עיקום פריט

הפקודה Warp מאפשרת לגרור נקודות בקרה כדי לשנות את הצורה של תמונות, צורות, נתיבים וכולי. ניתן גם לבצע עיקום בעזרת צורה בתפריט הנפתח Warp Style בסרגל האפשרויות. גם הצורות בתפריט הנפתח Warp Style ניתנות לעיצוב. גררו את נקודות הבקרה שלהן.

בשעת שימוש בנקודות בקרה לעיוות פריט, בחירה באפשרות View > ‏Extras‏ מציגה או מסתירה את רשת השינוי ונקודות הבקרה של העיקום.

שימוש באפשרות Warp ב-Photoshop
שימוש באפשרות Warp

A. בחירת הצורה לעיקום B. בחירת עיקום מהתפריט הנפתח Warp Style בסרגל האפשרויות C. התוצאה לאחר שימוש במספר אפשרויות עיקום 
 1. בחרו בפריט שברצונכם לעקם.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בתפריט Edit > ‏Transform > ‏Warp.

  • אם בחרתם פקודת שינוי צורה אחרת או בפקודה Free Transform, לחצו על הלחצן Switch Between Free Transform And Warp Modes  בסרגל האפשרויות.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות או יותר:
  • לעיקום בעזרת צורה מסוימת, בחרו סגנון עיקום מהתפריט הנפתח Warp בסרגל האפשרויות.

  גרירת נקודת בקרה ליצירת עיקום של רשת השינוי ב-Photoshop
  גרירת נקודת בקרה ליצירת עיקום של רשת השינוי

  • כדי לשנות את הצורה, גררו את נקודות הבקרה, מקטע מהתיבה התוחמת או מרשת השינוי, או אזור בתוך רשת השינוי. בשעת התאמת עקומה, השתמשו בידיות של נקודות הבקרה. הפעולה דומה להתאמת ידיות האחיזה של מקטע עקום בגרפיקה וקטורית.

  הערה:

  לביטול שינוי ידית האחיזה האחרון, בחרו Edit > ‏Undo.

  שינוי צורת העיקום ב-Photoshop
  שינוי צורת העיקום

  • לשינוי הכיוון של סגנון העיקום שבחרתם מהתפריט Warp. לחצו על הלחצן Change The Warp Orientation  בסרגל האפשרויות.
  • לשינוי נקודת ההתייחסות, לחצו על ריבוע ב- Reference point locator  בסרגל האפשרויות.
  • לציון דרגת העיקום בעזרת ערכים מספריים, הזינו את הערכים בתיבות המלל Bend (קבע כיפוף), X (קבע עיוות אופקי) ו- Y (קבע עיוות אנכי) בסרגל האפשרויות. לא ניתן להזין ערכים מספריים אם לא בחרתם באפשרות None או Custom מהתפריט הנפתח Warp Style.
 4. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הקישו Enter ‏(Windows) או Return ‏(Mac OS), או לחצו על הלחצן OK בסרגל האפשרויות.

  • לביטול שינוי הצורה, הקישו Esc או לחצו על הלחצן Cancel  בסרגל האפשרויות.

  הערה:

  בשעת עיקום תמונת bitmap (לעומת צורה או נתיב), התמונה הופכת להיות חדה קצת פחות בכל פעם שמבצעים שינוי צורה. לפיכך, ביצוע מספר פקודות ולאחר מכן החלת שינוי צורה מצטבר עדיפים על החלת כל שינוי צורה בנפרד.

‏Puppet Warp

האפשרות Puppet Warp מספקת רשת שינוי חזותית המאפשרת לכם לעוות בצורה קיצונית אזורים מסוימים בתמונה, תוך השארת אזורים אחרים ללא שינוי. השינויים שתוכלו להחיל נעים החל מתיקון קל של התמונה (כגון עיצוב שיער) ועד לשינויים כוללים (כגון מיקום מחדש של זרועות או רגליים).

בנוסף לשכבות התמונה, ניתן להחיל את Puppet Warp על מסיכות שכבה ווקטור. כדי לעוות תמונות באופן גמיש, השתמשו בעצמים חכמים. (ראו יצירת עצמים חכמים).

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה או במסכה שברצונכם לערוך.

 2. בחרו בתפריט Edit‏ > Puppet Warp.

 3. בסרגל האפשרויות, התאימו את קביעות רשת השינוי הבאות:

  Mode

  קביעת מידת הגמישות הכללית של רשת השינוי.

  הערה:

  בחרו Distort לקבלת רשת שינוי גמישה ביותר המתאימה לעיקום תמונות בעלות זווית רחבה או מפות מרקם.

  ‏Density

  קביעת המרווח בין נקודות רשת השינוי. האפשרות More Points מגדילה את מידת הדיוק אך דורשת זמן עיבוד ארוך יותר; ההשפעה של Fewer Points היא הפוכה.

  ‏Expansion

  הרחבה או כיווץ של הקצה החיצוני של רשת השינוי.

  ‏Show Mesh

  בטלו את הבחירה באפשרות זו כדי להציג רק סיכות התאמה, המספקות תצוגה מקדימה ברורה יותר של השינויים.

  הערה:

  כדי להסתיר זמנית סיכות התאמה, הקישו על מקש H.

 4. בחלון התמונה, לחצו כדי להוסיף סיכות לאזורים שברצונכם לשנות ולאזורים שברצונכם לעגן במקומם.

  הזזת סיכה ברשת השינוי ב-Photoshop
  הזזת סיכה ב- puppet mesh. סיכות סמוכות שומרות על האזורים הקרובים להן ללא שינוי.

 5. כדי למקם מחדש או להסיר סיכות, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • גררו סיכות כדי לעקם את רשת השינוי.

  • כדי לחשוף אזור רשת שינוי שיצרתם חפיפה שלו עם אזור אחר, לחצו על לחצניPin Depth   בסרגל האפשרויות.

  • כדי להסיר סיכות שנבחרו, הקישו Delete. כדי להסיר סיכות בודדות אחרות, מקמו את הסמן ישירות מעליהן והקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS); כאשר ‏סמל המספריים  מופיע, לחצו עליו.

  • לחצו על הלחצן Remove All Pins  בסרגל האפשרויות.

  הערה:

  כדי לבחור סיכות מרובות, הקישו Shift תוך כדי לחיצה על הסיכות או בחרו Select All בתפריט תלוי-ההקשר.

 6. כדי לסובב את רשת השינוי מסביב לסיכה, בחרו בה ולאחר מכן בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסובב את רשת השינוי לפי מספר קבוע של מעלות, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) ומקמו את הסמן ליד הסיכות, אך לא מעליהן. כאשר יופיע עיגול, גררו אותו כדי לסובב את רשת השינוי באופן חזותי.

  הערה:

  מידת הסיבוב מופיעה בסרגל האפשרויות.  

  • כדי לסובב את רשת השינוי אוטומטית בהתאם לאפשרות Mode שנבחרה, בחרו באפשרות Auto בתפריט Rotate שבסרגל האפשרויות.  
 7. לאחר השלמת השינוי, הקישו Enter או Return.

סיבוב רשת השינוי מסביב לסיכה שנבחרה ב-Photoshop
הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) כדי לסובב את רשת השינוי מסביב לסיכה שנבחרה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת