הערה:

מחפשים עזרה לגבי שינוי הבחירה שלכם? ראו כוונון בחירות פיקסלים.

הזזת בחירה

 1. בחרו בכלי Move .
 2. הזיזו את המצביע לבחירה, וגררו את הבחירה למיקום חדש. אם בחרתם מספר אזורים, כל האזורים יזוזו בשעת הגרירה.

  הזזת בחירה ב-Photoshop
  בחירה מקורית (משמאל) והבחירה לאחר שהוזזה בעזרת הכלי Move (מימין)

העתקה והדבקה של בחירות

ניתן גם להיעזר בכלי Move להעתקת בחירות בשעת גרירתן בתוך או בין תמונות, או ניתן להעתיק ולהזיז בחירות בעזרת הפקודות Copy,‏ Copy Merged,‏ Cut ו- Paste. גרירה באמצעות הכלי Move חוסכת זיכרון משום שאינכם צריכים להשתמש בלוח.

בעת הדבקת בחירה או שכבה בין תמונות ברזולוציה שונה, הנתונים שהודבקו שומרים על מידות הפיקסלים שלהם. הדבר יכול לגרום לחלק שהודבק להיראות בגודל שגוי בתמונה החדשה. היעזרו בפקודה Image Size כדי להגדיר רזולוציה זהה לתמונת המקור והיעד לפני העתקה והדבקה, או היעזרו בפקודה Free Transform לשינוי גודל התוכן שהודבק.

הערה:

בהתאם לקביעות ניהול הצבע ולפרופיל הצבע המשויך לקובץ (או לנתונים שיובאו), ייתכן שתתבקשו לציין כיצד לטפל בנתוני צבע בקובץ (או בנתונים שיובאו).

הבנת הפקודות Copy ו- Paste

Copy

העתקת האזור שנבחר לשכבה הפעילה.

Copy Merged

יצירת עותק ממוזג של כל השכבות הגלויות באזור שנבחר.

Paste

הדבקה של הבחירה שהועתקה לחלק אחר של התמונה או לתמונה אחרת כשכבה חדשה. אם קיימת בחירה, הפקודה Paste ממקמת את הבחירה שהועתקה מעל לבחירה הנוכחית. ללא בחירה פעילה, הפקודה Paste ממקמת את הבחירה שהועתקה באמצע אזור התצוגה.

Paste In Place

אם הלוח מכיל פיקסלים שהועתקו ממסמך Photoshop אחר, הדבקת הבחירה לתוך אותו מיקום יחסי במסמך היעד, שזהה למיקום שהיה לו במסמך המקור.

Paste Into או Paste Outside

הדבקת בחירה שהועתקה לתוך בחירה אחרת או מחוצה לה בכל תמונה. הבחירה המקורית מודבקת בשכבה חדשה, וגבול בחירת היעד מומר למסיכת שכבה.

העתקת בחירה

 1. בחרו באזור שברצונכם להעתיק.
 2. בחרו Edit ‏> Copy, או Edit ‏> Copy Merged.

העתקת בחירה תוך כדי גרירה

 1. בחרו בכלי Move‏ ‏‏, או הקישו על Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) להפעלת הכלי Move‏‏.
 2. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) וגררו את הבחירה שברצונכם להעתיק ולהזיז.

  בשעת העתקה בין תמונות, גררו את הבחירה מחלון התמונה הפעיל לחלון תמונת היעד. אם לא נבחר דבר, כל השכבה הפעילה תועתק. אם תגררו את הבחירה לחלון תמונה אחר, גבול יסמן את החלון אם תשחררו את הבחירה בתוכו.

  גרירת בחירה לתמונה אחרת ב-Photoshop
  גרירת בחירה לתמונה אחרת

יצירת מספר עותקים של בחירה בתוך תמונה

 1. בחרו בכלי Move‏ ‏‏, או הקישו על Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) להפעלת הכלי Move‏‏.
 2. העתיקו את הבחירה:
  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) וגררו את הבחירה.

  • להעתקת הבחירה ולהסטת השכפול בפיקסל אחד, הקישו Alt או Option ולחצו על אחד ממקשי החצים.

  • להעתקת הבחירה ולהסטת השכפול ב- 10 פיקסלים, הקישו Alt+Shift ‏(Windows) או Option+Shift ‏(Mac OS) ולחצו על אחד ממקשי החצים.

   כל זמן שתקישו Alt או Option, כל לחיצה על אחד ממקשי החצים תיצור עותק של הבחירה ותסיט אותה מהעותק המשוכפל הקודם, בהתאם למרחק שצוין. במקרה זה, העותק נוצר על אותה שכבה.

הדבקת בחירה אחת לתוך בחירה אחרת או מחוצה לה

 1. גזרו או העתיקו את החלק בתמונה שברצונכם להדביק.
 2. באותה תמונה או בתמונה אחרת, בחרו את האזור שברצונכם להדביק לתוך הבחירה או מחוצה לה.

  הערה:

  אם אתם מדביקים מחוץ לבחירה, בחרו אזור שגודלו קטן מהבחירה שהועתקה.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Edit >‏ Paste Special >‏ Paste Into. תוכן בחירת המקור יופיע בתוך בחירת היעד.

  • בחרו Edit >‏ Paste Special >‏ Paste Outside. תוכן בחירת המקור יופיע מסביב לבחירת היעד.

  הפקודה Paste Into או Paste Outside מוסיפה לתמונה שכבה ומסיכת שכבה. בחלונית Layers, השכבה החדשה כוללת תמונה ממוזערת של שכבה לבחירה שהודבקה ליד תמונה ממוזערת של מסיכת שכבה. מסיכת השכבה מבוססת על הבחירה שהדבקתם בתוכה: הבחירה ללא מסיכה (לבן), ויתר השכבה עם מסיכה (שחור). השכבה ומסיכת השכבה אינן מקושרות – כלומר, ניתן להזיז כל אחת מהן בנפרד.

  שימוש בפקודה ‏Paste Into ב-Photoshop
  שימוש בפקודה ‏Paste Into

  A. זגוגיות שנבחרו B. תמונה שהועתקה C. הפקודה ‏Paste Into D. תמונה ממוזערת של שכבה ומסיכת שכבה בחלונית ‏Layers E. התמונה שהודבקה לאחר מיקום מחדש 
 4. בחרו בכלי Move , או הקישו Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) להפעלת הכלי Move. לאחר מכן גררו את תוכן המקור, עד שהחלק הרצוי יתגלה דרך המסיכה.
 5. כדי לציין אילו חלקים בתמונה שמתחת ייחשפו, לחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת השכבה בחלונית Layers, בחרו כלי צביעה וערכו את המסיכה.
  • להסתרת חלקים נוספים בתמונה שמתחת לשכבה, צבעו את המסיכה בשחור.

  • לחשיפת חלקים נוספים בתמונה שמתחת לשכבה, צבעו את המסיכה בלבן.

  • לחשיפה חלקית של התמונה שמתחת לשכבה, צבעו את המסיכה באפור.

 6. אם אתם מרוצים מהתוצאות, תוכלו לבחור Layer ‏> ‏Merge Down כדי למזג את המסיכה החדשה ושכבת המסיכה עם השכבה שמתחת ולהפוך את השינויים לקבועים.

העתקה והדבקה בין יישומים

ניתן להשתמש בפקודות Cut,‏ Copy או Paste להעתקת בחירות מ- Photoshop והדבקתן ביישומים אחרים, או להדבקת גרפיקה מיישומים אחרים ב- Photoshop. הבחירה שנגזרה או הועתקה נשארת בלוח עד לגזירה או להעתקה של בחירה אחרת. ניתן גם להעתיק גרפיקה בין Photoshop ל- Illustrator בגרירה ושחרור.

במקרים מסוימים, תוכן הלוח מומר לתמונת רסטר. Photoshop מציגה שאלה לפני הוספת רסטר לגרפיקה וקטורית.

הערה:

לתמונה נוסף רסטר ברזולוציה של הקובץ שבו מתבצעת ההדבקה. לעצמים חכמים וקטוריים לא נוסף רסטר.

הדבקת גרפיקת PostScript ב- Photoshop מיישום אחר

 1. ביישום הנתמך, בחרו בגרפיקה, ובחרו בתפריט Edit ‏> Copy.
 2. ב- Photoshop, בחרו בתמונה שברצונכם להדביק בה את הבחירה.

 3. בחרו בתפריט Edit ‏> Paste.
 4. בתיבת הדו-שיח Paste, בחרו באפשרויות הבאות באזור Paste As:

  ‏Smart Object

  מיקום הגרפיקה בשכבה חדשה כ- Smart Object.

  Pixels

  הוספת רסטר לגרפיקה בשעת הדבקתה. הוספת רסטר ממירה גרפיקה וקטורית המוגדרת מתמטית לפיקסלים.

  Paths

  הדבקת העותק כנתיב בחלונית Paths. בשעת העתקת כתב מ- Illustrator, יש להמירו תחילה לקווי מתאר.

  Shape Layer

  יצירת שכבת צורה חדשה המשתמשת בנתיב כמסיכה וקטורית.

  הערה:

  בשעת העתקת גרפיקה מ- Adobe Illustrator, העדפות הלוח של ברירת המחדל ב- Illustrator עלולות למנוע תצוגה של תיבת הדו-שיח Paste ב- Photoshop. בחרו AICB ‏(Adobe Illustrator Clipboard) באזור File Handling and Clipboard בתיבת הדו-שיח Preferences ב- Illustrator אם ברצונכם שאפשרויות ההדבקה יוצגו בשעת הדבקת הגרפיקה ב- Photoshop.

 5. אם תבחרו Paste As Pixels בצעד הקודם, תוכלו לבחור Anti-aliased בסרגל האפשרויות כדי לבצע מעבר חלק בין קצות הבחירה לבין הגרפיקה שמסביב.

  הערה:

  ניתן להשתמש בפקודות Matting אם כבר מיזגתם נתונים, ואתם מנסים להפריד שנית נתוני רסטר.

שמירת תוכן הלוח ביציאה מ- Photoshop

הגדירו את Photoshop לשמירת תוכן הלוח שלכם לאחר היציאה כדי שתוכלו עדיין להדביק את התוכן במקום אחר.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Windows) בחרו Edit ‏> Preferences ‏> General.

  • (Mac OS) בחרו Photoshop ‏> Preferences ‏> General.

 2. בחרו Export Clipboard לשמירת תוכן Photoshop בלוח עם היציאה מ- Photoshop.

העתקת גרפיקה מ- Illustrator על-ידי גרירה ושחרור

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו עצם וקטורי אחד או יותר מ- Illustrator לתמונה פתוחה ב- Photoshop. הדבר יוצר שכבה וקטורית של Smart Object בתמונה. בחרו Layer ‏> Smart Objects ‏> Edit Content כדי לפתוח מחדש את התוכן ב- Illustrator לעריכה.

  • כדי להעתיק את העצם הוקטורי כנתיב ב- Photoshop, הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה מ- Illustrator.

  • להעתקת תוכן השכבה שנבחרה כרגע ב- Photoshop ל- Illustrator, השתמשו בכלי Move לגרירת התוכן מחלון Photoshop למסמך פתוח ב- Illustrator.

מחיקה או גזירה של פיקסלים שנבחרו

 1. בחרו Edit ‏> Clear או הקישו Backspace ‏(Windows) או Delete ‏(Mac OS). לגזירת בחירה ללוח, בחרו Edit ‏> Cut.

  מחיקת בחירה בשכבת רקע מחליפה את הצבע המקורי בצבע הרקע. מחיקת בחירה בשכבה רגילה מחליפה את הצבע המקורי בשקיפות שכבה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת