למדו כיצד להוסיף מסכות לתמונות בקלות. הפכו צורות או מלל למסגרות שתוכלו להשתמש בהן כמצייני מיקום ולמלא אותן בתמונות. החליפו תמונה בקלות על-ידי שחרור תמונה אחרת בתוך המסגרת — היא תותאם אוטומטית לגבולות המסגרת.

יצירת מסגרת מציינת מיקום

ניתן ליצור מסגרות מציינות מיקום עבור תמונות בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • השתמשו ב- Frame Tool כדי לצייר מסגרות ריקות מלבניות או אליפטיות על בד הציור.
 • המירו כל צורה או מלל קיימים למסגרת.
 • כשיש תמונה קיימת על בד הציור, אפשר להשתמש ב- Frame Tool כדי לצייר על האזור הרצוי של התמונה.  

צרו מסגרות באמצעות ה- Frame Tool.

 1. בחרו את ה- Frame Tool מהחלונית Tools או לחצו על 'K'.
 2. בסרגל האפשרויות של הכלי, בחרו מסגרת מלבנית או מסגרת אליפטית .
 3. ציירו מסגרת חדשה על בד הציור.

המרת כל צורה או מלל למסגרת

 1. בחלונית Layers, לחצו לחיצה ימנית (ב- Windows) / לחצו תוך החזקת מקש Control (ב- Mac) על שכבת טקסט או על שכבת צורה ובחרו באפשרות Convert To Frame מתוך תפריט ההקשר.
 2. בתיבת הדו-שיח New Frame, הזינו שם והגדירו רוחב ו- גובה בשביל המסגרת.
 3. לחצו על OK‏.

ציור מסגרת על תמונה קיימת על בד הציור

 1. בחרו את ה- Frame Tool מהחלונית Tools או לחצו על 'K'.
 2. בסרגל האפשרויות של הכלי, בחרו מסגרת מלבנית או מסגרת אליפטית .
 3. כשיש תמונה קיימת על בד הציור, ציירו מסגרת על האזור הרצוי של התמונה.
 4. כשמציירים את המסגרת, לתמונה נוספת מסיכה על-ידי גבולות המסגרת.
כשמציירים מסגרת על שכבת פיקסלים או כשגורים שכבת פיקסלים לתוך מסגרת ריקה בחלונית Layers, שכבת הפיקסלים מומרת אוטומטית ל- Smart Object.  
גררו נכס Adobe Stock או נכס ספריות מהחלונית Libraries אל המסגרת.
הצבת תמונה מתוצאות החיפוש של Adobe Stock בתוך מסגרת.

הצבת תמונה במסגרת

תוכן שמוצב במסגרות מוצב תמיד כ- Smart Object כך שניתן להתאים את קנה המידה שלו בלי לפגוע בו. קנה המידה של התוכן מותאם אוטומטית למסגרת. ניתן להציב תוכן במסגרת בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • גרירת נכס Adobe Stock או נכס ספריות מהחלונית Libraries אל המסגרת. הנכס מוצב כ- Smart Object המקושר אל Creative Cloud Libraries כברירת מחדל. כדי לקבל את השכבה המופרדת המקורית (שאינה מקושרת אל Libraries), יש להחזיק את מקש Alt (ב- Windows) / את מקש Option (ב- Mac) תוך כדי גרירה מהחלונית Libraries או להשתמש בפקודה Place Layers שבחלונית Libraries.  
 • גרירת תמונה מהדיסק המקומי לתוך המסגרת התמונה מוצבת בתור Embedded Smart Object. כדי ליצור Linked Smart Object, יש להחזיק את מקש Alt (ב- Windows) / את מקש Option (ב- Mac) תוך כדי גרירה ושחרור של התמונה.
 • בחרו מסגרת. מסרגל התפריטים, בחרו File‏ > Place Linked או Place Embedded. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בחרו תמונה שתרצו להציב במסגרת שנבחרה. התמונה תוצב בתור Smart Object מסוג Linked או Embedded.
 • בחלונית Layers, גררו שכבת פיקסלים לתוך מסגרת ריקה. שכבת הפיקסלים מומרת אוטומטית ל- Smart Object.  

שכבת Frame בחלונית Layers

בחלונית Layers, מסגרות מיוצגות על-ידי סוג השכבה Frame. שכבת Frame מציגה שתי תמונות ממוזערות - תמונה ממוזערת של מסגרת ותמונה ממוזערת של תוכן.

שכבת Frame בחלונית Layers
שכבת Frame בחלונית Layers

A. תמונה ממוזערת של מסגרת B. תמונה ממוזערת של תוכן; Smart Object המקושר אל Libraries C. שכבת Frame 

הערה:

אם פותחים מסמך עם שכבות Frame ב- Photoshop CC 2018 או בגרסאות קודמות, שכבת ה- Frame נפתחת כ- Smart Object עם מסכה וקטורית מעליה.

בחירת מסגרת או התוכן שלה

אפשר לבחור מסגרת ואת התוכן שלה ביחד או לבחור אותם בנפרד וכך לשנות את צורת המסגרת או את התוכן בנפרד.  

מצבי בחירה של מסגרת ותוכן
מצבי בחירה של מסגרת ושל התמונה שבתוכה.

A. בחירה גם במסגרת וגם בתמונה B. בחירה רק בתמונה (עם פקדי שינוי צורה מופעלים) C. בחירה במסגרת בלבד 

בחירה גם במסגרת וגם בתמונה

כדי לבחור גם את המסגרת וגם את התמונה שבתוכה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בבד הציור, לחצו פעם אחת על התמונה שבתוך המסגרת.
 • בחלונית Layers, לחצו על שכבת ה- Frame.

במצב בחירה זה, תוכלו להזיז או לשנות את המסגרת ואת התמונה יחד.  

בחירת התמונה בלבד

כדי לבחור רק את התמונה שבתוך המסגרת ולא את המסגרת, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בבד הציור, לחצו פעמיים על התמונה.
 • בחלונית Layers, לחצו על התמונה הממוזערת של התוכן בשכבת ה- Frame.

במצב בחירה זה, ניתן לשנות את התמונה שבתוך המסגרת בנפרד. לחיצה פעמיים שוב במצב בחירה זה מחזירה את המצב לבחירה של המסגרת והתמונה שבתוכה יחד.

בחירת המסגרת בלבד

כדי לבחור את המסגרת בלבד, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בכל אחד ממצבי הבחירה המוזכרים למעלה, לחצו פעם אחת על גבול המסגרת באזור בד הציור.
 • בחלונית Layers, לחצו על התמונה הממוזערת של המסגרת בשכבת ה- Frame.

עכשיו תוכלו לשנות את המסגרת בנפרד.     

החלפת תוכן של מסגרת

שחרור תמונה חדשה במסגרת מחליף את התמונה הקיימת בתוך המסגרת. בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • גררו תמונה מהחלונית Libraries לתוך המסגרת באזור בד הציור או מעל שכבת ה- Frame בחלונית Layers.
 • גררו תמונה מהדיסק המקומי לתוך המסגרת באזור בד הציור.
 • בחרו מסגרת או את התמונה שלה והשתמשו באפשרויות שתחת Inset Image בחלונית Properties: ‏Find on Adobe Stock, ‏Open Libraries, ‏‎‎Place From Local Disk ‏‎‎- ‎‎Linked או Place From Local Desk - Embedded.
 • בחרו מסגרת. מסרגל התפריטים, בחרו File‏ > Place Linked או Place Embedded. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בחרו תמונה שתרצו להציב במסגרת שנבחרה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת