וידאו | שימוש ב- Image Processor כדי לעבד קבצים מרובים באצווה

וידאו | שימוש ב- Image Processor כדי לעבד קבצים מרובים באצווה
למדו כיצד להכין מאות תמונות ולשמור אותן בתבניות קובץ שונות בבת אחת, באמצעות הסקריפט Image Processor...
Julieanne Kost

המרת קבצים עם מעבד התמונות

Image Processor ממיר ומעבד קבצים מרובים. שלא בדומה לפקודה Batch, ‏Image Processor מאפשר לעבד קבצים מבלי ליצור תחילה פעולה. ניתן לבצע את כל אחת מהפעולות הבאות ב- Image Processor:

 • המרת קבוצת קבצים לתבנית JPEG‏, PSD או TIFF או המרת קבצים בו-זמנית בכל שלוש התבניות.

 • עיבוד קבוצת קובצי camera raw בעזרת אותן אפשרויות.

 • שינוי גודל תמונות כדי שיתאימו למידות פיקסלים מסוימות.

 • הטבעת פרופיל צבע או המרת קבוצת קבצים ל- sRGB ושמירתם כתמונות JPEG לצורך תצוגה באינטרנט.

 • הוספת מטא-נתונים של זכויות יוצרים לתמונות שעברו המרה.

Image Processor פועל על קובצי Photoshop (PSD)‎, ‏JPEG וקובצי Camera Raw.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו File ‏> ‏Scripts ‏> ‏Image Processor ‏(Photoshop).

  • בחרו Tools > ‏Photoshop > ‏Image Processor ‏(Bridge).

 2. בחרו בתמונות שברצונכם לעבד. ניתן לבחור לעבד כל קובץ פתוח, או לבחור תיקיית קבצים לעיבוד.
 3. (אופציונלי) בחרו באפשרות Open First Image To Apply Settings כדי להחיל את אותן קביעות על כל התמונות.

  אם אתם מעבדים קבוצת קובצי camera raw שצולמו באותם תנאי תאורה, ניתן להתאים את הקביעות בתמונה הראשונה בהתאם לצורך, ולאחר מכן להחיל את אותן קביעות על שאר התמונות.

  השתמשו באפשרות זו בתמונות מקור מסוג PSD או JPEG אם פרופיל הצבע של הקובץ אינו מתאים לפרופיל העבודה הנוכחי. ניתן לבחור פרופיל צבע להמרת התמונה הראשונה וכל התמונות בתיקייה.

  הערה:

  ההגדרות שתחילו באמצעות Image Processor הן זמניות ומשמשות עם Image Processor בלבד. קביעות camera raw הנוכחיות של התמונה משמשות לעיבוד התמונה, אלא אם כן משנים אותן ב- Image Processor.

 4. בחרו מיקום לשמירת הקבצים לאחר העיבוד.

  אם תבצעו עיבוד של אותו קובץ מספר פעמים לאותו יעד, כל קובץ יישמר בשם קובץ משלו, ולא תתבצע דריסה.

 5. בחרו בסוג ובאפשרויות הקבצים לשמירה.

  ‏Save As JPEG

  שמירת תמונות בתבנית JPEG בתיקייה הנקראת JPEG בתיקיית היעד.

  Quality

  קביעת האיכות של תמונת JPEG על ערך בין 0 ל- 12.

  ‏Resize To Fit

  שינוי גודל התמונה כך שתתאים למידות שתזינו בשדות Width ו- Height. התמונה שומרת על יחסי הגודל המקוריים שלה.

  ‏Convert Profile To sRGB

  המרת פרופיל הצבע לצבעי RGB. ודאו שהאפשרות Include ICC Profile נבחרה אם ברצונכם לשמור את הפרופיל עם התמונה.

  ‏Save As PSD

  שמירת תמונות בתבנית Photoshop בתיקייה הנקראת PSD בתיקיית היעד.

  ‏Maximize Compatibility

  שמירת גרסה ללא הפרדות צבע של תמונה בשכבות בקובץ היעד לצורך תאימות עם יישומים שאינם יכולים לקרוא תמונות בשכבות.

  ‏Save As TIFF

  שמירת תמונות בתבנית TIFF בתיקייה הנקראת TIFF בתיקיית היעד.

  ‏LZW Compression

  שמירת קובץ TIFF בסכימת הדחיסה LZW.

 6. קביעת אפשרויות עיבוד נוספות.

  ‏Run Action

  מבצע פעולה של Photoshop. בחרו בערכת הפעולות מהתפריט הראשון ובפעולה מהתפריט השני. יש לטעון את הפעולות בחלונית Actions כדי שהן יופיעו בתפריטים אלה.

  ‏Copyright Info

  כולל בקובץ כל מלל שיוזן כמטא-נתונים של זכויות יוצרים מסוג IPTC. המלל שייכלל כאן ידרוס את המטא-נתונים של זכויות יוצרים בקובץ המקור.

  ‏Include ICC Profile

  הטמעת פרופיל הצבע בקבצים שיישמרו.

 7. לחצו על Run.

הערה:

לפני עיבוד התמונות, לחצו על Save לשמירת הקביעות הנוכחיות בתיבת הדו-שיח. בפעם הבאה שיהיה עליכם לעבד קבצים בעזרת קבוצה זו של קביעות, לחצו על Load ונווטו להגדרות Image Processor השמורות.

עיבוד אצווה של קבצים

הפקודה Batch מבצעת פעולה על תיקיית קבצים. אם ברשותכם מצלמה דיגיטלית או סורק עם מזין מסמכים, ניתן גם לייבא ולעבד מספר תמונות בפעולה אחת. ייתכן שהמצלמה הדיגיטלית או הסורק ידרשו מודול תוסף מורשה התומך בפעולות.

הערה:

אם התוסף של יצרן צד שלישי לא הוגדר לייבוא מספר מסמכים בו-זמנית, ייתכן שהוא לא יפעל במהלך עיבוד אצווה או אם ייעשה בו שימוש כחלק מפעולה. פנו ליצרן התוסף לקבלת מידע נוסף.

ניתן גם לייבא תמונות PDF מ- Acrobat Capture או מתוכנות אחרות.

בשעת עיבוד קבצים באצווה, ניתן להשאיר את כל הקבצים פתוחים, לסגור ולשמור את השינויים בקובצי המקור, או לשמור גרסאות אחרות של הקבצים במיקום חדש (ולהשאיר את קובצי המקור ללא שינוי). אם אתם שומרים את הקבצים לאחר העיבוד במיקום חדש, ייתכן שתרצו ליצור תיקייה חדשה לקבצים שעברו עיבוד לפני הפעלת האצווה.

לעיבוד אצווה של פעולות מרובות, צרו פעולה חדשה המבצעת את כל הפעולות, ולאחר מכן בצעו עיבוד באצווה בעזרת הפעולה החדשה. לעיבוד באצווה של תיקיות מרובות, צרו בתיקייה כינויים ליתר התיקיות שברצונכם לעבד, ובחרו באפשרות Include All Subfolders.

הערה:

לשיפור ביצועי האצווה, הקטינו את מספר מצבי ההיסטוריה הנשמרים, ובטלו את הסימון באפשרות Automatically Create First Snapshot בחלונית History.

קובצי עיבוד באצווה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו File ‏> ‏Automate ‏> ‏Batch ‏(Photoshop)

  • בחרו Tools ‏> ‏Photoshop ‏> ‏Batch ‏(Bridge)

 2. ציינו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה לעיבוד הקבצים מהתפריטים הנפתחים Set ו- Action. התפריטים מציגים את הפעולות הזמינות בחלונית Actions. ייתכן שיהיה עליכם לבחור ערכה אחרת או לטעון ערכה בחלונית, אם הפעולה הרצויה אינה מוצגת בחלונית.
 3. בחרו בקבצים לעיבוד מהתפריט הנפתח Source.

  Folder

  עיבוד הקבצים בתיקייה שתצוין. לחצו על Choose לאיתור ולבחירת תיקייה.

  ‏Import

  עיבוד תמונות ממצלמה דיגיטלית, מסורק או ממסמך PDF.

  ‏Opened Files

  עיבוד כל הקבצים הפתוחים.

  Bridge

  עיבוד הקבצים שנבחרו ב- Adobe Bridge. אם לא נבחרו קבצים, הקבצים בתיקיית Bridge הנוכחית יעובדו.

 4. קבעו אפשרויות עיבוד, שמירה ומתן שם. לתיאור הקביעות בתיבת הדו-שיח Batch, ראו אפשרויות עיבוד Batch ו- Droplet .

קובצי עיבוד באצווה בתיקיות מקוננות בתבניות שונות

 1. עיבוד תיקיות באופן הרגיל, עד לשלב היעד.
 2. בחרו Save And Close ליעד. ניתן לציין אפשרויות עבור פקודות Override Action של "Save As" כך שיבצעו את הפעולות הבאות:
  • אם הצעד "Save As" בפעולה כולל שם קובץ, השם יידרס על-ידי שם המסמך שנשמר; לכל צעדי "Save As" מתייחסים כאילו הם הוקלטו ללא שם קובץ.

  • התיקייה שתצוין בצעד הפעולה "Save As" תידרס על-ידי תיקיית המסמך המקורית.

  הערה:

  יש לכלול צעד "Save As" בפעולה; הפקודה Batch אינה שומרת קבצים אוטומטית.

  ניתן להשתמש בהליך זה לחידוד, לשינוי גודל ולשמירת תמונות כ- JPEG בתיקיות המקוריות שלהן. ניתן ליצור פעולה הכוללת צעד חידוד, צעד שינוי גודל, ולאחר מכן צעד ‎"Save As JPEG"‎. בעת עיבוד באצווה של פעולה זו, בחרו באפשרות Include All Subfolders, בחרו באפשרות Save And Close עבור היעד ובחרו בפקודות Override Action של "Save As".

יצירת droplet מפעולה

droplet מחיל פעולה על תמונה אחת או יותר או על תיקיית תמונות שגוררים לסמל Droplet. ניתן לשמור droplet בשולחן העבודה או במיקום אחר בדיסק.

הסמל Droplet ב-Photoshop
הסמל Droplet

פעולות המשמשות בסיס ליצירת רכיבי droplet – יש ליצור את הפעולה הרצויה בחלונית Actions לפני יצירת droplet. (ראו יצירת פעולות.)

 1. בחרו File ‏> ‏Automate ‏> ‏Create Droplet.
 2. ציינו היכן לשמור את ה- droplet. לחצו על Choose באזור Save Droplet של תיבת הדו-שיח ונווטו למיקום הרצוי.
 3. בחרו Action Set וציינו באיזו פעולה ברצונכם להשתמש בתפריטים Set ו- Action. (בחרו בפעולה בחלונית Actions לפני שתפתחו את תיבת הדו-שיח לבחירה מראש בתפריטים אלה).
 4. קבעו אפשרויות עיבוד, שמירה ומתן שם. לתיאור הקביעות בתיבת הדו-שיח Batch, ראו אפשרויות עיבוד Batch ו- Droplet .

עצות לתאימות droplets לפלטפורמות אחרות

בשעת יצירת droplets ל- Windows ול- Mac OS, זכרו את בעיות התאימות הבאות:

 • לאחר העברת droplet שנוצר ב- Windows ל- Mac OS, יש לגרור את ה- droplet לסמל Photoshop בשולחן העבודה. Photoshop מעדכנת את ה- droplet לשימוש ב- Mac OS.

 • בשעת יצירת droplet ב- Mac OS, השתמשו בסיומת ‎.exe כדי שה- droplets יתאימו גם ל- Windows וגם ל- Mac OS.

 • הפניות לשמות קבצים אינן נתמכות במעבר ממערכת הפעלה אחת למערכת הפעלה אחרת. אם צעד של פעולה מפנה לשם קובץ או תיקייה (כגון פקודת Open, פקודת Save As או פקודת התאמה הטוענת את קביעותיה מקובץ), הביצוע מופסק והמשתמש מתבקש להזין שם קובץ.

עיבוד קובץ עם droplet

 1. גררו קובץ או תיקייה לסמל droplet.‏ ‏Photoshop מופעלת אם היא טרם הופעלה.

אפשרויות עיבוד אצווה ו- droplet

ציינו אפשרויות אלה בתיבות הדו-שיח Batch ו- Droplet.

‏Override Action "Open" Commands

מוודאות שהקבצים שנבחרו בפקודה Batch מעובדים, מבלי לפתוח את הקובץ שייתכן כי ציינתם בפקודת הפתיחה של הפעולה. אם הפעולה כוללת פקודת פתיחה הפותחת קובץ שנשמר ולא בחרתם אפשרות זו, הפקודה Batch תפתח ותעבד רק את הקובץ שהשתמשתם בו להקלטת פקודת הפתיחה (הדבר קורה משום שפקודת האצווה פותחת את הקובץ שצוין על-ידי הפעולה לאחר פתיחת כל אחד מהקבצים בתיקיית המקור של האצווה. מאחר שהקובץ האחרון שנפתח הוא הקובץ המצוין בפעולה, פקודת האצווה מבצעת את הפעולה על קובץ זה, ואף אחד מהקבצים בתיקיית המקור של האצווה לא יעובד).

כדי להשתמש באפשרות זו, הפעולה חייבת לכלול את הפקודה Open. אחרת, פקודת האצווה לא תפתח את הקבצים שנבחרו לעיבוד אצווה. בחירה באפשרות זו אינה מתעלמת מכל ההגדרות בפקודת פתיחה – רק מבחירת הקבצים לפתיחה.

בטלו את הסימון באפשרות זו אם הפעולה הוקלטה להפעלה על קובץ פתוח, או אם הפעולה כוללת פקודות פתיחה לקבצים מסוימים הדרושים לפעולה.

‏Include All Subfolders

עיבוד קבצים בכל תת-התיקיות בתיקייה שצוינה

‏Suppress Color Profile Warnings

ביטול התצוגה של הודעות מדיניות צבע.

‏Suppress File Open Options Dialogs

הסתרת תיבות הדו-שיח של אפשרויות פתיחת קובץ. פעולה זו שימושית בשעת פעולות אצווה על קובצי תמונה של camera raw. ייעשה שימוש בקביעות ברירת המחדל או בקביעות הקודמות.

‏Destination menu

קביעה היכן לשמור את הקבצים לאחר העיבוד.

None

השארת הקבצים פתוחים ללא שמירת השינויים (אלא אם כן הפעולה כוללת את הפקודה Save).

‏Save And Close

שמירת הקבצים במיקום הנוכחי שלהם ודריסת קובצי המקור.

Folder

שמירת הקבצים שעברו עיבוד במיקום אחר. לחצו על Choose לציון תיקיית היעד.

‏Override Action "Save As" Commands

מוודאות שהקבצים יישמרו לאחר העיבוד בתיקיית היעד שצוינה בפקודה Batch (או בתיקיית המקור אם בחרתם בפקודה Save and Close) בשמותיהם המקוריים או בשמות שצוינו באזור File Naming בתיבת הדו-שיח Batch.

אם לא תבחרו באפשרות זו, והפעולה שלכם תכלול פקודת Save As, הקבצים יישמרו בתיקייה שצוינה על-ידי פקודת Save As בפעולה, במקום בתיקייה שצוינה בפקודה Batch. בנוסף, אם לא תבחרו באפשרות זו והפקודה Save As בפעולה מציינת שם קובץ, הפקודה Batch דורסת את אותו קובץ (הקובץ שצוין בפעולה) בכל פעם שהיא מעבדת תמונה.

הערה:

אם ברצונכם שהפקודה Batch תעבד קבצים עם שמות הקובץ המקוריים בתיקייה שצוינה בפקודה Batch, שמרו את התמונה במסגרת הפעולה. לאחר מכן, בעת יצירת האצווה, בחרו באפשרות Override Action "Save As" Command וציינו תיקיית יעד. אם תשנו את שמות התמונות בפקודה Batch ולא תבחרו באפשרות Override Action "Save As" Command, ‏Photoshop ישמור את התמונות המעובדות שלכם פעמיים: פעם אחת בשם החדש בתיקייה שצוינה, ופעם נוספת בשם המקורי בתיקייה שצוינה על-ידי פקודת Save As בפעולה.

כדי להשתמש באפשרות זו, הפעולה חייבת לכלול פקודת Save As. אחרת, פקודת האצווה לא תשמור את הקבצים לאחר העיבוד. בחירה באפשרות זו אינה מתעלמת מכל ההגדרות בפקודת Save As – רק משם הקובץ והתיקייה שצוינו.

הערה:

כמה מאפשרויות Save אינן זמינות בפקודות Batch או Create Droplet (כגון דחיסת JPEG או אפשרויות TIFF). כדי להשתמש באפשרויות אלו, הקליטו צעד Save As בפעולה הכוללת את האפשרויות הרצויות, ולאחר מכן השתמשו באפשרות ‎Override Action "Save As" Commands‎ כדי לוודא שהקבצים שלכם נשמרו במקום שציינתם בפקודה Batch או Create Droplet.‏ ‏Photoshop מתעלמת משם הקובץ והנתיב שצוינו בפקודת Save As של הפעולה ושומרת על אפשרויות Save בנתיב ובשם הקובץ החדשים שציינתם בתיבת הדו-שיח Batch.

‏File Naming

ציון מוסכמות של שמות קבצים כששומרים קבצים בתיקייה חדשה. בחרו רכיבים מהתפריטים הנפתחים או הזינו מלל בשדות, שישולב בשמות ברירת המחדל של כל הקבצים. השדה מאפשר לשנות את הסדר והתבנית של רכיבי שם הקובץ. יש לכלול שדה ייחודי אחד לפחות לכל קובץ (לדוגמה, שם קובץ, מספר סידורי או אות סידורית) כדי למנוע דריסת קבצים. Starting Serial Number מציין את המספר הראשון בכל שדה מספר סידורי. שדות אות סידורית מתחילים תמיד באות A לקובץ הראשון.

‏Compatibility

תאימות שמות קבצים למערכות ההפעלה Windows‏, Mac OS ו- Unix.

הערה:

שמירת קבצים בעזרת אפשרויות הפקודה Batch גורמת בדרך-כלל לשמירת הקבצים בתבנית זהה לתבנית של קובצי המקור. ליצירת תהליך אצווה השומר קבצים בתבנית חדשה, הקליטו את פקודת Save As ולאחריה פקודת Close כחלק מהפעולה המקורית. לאחר מכן, בחרו באפשרות Override Action "Save As" Commands עבור Destination בעת הגדרת העיבוד באצווה.

‏Error menu

ציון כיצד לטפל בשגיאות עיבוד:

‏Stop For Errors

השהיית התהליך עד לאישור הודעת השגיאה.

‏Log Errors to File

הקלטת כל שגיאה בקובץ מבלי להפסיק את התהליך. אם שגיאות נרשמות בקובץ, מוצגת הודעה לאחר העיבוד. לסקירת קובץ השגיאות, פתחו עורך מלל לאחר ביצוע פקודת האצווה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת