אודות פרופילי צבע

ניהול צבע מדויק ועקבי דורש פרופילים מדויקים ותואמים ל- ICC של כל התקני הצבע. לדוגמה, ללא פרופיל סורק מדויק, תמונה שנסרקה באופן מושלם עלולה להופיע בצורה שגויה בתוכנית אחרת, רק בשל הבדל כלשהו בין הסורק והתוכנית המציגה את התמונה. ייצוג מטעה זה עלול לגרום לך לבצע "תיקונים" מיותרים, שעלולים לבזבז זמן ולגרום נזק לתמונה שכבר אין בה פגמים. בעזרת פרופיל מדויק, התוכנית המייבאת את התמונה יכולה להתחשב בכל ההבדלים של ההתקן ולהציג את הצבעים הממשיים של סריקה.

מערכות לניהול צבע משתמשות בסוגי הפרופילים הבאים:

Monitor profiles סוג זה של פרופילים מתאר את האופן שבו הצג מפיק כרגע צבעים. זהו הפרופיל הראשון שעליך ליצור משום שהצגת צבע באופן מדויק על-גבי הצג מאפשרת קבלת החלטות חשובות בתהליך העיצוב. אם מה שמוצג על-גבי הצג אינו מייצג את הצבעים הממשיים במסמך שלך, לא תוכל לשמור על עקביות הצבעים.

Input device profiles סוג זה של פרופילים מתאר אילו צבעים התקן קלט מסוגל ללכוד או לסרוק. אם המצלמה הדיגיטלית שלך מציע מגוון פרופילים, Adobe ממליצה לבחור ב- Adobe RGB. אחרת, השתמש ב- sRGB (ברירת המחדל ברוב המצלמות). משתמשים מתקדמים עשויים גם לשקול להשתמש בפרופילים שונים עבור מקורות אור שונים. עבור פרופילי סורק, צלמים מסוימים יוצרים פרופילים נפרדים עבור כל סוג או מותג של סרט שנסרק בסורק.

Output device profiles סוג זה של פרופילים מתאר את מרחב הצבעים של התקני פלט כגון מדפסות שולחניות או מכונות דפוס. מערכת ניהול הצבע משתמשת בפרופילי התקן פלט כדי למפות כהלכה את הצבעים במסמך לצבעים במסגרת סולם הצבעים של מרחב צבעים של התקן הפלט. פרופיל הפלט צריך גם לקחת בחשבון את תנאי ההדפסה הספציפיים, כגון סוג הנייר והדיו. לדוגמה, נייר מבריק יכול להציג טווח צבעים שונה מזה של נייר מט.    רוב מנהלי המדפסות כוללים פרופילי צבע מובנים. מומלץ לנסות פרופילים אלה לפני ההשקעה בפרופילים מותאמים אישית.

Document profiles סוג זה של פרופילים מגדיר את מרחב הצבעים הספציפי של RGB או CMYK עבור מסמך. על-ידי הקצאה, או תיוג, של פרופיל למסמך כלשהו, היישום מספק הגדרה של מראה הצבע הממשי במסמך. לדוגמה, R=127‏, G=12‏, B=107 הוא פשוט ערכת מספרים שהתקנים שונים יציגו באופן שונה. אבל כאשר הם מתויגים עם מרחב הצבעים של Adobe RGB , מספרים אלה מציינים צבע ממשי או אורך גל של אור - במקרה זה, צבע סגול ספציפי.    כאשר ניהול צבע מופעל, יישומי Adobe מקצים פרופיל למסמכים חדשים באופן אוטומטי בהתבסס על אפשרויות Working Space בתיבת הדו-שיח Color Settings. מסמכים ללא פרופילים מוקצים נקראים מסמכים לא מתויגים ומכילים רק מספרי שורות גולמיים. בעת העבודה עם מסמכים לא מתויגים, יישומי Adobe משתמשים בפרופיל מרחב העבודה הנוכחי כדי להציג ולערוך צבעים.

cm_manage_profiles
ניהול צבע בעזרת פרופילים

A. פרופילים מתארים את מרחבי הצבעים של התקן הקלט והמסמך B. באמצעות תיאורי הפרופילים, מערכת ניהול הצבע מזהה את הצבעים הממשיים של המסמך C. פרופיל הצג אומר למערכת ניהול הצבע כיצד לתרגם את הערכים המספריים של המסמך למרחב הצבעים של הצג D. באמצעות הפרופיל של התקן הפלט, מערכת ניהול הצבע מתרגמת את הערכים המספריים של המסמך לערכי הצבעים של התקן הפלט כך שהמראה הנכון של הצבעים יודפס 

אודות כיול ואפיון של הצג

תוכנה ליצירת פרופילים מסוגלת לכייל את הצג שלך וגם לאפיין אותו. כיול הצג יוצר תאימות שלו לתקן מוגדר מראש - לדוגמה, התאמת הצג כך שיציג צבע באמצעות טמפרטורת צבע של נקודה לבנה של תקן אמנויות גרפיות של ‎5000 K (קלווין). אפיון הצג פשוט יוצר פרופיל המתאר את האופן שבו הצג מפיק כרגע צבעים.

כיול הצג כרוך בהתאמת הגדרות הווידאו הבאות:

Brightness and contrast הרמה והטווח הכוללים, בהתאמה, של עוצמת התצוגה. פרמטרים אלה פועלים בדיוק כמו בטלוויזיה. כלי עזר לכיול הצג עוזר לך להגדיר טווח אופטימלי של בהירות וניגוד לכיול.

Gamma הבהירות של ערכי גווני הביניים. הערכים שמפיק הצג משחור עד לבן אינם ליניאריים - אם תיצור תרשים של הערכים, הם ייצרו עקומה ולא קו ישר. ההגדרה Gamma מגדירה את הערך של עקומה זו באמצע בין שחור ללבן.

Phosphors החומר שבו צגי CRT משתמשים כדי לפלוט אור. לצבעים זרחניים שונים יש מאפייני צבע שונים.

White point הצבע והעוצמה של הצבע הלבן הבהיר ביותר שהצג יכול להפיק.

כיול הצג שלך ויצירת פרופיל שלו

בעת כיול הצג, אתה מתאים אותו למפרט ידוע. כאשר הצג מכויל, כלי העזר ליצירת הפרופילים מאפשר לך לשמור פרופילי צבע. הפרופיל מתאר את התנהגות הצבע של הצג - אילו צבעים ניתן או לא ניתן להציג בצג וכיצד יש להמיר את ערכי הצבעים המספריים בתמונה כדי להציג צבעים אלה במדויק.

הערה: ביצועי הצג משתנים ופוחתים עם הזמן; כייל מחדש וצור פרופיל של הצג שלך מדי חודש. אם קשה או בלתי אפשרי לכייל את הצג לפי תקן כלשהו, ייתכן שהוא ישן ודהוי מדי.

רוב התוכנות ליצירת פרופילים מקצות באופן אוטומטי את הפרופיל החדש כפרופיל ברירת המחדל של הצג. לקבלת הוראות לגבי אופן ההקצאה הידנית של פרופיל הצג, עיין במערכת העזרה של מערכת ההפעלה שברשותך.

 1. ודא שהצג שלך פועל לפחות חצי שעה. פרק זמן זה מאפשר לו להתחמם ולהפיק פלט עקבי יותר.
 2. ודא שהצג שלך מציג אלפי צבעים או יותר. מוטב שהוא יציג מיליוני צבעים או 24 סיביות ומעלה.
 3. הסר תבניות רקע צבעוניות בשולחן העבודה של הצג והגדר את שולחן העבודה שלך להציג גווני אפור נייטרליים. תבניות עמוסות או צבעים עזים מסביב למסמך מפריעים לתפיסת הצבע המדויקת.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לכייל את הצג שלך וליצור פרופיל שלו:
  • ב- Windows, התקן כלי עזר לכיול הצג והשתמש בו.
  • ב- Mac OS, השתמש בכלי העזר Calibrate הממוקם בכרטיסייה System Preferences/Displays/Color.
  • לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בתוכנה ובהתקני מדידה של צד שלישי. בדרך כלל, השימוש בהתקן מדידה, כגון מד-צבע ביחד, עם תוכנה כלשהי יכול ליצור פרופילים מדויקים יותר משום שכלים יכולים למדוד את הצבעים המוצגים על-גבי הצג בצורה מדויקת הרבה יותר מאשר העין האנושית.

התקנת פרופיל צבע

פרופילי צבע מותקנים לעתים קרובות בעת הוספת התקנים למערכת שלך. הדיוק של פרופילים אלה (המכונים לעתים קרובות פרופילים גנריים או פרופילים משומרים) משתנה בהתאם ליצרן. ניתן גם לקבל פרופילי התקן מספק השירות שלך, להוריד פרופילים מהאינטרנט או ליצור פרופילים מותאמים אישית באמצעות ציוד מקצועי ליצירת פרופילים.

 • ב- Windows, לחץ לחיצה ימנית על פרופיל ובחר Install Profile. לחלופין, העתק את הפרופילים לתיקייה WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • ב- Mac OS, העתק פרופילים לתיקייה ‎/Library/ColorSync/Profiles או לתיקייה ‎/Users/[username]/Library/ColorSync/Profiles‎.

לאחר התקנת פרופילי צבע, הקפד להפעיל מחדש את יישומי Adobe.

הטמעת פרופיל צבע

כדי להטמיע פרופיל צבע במסמך שיצרת ב- Illustrator‏, InDesign או Photoshop, עליך לשמור או לייצא את המסמך בתבנית שתומכת בפרופילי ICC.

 1. שמור או יצא את המסמך באחת מתבניות הקובץ הבאות: Adobe PDF‏, PSD‏ (Photoshop)‏, AI‏ (Illustrator)‏, INDD ‏(InDesign)‏, JPEG‏, Photoshop EPS‏, Large Document Format או TIFF.
 2. בחר את האפשרות להטמעת פרופילי ICC. השם והמיקום המדויקים של אפשרות זו משתנים בהתאם ליישום. חפש הוראות נוספות בעזרה של Adobe.

הטמעת פרופיל צבע (Acrobat)

באפשרותך להטמיע פרופיל צבע באובייקט או ב- PDF שלם. Acrobat מצרף את הפרופיל המתאים, כפי שמצוין בתיבת הדו-שיח Convert Colors, למרחב הצבעים שנבחר ב- PDF. למידע נוסף, ראה את נושאי המרת הצבעים בעזרה של Acrobat.

שינוי פרופיל הצבע עבור מסמך

אין הרבה מצבים הדורשים ממך לשנות את פרופיל הצבע של המסמך. הסיבה לכך היא שהיישום מקצה את פרופיל הצבע באופן אוטומטי בהתבסס על ההגדרות שאתה בוחר בתיבת הדו-שיח Color Settings. הפעמים היחידות שעליך לשנות פרופיל צבע באופן ידני הן בעת הכנת מסמך עבור יעד פלט שונה או תיקון התנהגות של מדיניות שאינך רוצה עוד ליישם במסמך. שינוי הפרופיל מומלץ עבור משתמשים מתקדמים בלבד.

באפשרותך לשנות את פרופיל הצבע עבור מסמכים בדרכים הבאות:

 • הקצה פרופיל חדש. מספרי הצבעים במסמך נשארים ללא שינוי, אבל הפרופיל החדש עשוי לשנות במידה רבה את מראה הצבעים כפי שהם מוצגים בצג.
 • הסר את הפרופיל כדי לבטל את ניהול הצבע של המסמך.
 • (Acrobat‏, Photoshop ו- InDesign) המר את הצבעים במסמך למרחב הצבעים של פרופיל אחר. מספרי הצבעים מוסטים על מנת לשמר את מראה הצבע המקורי.

הקצאה או הסרה של פרופיל צבע (Illustrator‏, Photoshop)

בחר Edit‏ > Assign Profile.

בחר אפשרות ולחץ על OK:

Don’t Color Manage This Document הסרת הפרופיל הקיים מהמסמך. בחר אפשרות זו רק אם אתה בטוח שאינך רוצה לבצע ניהול צבע של המסמך. לאחר שתסיר את הפרופיל מהמסמך, מראה הצבעים יוגדר על-ידי פרופילי מרחב העבודה של היישום.

Working [color model: working space]‎ הקצאת פרופיל מרחב העבודה למסמך.

Profile אפשרות זו מאפשרת לך לבחור פרופיל אחר. היישום מקצה את הפרופיל החדש למסמך מבלי להמיר צבעים למרחב הצבעים. אפשרות זו עשויה לשנות במידה רבה את מראה הצבעים כפי שהם מוצגים בצג.

הקצאה או הסרה של פרופיל צבע (InDesign)

 1. בחר Edit‏ > Assign Profiles.
 2. עבור פרופיל RGB ופרופיל CMYK, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:  

Discard (Use Current Working Space)‎ הסרת הפרופיל הקיים מהמסמך. בחר אפשרות זו רק אם אתה בטוח שאינך רוצה לבצע ניהול צבע של המסמך. לאחר שתסיר את הפרופיל ממסמך, מראה הצבעים יוגדר על-ידי פרופילי מרחב העבודה של היישום, ולא תוכל עוד להטמיע פרופיל במסמך.

Assign Current Working Space [working space]‎ הקצאת פרופיל מרחב העבודה למסמך.

Assign Profile אפשרות זו מאפשרת לך לבחור פרופיל אחר. היישום מקצה את הפרופיל החדש למסמך מבלי להמיר צבעים למרחב הצבעים. אפשרות זו עשויה לשנות במידה רבה את מראה הצבעים כפי שהם מוצגים בצג.

 1. בחר יעד רינדור עבור כל סוג של גרפיקה במסמך שלך. עבור כל סוג של גרפיקה, באפשרותך להשתמש באחד מארבעת היעדים הרגילים, או באפשרות Use Color Settings Intent, המשתמשת ביעד הרינדור המצוין כעת בתיבת הדו-שיח Color Settings. למידע נוסף אודות יעדי רינדור, חפש בעזרה.

סוגי הגרפיקה כוללים את הסוגים הבאים:

Solid Color Intent הגדרת יעד הרינדור עבור כל הגרפיקה הווקטורית (שטחים בצבע אחיד) באובייקטים מקוריים של InDesign.

Default Image Intent הגדרת יעד הרינדור המהווה ברירת מחדל עבור תמונות Bitmap המוצבות ב- InDesign. תוכל עדיין לעקוף הגדרה זו בכל תמונה בנפרד.

After-Blending Intent הגדרת יעד הרינדור למרחב הצבעים של ההגהה או מרחב הצבעים הסופי עבור צבעים שנובעים מאינטראקציות שקיפות בעמוד. השתמש באפשרות זו כאשר המסמך שלך כולל אובייקטים שקופים.

 1. כדי להציג בתצוגה מקדימה את ההשפעות של הקצאת הפרופיל החדש במסמך, בחר Preview ולחץ על OK.

המרת צבעי מסמך לפרופיל צבע אחר (Photoshop)

 1. בחר Edit‏ > Convert To Profile.
 2. תחת Destination Space, בחר את פרופיל הצבע שאליו ברצונך להמיר את צבעי המסמך. המסמך יומר ויתויג בעזרת פרופיל חדש זה.
 3. תחת Conversion Options, ציין מנגנון ניהול צבע, יעד רינדור ואפשרויות נקודה שחורה ומיזוג (אם הן זמינות). (ראה אפשרויות המרת צבע.)
 4. כדי לשטח את כל שכבות המסמך לשכבה יחידה לאחר ההמרה, בחר Flatten Image.
 5. כדי להציג בתצוגה מקדימה את ההשפעות של ההמרה במסמך, בחר Preview.

המרת צבעי המסמך לפרופילי הצבע Multichannel‏, Device Link או Abstract ‏(Photoshop)

 1. בחר Edit‏ > Convert To Profile.
 2. לחץ על Advanced. פרופילי ה- ICC הנוספים הבאים זמינים תחת Destination Space:

Multichannel פרופילים שתומכים ביותר מארבעה ערוצי צבעים. הם שימושיים בעת הדפסה עם יותר מארבעה צבעי דיו.

Device Link פרופילים שמשתנים ממרחב צבעים אחד לאחר של ההתקן, מבלי להשתמש בדרך במרחב צבעי ביניים. הם שימושיים כאשר יש צורך במיפויים ספציפיים של ערכי התקן (כגון 100% שחור).

Abstract פרופילים המאפשרים אפקטי תמונה מותאמים אישית. פרופילי Abstract יכולים לכלול ערכי LAB/XYZ הן עבור ערכי קלט והן עבור ערכי פלט, מה שמאפשר הפקה של LUT מותאם אישית להשגת האפקט המיוחד הרצוי.

הערה: פרופילי הצבע Gray‏, RGB‏, LAB ו- CMYK מקובצים לפי קטגוריה בתצוגה Advanced. הם משולבים בתפריט Profile בתצוגה Basic.

 1. כדי להציג בתצוגה מקדימה את ההשפעות של ההמרה במסמך, בחר Preview.

המרת צבעי מסמך לפרופיל אחר (Acrobat)

המר צבעים ב- PDF באמצעות Tools > ‏Print Production > ‏Convert Colors. למידע נוסף, ראה את נושאי המרת הצבעים בעזרה של Acrobat.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת