הזזה, הסתרה או היפוך של בחירה

ניתן להזיז את גבולות הבחירה מסביב לתמונה, להסתיר גבולות בחירה ולהפוך בחירה כך שהחלק שלא נבחר קודם לכן בתמונה ייבחר.

הערה:

להזזת כל הבחירה במקום את גבולות הבחירה, היעזרו בכלי Move. ראו הזזת בחירה.

הזזת גבולות בחירה

 1. היעזרו באחד מכלי הבחירה, בחרו New Selection מסרגל האפשרויות, והציבו את המצביע בתוך גבולות הבחירה. המצביע משתנה  ומציין שניתן להזיז את הבחירה.
 2. גררו את הגבול כדי לסמן אזור אחר בתמונה. ניתן לגרור גבול בחירה מעבר לגבולות בד הציור באופן חלקי. כשתגררו אותו בחזרה, הגבול המקורי יחזור ויוצג. ניתן גם לגרור את גבול הבחירה לחלון תמונה אחר.
  הזזת גבול בחירה ב- Photoshop
  גבול בחירה מקורי (משמאל) וגבול בחירה שהוזז (מימין)

  הערה:

  ניתן להחיל שינויי צורה גיאומטריים לשינוי צורת גבולות הבחירה. (ראו החלת שינויי צורה.)

שליטה בתנועה של בחירה

 • כדי להגביל את כיוון הכלי לכפולות של 45°, התחילו לגרור ולאחר מכן הקישו Shift תוך כדי הגרירה.
 • להזזת הבחירה בדרגות של פיקסל אחד, השתמשו באחד ממקשי החצים.
 • להזזת הבחירה בדרגות של 10 פיקסלים, הקישו Shift והשתמשו באחד ממקשי החצים.

הסתרה או הצגה של קצות הבחירה

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בחרו View ‏> ‏Extras. פקודה זו מציגה או מסתירה את קצות הבחירה, רשתות, קווי עזר, נתיבי יעד, פרוסות, ביאורים, גבולות שכבה, מנייה וקווי עזר חכמים.
 • בחרו View ‏> Show ‏> Selection Edges. אפשרות זו מציגה או מסתירה את קצות התצוגה ומשפיעה על הבחירה הנוכחית בלבד. קצות הבחירה חוזרים ומוצגים כשמשנים את הבחירה.

בחירת חלקים שלא נבחרו בתמונה

 1. בחרו Select ‏> Reverse.

  הערה:

  ניתן להיעזר באפשרות זו לבחירת עצם המוצג על רקע בצבע אחיד. בחרו ברקע באמצעות הכלי Magic Wand ולאחר מכן הפכו את הבחירה.

התאמת בחירות ידנית

ניתן להשתמש בכלי הבחירה להוספת פיקסלים לבחירות קיימות או להפחתת פיקסלים מבחירות קיימות.

לפני הוספה לבחירה או הפחתה מבחירה באופן ידני, ייתכן שתרצו לקבוע ערכי ריכוך קצוות והחלקה בסרגל האפשרויות לפי הקביעות המוגדרות בבחירה המקורית.

הוספה לבחירה או בחירת אזור נוסף

 1. הגדירו בחירה.
 2. היעזרו באחד מכלי הבחירה, ובצעו אחד מהצעדים הבאים:
  • בחרו Add To Selection  בסרגל האפשרויות וגררו להוספה לבחירה.

  • הקישו Shift תוך כדי גרירה להוספה לבחירה.

מוצג סימן פלוס ליד המצביע בשעת הוספה לבחירה.

הפחתה מבחירה

 1. הגדירו בחירה.
 2. היעזרו באחד מכלי הבחירה, ובצעו אחד מהצעדים הבאים:
  • בחרו Subtract From Selection  בסרגל האפשרויות וגררו עד להצטלבות עם אזורים אחרים.

  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) וגררו להפחתה מבחירה אחרת.

מוצג סימן מינוס ליד המצביע בשעת הפחתה מהבחירה.

בחירה אזור המצטלב עם בחירות אחרות בלבד

 1. הגדירו בחירה.
 2. היעזרו באחד מכלי הבחירה, ובצעו אחד מהצעדים הבאים:
  • בחרו Intersect With Selection  בסרגל האפשרויות וגררו.

  • הקישו Alt+Shift ‏(Windows) או Option+Shift ‏(Mac OS) וגררו מעל לחלק מהבחירה המקורית שברצונכם לבחור.

מוצג סימן X ליד המצביע בשעת בחירה באזור מצטלב.

בחירות מצטלבות ב- Photoshop
בחירות מצטלבות

הרחבה או צמצום בחירה במספר מוגדר של פיקסלים

 1. היעזרו באחד מכלי הבחירה להגדרת בחירה.
 2. בחרו Select ‏> Modify ‏> Expand או Contract.
 3. בשדות Expand By או Contract By, הזינו ערך פיקסלים בין 1 ל- 100 ולחצו על הלחצן OK.

  הגבולות יורחבו או יצטמצמו במספר הפיקסלים שצוין. (חלקי גבולות הבחירה לאורך קצות בד הציור לא יושפעו מהפקודה Expand.)

הגדרת בחירה מסביב לגבולות בחירה

הפקודה Border מאפשרת לבחור רוחב פיקסלים בתוך ומחוץ לגבולות בחירה קיימת. הדבר יכול להיות שימושי כשיש צורך לבחור גבול או פס של פיקסלים מסביב לאזור תמונה, ולא את האזור עצמו, לדוגמה כדי לנקות אפקט הילה מסביב לעצם שהודבק.

שימוש בפקודה Border ב- Photoshop
בחירה מקורית (משמאל) והבחירה לאחר שימוש בפקודה Border: ‏5 פיקסלים (מימין)

 1. היעזרו באחד מכלי הבחירה להגדרת בחירה.
 2. בחרו Select ‏> Modify ‏> Border.
 3. הזינו ערך בין 1 ל- 200 פיקסלים לרוחב של גבול הבחירה החדשה ולחצו על OK.

  הבחירה החדשה ממסגרת את אזור הבחירה המקורי, והיא ממורכזת על גבול הבחירה המקורית. לדוגמה, רוחב גבול של 20 פיקסלים יוצר בחירה חדשה עם קצוות רכים, המתפשטת 10 פיקסלים לתוך הבחירה המקורית ו- 10 פיקסלים מחוץ לבחירה המקורית.

הרחבת בחירה כדי לכלול אזורים בצבע דומה

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בחרו Select ‏> Grow כדי לכלול את כל הפיקסלים הסמוכים בטווח הרגישות שצוין באפשרויות הכלי Magic Wand.
 • בחרו Select ‏> Similar כדי לכלול פיקסלים בכל התמונה, ולא רק את הפיקסלים הסמוכים, הנמצאים בטווח הרגישות.

  להגדלת הבחירה בדרגות, בחרו אחת מהפקודות יותר מפעם אחת.

הערה:

לא ניתן להשתמש בפקודות Grow ו- Similar בתמונות במצב Bitmap או בתמונות של 32 סיביות לערוץ.

ניקוי פיקסלים תועים בבחירה המבוססת על צבע

 1. בחרו Select ‏> Modify ‏> Anti-aliased.
 2. בשדה Sample Radius, הזינו ערך פיקסלים בין 1 ל- 100 ולחצו על הלחצן OK.

  לכל פיקסל בבחירה, Photoshop בודקת את הפיקסלים שסביבו, במרחק שצוין בקביעת הרדיוס. אם יותר מחצי מהפיקסלים שמסביב נבחרו, הפיקסל נשאר בבחירה, והפיקסלים שלא נבחרו סביבו נוספים לבחירה. אם פחות מחצי מהפיקסלים שמסביב נבחרו, הפיקסל מוסר מהבחירה. האפקט הכולל הוא הקטנת טלאים והחלקת פינות חדשות וקווים משוננים בבחירה.

שיפור קצות בחירה

סרטון הדרכה: ביצוע בחירות מושלמות

סרטון הדרכה: ביצוע בחירות מושלמות
כישורי עבודה עם Infinite‏

האפשרות Refine Edge משפרת את איכות קצוות הבחירה ומאפשרת להפריד עצמים בקלות. ניתן גם להשתמש באפשרויות Refine Edge לעידון מסיכת שכבה. (ראו כוונון האטימות או הקצוות של מסיכה.)

 • לחצו על Refine Edge בסרגל האפשרויות, או בחרו Select ‏> Refine Edge. לאחר מכן, קבעו את האפשרויות הבאות:

מצב תצוגה

בתפריט הנפתח, בחרו מצב כדי לשנות את אופן התצוגה של הבחירה. למידע אודות כל מצב, רחפו עם המצביע מעל המצב עד להופעה של תיאור כלי. Show Original מציג את הבחירה המקורית להשוואה. Show Radius מציג את גבול הבחירה שבו שיפור הקצה מתרחש.

Edge Detection

הכלים Refine Radius  ו- Erase Refinements 

כלים אלה מאפשרים לכם להתאים במדויק את אזור הגבול שבו יתבצע שיפור הקצה. כדי לעבור במהירות מכלי אחד לשני, הקישו Shift+E. כדי לשנות את גודל המברשת, הקישו על מקשי הסוגריים המרובעים.

הערה:

עברו עם המברשת מעל אזורים רכים כגון שערות או פרווה כדי להוסיף פרטים עדינים יותר לבחירה.

‏Smart Radius

התאמה אוטומטית של הרדיוס עבור קצוות קשים ורכים שנמצאו באזור הגבול. בטלו את הבחירה באפשרות זו אם קצוות הגבול קשים או רכים באופן שאינו שווה, או אם ברצונכם לשלוט בקביעת הרדיוס ובמברשות השיפור באופן מדויק יותר.

Radius

קביעת גודל גבול הבחירה שבו יתרחש שיפור הקצוות. השתמשו ברדיוס קטן עבור קצוות חדים וברדיוס גדול עבור קצוות רכים יותר.

Adjust Edge

‏Smooth

הפחתת אזורים בלתי רגילים ("גבעות ועמקים") מגבולות הבחירה ליצירת קו מתאר חלק יותר.

‏Feather

טשטוש המעבר בין הפיקסלים של הבחירה והפיקסלים של הרקע.

‏Contrast

בעת הגדלה של ערך זה, מעברים של קצוות רכים לאורך גבול הבחירה ייהפכו לגסים יותר. בדרך כלל, האפשרות Smart Radius וכלי השיפור יעילים יותר.

‏Shift Edge

העברת הגבולות בעלי קצוות רכים פנימה עם ערכים שליליים או החוצה עם ערכים חיוביים. הזזה של גבולות אלו פנימה יכולה לעזור בהסרה של צבעי רקע בלתי רצויים מקצוות הבחירה.

Output

‏Decontaminate Colors

החלפה של צבע בשוליים עם צבע של פיקסלים שנבחרו בנקודה סמוכה. העוצמה של החלפת הצבע הינה יחסית למידת הרכות של קצוות הבחירה.

הערה:

מאחר שאפשרות זו משנה את צבע הפיקסל, היא דורשת פלט לשכבה חדשה או מסמך חדש. שמרו על השכבה המקורית כדי שתוכלו לחזור אליה במידת הצורך. (כדי לראות בקלות שינויים בצבע הפיקסל, בחרו Reveal Layer במצב תצוגה.)

‏Amount

שינוי רמת הטיהור והחלפת צבעי שוליים.

‏Output To

קביעה אם הבחירה המעודנת תהפוך לבחירה או למסיכה בשכבה הנוכחית, או שתיצור שכבה או מסמך חדשים.

ריכוך קצות בחירה

ניתן להחליק קצוות קשים של בחירה באמצעות החלקה וריכוך קצוות.

Anti-aliasing

מחליקה את הקצוות המשוננים של בחירה באמצעות ריכוך מעברי הצבע בין פיקסלים בקצוות לפיקסלים ברקע. מאחר שרק הפיקסלים בקצוות משתנים, אין אובדן פרטים. ההחלקה שימושית בשעת גזירה, העתקה והדבקה של בחירות ליצירת תמונות ללא הפרדות צבע.

ההחלקה זמינה באמצעות הכלי Lasso, הכלי Polygonal Lasso, הכלי Magnetic Lasso, הכלי Elliptical Marquee והכלי Magic Wand. (בחרו כלי לתצוגת סרגל האפשרויות שלו).

הערה:

יש לציין אפשרות זו לפני השימוש בכלים אלה. לאחר הגדרת בחירה, לא ניתן להחיל עליה החלקה.

Feathering

טשטוש הקצוות באמצעות בניית גבול מעבר בין הבחירה לבין הפיקסלים שסביבה. טשטוש זה עלול לגרום לאובדן נתונים בקצות הבחירה.

ניתן להגדיר ריכוך קצוות לכלי סימון בחירה, לכלי Lasso, לכלי Polygonal Lasso או לכלי Magnetic Lasso בשעת השימוש בכלי, או להוסיף ריכוך קצוות לבחירה קיימת.

הערה:

ריכוך הקצוות מתגלה רק לאחר שמזיזים, גוזרים, מעתיקים או ממלאים את הבחירה.

בחירת פיקסלים באמצעות החלקה

 1. בחרו בכלי Lasso, בכלי Polygonal Lasso, בכלי Magnetic Lasso, בכלי Elliptical Marquee או בכלי Magic Wand.
 2. בחרו Anti-aliased בסרגל האפשרויות.

הגדרת ריכוך קצוות לכלי בחירה

 1. בחרו אחד מכלי הלאסו או סימון הבחירה.
 2. הזינו ערך בשדה Feather בסרגל האפשרויות. ערך זה מגדיר את רוחב הקצוות המרוככים, היכול לנוע בין 0 ל- 150 פיקסלים.

הגדרת ריכוך קצוות לבחירה קיימת

 1. בחרו Select ‏> Modify ‏> Feather.
 2. הזינו ערך בשדה Feather Radius ולחצו על הלחצן OK.

  הערה:

  בחירה קטנה עם רדיוס ריכוך גדול עלולה להיות כה חיוורת, שהקצוות לא ייראו ושלא ניתן יהיה לבחור בהם. אם תוצג ההודעה 'No pixels are more than 50% selected', יש להקטין את רדיוס ריכוך הקצוות או להגדיל את אזור הבחירה. ניתן גם ללחוץ על OK לקבלת המסיכה בקביעה הנוכחית והגדרת בחירה שלא ניתן לראות בה את הקצוות.

  בחירה עם ריכוך קצוות וללא ריכוך קצוות ב- Photoshop
  בחירה ללא ריכוך קצוות ועם ריכוך קצוות

  A. בחירה ללא ריכוך קצוות, ואותה בחירה כשהיא ממולאת בדוגמת מילוי B. בחירה עם ריכוך קצוות, ואותה בחירה כשהיא ממולאת בדוגמת מילוי 

הסרת פיקסלים משולי בחירה

בשעת הזזה או הדבקה של בחירה עם החלקה, חלק מהפיקסלים שמסביב לגבול הבחירה ייכללו בבחירה. הדבר עלול ליצור עמעום שוליים או הילה מסביב לקצות הבחירה שהודבקה. פקודות Layer >‏ Matting אלה מאפשרות לכם לערוך פיקסלים לא רצויים בקצוות:

 • האפשרות Color Decontaminate מחליפה צבעי רקע בפיקסלים בקצוות בצבע של פיקסלים שנבחרו בנקודה סמוכה.

 • האפשרות Defringe מחליפה את הצבע של פיקסלים בשוליים בצבע פיקסלים הרחוקים יותר מקצות הבחירה, שצבע הרקע חסר בהם.

 • הפקודות Remove Black Matte ו- Remove White Matte שימושיות לאחר החלקה של בחירה על רקע לבן או שחור, כשרוצים להדביקה על רקע אחר. לדוגמה, מלל שחור שעבר החלקה על רקע לבן כולל פיקסלים אפורים בקצוות, שניתן לראותם על רקע צבעוני.

הערה:

ניתן גם להסיר אזורי שוליים בעזרת מחווני Advanced Blending בתיבת הדו-שיח Layer Style להסרה של אזורים מהשכבה או להפיכתם לשקופים. במקרה זה, יש להפוך את האזורים השחורים או הלבנים לשקופים. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על המחוונים כדי להפרידם. הפרדת המחוונים מאפשרת להסיר פיקסלים בשוליים ולשמור על קצוות חלקים.

הפחתת עמעום שוליים בבחירה

 1. בחרו Layer ‏> Matting ‏> Defringe.
 2. הזינו ערך בתיבה Width כדי לציין את האזור שבו יש לחפש פיקסלים להחלפה. ברוב המקרים מספיק מרחק של 1 או 2 פיקסלים.
 3. לחצו על OK.

הסרת צבע מאט מהבחירה

 1. בחרו Layer ‏> Matting ‏> Remove Black Matte או Layer ‏> Matting ‏> Remove White Matte.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת