני המברשת מפוזרים בניצב לנתיב המשיחה.

לקביעת אחוזי הפיזור המרביים, הזינו ערך. כדי להגדיר כיצד ברצונכם לשלוט בשינוי הפיזור של סימני המברשת, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Control:

‏Off

ביטול הבקרה על שינוי הפיזור של סימני המברשת.

‏Fade

התפוגגות סימני המברשת מפיזור מרבי למצב ללא פיזור, בהתאם למספר הצעדים שצוין.

‏Pen Pressure, Pen Tilt, Stylus Wheel, Rotation

שינוי הפיזור של סימני המברשת בהתאם ללחץ העט, זווית העט, מיקום גלגל העט או סיבוב העט.

Count

הגדרת מספר סימני המברשת שיוחלו בכל אחת מדרגות הריווח.

הערה:

אם מגדילים את המונה מבלי להגדיל את ערכי הריווח או הפיזור, ביצועי הצביעה עלולים להיפגע.

‏Count Jitter and Control

הגדרת השינוי של מספר סימני המברשת בכל אחת מדרגות הריווח. להגדרת האחוזים המרביים של סימני מברשת שיוחלו בכל אחת מדרגות הריווח, הזינו ערך. כדי להגדיר כיצד ברצונכם לשלוט בשינוי מונה סימני המברשת, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Control:

‏Off

ביטול הבקרה על שינוי מונה סימני המברשת.

‏Fade

התפוגגות מספר סימני המברשת מהערך Count ועד 1, בהתאם למספר הצעדים שהוגדר.

‏Pen Pressure, Pen Tilt, Stylus Wheel, Rotation

שינוי מספר סימני המברשת בהתאם ללחץ העט, זווית העט, מיקום גלגל העט או סיבוב העט.

ניקוי אפשרויות מברשת

ניתן לנקות בפעולה אחת את כל האפשרויות ששיניתם בקביעת מברשת מוגדרת מראש (מלבד קביעות צורת מברשת).

 1. בחרו Clear Brush Controls בתפריט החלונית Brush Settings.

  v3_brush-settings-panel-menu
  תפריט החלונית Brush Settings

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת