ניתן לבצע פעולות שונות על כתב לשינוי מראה הכתב. לדוגמה, ניתן לעקם כתב, להמיר כתב לצורות או להוסיף הצללה לכתב. אחת הדרכים הקלות ביותר ליצירת אפקטי כתב היא להפעיל את פעולות ברירת המחדל של Text Effects הנכללות בשכבת כתב ב- Photoshop. ניתן לגשת לאפקטים אלה דרך האפשרות Text Effects בתפריט החלונית Actions.

יצירת כתב על נתיב או בתוך נתיב

ניתן להזין כתב הזורם לאורך נתיב עבודה, שנוצר על-ידי אחד מכלי העט או הצורה. בשעת הזנת כתב על נתיב, הכתב זורם בכיוון שבו נוספו נקודות העיגון לנתיב. הזנת כתב אופקי על נתיב גורמת למיקום האותיות במאונך לקו הבסיס. הזנת כתב אנכי על נתיב גורמת למיקום האותיות במקביל לקו הבסיס.

ניתן גם להזין כתב בתוך נתיב סגור. אולם במקרה כזה, הכתב תמיד מותאם לכיוון אופקי, עם מעברי שורה בכל מקום שבו הכתב מגיע לגבולות הנתיב.

הערה:

בשעת הזזת נתיב או שינוי צורתו, הכתב מתאים את עצמו למיקום או לצורה של הנתיב החדש.

כתב אופקי או אנכי על נתיב פתוח ב- Photoshop
כתב אופקי או אנכי על נתיב פתוח

כתב אופקי או אנכי ב- Photoshop
כתב אופקי ואנכי על נתיב סגור שנוצר על-ידי אחד מכלי הצורה

הזנת כתב על נתיב

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בכלי Horizontal Type או בכלי Vertical Type .

  • בחרו בכלי Horizontal Type Mask  או בכלי Vertical Type Mask .

 2. מקמו את המצביע כך שסמן קו הבסיס של הכלי כתב  יימצא על הנתיב, ולחצו. לאחר הלחיצה תופיע נקודת הכנסה בנתיב.
  הזנת כתב על נתיב ב- Photoshop
  סמן קו הבסיס של הכלי Type (משמאל) והכלי Type עם סמן קו בסיס בנתיב (מימין)

 3. הזינו מלל. המלל מופיע על הנתיב, אנכית לקו הבסיס. מלל אנכי מופיע על הנתיב במקביל לקו הבסיס.

  הערה:

  ליתר שליטה ביישור אנכי של כתב על נתיב, השתמשו באפשרות Baseline Shift בחלונית Character. לדוגמה, הקלידו ערך שלילי בתיבת המלל Baseline Shift להורדת הכתב כלפי מטה.

הזזה או היפוך כתב לאורך נתיב

 1. בחרו בכלי Direct Selection  או בכלי Path Selection ומקמו אותו על הכתב. המצביע משנה את צורתו לסמן I עם חץ .
  • להזזת מלל, לחצו וגררו את הכתב לאורך הנתיב. היזהרו שלא לגרור לרוחב הנתיב.

  • להיפוך המלל לצד השני של הנתיב, לחצו וגררו את המלל לרוחב הנתיב.

הכלי Direct Selection או הכלי Path Selection ב- Photoshop
שימוש בכלי Direct Selection או בכלי Path Selection להזזה או להיפוך כתב על נתיב.

הערה:

להזזת הכתב לרוחב נתיב מבלי לשנות את כיוון הכתב, השתמשו באפשרות Baseline Shift בחלונית Character. לדוגמה, אם יצרתם כתב הזורם משמאל לימין לאורך קו עליון של עיגול, ניתן להזין מספר שלילי בתיבת המלל Baseline Shift להנמכת הכתב כך שיזרום מתחת לקו העליון של העיגול.

הזנת כתב בנתיב סגור

 1. בחרו בכלי כתב אופקי .
 2. מקמו את המצביע בנתיב.
 3. כאשר הכלי כתב מוקף בסוגריים מקווקווים , לחצו כדי להוסיף מלל.

הזזת נתיב עם כתב

 1. בחרו בכלי Path Selection  או בכלי Move  ולאחר מכן לחצו וגררו את הנתיב למיקום חדש. אם אתם משתמשים בכלי Path Selection, ודאו שהמצביע אינו משנה את צורתו לצורת סמן I עם חץ , אחרת תזיזו את הכתב לאורך הנתיב.

שינוי צורה של נתיב עם כתב

 1. בחרו בכלי Direct Selection .
 2. לחצו על נקודת עיגון על גבי הנתיב, והשתמשו בידיות האחיזה לשינוי צורת הנתיב.

עיקום כתב והסרת עיקום מכתב

ניתן לעקם כתב ליצירת אפקט כתב מיוחד. לדוגמה, ניתן לעקם כתב בצורת קשת או גל. סגנון העיקום שתבחרו בו הוא תכונה של שכבת הכתב – ניתן לשנות סגנון עיקום של שכבה בכל עת לשינוי הצורה הכללית של העיקום. אפשרויות העיקום מציעות שליטה מדויקת בכיוון ובפרספקטיבה של אפקט העיקום.

הערה:

לא ניתן לעקם שכבות כתב הכוללות עיצוב כתב מסוג Faux Bold, או המשתמשות בגופנים ללא נתוני קווי מתאר (כגון גופני bitmap).

כתב שעוקם בסגנון Fish ב- Photoshop
דוגמה לכתב שעוקם בסגנון Fish

עיקום כתב

 1. בחרו שכבת כתב.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו באחד מכלי הכתב, ולחצו על הלחצן Warp  בסרגל האפשרויות.

  • בחרו ‏Type > ‏Warp Text.

  הערה:

  ניתן להשתמש בפקודה Warp לעיקום מלל בשכבת כתב. בחרו Edit ‏> ‏Transform Path ‏> ‏Warp.  

 3. בחרו סגנון עיקום מהתפריט הנפתח Style.
 4. בחרו בכיוון של אפקט העיקום – אופקי או אנכי.
 5. במקרה הצורך, ציינו ערכים לאפשרויות עיקום נוספות:
  • Bend לקביעת רמת העיקום שתוחל על השכבה

  • Horizontal Distortion או Vertical Distortion להחלת פרספקטיבה על העיקום

הסרת עיקום מכתב

 1. בחרו שכבת כתב שהוחל עליה עיקום.
 2. בחרו באחד מכלי הכתב, ולחצו על הלחצן Warp  בסרגל האפשרויות, או בחרו בתפריט Layer ‏> ‏Type ‏> ‏Warp Text.
 3. בחרו באפשרות None בתפריט הנפתח Style, ולחצו על הלחצן OK.

יצירת נתיב עבודה מכתב

ניתן לעבוד עם תווי כתב כצורות וקטוריות באמצעות המרתם לנתיב עבודה. נתיב עבודה הוא נתיב זמני שמופיע בחלונית Paths ומגדיר את קווי המתאר של צורה. לאחר יצירת נתיב עבודה משכבת כתב, ניתן לשמור אותו ולשנותו כמו כל נתיב אחר. לא ניתן לערוך תווים בנתיב כמלל, אך שכבת הכתב המקורית נשארת ללא שינוי, והיא ניתנת לעריכה.

 1. בחרו שכבת כתב ובחרו באפשרות Type > ‏Create Work Path.

  הערה:

  לא ניתן ליצור נתיבי עבודה מגופנים שאינם כוללים נתוני קווי מתאר (כגון גופני bitmap).

המרת כתב לצורות

בשעת המרת כתב לצורות, שכבת הכתב מתחלפת בשכבה עם מסיכה וקטורית. ניתן לערוך את המסיכה הווקטורית ולהחיל סגנונות על השכבה. עם זאת, לא ניתן לערוך את התווים בשכבה כמלל.

 1. בחרו שכבת כתב ובחרו באפשרות‏Type > ‏Convert To Shape.

  הערה:

  לא ניתן ליצור צורות מגופנים שאינם כוללים נתוני קווי מתאר (כגון גופני bitmap).

יצירת גבולות בחירה לכתב

בשעת שימוש בכלי Horizontal Type Mask או Vertical Type Mask, מגדירים בחירה בצורה של הכתב. בחירות בכתב מופיעות בשכבה הפעילה וניתן להזיזן, להעתיקן, למלא אותן, או להקיפן בקו מתאר ממש כמו כל בחירה אחרת.

 1. בחרו בשכבה שברצונכם שהבחירה תופיע בה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הגדירו את גבולות הבחירה של הכתב בשכבת תמונה רגילה, ולא בשכבת הכתב. אם ברצונכם למלא או להקיף בקו את גבולות הבחירה של הכתב, הגדירו את הבחירה בשכבה ריקה חדשה.
 2. בחרו בכלי Horizontal Type Mask  או בכלי Vertical Type Mask .
 3. בחרו אפשרויות כתב נוספות, והזינו מלל בשורה או בתיבה תוחמת.

  מסיכה אדומה מופיעה על השכבה הפעילה בזמן הזנת המלל. לאחר הלחיצה על הלחצן Commit , גבולות הבחירה בכתב מופיעים בתמונה על גבי השכבה הפעילה.

הוספת הצללה למלל

הוסיפו הצללה כדי להעניק ממד של עומק למלל בתמונה.

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה הכוללת את המלל שברצונכם להוסיף לו הצללה.
 2. לחצו על הלחצן Layer Style  בתחתית החלונית Layers ובחרו Drop Shadow מהרשימה הנפתחת.
 3. אם הדבר אפשרי, מקמו את תיבת הדו-שיח Layer Style כך שתוכלו לראות את השכבה ואת ההצללה שלה.
 4. התאימו את הקביעות לפי טעמכם. ניתן לשנות היבטים שונים של הצל, כולל אופן המיזוג שלו עם השכבות שמתחתיו, האטימות שלו (באיזו מידה השכבות שמתחתיו יתגלו מבעד לצל), זווית התאורה והמרחק של הצל מהמלל או מהעצם.
 5. כשתהיו מרוצים מההצללה, לחצו על הלחצן OK.

  הערה:

  כדי להשתמש באותן קביעות הצללה בשכבה אחרת, הקישו Alt תוך כדי גרירת שכבת ההצללה בחלונית Layers לשכבה אחרת. כשתשחררו את לחצן העכבר, Photoshop תחיל את תכונות ההצללה על שכבה זו.

מילוי כתב בתמונה

ניתן למלא כתב בתמונה על-ידי החלת נתיב מסיכה על שכבת תמונה שתמוקם מעל לשכבת מלל בחלונית Layers.

 1. פתחו את הקובץ הכולל את התמונה שברצונכם למלא בה את הכתב.
 2. בחרו בכלי Horizontal Type  או בכלי Vertical Type  בארגז הכלים.
 3. לחצו על הכרטיסייה Character כדי להביא את החלונית Character לחזית, או אם החלונית אינה פתוחה, בחרו בתפריט Window ‏> ‏Character.
 4. בחלונית Character, בחרו בגופן ובשאר תכונות הכתב למלל. מומלץ להשתמש באותיות גדולות, מודגשות ועבות.
 5. לחצו לקבלת נקודת הכנסה בחלון המסמך והקלידו את המלל הרצוי. כשתהיו מרוצים מהמלל, הקישו Ctrl+Enter ‏(Windows) או Command+Return ‏(Mac OS).
 6. לחצו על הכרטיסייה Layers כדי להביא את החלונית Layers לחזית, או אם החלונית אינה פתוחה, בחרו בתפריט Windows ‏> ‏Layers.
 7. ‏(אופציונלי) אם שכבת התמונה היא שכבת הרקע, לחצו פעמיים על שכבת התמונה בחלונית Layers כדי להמירה משכבת רקע לשכבה רגילה.

  הערה:

  שכבות רקע הן נעולות ואינן מאפשרות להזיזן בחלונית השכבות. יש להמיר שכבות רקע לשכבות רגילות כדי להסיר מעליהן את הנעילה.

 8. (אופציונלי) בתיבת הדו-שיח New Layer, ניתן לשנות את שם השכבה. לחצו על הלחצן OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולהמיר את שכבת התמונה.
 9. בחלונית Layers, גררו את שכבת התמונה עד שהיא תימצא מעל לשכבת המלל.
 10. לאחר בחירה בשכבת התמונה, בחרו בתפריט Layer ‏> ‏Create Clipping Mask. התמונה מופיעה בתוך המלל.
 11. בחרו בכלי Move  וגררו את התמונה כדי להתאים את מיקומה בתוך המלל.

  הערה:

  להזזת המלל במקום התמונה, בחרו בשכבת הכתב בחלונית Layers, ולאחר מכן השתמשו בכלי Move להזזת המלל.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת