דוגמה היא תמונה החוזרת על עצמה, או מוצגת באריחים, כשמשתמשים בה למילוי שכבה או בחירה. Photoshop מגיע עם תבניות שונות שנקבעו מראש.

ניתן ליצור דוגמאות מילוי חדשות ולשמור אותן בספריות כדי להשתמש בהן בכלים ובפקודות שונים. קביעות דוגמאות מילוי מוגדרות מראש מוצגות בחלוניות הנפתחות בסרגל האפשרויות של הכלים Paint Bucket, ‏Pattern Stamp‏, Healing Brush, ו- Patch, וכן בתיבת הדו-שיח Layer Style. ניתן לשנות את אופן התצוגה של דוגמאות המילוי בחלוניות הנפתחות באמצעות בחירת אפשרות תצוגה מתפריט החלונית הנפתחת. ניתן גם לנהל קביעות דוגמאות מילוי מוגדרות מראש באמצעות מנהל הקביעות המוגדרות מראש.

הגדרת תמונה כקביעת דוגמת מילוי מוגדרת מראש

 1. השתמשו בכלי Rectangle Marquee  כדי לבחור באזור שישמש כדוגמת מילוי. יש לקבוע את האפשרות Feather על 0 פיקסלים. שימו לב שתמונות גדולות עלולות להיות מגושמות.
 2. בחרו בפקודה Edit > ‏Define Pattern.
 3. תנו שם לדוגמת המילוי בתיבת הדו-שיח Pattern Name.

  הערה:

  בשעת החלת דוגמת מילוי מתמונה אחת על תמונה אחרת, Photoshop ממיר את מצב הצבע.

  הערה:

  Photoshop כולל ערכת קבצים בתבנית Illustrator שניתן להשתמש בהם להגדרת קביעת דוגמת מילוי מוגדרת מראש. פתחו את הקובץ, בחרו אפשרות רינדור, ולאחר מכן הגדירו את דוגמת המילוי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת