באמצעות Photoshop ניתן לייצא משטחי יצירה, שכבות, קבוצות של שכבות או מסמכי Photoshop כנכסי תמונה מסוג PNG‏, JPEG,‏ GIF‏ או SVG.

ייצוא משטחי יצירה, שכבות או מסמכים באמצעות האפשרות Quick Export

ייצוא מסמך Photoshop או כל משטחי היצירה שבו

בחרו File‏ > Export‏ > Quick Export As [image format]‎. אם תתבקשו, בחרו תיקיית יעד. Photoshop מייצא את המסמך הנוכחי כנכס תמונה בתבנית שצוינה בקביעות Quick Export. אם המסמך שלכם מכיל משטחי יצירה, כל משטחי היצירה שבו מיוצאים בנפרד בעת בחירה באפשרות זו.

ייצוא שכבות, קבוצות של שכבות או משטחי יצירה שנבחרו

בחלונית Layers, בחרו את השכבות, קבוצות השכבות או משטחי היצירה שברצונכם לייצא כנכסי תמונה. לחצו לחיצה ימנית על הבחירה ובחרו Quick Export As [image format]‎ מתפריט ההקשר. אם תתבקשו, בחרו תיקיית יעד.

נכס תמונה אחד נוצר עבור כל שכבה, קבוצת שכבות או משטח יצירה שנבחרו.

שינוי העדפות Quick Export

כברירת מחדל, התכונה Quick Export יוצרת נכסים כ- PNG עם שקיפות ומציגה בקשה בכל פעם שאתם בוחרים מיקום לייצוא. ניתן לשנות הגדרות אלה על-ידי בחירת Preferences‏ > Export או File‏ > Export ‏> Export Preferences וציון האפשרויות הבאות:

 • התבנית המועדפת עבור Quick Export:‏ PNG,‏ JPG,‏ PNG-8,‏ GIF או SVG
 • פרמטרים ייחודיים לתבנית עבור PNG, לדוגמה, ניתן לציין אם ברצונך לייצא נכסים עם האפשרות Transparency מופעלת ‏(32 סיביות), או לייצא תמונות קטנות יותר (8 סיביות).
 • המיקום של תמונות המיוצאות באמצעות Quick Export. לשם כך, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

במסגרת האפשרות Ask Where To Export Each Time: תתבקשו לבחור מיקום בכל פעם שאתם מייצאים נכסים
האפשרות Export Files To An Assets Folder Next To The Current Document: ממקמת את נכס התמונה בתיקיית משנה בשם Assets בתיקייה שבה נמצא מסמך המקור של Photoshop.

 • אם ברצונכם לכלול מטה-נתונים - זכויות יוצרים ופרטי אנשי קשר - בנכסים שמיועדים לייצוא
 • אם ברצונכם להמיר את הנכסים למרחב הצבעים sRGB

תיבת הדו-שיח Export As: משטחי יצירה, שכבות או מסמכים

Photoshop משטחי יצירה שכבות מסמכים תיבת הדו-שיח Export As
תיבת הדו-שיח Export As

באמצעות תיבת הדו-שיח Export As, תוכלו לכוונן את הקביעות בכל פעם שתייצאו שכבות, קבוצות של שכבות, משטחי יצירה או מסמכי Photoshop כתמונות.

 • בחרו File‏ > Export >‏ Export As כדי לייצא את מסמך Photoshop הנוכחי. אם המסמך שלכם מכיל משטחי יצירה, כל משטחי היצירה שבו מיוצאים באמצעות תיבת דו-שיח זו.
 • להצגת תיבת דו-שיח זו עבור שכבות, קבוצות של שכבות או משטחי יצירה, בחרו אותם בחלונית Layers. לחצו לחיצה ימנית על הבחירה ובחרו Export As מהתפריט ההקשר.

  כל שכבה, קבוצת שכבות או משטח יצירה שנבחרו מיוצאים כנכס תמונה נפרד.

אפשרויות בתיבת הדו-שיח Export As

ניתן לציין את האפשרויות הבאות בתיבת הדו-שיח Export As:

Format

בחרו PNG,‏ JPG,‏ GIF או SVG.

Format-specific setting

עבור PNG, ציינו אם ברצונכם לייצא נכסים עם האפשרות Transparency ‏(32 סיביות) מופעלת, או לייצא תמונות קטנות יותר (8 סיביות). עבור JPEG, ציינו את איכות התמונה הרצויה (0-100%). תמונות GIF הן שקופות כברירת מחדל.

הערה:

חשוב לזכור את הפרטים הבאים במהלך ייצוא נכסי PNG:

 • בחירת האפשרות Transparency יוצרת נכסי PNG של 32 סיביות
 • בחירת האפשרות Smaller File יוצרת נכסי PNG של 8 סיביות
 • אי סימון שתי האפשרויות שצוינו לעיל מביא ליצירת נכסי PNG של 24 סיביות.

Size

ציינו את הרוחב והגובה של נכס התמונה. הרוחב והגובה ננעלים יחד כברירת מחדל. שינוי הרוחב משנה אוטומטית את הגובה באופן פרופורציונלי. אם ברצונכם לציין את גבולות בד הציור של הנכס המיוצא, ראו Canvas Size.

Scale

בחרו את הגודל הנדרש של התמונה המיוצאת. אפשרות זו שימושית לייצוא נכסים בעלי רזולוציה גדולה יותר או קטנה יותר. שינוי קנה המידה משפיע על גודל התמונה.

Resample בחרו שיטת דגימה. דגימה מתייחסת לשינוי הכמות של נתוני התמונה בעת שינוי ממדי הפיקסלים או הרזולוציה של התמונה, בייחוד בעת שינוי גודל התמונה.

Bilinear: הוספת פיקסלים באמצעות חישוב של ממוצע ערכי הצבע של הפיקסלים הסמוכים. שיטה זו מפיקה תוצאות באיכות בינונית.

Bicubic: שיטה איטית יותר אך מדויקת יותר, המבוססת על בדיקת הערכים של הפיקסלים הסמוכים. השיטה Bicubic נעזרת בחישובים מורכבים ומפיקה מעברי גוונים חלקים יותר מאלה הנוצרים בשיטות הדגימה Bilinear או Nearest Neighbor.

Bicubic Smoother: שיטה טובה להגדלת תמונות המבוססת על האינטרפולציה Bicubic, אך מיועדת להפקת תוצאות חלקות יותר.

Bicubic Sharper: שיטה טובה להפחתת גודל של תמונה, המבוססת על האינטרפולציה Bicubic עם חידוד משופר. שיטה זו שומרת על הפרטים בתמונה שנדגמה מחדש. אם השיטה Bicubic Sharper מחדדת אזורים מסוימים בתמונה יתר על המידה, נסו להשתמש בשיטה Bicubic.

Bicubic Automatic: בחירה אוטומטית של שיטת הדגימה Bicubic המתאימה לתמונה.

Nearest Neighbor: שיטה מהירה אך מדויקת פחות, המעתיקה את הפיקסלים בתמונה. שיטה זו נועדה לשימוש באיורים המכילים קצוות ללא החלקת שינון. היא שומרת על הקצוות הקשים ומפיקה קובץ קטן יותר. עם זאת, שיטה זו עלולה לגרום לאפקט משונן, שניתן להבחין בו כשמשנים גודל של תמונה או מחילים על הבחירה יותר ממניפולציה אחת.

Preserve Details: בעת שינוי גודל התמונה, שיטה זו מקדישה חשיבות עליונה לשמירה על פרטי התמונה והחדות שלה.

Canvas Size

אם הנכס שלכם צריך לתפוס רוחב וגובה מסוימים, ציינו ערכים אלה כ- Canvas Size. תיבת הדו-שיח Export As מעדכנת את התצוגה המקדימה כדי למרכז את התמונה בתוך גבולות אלה.

אפשרות זו שימושית בכמה תרחישים, כגון אלה:

 • אתם מייצאים סמלים בעלי גדלים שונים, ועם זאת עליכם למרכז אותם בתוך תיבות בגודל ‎50x50 px.
 • אתם מייצאים תמונות כרזה קטנות יותר או גדולות יותר מהממדים הנדרשים.

אם התמונה גדולה יותר מבד הציור, היא נגזרת לערכי הרוחב והגובה שהוגדרו עבור בד הציור.

ניתן ללחוץ על Reset כדי להחזיר את הערכים לאפשרויות שהוגדרו ב- Image Size.

Metadata

ציינו אם ברצונכם להטביע מטה-נתונים - זכויות יוצרים ופרטי אנשי קשר - בנכסים שמיועדים לייצוא.

Color Space

ציינו את האפשרויות הבאות:

 • אם ברצונכם להמיר את הנכס המיוצא למרחב הצבעים sRGB. אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל.
 • אם ברצונכם להטביע את פרופיל הצבע בנכס המיוצא.

ייצוא נכסים בגדלים שונים

ניתן לייצא את השכבות, משטחי היצירה או המסמכים שנבחרו כנכסים בגדלים מרובים, באמצעות תיבת הדו-שיח Export As. בצעו את השלבים הבאים:

 1. בחלונית השמאלית, בחרו גודל נכס יחסי - כמו גודל הנכס 1.25x.
 2. בחרו סיומת עבור הנכס שמיועד לייצוא שגודלו הוא אותו גודל נכס יחסי. 1.25x, למשל. סיומות יעזרו לכם לנהל בקלות את הנכסים שעברו ייצוא.
 3. במידת הצורך, לחצו על הסמל + כדי לציין גדלים וסיומות נוספים עבור הנכסים המיועדים לייצוא.

הערה:

אפשרויות שינוי קנה המידה שאתם בוחרים חלות על כל השכבות או משטחי היצירה שבחרתם.

ייצוא משטחי יצירה כמסמכי PDF או כקובצי תמונות

מגבלות ושגיאות נפוצות

מגבלות בייצוא SVG

 • ייתכן שרינדור המלל לא יתבצע כצפוי. לקבלת נאמנות מרבית, המירו את שכבת המלל לצורה לפני שתייצאו אותה ל- SVG.
 • הרינדור של מסיכות שכבה ונתיבי מסיכה אינו מתבצע כצפוי. שקלו להשתמש במסיכות וקטוריות במקום בייצוא SVG.
 • שכבת הרקע מיוצאת ל- SVG כשכבה שקופה. שכפלו את שכבת הרקע בחלונית Layers כדי להפוך אותה לגלויה בתמונת SVG שמיוצאת.

שגיאות נפוצות

השכבה ריקה

לא ניתן לבצע רינדור של שכבות ריקות או של שכבות שלא ניתן לרנדר בהן תמונות בתיבת הדו-שיח Export As. שכבות אלה עשויות להיות נתיבי מסיכה, שכבות התאמה או שכבות שאינן כוללות פיקסלים.

התמונה נמצאת מחוץ לגבולות המסמך

הפעולה Export לא הצליחה לבצע רינדור של התמונה, מכיוון שהיא גולשת מבד הציור. הזיזו את התמונה כך שתתאים לבד הציור.

אירעה שגיאה בלתי ידועה

כדי לפתור את הבעיה, לחצו על Done כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Export As, שמרו את הקובץ, ולאחר מכן הפעילו מחדש את Photoshop.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת