אודות שכבות Photoshop

שכבות ב- Photoshop דומות לערימה של גיליונות אצטט. האזורים השקופים של שכבה מאפשרים לראות דרכה את השכבות שתחתיה. ניתן למקם תוכן שכבה באמצעות הזזת השכבה, בדומה להעברת גיליון אצטט למיקום אחר בערימה. ניתן גם לשנות את האטימות של שכבה כדי להפוך את תוכנה לשקוף חלקית.

ייצוג שכבות ב-Photoshop
אזורים שקופים בשכבה מאפשרים לראות את השכבות שתחתיה.

שכבות משמשות לביצוע משימות כגון הרכבת תמונות מרובות, הוספת מלל לתמונה או הוספת צורות גרפיות וקטוריות. ניתן להחיל סגנון שכבה כדי להוסיף אפקט מיוחד כגון הצללה או הילה.

מבוא לשכבות

מבוא לשכבות
Train Simple

ארגון שכבות Photoshop

תמונה חדשה כוללת שכבה אחת. מספר השכבות הנוספות, אפקטי השכבה וערכות השכבות שניתן להוסיף מוגבל רק על ידי זיכרון המחשב.

עבודה על שכבות מתבצעת בחלונית Layers. קבוצות שכבות מסייעות לארגן ולנהל שכבות. ניתן להשתמש בקבוצות כדי לסדר שכבות בסדר לוגי ולמנוע עומס יתר בחלונית Layers. ניתן לקנן קבוצות בתוך קבוצות אחרות. ניתן גם להשתמש בקבוצות להחלת תכונות ומסיכות על שכבות אחדות בו-זמנית.

לקבלת עצות נפלאות לעבודה עם שכבות, עיין בערכת הלימוד בווידאו ארגון בעזרת שכבות וקבוצות של שכבות.

שכבות Photoshop לעריכה גמישה

לעתים שכבות אינן מכילות תוכן נראה לעין. לדוגמה, שכבת התאמה כוללת התאמות צבע או גוון שמשפיעות על השכבות שתחתיה. במקום לערוך פיקסלים בתמונה ישירות, ניתן לערוך שכבת התאמה ולהשאיר את הפיקסלים שתחתיה ללא שינוי.

שכבה מסוג מיוחד, המכונה Smart Object, כוללת שכבת תוכן אחת או יותר. ניתן לשנות Smart Object (שינוי גודל, הטיה או שינוי צורה) מבלי לערוך ישירות את הפיקסלים בתמונה. לחלופין ניתן לערוך את ה- Smart Object כתמונה נפרדת גם לאחר מיקומו בתמונת Photoshop. עצמים חכמים יכולים לכלול גם אפקטי מסנן חכמים, המאפשרים להחיל מסננים על תמונות באופן גמיש, כך שניתן לעדן או להסיר את אפקט המסנן לאחר מכן. ראה עריכה גמישה ועבודה עם עצמים חכמים.

שכבות וידאו

ניתן להשתמש בשכבות וידאו להוספת וידאו לתמונה. לאחר ייבוא סרטון וידאו לתמונה כשכבת וידאו, ניתן להוסיף לשכבה מסיכה, לשנות את צורת השכבה, להחיל אפקטי שכבה, לצבוע מסגרות בודדות או להוסיף רסטר למסגרת בודדת ולהמיר אותה לשכבה רגילה. השתמשו בחלונית Timeline כדי להפעיל את הווידאו בתוך התמונה או כדי לגשת למסגרות בודדות. ראו תבניות נתמכות של וידאו ורצף תמונות.

סקירה של החלונית Layers ב- Photoshop

החלונית Layers ב- Photoshop כוללת רשימה של כל השכבות, קבוצות שכבות ואפקטי שכבות בתמונה. ניתן להשתמש בחלונית Layers להצגה ולהסתרה של שכבות, ליצירת שכבות חדשות ולעבודה עם קבוצות שכבות. ניתן לגשת לפקודות ולאפשרויות נוספות מתפריט החלונית Layers.

החלונית Layers של Photoshop
החלונית Layers של Photoshop

A. תפריט החלונית Layers‏ B. מסנן C. קבוצת שכבות D. שכבה E. הרחבה/צמצום של אפקטי שכבה F. אפקט שכבה G. תמונה ממוזערת של שכבה 

הצגת החלונית Layers של Photoshop

 1. בחרו ב- Window ‏> Layers.

בחירת פקודה מתפריט החלונית Layers של Photoshop

 1. לחצו על המשולש בפינה הימנית העליונה של החלונית.

שינוי גודל תמונות ממוזערות של שכבות ב- Photoshop

 1. בחרו Panel Options מתפריט החלונית Layers, ובחרו גודל תמונה ממוזערת.

שינוי תוכן תמונה ממוזערת

 1. בחרו Panel Options מתפריט החלונית Layers ובחרו באפשרות Entire Document כדי להציג את תוכן כל המסמך. בחרו באפשרות Layer Bounds כדי שתוכן התמונה הממוזערת יכלול רק את הפיקסלים של העצם בשכבה.

  הערה:

  בטלו את התמונות הממוזערות כדי לשפר את הביצועים ולחסוך שטח צג.

הרחבה וצמצום של קבוצות

 1. לחצו על המשולש משמאל לתיקיית קבוצה. ראו הצגת שכבות וקבוצות בקבוצה.

סינון שכבות Photoshop‏

בחלקה העליון של החלונית Layers‏, אפשרויות הסינון מאפשרות לכם למצוא שכבות מפתח במסמכים מורכבים במהירות. באפשרותכם להציג קבוצת משנה של שכבות בהתבסס על שם, סוג, אפקט, מצב, מאפיין או תווית צבע.

אפשרויות סינון שכבות בחלונית Layers של Photoshop
אפשרויות סינון שכבות בחלונית Layers

 1. בחרו סוג מסנן מהתפריט המוקפץ.

 2. בחרו או הזינו את קריטריוני המסנן.

 3. לחצו על מתג המעבר כדי להפעיל או לבטל סינון שכבות.

המרת רקע ושכבות Photoshop

בשעת יצירת תמונה חדשה עם רקע לבן או צבעוני, התמונה התחתונה ביותר בחלונית Layers נקראת Background. תמונה יכולה לכלול שכבת רקע אחת בלבד. לא ניתן לשנות את מיקומה של שכבת הרקע בסדר השכבות, את מצב המיזוג שלה, או את האטימות שלה. עם זאת, ניתן להמיר רקע לשכבה רגילה, ולאחר מכן לשנות כל אחת מתכונות אלה.

בשעת יצירת תמונה חדשה עם תוכן שקוף, לתמונה אין שכבת רקע. המגבלות שחלות על שכבת הרקע אינן חלות על השכבה התחתונה ביותר; ניתן להזיז אותה לכל מקום בחלונית Layers ולשנות את אטימותה ואת מצב המיזוג שלה.

המרת רקע לשכבה של Photoshop

 1. לחצו פעמיים על Background בחלונית Layers, או בחרו Layer ‏> New ‏> Layer From Background.

 2. קבעו אפשרויות שכבה. (ראו יצירת שכבות וקבוצות.)

 3. לחצו על OK.

המרת שכבה של Photoshop לרקע

 1. בחרו שכבה של Photoshop בחלונית Layers.

 2. בחרו Layer ‏> New ‏> Background From Layer.

  כל הפיקסלים השקופים בשכבה מומרים לצבע הרקע, והשכבה עוברת לתחתית ערימת השכבות.

  הערה:

  לא ניתן ליצור רקע באמצעות מתן השם Background לשכבה רגילה – יש להשתמש בפקודה Background From Layer.

סרטון הדרכה: הפיכת שכבת הרקע לשכבה רגילה

סרטון הדרכה: הפיכת שכבת הרקע לשכבה רגילה
Scott Kelby

שכפול שכבות Photoshop

ניתן לשכפל שכבות באותה תמונה, לתמונה אחרת או לתמונה חדשה.

שכפול שכבה או קבוצה של Photoshop בתוך תמונה

 1. בחרו שכבה או קבוצה בחלונית Layers.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • גררו את השכבה או את הקבוצה ללחצן Create a New Layer .

  • בחרו בפקודות Duplicate Layer או Duplicate Group מהתפריט Layers או מתפריט החלונית Layers. תנו שם לשכבה או לקבוצה, ולחצו על הלחצן OK.

שכפול שכבה או קבוצה של Photoshop לתמונה אחרת

 1. פתחו את תמונת המקור ואת תמונת היעד.

 2. בחלונית Layers של תמונת המקור, בחרו שכבה אחת או יותר, או קבוצת שכבות.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • גררו את השכבה או את הקבוצה מהחלונית Layers לתמונת היעד.

  • בחרו בכלי Move‏ , וגררו מתמונת המקור לתמונת היעד. השכבה או הקבוצה המשוכפלות מופיעות מעל השכבה הפעילה בחלונית Layers של תמונת היעד. הקישו Shift תוך כדי גרירה כדי להזיז את תוכן התמונה למיקום זהה למיקומו בתמונת המקור (אם מידות הפיקסלים של תמונת המקור ושל תמונת היעד זהות) או למרכז חלון המסמך (אם מידות הפיקסלים של התמונות שונות זו מזו).

  • בחרו בפקודות Duplicate Layer או Duplicate Group מהתפריט Layers או מתפריט החלונית Layers. בחרו במסמך היעד מהתפריט הנפתח Document ולחצו על הלחצן OK.

  • בחרו Select ‏> All כדי לבחור את כל הפיקסלים בשכבה, ולאחר מכן בחרו בפקודה Edit ‏> Copy. לאחר מכן בחרו Edit ‏> Paste בתמונת היעד. (שיטה זו מעתיקה פיקסלים בלבד, ואינה כוללת מאפייני שכבה כגון מצב מיזוג.)

יצירת מסמך חדש משכבה או מקבוצה של Photoshop

 1. בחרו שכבה או קבוצה בחלונית Layers.

 2. בחרו בפקודות Duplicate Layer או Duplicate Group מהתפריט Layers או מתפריט החלונית Layers.

 3. בחרו באפשרות New מהתפריט הנפתח Document ולחצו על OK.

דגימה מכל שכבות Photoshop הגלויות

ברירת המחדל של הכלים Mixer Brush, ‏Magic Wand, ‏Smudge, ‏Blur, ‏Sharpen, ‏Paint Bucket, ‏Clone Stamp ו-Healing Brush היא דגימת צבע מהפיקסלים בשכבה הפעילה בלבד. פירושו של דבר שניתן לבצע מריחה או דגימה בשכבה אחת בלבד.

 1. כדי להשתמש בכלים אלה למריחה או לדגימה של פיקסלים מכל השכבות הגלויות, בחרו באפשרות Sample All Layers בסרגל האפשרויות.

שינוי העדפות שקיפות

 1. ב- Windows, בחרו Edit ‏> Preferences ‏> Transparency & Gamut; ב- Mac OS, בחרו Photoshop ‏> Preferences ‏> Transparency & Gamut.
 2. בחרו גודל וצבע ללוח משבצות השקיפות, או בחרו באפשרות None מהתפריט Grid Size כדי להסתיר את לוח משבצות השקיפות.
 3. לחצו על הלחצן OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת