למדו כיצד להשתמש בסביבת העבודה הייעודית Select And Mask ב- Photoshop.

יצירת בחירות מדויקות והוספת מסיכות ב- Photoshop הנה כעת מהירה וקלה יותר מאי-פעם. סביבת עבודה ייעודית עוזרת לכם ליצור בחירות ומסיכות מדויקות. השתמשו בכלים כגון Refine Edge Brush כדי להפריד בצורה נקייה רכיבי חזית ורקע ולבצע פעולות רבות יותר.

הערה:

סביבת העבודה Select and Mask מחליפה את תיבת הדו-שיח Refine Edge מגרסאות קודמות של Photoshop, ומציעה פונקציונליות זהה בדרך יעילה יותר. ראו כלים.

הפעלת סביבת העבודה Select And Mask

פתחו תמונה ב- Photoshop ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
 • בחרו Select ‏> Select And Mask.
 • הקישו על Ctrl+Alt+R‏ (Windows) או על Cmd+Option+R‏ (Mac).
 • הפעילו כלי בחירה, כגון Quick Selection‏, Magic Wand או Lasso. כעת, לחצו על Select And Mask בסרגל האפשרויות.
options-bar-select-mask
סרגל האפשרויות | הלחצן Select And Mask

 • בחלונית Properties עבור מסיכת שכבה, לחצו על Select And Mask.

הערה:

ניתן להגדיר את התנהגות הכלי המהווה ברירת מחדל, כך שלחיצה כפולה על מסיכת שכבה תפתח את סביבת העבודה Select And Mask. כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ פעמיים על מסיכת שכבה בפעם הראשונה ולהגדיר את ההתנהגות. לחלופין, בחרו Preferences‏ > Tools‏ > ‏Double Click Layer Mask Launches Select And Mask Workspace.

סרטון מהקהילה: שימוש ב- workspace ‏Select And Mask

ג'וליאן קוסט מ- Adobe מסבירה כיצד Select And Mask ב- Photoshop מאפשר ליצור בחירות ומסיכות בצורה קלה, מדויקת ויעילה יותר...
Julienne Kost

ממשק משתמש

select_mask_1
ממשק משתמש: סביבת העבודה Select And Mask

A. אפשרויות כלים B. כלים C. מאפיינים הניתנים להתאמה 

כלים במבט חטוף

סביבת העבודה Select And Mask מציגה שילוב של כלים מוכרים וכלים חדשים:

Select_and_Mask_Tools

הכלי Quick Selection

בצעו בחירות מהירות בהתבסס על דמיון בצבע ובמרקם בעת לחיצה או לחיצה וגרירה באזור שברצונכם לבחור. המסיכה שתיצרו אינה צריכה להיות מדויקת, מאחר שהכלי Quick Selection יוצר גבול באופן אוטומטי ואינטואיטיבי.

עבור חוויית שימוש פשוטה יותר, לוחצים על Select Subject בסרגל האפשרויות בעת שימוש בכלי Quick Selection כדי לבחור באופן אוטומטי את הנושאים הבולטים ביותר בתמונה, בלחיצה אחת.

ראו  ביצוע בחירות מהירות כדי לקבל מידע נוסף לגבי הכלי.

select-subject-select-mask
Quick Selection: לחצו על Select Subject כדי לבחור באופן אוטומטי את הנושאים הבולטים ביותר בתמונה.

הכלי Refine Edge Brush

התאימו במדויק את אזור הגבול שבו יתבצע שיפור הקצה. לדוגמה, עברו עם המברשת מעל אזורים רכים כגון שערות או פרווה כדי להוסיף פרטים עדינים יותר לבחירה. כדי לשנות את גודל המברשת, הקישו על מקשי הסוגריים המרובעים.

הכלי Brush

כדי להתחיל, בצעו בחירה גסה באמצעות הכלי Quick Selection (או כלי בחירה אחר) ולאחר מכן כווננו אותה באמצעות הכלי Refine Edge Brush. לאחר מכן, השתמשו בכלי Brush כדי לסיים או לנקות את הפרטים.

השתמשו בכלי Brush כדי לכוונן את הבחירות בשתי דרכים פשוטות: צבעו את האזור שברצונכם לבחור במצב Add או צבעו את האזורים שאינכם רוצים לבחור במצב Subtract.

הכלי Brush בסביבת העבודה Select And Mask פועל בצורה דומה מאוד לכלי המקביל ב- Photoshop הקלאסי.

הכלי Lasso

ציירו גבולות בחירה חופשיים. באמצעות כלי זה, תוכלו לבצע בחירות מדויקות.

הכלי Lasso בסביבת העבודה Select And Mask פועל בדיוק כמו הכלי המקביל ב- Photoshop הקלאסי. ראו  בחירת אובייקטים באמצעות הכלי Lasso.

הכלי Polygonal Lasso

שרטטו מקטעים בעל גבולות ישרים מתוך גבול בחירה. באמצעות כלי זה, תוכלו לבצע בחירות בקווים ישרים או ביד חופשית. הכלי Lasso בסביבת העבודה Select And Mask פועל בדיוק כמו הכלי המקביל ב- Photoshop הקלאסי. ראו  בחירת אובייקטים באמצעות הכלי Polygonal Lasso.

תוכלו לבחור בכלי זה מתוך האפשרויות שמופיעות כאשר לוחצים לחיצה ימנית על Lasso Tool.

Lasso_tools

הכלי Hand

נווטו ברחבי מסמך תמונה במהירות. בחרו כלי זה וגררו ברחבי בד הציור של התמונה. ניתן גם לעבור לכלי Hand במהירות על-ידי הקשה על H במהלך השימוש בכל כלי אחר. תמונה זו פועלת בדיוק כמו הכלי Hand ב- Photoshop הקלאסי

הכלי Zoom

הגדילו ונווטו בתמונה; פועל בדיוק כמו הכלי Zoom ב- Photoshop הקלאסי וביישומים רבים אחרים.

סרגל האפשרויות

Add או Subtract: הוספה או חיסור מאזור השיפור. התאימו את גודל המברשת, בהתאם לצורך.

Options-bar
סרגל האפשרויות


Sample All Layers: יצירת בחירה המבוססת על כל השכבות במקום על השכבה הנוכחית שנבחרה בלבד

שיפור הבחירה

ניתן לשפר את הבחירה בחלונית Properties של סביבת העבודה Select And Mask. התאימו את הקביעות הבאות:

קביעות מצב תצוגה

מצב תצוגה. מהתפריט המוקפץ View, בחרו אחד ממצבי התצוגה הבאים עבור הבחירה שלכם:

 • Onion Skin (O)‎: מציב את הבחירה כערכה מונפשת של קליפת בצל
 • Marching Ants (M)‎: מציג את גבולות הבחירה כנמלים צועדות
 • Overlay (V)‎: מציג את השכבה ככיסוי בצבע שקוף. אזורים שלא נבחרו מוצגים בצבע זה. צבע ברירת המחדל הוא אדום.
 • On Black (A)‎: ממקם את הבחירה מעל רקע שחור
 • On White (A)‎: ממקם את הבחירה מעל רקע לבן
 • Black & White (K)‎: מציג את הבחירה כמסיכה בשחור-לבן
 • On Layers (Y)‎: מקיף את הבחירה באזורים של שקיפות

הקישו על F כדי לעבור בין המצבים ועל X כדי להשבית את כל המצבים באופן זמני.

Show Edge: מציג את אזור השיפור.

Show Original: מציג את הבחירה המקורית.

High Quality Preview: מעבד תצוגה מקדימה מדויקת של השינויים. אפשרות זו עשויה להשפיע על הביצועים. כאשר אפשרות זו נבחרה, בזמן עבודה על תמונה, לחצו לחיצה ממושכת על לחצן העכבר השמאלי (לחיצה על העכבר) כדי להציג תצוגה מקדימה ברזולוציה גבוהה יותר. כאשר הבחירה באפשרות זו מבוטלת, מוצגת תצוגה מקדימה ברזולוציה נמוכה יותר גם כאשר העכבר לחוץ.

Transparency/Opacity: מגדיר שקיפות/אטימות עבור מצב התצוגה. קביעה זו חלה מעבר לסביבת העבודה Select And Mask, עד למצב התצוגה Overlay ב- Photoshop הקלאסי.

קביעות Edge Detection

Radius. קביעת גודל גבול הבחירה שבו יתרחש שיפור הקצוות. השתמשו ברדיוס קטן עבור קצוות חדים וברדיוס גדול עבור קצוות רכים יותר.

Smart Radius. יצירת אזור שיפור ברוחב משתנה מסביב לקצה הבחירה. בנוסף למקרי שימוש נוספים, אפשרות זו שימושית אם הבחירה שלכם היא דיוקן שמציג הן את השיער והן את הכתפיים. בדיוקנאות כאלה, ייתכן שיידרש אזור שיפור גדול יותר עבור השיער לעומת הכתפיים, שהקצה שלהם עקבי יותר.

קביעות Global Refinement

Smooth. הפחתת אזורים בלתי רגילים ("גבעות ועמקים") מגבולות הבחירה ליצירת קו מתאר חלק יותר

Feather. טשטוש המעבר בין הפיקסלים של הבחירה והפיקסלים של הרקע

Contrast. בעת הגדלה של ערך זה, מעברים של קצוות רכים לאורך גבול הבחירה ייהפכו לגסים יותר. בדרך כלל, האפשרות Smart Radius וכלי השיפור יעילים יותר.

Shift Edge. העברת הגבולות בעלי קצוות רכים פנימה עם ערכים שליליים או החוצה עם ערכים חיוביים. הזזה של גבולות אלו פנימה יכולה לעזור בהסרה של צבעי רקע בלתי רצויים מקצוות הבחירה.

Output Settings

Decontaminate Colors. החלפה של צבע בשוליים עם צבע של פיקסלים שנבחרו בנקודה סמוכה. העוצמה של החלפת הצבע הינה יחסית למידת הרכות של קצוות הבחירה. כווננו את המחוון כדי לשנות את היקף הטיהור. 100% (הערך המרבי) הוא ערך ברירת המחדל.

חשוב: מאחר שאפשרות זו משנה את צבע הפיקסל, היא דורשת פלט לשכבה חדשה או מסמך חדש. שמרו על השכבה המקורית כדי שתוכלו לחזור אליה במידת הצורך.

Output To. קביעה אם הבחירה המעודנת תהפוך לבחירה או למסיכה בשכבה הנוכחית, או שתיצור שכבה או מסמך חדשים.

screen_shot_2017-12-15at24802am
Output settings

הערה:

 • לחצו על ‏(Reset The Workspace) כדי להחזיר את הקביעות למצב המקורי שבו נכנסתם לסביבת העבודה Select And Mask. אפשרות זו גם חוזרת לבחירות/מסיכות המקוריות שהוחלו על התמונה כאשר נכנסתם לסביבת העבודה Select And Mask.
 • בחרו Remember Settings כדי לשמור את הקביעות לצורך שימוש בהן בתמונות עתידיות. הקביעות מוחלות מחדש על כל התמונות העתידיות, כולל התמונה הנוכחית אם היא נפתחת מחדש בסביבת העבודה Select And Mask.

סרטון מהקהילה: יצירת מסיכה של שיער באמצעות Select And Mask

סקוט קלבי מראה לכם כיצד ניתן להשתמש ב- Workspace ‏Select And Mask ליצירת מסיכה של שיער...
Scott Kelby

עוד פריטים דומים

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת