הכלי Dodge והכלי Burn מבהירים או מכהים אזורים בתמונה. כלים אלה מבוססים על טכניקת חדר חושך מסורתית לוויסות חשיפה באזורים ספציפיים של הדפס. צלמים חוסמים חדירת אור להבהרת אזור בתמונה המודפסת (הבהרה) או מגדילים את החשיפה לאור להכהיה של אזורים בתמונה המודפסת (הכהיה). ככל שצובעים יותר אזור בעזרת הכלי Dodge או הכלי Burn, האזור הופך להיות בהיר או כהה יותר.

הערה:

החלת הכלי Dodge או הכלי Burn על שכבת הרקע משנה לצמיתות את מידע התמונה. כדי לערוך את תמונותיכם ללא פגיעה במקור, עבדו על שכבה כפולה. לקבלת מידע נוסף על שכפול שכבות, ראו עקרונות בסיסיים של שימוש בשכבות.

 1. בחרו בכלי Dodge  או בכלי Burn .
 2. בחרו קצה מברשת ואפשרויות מברשת בסרגל האפשרויות.
 3. בסרגל האפשרויות, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות מתפריט Range:

  Midtones

  משנה את טווח גווני הביניים לצבעי אפור

  Shadows

  משנה אזורי צל

  Highlights

  משנה אזורי אור

 4. ציינו את החשיפה לכלי Dodge או לכלי Burn.
 5. לחצו על הלחצן מברשת אוויר  כדי להשתמש במברשת כמברשת אוויר. לחלופין, בחרו באפשרות Airbrush בחלונית Brush.
 6. בחרו באפשרות Protect Tones כדי למזער את החיתוך של אור וצל. אפשרות זו גם מנסה לשמור על הצבעים מפני הסטת גוון.
 7. גררו מעל לאזור בתמונה שברצונכם להבהיר או להכהות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת