ניתן למלא בצבע או בדוגמת מילוי את החלק הפנימי של בחירה, נתיב או שכבה. ניתן גם להוסיף צבע לקו המתאר של בחירה או נתיב, פעולה המכונה Stroking

מילוי באמצעות הכלי Paint Bucket

הכלי Paint Bucket ממלא פיקסלים סמוכים בערך צבע דומה לפיקסל שלחצתם עליו.

הערה:

לא ניתן להשתמש בכלי Paint Bucket עם תמונות במצב Bitmap.

 1. בחרו צבע חזית. (ראו בחירת צבעים בארגז הכלים.)
 2. בחרו בכלי Paint Bucket .

  הערה:

  הכלי Paint Bucket מקובץ יחד עם הכלי Gradient בארגז הכלים. אם אינכם מוצאים את הכלי Paint Bucket, לחצו לחיצה ממושכת על הכלי Gradient כדי למצוא אותו.

 3. קבעו אם ברצונכם למלא את הבחירה בצבע החזית או בדוגמת מילוי.
 4. קבעו מצב מיזוג ואטימות לצבע. (ראו מצבי מיזוג.)

 5. הזינו רגישות למילוי.

  הרגישות קובעת מה מידת הדמיון בין צבע פיקסל לצבע הפיקסל שלחצתם עליו הדרושה כדי למלא את הפיקסל. הערכים האפשריים נעים בטווח שבין 0 ל- 255. רגישות נמוכה ממלאת פיקסלים שערכי הצבע שלהם דומים מאד לצבע הפיקסל שלחצתם עליו. רגישות גבוהה ממלאת פיקסלים בטווח רחב יותר.

 6. כדי להחליק את קצות הבחירה לאחר המילוי, בחרו באפשרות Anti-aliased.
 7. כדי למלא רק פיקסלים רציפים החל מהפיקסל שלחצתם עליו, בחרו באפשרות Contiguous; השאירו את האפשרות Contiguous לא מסומנת כדי למלא את כל הפיקסלים הדומים בתמונה.
 8. למילוי פיקסלים בהתאם לנתוני הצבע הממוזגים מכל השכבות הגלויות, בחרו באפשרות All Layers.
 9. לחצו על החלק בתמונה שברצונכם למלא. כל הפיקסלים בטווח הרגישות שנבחר ימולאו בצבע החזית או בדוגמת המילוי.

  אם אתם עובדים על שכבה ואינכם מעוניינים למלא אזורים שקופים, ודאו ששקיפות השכבה נעולה בחלונית Layers. (ראו נעילת שכבות.)

מילוי צבע בבחירה או שכבה

 1. בחרו צבע חזית או צבע רקע. (ראו בחירת צבעים בארגז הכלים.)
 2. בחרו באזור שברצונכם למלא. למילוי שכבה שלמה, בחרו בשכבה בחלונית Layers.
 3. בחרו Edit ‏> ‏Fill כדי למלא את הבחירה או השכבה. ניתן גם לבחור נתיב שברצונכם למלא, ולבחור Fill Path מתפריט החלונית Paths.
 4. בתיבת הדו-שיח Fill, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות מהתפריט Use, או בחרו דוגמת מילוי מותאמת אישית:

  Foreground Color, ‏Background Color, ‏Black, ‏50% Gray או White

  מילוי הבחירה בצבע שנקבע.

  הערה:

  אם ממלאים תמונת CMYK באפשרות Black, ‏Photoshop ממלאת את כל הערוצים ב- 100% שחור. הדבר עלול לגרום לכמות צבע הדיו לעבור את הרמה המותרת במדפסת. לתוצאות הטובות ביותר בשעת מילוי תמונת CMYK, השתמשו באפשרות Foreground וקבעו את צבע החזית לשחור מתאים.

  Color

  מילוי הבחירה בצבע שנבחר בדוגם הצבע.

 5. קבעו מצב מיזוג ואטימות לצבע. (ראו מצבי מיזוג.)

 6. אם אתם עובדים על שכבה וברצונכם למלא רק את האזורים שמכילים פיקסלים, בחרו באפשרות Preserve Transparency.
 7. לחצו על הלחצן OK כדי להחיל את המילוי.

  הערה:

  להחלת מילוי בצבע החזית רק על האזורים הכוללים פיקסלים, הקישו Alt+Shift+Backspace ‏(Windows) או Option+Shift+Delete ‏(Mac OS). שקיפות השכבה תישמר. להחלת מילוי בצבע הרקע רק על האזורים הכוללים פיקסלים, הקישו Ctrl+Shift+Backspace ‏(Windows) או Command+Shift+Delete ‏(Mac OS).

שימוש במילוי Content-aware, מילוי Pattern או מילוי History

לקבלת מידע על האפשרות Edit > Content-Aware Fill שהוצגה ב-Photoshop CC 20.0 (מהדורת אוקטובר 2018), ראו Content-Aware Fill.

 1. בחרו חלק בתמונה שברצונכם למלא.
 2. בחרו Edit ‏> ‏Fill.

  הערה:

  בשכבה Background, הקישו Delete או מקש רווח כדי לגשת במהירות לתיבת הדו-שיח Fill.

 3. בתפריט Use, בצעו אחד מהצעדים הבאים:

  Content-Aware

  מילוי הבחירה באופן חלק בתוכן תמונה דומה הנמצא בקרבת מקום. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, צרו בחירה החורגת במעט לתוך האזור שברצונכם לשכפל. (לרוב, תוכלו להסתפק בבחירה מהירה באמצעות הכלי Lasso או Marquee.)

  הערה:

  מילוי Content-aware יבצע סינתזה אקראית של תוכן תמונה דומה. אם התוצאות המקוריות אינן נראות לכם, בחרו Edit ‏> ‏Undo והחילו מילוי Content-aware אחר.

  התאמת צבעים

  (מופעל כברירת מחדל) ערבוב צבע המילוי עם הצבע שמסביב באופן אלגוריתמי

  מילוי Content-aware עם התאמת צבעים ב- Photoshop
  מילוי Content-aware עם התאמת צבעים

  ‏Pattern

  לחצו על החץ ההפוך שליד דוגמת המילוי, ובחרו דוגמת מילוי מהחלונית הנפתחת. ניתן לטעון דוגמאות מילוי נוספות באמצעות תפריט החלונית הנפתחת. בחרו שם של ספריית דוגמאות מילוי או בחרו בפקודה Load Patterns, ונווטו לתיקייה שמכילה את הדוגמאות שברצונכם להשתמש בהן.

  ניתן גם להחיל כל אחת מהתבניות של Scripted Patterns כדי ליצור בקלות מגוון תבניות מילוי גיאומטריות. בחרו Scripted Patterns בתחתית תיבת הדו-שיח של המילוי ולאחר מכן בחרו תבנית מילוי מהתפריט הנפתח Script.

  הערה:

  אם Pattern מעומעם, עליכם לטעון ספריית דוגמאות לפני ביצוע הבחירה. (ראו ניהול ספריות וקביעות מוגדרות מראש של דוגמאות מילוי.)

  History

  שחזור האזור שנבחר למצבו המקורי או להגדרת תצלום בזק בחלונית History.

מילוי Content-aware ב- Photoshop
מילוי Content-aware

A. יצירת בחירה בחורגת במעט לתוך האזור שברצונכם לשכפל. B. החלפה חלקה של הבחירה עם מילוי Content-aware. 

מילוי בד הציור

בד הציור של העבודה המקיף את אזור התמונה. ניתן למלא את בד הציור בצבע אחר המהווה ניגוד טוב יותר לתמונה מסוימת.

 1. לחצו באמצעות לחצן העכבר הימני על בד הציור ובחרו Gray, ‏Black או Custom. (לציון הצבע המותאם אישית, בחרו Select Custom Color.)

הוספת קו לבחירה או לשכבה

ניתן להשתמש בפקודה Stroke לצביעת גבול בצבע סביב בחירה, נתיב או שכבה. כשיוצרים גבול כזה, נוסף לו רסטר והוא הופך לחלק מהשכבה הנוכחית.

הערה:

כדי ליצור לצורה או לשכבה גבול שניתן להפעיל ולבטל בדומה לכיסויים ולהחליק כדי ליצור ריכוך פינות וקצוות, השתמשו באפקט השכבה Stroke במקום בפקודה Stroke. ראו אפקטים וסגנונות של שכבה.

 1. בחרו צבע חזית.
 2. בחרו באזור או בשכבה שברצונכם להוסיף להם קו.
 3. בחרו Edit ‏> ‏Stroke.
 4. בתיבת הדו-שיח Stroke, הגדירו רוחב גבול עם קצוות קשים.
 5. בתיבה Location, הגדירו אם ברצונכם למקם את הגבול בתוך גבולות הבחירה או השכבה, מחוץ להם, או במרכזם.

  הערה:

  אם תוכן השכבה ממלא את כל התמונה, קו המוחל מחוץ לשכבה לא יהיה גלוי.

 6. קבעו אטימות ומצב מיזוג. (ראו מצבי מיזוג.)

 7. אם אתם עובדים על שכבה וברצונכם להוסיף קו רק לאזורים הכוללים פיקסלים, בחרו באפשרות Preserve Transparency. (ראו נעילת שכבות.)

ציור עיגול או ריבוע

ניתן לצייר עיגול או ריבוע באמצעות הכלי סימון אליפטי או הכלי Rectangular Marquee, ולאחר מכן להוסיף קו (שנקרא מסגרת) לבחירה. הוספת קו לבחירה היא דרך מהירה ליצירת גבול או מסגרת לעצם. ניתן להוסיף קו לכל בחירה שסימנתם באמצעות כלי הבחירה.

 1. בחלונית Layers, לחצו על הלחצן New Layer  כדי ליצור שכבה חדשה לעיגול או לריבוע. מיקום העיגול או הריבוע בשכבה נפרדת מאפשר לעבוד אתו בקלות.
 2. בחרו בכלי Elliptical Marquee או בכלי Rectangular Marquee  בארגז הכלים.
 3. גררו בחלון המסמך כדי ליצור את הצורה. הקישו Shift תוך כדי גרירה כדי להגביל את הצורה לעיגול או לריבוע.
 4. בחרו Edit ‏> ‏Stroke.
 5. בתיבת הדו-שיח Stroke, הקלידו ערך בתיבה Width, ולאחר מכן לחצו על דוגמית הצבע כדי להציג את דוגם הצבע של Adobe.
 6. בדוגם הצבע של Adobe, אתרו את טווח הצבעים הרצוי בעזרת הזזת המחוונים המשולשים על סרגל הצבע, ולאחר מכן לחצו על הצבע בשדה הצבע. הצבע שנבחר מוצג במחצית העליונה של דוגמית הצבע. הצבע המקורי נשאר בחצי התחתון. לחצו על הלחצן OK.
 7. קבעו את מיקום הקו ביחס למלבן הסימון באמצעות בחירה באפשרויות Inside, ‏Center, או Outside. התאימו את שאר הקביעות כרצונכם ולחצו על הלחצן OK.‏ Photoshop יוצרת את הקו בצבע ובקביעות הקו שקבעתם.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת