השתמשו בקיצורי מקשים כדי להיות פרודוקטיביים יותר בעת שימוש ב- Adobe Photoshop.

הערות:

  • תוכל להתאים אישית את קיצורי המקשים ב-Photoshop בשולחן העבודה שלך. ראה התאמה אישית של קיצורי מקשים.
  • ניתן להציג, לערוך ולסכם קיצורי מקשים בתיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts. כדי להציג אותה ב- Photoshop, בחר Edit ‏> Keyboard Shortcuts או השתמש בקיצורי המקשים הבאים:
    • Alt + Shift + Control + K ‏(Windows)
    • Alt + Shift + Command + K ‏(macOS)
  • בדגמים חדשים יותר של MacBook Pro,‏ ה- Touch Bar מחליף את מקשי הפונקציות בחלק העליון של המקלדת. ראה מאמר תיעוד זה של Apple כדי להבין כיצד להשתמש במקשי הפונקציות בדגמים אלה.

שימוש במקשי פונקציות

הערה:

עבור macOS, הקישו הקשה ממושכת על מקש Fn יחד עם מקש הפונקציה (F1-F12) כדי לעקוף את פונקציות ברירת המחדל של macOS, כגון בהירות המסך, עוצמת קול וכו'. לקבלת מידע נוסף על התנהגות מקשי הפונקציות ב-Mac, עיין במסמכי התיעוד הבאים של Apple:

תוצאה
Windows
macOS
הפעלת עזרה F1 המקש Help

בטל/חזור

 

F1

Cut

F2

F2

Copy

F3

F3

Paste

F4

F4

הצגה/הסתרה של החלונית Brush

F5

F5

הצגה/הסתרה של החלונית Color

F6

F6

הצגה/הסתרה של החלונית Layers

F7

F7

הצגה/הסתרה של החלונית Info

F8

F8

הצגה/הסתרה של החלונית Actions

F9

Option ‏+ F9

‏Revert

F12

F12

‎Fill

Shift ‏+ F5

Shift ‏+ F5

Feather Selection

Shift ‏+ F6

Shift ‏+ F6

Inverse Selection

Shift ‏+ F7

Shift ‏+ F7

בחירת כלים

הקשה ממושכת על מקש מפעילה זמנית כלי. שחרור המקש מחזיר לכלי הקודם.

הערה:

בשורות שכוללות כלים מרובים, לחצו שוב ושוב על אותו קיצור דרך כדי לעבור בקבוצה.

תוצאה

Windows

macOS

בחירה בכלים שונים באמצעות אותו קיצור מקשים

הקישו Shift ולחצו על קיצור מקשים (כשההעדפה Use Shift Key for Tool Switch נבחרה)

הקישו Shift ולחצו על קיצור מקשים (כשההעדפה Use Shift Key for Tool Switch נבחרה)

מעבר בין כלים מוסתרים

הקישו Alt ולחצו על כלי (מלבד הכלים Add Anchor Point‏, Delete Anchor Point ו- Convert Point)

הקישו Option ולחצו על כלי (מלבד הכלים Add Anchor Point‏, Delete Anchor Point ו- Convert Point)

הכלי Move

V

V

הכלי Rectangular Marquee

הכלי Elliptical Marquee

M

M

הכלי Lasso

הכלי Polygonal Lasso

הכלי Magnetic Lasso

L

L

הכלי Magic Wand

הכלי Quick Selection

W

W

הכלי Crop

הכלי Slice

הכלי Slice Selection

C

C

הכלי Eyedropper

הכלי Color Sampler

הכלי Ruler

הכלי Note

I

I

הכלי Spot Healing Brush

הכלי Healing Brush

הכלי Patch

הכלי Red Eye

י

י

הכלי Brush

הכלי Pencil

הכלי Color Replacement

הכלי Mixer Brush

B

B

הכלי Clone Stamp

הכלי Pattern Stamp

S

S

הכלי History Brush

הכלי Art History Brush

Y

Y

הכלי Eraser

הכלי Background Eraser

הכלי Magic Eraser

E

E

הכלי Gradient

הכלי Paint Bucket

G

G

הכלי Dodge

הכלי Burn

הכלי Sponge

O

O

הכלי Pen

הכלי Freeform Pen

P

P

הכלי Horizontal Type

הכלי Vertical Type

הכלי Horizontal Type Mask

הכלי Vertical Type Mask

T

T

הכלי Path Selection

הכלי Direct Selection

A

A

הכלי Rectangle

הכלי Rounded Rectangle

הכלי Ellipse

הכלי Polygon

הכלי Line

הכלי Custom Shape

U

U

הכלי Hand

H

H

הכלי Rotate View

R

R

הכלי Zoom

Z

Z

צבעי חזית/רקע המהווים ברירת מחדל D D
החלפת צבעי חזית/רקע X X
החלפה בין מצבי Standard/‏Quick Mask Q Q
הכלי Content-Aware Move‏ J J
הכלי Perspective Crop C C
הכלי משטח יצירה V V
הכלי Rotate View R R
החלפת המצב של Preserve Transparency / (לוכסן ימני) / (לוכסן ימני)
הקטנת קשיות המברשת { {
הגדלת קשיות המברשת } }
המברשת הקודמת , ,
המברשת הבאה . .
המברשת הראשונה < <
המברשת האחרונה > >
שימוש בקיצור מקשים זהה עבור Liquify

הצגת תמונות

רשימה חלקית זו מספקת קיצורי מקשים שאינם מופיעים בפקודות בתפריט או בעצות כלים.

תוצאה

Windows

macOS

מעבר בין מסמכים פתוחים

Control ‏+ Tab

Control ‏+ Tab

מעבר למסמך קודם

Shift ‏+ Control ‏+ Tab

Shift + Command + ` (דגש Grave)

סגירת קובץ ב- Photoshop ופתיחת Bridge

Shift-Control-W

Shift-Command-W

החלפה בין מצב Standard למצב Quick Mask

Q

Q

מעבר (קדימה) בין מצב מסך רגיל, מצב מסך מלא עם סרגל תפריטים ומצב מסך מלא

F

F

מעבר (אחורה) בין מצב מסך רגיל, מצב מסך מלא עם סרגל תפריטים ומצב מסך מלא

Shift ‏+ F

Shift ‏+ F

מעבר (קדימה) בין צבעי בד ציור

מקש הרווח ‏+ F (או לחיצה ימנית על רקע בד הציור ובחירת צבע)

מקש הרווח ‏+ F (או הקשת Control תוך כדי לחיצה על רקע בד הציור ובחירת צבע)

מעבר (אחורה) בין צבעי בד ציור

מקש הרווח + Shift ‏+ F

מקש הרווח + Shift ‏+ F

התאמת תמונה לחלון

לחיצה כפולה על הכלי Hand

לחיצה כפולה על הכלי Hand

הגדלה ל- 100%

לחיצה כפולה על הכלי Zoom או

Ctrl+1

לחיצה כפולה על הכלי Zoom או

Command+1

מעבר לכלי Hand (פרט למצב עריכת מלל)

מקש הרווח

מקש הרווח

גלילה רציפה בו-זמנית בין מסמכים מרובים בעזרת הכלי Hand

Shift וגרירה

Shift וגרירה

מעבר לכלי Zoom In

Control ‏+ מקש רווח

Command ‏+ מקש רווח

מעבר לכלי Zoom Out

Alt ‏+ מקש רווח

Option ‏+ מקש רווח

הזזת סימון הזום בשעת גרירת באמצעות הכלי Zoom

מקש רווח וגרירה

מקש רווח וגרירה

החלת אחוזי זום והשארת תיבת אחוזי הזום פעילה

Shift ‏+ Enter בתיבת אחוזי זום בחלונית Navigator

Shift ‏+ Return בתיבת אחוזי זום בחלונית Navigator

התקרבות לאזור מסוים של תמונה

Control וגרירה בתצוגה המקדימה בחלונית Navigator

Command וגרירה בתצוגה המקדימה בחלונית Navigator

התקרבות זמנית לתמונה

הקשה על H ולחיצה בתמונה מבלי לשחרר את לחצן העכבר

הקשה על H ולחיצה בתמונה מבלי לשחרר את לחצן העכבר

גלילת תמונה בעזרת הכלי Hand

מקש רווח וגרירה, או גרירת תיבת אזור תצוגה בחלונית Navigator

מקש רווח וגרירה, או גרירת תיבת אזור תצוגה בחלונית Navigator

גלילה למעלה או למטה במסך אחד

Page Up או Page Down

Page Up או Page Down

גלילה למעלה או למטה ב- 10 יחידות

Shift ‏+ ‏Page Up או Page Down

Shift ‏+ ‏Page Up או Page Down

הזזת התצוגה לפינה השמאלית העליונה או לפינה הימנית התחתונה

Home או End

Home או End

הפעלה/ביטול של מסיכת שכבה בצבע אדמדם (יש לבחור בשכבה)

\ (לוכסן שמאלי)

\ (לוכסן שמאלי)

הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(macOS) כדי לגלול שמאלה (Page Up) או ימינה (Page Down)

שימוש בעיקום מריונטה

רשימה חלקית זו מספקת קיצורי מקשים שאינם מופיעים בפקודות בתפריט או בעצות כלים.

תוצאה

Windows

macOS

ביטול מוחלט

Esc

Esc

ביטול פעולת התאמת הסיכה האחרונה

Ctrl ‏+ Z

Command ‏+ Z

בחירת כל הסיכות

Ctrl+A

Command ‏+ A

ביטול הבחירה של כל הסיכות

Ctrl ‏+ D

Command ‏+ D

בחירת סיכות מרובות

Shift ולחיצה

Shift ולחיצה

הזזת סיכות מרובות שנבחרו

Shift וגרירה

Shift וגרירה

הסתרת סיכות באופן זמני

H

H

*כרגע לא זמין ב-Photoshop ב-iPad.

שימוש ב- Refine Edge

תוצאה

Windows

macOS

פתיחת תיבת הדו-שיח Refine Edge

Control ‏+ Alt ‏+ R

Command ‏+ Option ‏+ R

מעבר (קדימה) בין מצבי תצוגה מקדימה

F

F

מעבר (אחורה) בין מצבי תצוגה מקדימה

Shift ‏+ F

Shift ‏+ F

החלפה בין תצוגה מקדימה של תמונת מקור ובחירה

X

X

מעבר בין הבחירה המקורית והגירסה המשופרת

P

P

הפעלה/ביטול של תצוגה מקדימה של רדיוס

י

י

מעבר בין הכלים Refine Radius ו- Erase Refinements

Shift ‏+ E

Shift ‏+ E

שימוש במסנן Liquify

תוצאה

Windows

macOS

הכלי Forward Warp

W

W

הכלי Reconstruct

R

R

הכלי Twirl Clockwise

C

C

הכלי Pucker

S

S

הכלי Bloat

B

B

הכלי Push Left

O

O

הכלי Mirror

M

M

הכלי Turbulence

T

T

הכלי Freeze Mask

F

F

הכלי Thaw Mask

D

D

הפיכת הכיוון של הכלים Bloat‏, Pucker‏, Push Left‏ ו- Mirror

Alt ‏+ כלי

Option ‏+ כלי

דגימה רציפה של העיוות

 

Alt וגרירה בתצוגה המקדימה בשעת בחירה במצבים Reconstruct‏, Displace‏, Amplitwist או Affine

Option וגרירה בתצוגה המקדימה תוך בחירת הכלי Reconstruct‏או המצב Displace‏, Amplitwist או Affine

הקטנה/הגדלה של גודל המברשת ב- 2, או הקטנה/הגדלה של הדחיסות, הלחץ, הקצב או רטט המערבולת ב- 1

חץ למטה/חץ למעלה בתיבות המלל Brush Size‏, Density‏, Pressure‏, Rate או Turbulent Jitter‏

חץ למטה/חץ למעלה בתיבות המלל Brush Size‏, Density‏, Pressure‏, Rate או Turbulent Jitter‏

הקטנה/הגדלה של גודל המברשת ב- 2, או הקטנה/הגדלה של הדחיסות, הלחץ, הקצב או רטט המערבולת ב- 1

חץ שמאלה/חץ ימינה כשהמחוונים Brush Size‏, Density‏, Pressure‏, Rate‏ או Turbulent Jitter מוצגים

חץ שמאלה/חץ ימינה כשהמחוונים Brush Size‏, Density‏, Pressure‏, Rate‏ או Turbulent Jitter מוצגים

מעבר בין הבקרים שמימין מלמעלה למטה

כרטיסייה

כרטיסייה

מעבר בין הבקרים שמימין מלמטה למעלה

Shift ‏+ Tab

Shift ‏+ Tab

שינוי הלחצן Cancel ללחצן Reset

Alt

Option

הקישו Shift כדי להקטין/להגדיל ב- 10

שימוש בנקודת מגוז

תוצאה

Windows

macOS

זום 2x (זמני)

X

X

הגדלת תצוגה

Control ‏+ + (פלוס)

Command ‏+ + (פלוס)

התרחקות

Control ‏+ - (מקף)

Command ‏+ - (מקף)

התאמה לתצוגה

Control +‏ 0 (אפס), לחיצה כפולה על הכלי Hand

Command ‏+ ‏0 (אפס), לחיצה כפולה על הכלי Hand

זום למרכז ב- 100%

לחיצה כפולה על הכלי Zoom

לחיצה כפולה על הכלי Zoom

הגדלת גודל מברשת (הכלים Brush‏, Stamp)

]

]

הקטנת גודל מברשת (הכלים Brush‏, Stamp)

[

[

הגדלת קשיות מברשת (הכלים Brush‏, Stamp)

Shift + ]

Shift + ]

הקטנת קשיות מברשת (הכלים Brush‏, Stamp)

Shift + [

Shift + [

ביטול הפעולה האחרונה

Control ‏+ Z

Command ‏+ Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה

Control ‏+ Shift ‏+ Z

Command ‏+ Shift ‏+ Z

ביטול בחירה בכל

Control ‏+ D

Command ‏+ D

הסתרת בחירה ומישורים

Control ‏+ H

Command ‏+ H

הזזת בחירה בפיקסל 1

מקשי חצים

מקשי חצים

הזזת בחירה ב- 10 פיקסלים

Shift ‏+ מקשי חצים

Shift ‏+ מקשי חצים

Copy

Control ‏+ C

Command ‏+ C

Paste

Control ‏+ V

Command ‏+ V

חזרה על השכפול האחרון והזזה

Control ‏+ Shift ‏+ T

Command ‏+ Shift ‏+ T

יצירת בחירה צפה מבחירה נוכחית

Control ‏+ Alt ‏+ T

 

מילוי בחירה בתמונה שמתחת למצביע

Control וגרירה

Command וגרירה

יצירת עותק משוכפל של הבחירה כבחירה צפה

Control ‏+ Alt וגרירה

Command ‏+ Option וגרירה

הגבלת הבחירה לסיבוב של 15°

Alt ‏+ ‏Shift לסיבוב

Option ‏+ ‏Shift לסיבוב

בחירת מישור שנמצא תחת מישור אחר שנבחר

Control ולחיצה על המישור

Command ולחיצה על המישור

יצירת מישור ב-90° ממישור האב

Control וגרירה

Command וגרירה

מחיקת הצומת האחרון בשעת יצירת מישור

מחק

מחיקה

יצירת מישור בד ציור מלא, בניצב למצלמה

לחיצה כפולה על הכלי Create Plane

לחיצה כפולה על הכלי Create Plane

שימוש בתיבת הדו-שיח Camera Raw

הערה:

הקשה ממושכת על מקש מפעילה זמנית כלי. שחרור המקש מחזיר לכלי הקודם.

תוצאה

Windows

macOS

הכלי Zoom

Z

Z

הכלי Hand

H

H

הכלי White Balance

I

I

הכלי Color Sampler

S

S

הכלי Crop

C

C

הכלי Straighten

A

A

הכלי Spot Removal

B

B

הכלי Red Eye Removal

E

E

החלונית Basic

Ctrl+Alt+1

Command+Option+1

החלונית Tone Curve

Ctrl+Alt+2

Command+Option+2

החלונית Detail

Ctrl+Alt+3

Command+Option+3

החלונית HSL/Grayscale

Ctrl+Alt+4

Command+Option+4

החלונית Split Toning

Ctrl+Alt+5

Command+Option+5

החלונית Lens Corrections

Ctrl+Alt+6

Command+Option+6

החלונית Camera Calibration

Ctrl+Alt+7

Command+Option+7

החלונית Presets

Ctrl+Alt+9

Command+Option+9 (יש להשבית את קיצור המקשים של Zoom ב- Universal Access של macOS ב- System Preferences)

החלונית Open Snapshots

Ctrl+Alt+9

Command+Option+9

הכלי Parametric Curve Targeted Adjustment

Ctrl+Alt+Shift+T

Command+Option+Shift+T

הכלי Targeted Adjustment של הגוון

Ctrl+Alt+Shift+H

Command+Option+Shift+H

הכלי Targeted Adjustment של הרוויה

Ctrl+Alt+Shift+S

Command+Option+Shift+S

הכלי Luminance Targeted Adjustment

Ctrl+Alt+Shift+L

Command+Option+Shift+L

הכלי Grayscale Mix Targeted Adjustment

Ctrl+Alt+Shift+G

Command+Option+Shift+G

כלי Targeted Adjustment האחרון שנעשה בו שימוש

T

T

הכלי Adjustment Brush

K

K

הכלי Graduated Filter

G

G

הגדלה/הקטנה של גודל המברשת

] / [

] / [

הגדלה/הקטנה של הקצוות הרכים של המברשת

Shift +‏ ] / Shift +‏ [

Shift +‏ ] / Shift +‏ [

הגדלה/הקטנה של הזרימה של הכלי Adjustment Brush בדרגות של 10

= (סימן שוויון) / - (מקף)

= (סימן שוויון) / - (מקף)

מעבר באופן זמני ממצב Add למצב Erase בכלי Adjustment Brush, או ממצב Erase למצב Add

Alt

Option

הגדלה/הקטנה של גודל הכלי Adjustment Brush באופן זמני

Alt +‏ ] / Alt ‏+ [

Option ‏+ ] / Option ‏+ [

הגדלה/הקטנה של הקצוות הרכים של הכלי Adjustment Brush באופן זמני

Alt +‏ Shift ‏+ ] /‏ Alt +‏ Shift ‏+ [

Option +‏ Shift ‏+ ] /‏ Option +‏ Shift ‏+ [

הגדלה/הקטנה של הזרימה של הכלי Adjustment Brush בדרגות של 10

Alt + = (סימן שוויון) / Alt + - (מקף)

Option + = (סימן שוויון) / Option + - (מקף)

מעבר למצב New ממצב Add או Erase של הכלי Adjustment Brush או Graduated Filter

N

N

הפעלה/ביטול של Auto Mask עבור הכלי Adjustment Brush

M

M

הפעלה/ביטול של Show Mask עבור הכלי Adjustment Brush

Y

Y

הפעלה/ביטול של סיכות עבור הכלי Adjustment Brush

V

V

הפעלה/ביטול של כיסוי עבור הכלי Graduated Filter,‏ Spot Removal או Red Eye Removal.

V

V

סיבוב תמונה שמאלה

L או Ctrl ‏+ ]

L או Command ‏+ ]

סיבוב תמונה ימינה

R או Ctrl ‏+ [

R או Command ‏+ [

הגדלת תצוגה

Ctrl ‏+ + (פלוס)

Command ‏+ + (פלוס)

התרחקות

Ctrl ‏+ - (מקף)

Command ‏+ - (מקף)

מעבר זמני לכלי Zoom In

(אינו פועל כשהכלי Straighten נבחר. אם הכלי Crop פעיל, עובר זמנית לכלי יישור).

Ctrl

Command

מעבר זמני לכלי Zoom Out ושינוי הלחצן Open Image ללחצן Open Copy והלחצן Cancel ללחצן Reset.

Alt

Option

תצוגה/הסתרה של התצוגה המקדימה

P

P

מצב מסך מלא

F

F

הפעלה זמנית של הכלי White Balance ושינוי הלחצן Open Image ללחצן Open Object.

‏(אינו פועל אם הכלי Crop פעיל)

Shift

Shift

בחירת נקודות מרובות בלוח Curves

לחיצה על הנקודה הראשונה; Shift ולחיצה על נקודות נוספות

לחיצה על הנקודה הראשונה; Shift ולחיצה על נקודות נוספות

הוספת נקודה לעקומה בלוח Curves

Control ולחיצה בתצוגה המקדימה

Command ולחיצה בתצוגה המקדימה

הזזת נקודה שנבחרה בלוח Curves (יחידה 1)

מקשי חצים

מקשי חצים

הזזת נקודה שנבחרה בלוח Curves (10 יחידות)

Shift ואחד מלחצני החצים

Shift ואחד מלחצני החצים

פתיחת תמונות שנבחרו בתיבת הדו-שיח Camera Raw ב- Bridge

Ctrl ‏+ R

Command ‏+ R

פתיחת תמונות שנבחרו ב- Bridge ללא שימוש בתיבת הדו-שיח Camera Raw

Shift ‏+ לחיצה כפולה בתמונה

Shift ‏+ לחיצה כפולה בתמונה

תצוגת הדגשות שייחתכו בתצוגה המקדימה

Alt וגרירת המחוונים Exposure‏, Recovery או Black

Option וגרירת המחוונים Exposure‏, Recovery או Black

אזהרת סימון חיתוך

O

O

אזהרת חיתוך צל

U

U

(מצב Filmstrip) הוספת דירוג של 1‎ - 5 כוכבים

Ctrl+1 - 5

Command+1 - 5

(מצב Filmstrip) הגדלה/הקטנה של דירוג

Ctrl +. (נקודה) / Ctrl+, (פסיק)

Command+. (נקודה) / Command+, (פסיק)

(מצב Filmstrip) הוספת תווית אדומה

Ctrl ‏+ 6

Command+6

(מצב Filmstrip) הוספת תווית צהובה

Ctrl ‏+ 7

Command ‏+ 7

(מצב Filmstrip) הוספת תווית ירוקה

Ctrl ‏+ 8

Command ‏+ 8

(מצב Filmstrip) הוספת תווית כחולה

Ctrl ‏+ 9

Command ‏+ 9

(מצב Filmstrip) הוספת תווית סגולה

Ctrl+Shift+0

Command+Shift+0

העדפות Camera Raw

Ctrl ‏+ K

Command+K

מוחק את העדפות Adobe Camera Raw

Ctrl ‏+ Alt (בפתיחה)

Option ‏+ Shift (בפתיחה)

שימוש בתיבת הדו-שיח Black-and-White

תוצאה

Windows

macOS

פתיחת תיבת הדו-שיח Black & White

Shift ‏+ Control ‏+ Alt ‏+ B

Shift ‏+ Command ‏+ Option+ B

הגדלה/הקטנה של הערך שנבחר ב- 1%

חץ למעלה/חץ למטה

חץ למעלה/חץ למטה

הגדלה/הקטנה של הערך שנבחר ב- 10%

Shift ‏+ חץ למעלה/חץ למטה

Shift ‏+ חץ למעלה/חץ למטה

שינוי הערכים של מחוון הצבע הקרוב ביותר

לחיצה תוך כדי גרירה בתמונה.

לחיצה תוך כדי גרירה בתמונה.

שימוש בעקומות

תוצאה

Windows

macOS

פתיחת תיבת הדו-שיח Curves

Control ‏+ M

Command ‏+ M

בחירת הנקודה הבאה בעקומה

+‏ (פלוס)

+‏ (פלוס)

בחירת הנקודה הקודמת בעקומה

– (מינוס)

– (מינוס)

בחירת נקודות מרובות בעקומה

Shift ולחיצה על הנקודות

Shift ולחיצה על הנקודות

ביטול בחירה בנקודה

Control ‏+ D

Command ‏+ D

למחיקת נקודה בעקומה

בחרו נקודה ולחצו על Delete

בחרו נקודה ולחצו על Delete

הזזת נקודה נבחרת ביחידה 1

מקשי חצים

מקשי חצים

הזזת נקודה נבחרת ב- 10 יחידות

Shift ‏+ מקשי חצים

Shift ‏+ מקשי חצים

הצגת אזורי אור וצל שייחתכו

Alt וגרירת מחווני הנקודה השחורה/לבנה

Option וגרירת מחווני הנקודה השחורה/לבנה

קביעת נקודה בעקומה ללא הפרדות צבע

Control ולחיצה בתמונה

Command ולחיצה בתמונה

קביעת נקודה בעקומות הערוץ

Shift ‏+ Control ולחיצה בתמונה

Shift ‏+ Command ולחיצה בתמונה

שינוי גודל רשת

Alt ולחיצה בשדה

Option ולחיצה בשדה

בחירה והזזה של עצמים

רשימה חלקית זו מספקת קיצורי מקשים שאינם מופיעים בפקודות בתפריט או בעצות כלים.

תוצאה

Windows

macOS

מיקום מחדש של סימון בחירה בשעת בחירה

כל אחד מכלי סימון הבחירה (מלבד טור בודד או שורה בודדת) ‏+ מקש רווח וגרירה

כל אחד מכלי סימון הבחירה (מלבד טור בודד או שורה בודדת) ‏+ מקש רווח וגרירה

הוספה לבחירה

כל אחד מכלי הבחירה ‏+ Shift וגרירה

כל אחד מכלי הבחירה ‏+ Shift וגרירה

הפחתה מבחירה

כל אחד מכלי הבחירה ‏+ Alt וגרירה

כל אחד מכלי הבחירה ‏+ Option וגרירה

יצירת הצטלבות עם בחירה

כל אחד מכלי הבחירה (מלבד הכלי Quick Selection)+ Shift-Alt וגרירה

כל אחד מכלי הבחירה (מלבד הכלי Quick Selection)+ Shift-Option וגרירה

הגבלת סימון הבחירה לריבוע או לעיגול (אם אין אף בחירה פעילה אחרת)

Shift וגרירה

Shift וגרירה

ציור סימון בחירה מהמרכז (אם אין אף בחירה פעילה אחרת)

Alt וגרירה

Option וגרירה

הגבלת צורה וציור סימון בחירה מהמרכז

Shift ‏+ Alt וגרירה

Shift ‏+ Option וגרירה

מעבר לכלי Move

Control (אלא אם כן הכלים יד, פרוסה, נתיב, צורה או אחד מכלי העט נבחרו)

Command (אלא אם כן הכלים יד, פרוסה, נתיב, צורה או אחד מכלי העט נבחרו)

החלפה בין הכלי Magnetic Lasso לכלי Lasso

Alt וגרירה

Option וגרירה

החלפה בין הכלי Magnetic Lasso לכלי Polygonal Lasso

Alt ולחיצה

Option ולחיצה

החלה/ביטול פעולה של הכלי Magnetic Lasso

Enter/Esc או Control ‏+ . (נקודה)

Return/Esc או Command ‏+ . (נקודה)

הזזת עותק של בחירה

הכלי Move ‏+ Alt וגרירת בחירה

הכלי Move ‏+ Option וגרירת בחירה‡

הזזת אזור בחירה בפיקסל 1

בחירה ‏+ חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

בחירה ‏+ חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

הזזת בחירה בפיקסל 1

הכלי Move ‏+ חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה†‡

הכלי Move ‏+ חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה†‡

הזזת שכבה בפיקסל 1 כשלא נבחרו פריטים כלשהם בשכבה

Control ‏+ חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

Command ‏+ חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

הגדלה/הקטנה של רוחב איתור

הכלי Magnetic Lasso ‏+ [ או ]

הכלי Magnetic Lasso ‏+ [ או ]

קבלת חיתוך או יציאה מחיתוך

הכלי Crop ‏+ Enter או Esc

הכלי Crop ‏+ Return או Esc

הפעלה/ביטול של מגן חיתוך

/ (לוכסן ימני)

/ (לוכסן ימני)

יצירת מד-זווית

הכלי Ruler ‏+ Alt וגרירת נקודת קצה

הכלי Ruler ‏+ Option וגרירת נקודת קצה

הצמדת קו עזר לסימוני סרגל (אלא אם כן האפשרות View ‏> Snap אינה מסומנת)

Shift וגרירת קו עזר

Shift וגרירת קו עזר

המרת קווי עזר אופקיים לאנכיים ואנכיים לאופקיים

Alt וגרירת קו עזר

Option וגרירת קו עזר

הקישו Shift ברציפות להזזה ב- 10 פיקסלים

חל על כלי הצורה

המרת אזורי בחירה, גבולות בחירה ונתיבים

רשימה חלקית זו מספקת קיצורי מקשים שאינם מופיעים בפקודות בתפריט או בעצות כלים.

תוצאה

Windows

macOS

שינוי צורה מהמרכז או שיקוף

Alt

Option

Constrain

Shift

Shift

Distort

Control

Command

Apply

Enter

Return

Cancel

Control+. (נקודה) או Esc

Command+. (נקודה) או Esc

שינוי צורה חופשי עם נתונים משוכפלים

Control ‏+ Alt ‏+ T

Command ‏+ Option ‏+ T

חזרה על שינוי צורה עם נתונים משוכפלים

Control ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ T

Command ‏+ Shift ‏+ Option ‏+ T

עריכת נתיבים

רשימה חלקית זו מספקת קיצורי מקשים שאינם מופיעים בפקודות בתפריט או בעצות כלים.

תוצאה

Windows

macOS

בחירת נקודות עיגון מרובות

הכלי Direct Selection ‏+ Shift ולחיצה

הכלי Direct Selection ‏+ Shift ולחיצה

בחירת נתיב שלם

הכלי Direct Selection ‏+ Alt ולחיצה

הכלי Direct Selection ‏+ Option ולחיצה

שכפול נתיב

כל אחד מכלי העט, הכלי נתיב או הכלי Direct Selection ‏+ Control ‏+ Alt וגרירה

כל אחד מכלי העט, הכלי נתיב או הכלי Direct Selection ‏+ Command ‏+ Option וגרירה

מעבר מהכלי Path Selection, ‏Pen, ‏Add Anchor Point, ‏Delete Anchor Point או Convert Point לכלי Direct Selection

Control

Command

מעבר בין הכלי Pen או הכלי Freeform Pen לכלי המרת נקודה כשהמצביע נמצא על נקודת עיגון או נקודת כיוון

Alt

Option

סגירת נתיב

הכלי Pen מגנטי ולחיצה כפולה

הכלי Pen מגנטי ולחיצה כפולה

סגירת נתיב בקו ישר

הכלי Pen מגנטי ‏+ Alt ולחיצה כפולה

הכלי Pen מגנטי ‏+ Option ולחיצה כפולה

שימוש לצביעה

רשימה חלקית זו מספקת קיצורי מקשים שאינם מופיעים בפקודות בתפריט או בעצות כלים.

תוצאה

Windows

macOS

בחירת צבע חזית מדוגם הצבע

כל אחד מכלי הצביעה ‏+ Shift +‏ Alt ‏+ לחיצה ימנית וגרירה

כל אחד מכלי הצביעה ‏+ Control +‏ Option +‏ Command וגרירה

בחירת צבע חזית מתמונה בעזרת הכלי Eyedropper

כל אחד מכלי הצביעה ‏+ Alt או אחד מכלי הצורה ‏+ Alt (אלא אם כן האפשרות Paths נבחרה)

כל אחד מכלי הצביעה ‏+ Option או על אחד מכלי הצורה ‏+ Option (אלא אם כן האפשרות Paths נבחרה)

בחירת צבע רקע

הכלי Eyedropper ‏+ Alt ולחיצה

הכלי Eyedropper ‏+ Option ולחיצה

הכלי Color Sampler

הכלי Eyedropper‏ ‏+ Shift

הכלי Eyedropper‏ ‏+ Shift

מחיקת דוגם צבע

הכלי Color Sampler ‏+ Alt ולחיצה

הכלי Color Sampler ‏+ Option ולחיצה

קביעת אטימות, רגישות, חוזק או חשיפה למצב צביעה

כל אחד מכלי הצביעה או העריכה ‏+ מקשי מספרים (לדוגמה, 0 = 100%, 1 = 10%, 4 ולאחר מכן 5 ברצף מהיר = 45%) (כשהאפשרות airbrush פעילה, הקישו Shift ‏+ מקשי מספרים)

כל אחד מכלי הצביעה או העריכה ‏+ מקשי מספרים (לדוגמה, 0 = 100%, 1 = 10%, 4 ולאחר מכן 5 ברצף מהיר = 45%) (כשהאפשרות airbrush פעילה, הקישו Shift ‏+ מקשי מספרים)

קביעת זרימה למצב צביעה

כל אחד מכלי הצביעה או העריכה ‏+ Shift ‏+ מקשי מספרים (לדוגמה, 0 = 100%, 1 = 10%, 4 ולאחר מכן 5 ברצף מהיר = 45%) (כשהאפשרות airbrush פעילה, אל תקישו Shift)

כל אחד מכלי הצביעה או העריכה ‏+ Shift ‏+ מקשי מספרים (לדוגמה, 0 = 100%, 1 = 10%, 4 ולאחר מכן 5 ברצף מהיר = 45%) (כשהאפשרות airbrush פעילה, אל תקישו Shift)

הכלי Mixer Brush משנה את הקביעה Mix

Alt +‏ Shift ‏+ מספר

Option +‏ Shift ‏+ מספר

הכלי Mixer Brush משנה את הקביעה Wet

מקשי ספרות

מקשי ספרות

הכלי Mixer Brush משנה את Wet ואת Mix לאפס

00

00

מעבר בין מצבי מיזוג

Shift ‏+ + (פלוס) או – (מינוס)

Shift ‏+ + (פלוס) או – (מינוס)

פתיחת תיבת הדו-שיח Fill בשכבת רקע או בשכבה רגילה

 

Backspace או Shift ‏+ Backspace

 

Delete או Shift ‏+ Delete

מילוי בצבע חזית או בצבע רקע

Alt ‏+ Backspace או Control ‏+ Backspace

Option ‏+ Delete או Command ‏+ Delete

מילוי מההיסטוריה

Control ‏+ Alt ‏+ Backspace

Command ‏+ Option ‏+ Delete

הצגת תיבת הדו-שיח Fill

Shift ‏+ Backspace

Shift ‏+ Delete

הפעלה/ביטול של נעילת פיקסלים שקופים

/ (לוכסן ימני)

/ (לוכסן ימני)

חיבור נקודות בקו ישר

כל אחד מכלי הצביעה ‏+ Shift ולחיצה

כל אחד מכלי הצביעה ‏+ Shift ולחיצה

הקישו Shift לשמירה על השקיפות

שימוש למצבי מיזוג

תוצאה

Windows

macOS

מעבר בין מצבי מיזוג

Shift ‏+ + (פלוס) או – (מינוס)

Shift ‏+ + (פלוס) או – (מינוס)

Normal

Shift ‏+ Alt ‏+ N

Shift ‏+ Option ‏+ N

Dissolve

Shift ‏+ Alt ‏+ I

Shift ‏+ Option ‏+ I

Behind (הכלי Brush בלבד)

Shift ‏+ Alt ‏+ Q

Shift ‏+ Option ‏+ Q

Clear (הכלי Brush בלבד)

Shift ‏+ Alt ‏+ R

Shift ‏+ Option ‏+ R

Darken

Shift ‏+ Alt ‏+ K

Shift ‏+ Option ‏+ K

Multiply

Shift ‏+ Alt ‏+ M

Shift ‏+ Option ‏+ M

Color Burn

Shift ‏+ Alt ‏+ B

Shift ‏+ Option ‏+ B

Linear Burn

Shift ‏+ Alt ‏+ A

Shift ‏+ Option ‏+ A

Lighten

Shift ‏+ Alt ‏+ G

Shift ‏+ Option ‏+ G

Screen

Shift ‏+ Alt ‏+ S

Shift ‏+ Option ‏+ S

עקיפת צבע

Shift ‏+ Alt ‏+ D

Shift ‏+ Option ‏+ D

Linear Dodge

Shift ‏+ Alt ‏+ W

Shift ‏+ Option ‏+ W

Overlay

Shift ‏+ Alt ‏+ O

Shift ‏+ Option ‏+ O

Soft Light

Shift ‏+ Alt ‏+ F

Shift ‏+ Option ‏+ F

Hard Light

Shift ‏+ Alt ‏+ H

Shift ‏+ Option ‏+ H

Vivid Light

Shift ‏+ Alt ‏+ V

Shift ‏+ Option ‏+ V

Linear Light

Shift ‏+ Alt ‏+ J

Shift ‏+ Option ‏+ J

Pin Light

Shift ‏+ Alt ‏+ Z

Shift ‏+ Option ‏+ Z

Hard Mix

Shift ‏+ Alt ‏+ L

Shift ‏+ Option ‏+ L

Difference

Shift ‏+ Alt ‏+ E

Shift ‏+ Option ‏+ E

Exclusion

Shift ‏+ Alt ‏+ X

Shift ‏+ Option ‏+ X

Hue‏‏

Shift ‏+ Alt ‏+ U

Shift ‏+ Option ‏+ U

Saturation

Shift ‏+ Alt ‏+ T

Shift ‏+ Option ‏+ T

Color

Shift ‏+ Alt ‏+ C

Shift ‏+ Option ‏+ C

Luminosity

Shift ‏+ Alt ‏+ Y

Shift ‏+ Option ‏+ Y

Desaturate

הכלי Sponge ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ D

הכלי Sponge ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ D

Saturate

הכלי Sponge ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ S

הכלי Sponge ‏+ Shift ‏+ Option ‏+ S

הבהרה/הכהיה של צללים

הכלי Dodge/הכלי Burn ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ S

הכלי Dodge/הכלי Burn ‏+ Shift ‏+ Option ‏+ S

הבהרה/הכהיה של גווני ביניים

הכלי Dodge/הכלי Burn ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ M

הכלי Dodge/הכלי Burn ‏+ Shift ‏+ Option ‏+ M

הבהרה/הכהיה של גוונים בהירים

הכלי Dodge/הכלי Burn ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ H

הכלי Dodge/הכלי Burn ‏+ Shift ‏+ Option ‏+ H

קביעת מצב המיזוג על Threshold לתמונות bitmap ועל Normal לשאר סוגי התמונות

Shift ‏+ Alt ‏+ N

Shift ‏+ Option ‏+ N

בחירה ועריכה של מלל

רשימה חלקית זו מספקת קיצורי מקשים שאינם מופיעים בפקודות בתפריט או בעצות כלים.

תוצאה

Windows

macOS

הזזת כתב בתמונה

Control וגרירת הכתב כששכבת הכתב נבחרה

Command וגרירת הכתב כששכבת הכתב נבחרה

בחירת תו אחד שמאלה/ימינה או שורה אחת למטה/למעלה או מילה אחת שמאלה/ימינה

Shift ‏+ חץ שמאלה/ימינה או חץ למטה/למעלה או Control ‏+ Shift ‏+ חץ שמאלה/ימינה

Shift ‏+ חץ שמאלה/ימינה או חץ למטה/למעלה או Command ‏+ Shift ‏+ חץ שמאלה/ימינה

בחירת תווים מנקודת ההכנסה עד נקודת הלחיצה על העכבר

Shift ולחיצה

Shift ולחיצה

הזזת תו אחד שמאלה/ימינה או שורה אחת למטה/למעלה או מילה אחת שמאלה/ימינה

חץ שמאלה/ימינה או חץ למטה/למעלה או Control ‏+ חץ שמאלה/ימינה

חץ שמאלה/ימינה או חץ למטה/למעלה או Command ‏+ חץ שמאלה/ימינה

יצירת שכבת מלל חדשה כששכבת מלל נבחרה בחלונית Layers

Shift ולחיצה

Shift ולחיצה

בחירת מילה, שורה, פסקה או סיפור

לחיצה כפולה, לחיצה משולשת, לחיצה מרובעת או לחיצה מחומשת

לחיצה כפולה, לחיצה משולשת, לחיצה מרובעת או לחיצה מחומשת

הצגה/הסתרה של בחירה בכתב שנבחר

Control ‏+ H

Command ‏+ H

הצגת התיבה התוחמת לשינוי צורת מלל בשעת עריכת מלל, או הפעלה הכלי Move אם הסמן נמצא בתוך התיבה התוחמת

Control

Command

שינוי גודל מלל בתוך תיבה תוחמת בשעת שינוי גודל של התיבה התוחמת

Control וגרירת נקודת אחיזה של תיבה תוחמת

Command וגרירת נקודת אחיזה של תיבה תוחמת

הזזת תיבת מלל בשעת יצירת תיבת מלל

מקש רווח וגרירה

מקש רווח וגרירה

עיצוב כתב

רשימה חלקית זו מספקת קיצורי מקשים שאינם מופיעים בפקודות בתפריט או בעצות כלים.

תוצאה

Windows

macOS

יישור שמאלה, למרכז או ימינה

הכלי Horizontal Type ‏+ Control ‏+ Shift ‏+ L, C, או R

הכלי Horizontal Type ‏+ Command ‏+ Shift ‏+ L, C, או R

יישור למעלה, למרכז או למטה

הכלי Vertical Type ‏+ Control ‏+ Shift ‏+ L, C, או R

הכלי Vertical Type ‏+ Command ‏+ Shift ‏+ L, C, או R

בחירת שינוי גודל אופקי של 100%

Control ‏+ Shift ‏+ X

Command ‏+ Shift ‏+ X

בחירת שינוי גודל אנכי של 100%

Control ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ X

Command ‏+ Shift ‏+ Option ‏+ X

בחירת ריווח שורות אוטומטי

Control ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ A

Command ‏+ Shift ‏+ Option ‏+ A

בחירת 0 לריווח מלל

Control ‏+ Shift ‏+ Q

Command ‏+ Control ‏+ Shift ‏+ Q

יישור פסקה לשני הצדדים, יישור לשמאל של השורה האחרונה

Control ‏+ Shift ‏+ J

Command ‏+ Shift ‏+ J

יישור פסקה לשני הצדדים, יישור כל השורות לשני הצדדים

Control ‏+ Shift ‏+ F

Command ‏+ Shift ‏+ F

הפעלה/ביטול של מיקוף פסקה

Control ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ H

Command ‏+ Control ‏+ Shift ‏+ Option ‏+ H

הפעלה/ביטול של עורך השורות

Control ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ T

Command ‏+ Shift ‏+ Option ‏+ T

הקטנה או הגדלה של גודל מלל שנבחר ב- 2 נקודות או פיקסלים

Control ‏+ Shift ‏+ < או >

Command ‏+ Shift ‏+ < או >

הקטנה או הגדלה של ריווח שורות ב- 2 נקודות או פיקסלים

Alt ‏+ חץ למטה או חץ למעלה††

Option ‏+ חץ למטה או חץ למעלה††

הקטנה או הגדלה של הזחה מקו בסיס ב- 2 נקודות או פיקסלים

Shift ‏+ Alt ‏+ חץ למטה או חץ למעלה††

Shift ‏+ Option ‏+ חץ למטה או חץ למעלה††

הקטנה או הגדלה של ריווח מילים/צימוד אותיות ב- ems 20/1000

Alt ‏+ חץ שמאלה או חץ ימינה††

Option ‏+ חץ שמאלה או חץ ימינה††

הקישו Alt ‏(Win) או Option ‏(macOS) כדי להקטין/להגדיל ב- 10

††הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(macOS ) כדי להקטין/להגדיל ב- 10

חלוקה לפרוסות ומיטוב

תוצאה

Windows

macOS

החלפה בין הכלי Slice לכלי Slice Selection

Control

Command

ציור פרוסה מרובעת

Shift וגרירה

Shift וגרירה

ציור מהמרכז כלפי חוץ

Alt וגרירה

Option וגרירה

ציור פרוסה מרובעת מהמרכז כלפי חוץ

Shift ‏+ Alt וגרירה

Shift ‏+ Option וגרירה

מיקום מחדש של פרוסה בשעת יצירת פרוסה

מקש רווח וגרירה

מקש רווח וגרירה

פתיחת תפריט תלוי-הקשר

לחיצה ימנית על הפרוסה

Control ולחיצה על הפרוסה

שימוש בחלוניות

רשימה חלקית זו מספקת קיצורי מקשים שאינם מופיעים בפקודות בתפריט או בעצות כלים.

תוצאה

Windows

macOS

קביעת אפשרויות עבור פריטים חדשים (פרט לחלוניות Actions,‏ Animation,‏ Styles,‏ Brushes,‏ Tool Presets ו- Layer Comps)

לחצו על הלחצן New תוך כדי הקשת Alt

לחצו על הלחצן New תוך כדי הקשת Option

מחיקה ללא אישור (פרט לחלונית Brush)

Alt ולחיצה על הלחצן Delete

Option ולחיצה על הלחצן Delete

החלת ערך והשארת תיבת מלל פעילה

Shift ‏+ Enter

Shift ‏+ Return

הצגה/הסתרה של כל החלוניות

כרטיסייה

כרטיסייה

הצגה/הסתרה של כל החלוניות פרט לארגז הכלים ולסרגל האפשרויות

Shift ‏+ Tab

Shift ‏+ Tab

הדגשת סרגל האפשרויות

בחירת כלי והקשה על Enter

בחירת כלי והקשה על Return

הגדלה/הקטנה של הערכים שנבחרו ב- 10

Shift ‏+ חץ למעלה/חץ למטה

Shift ‏+ חץ למעלה/חץ למטה

שימוש בחלונית Actions

תוצאה

Windows

macOS

הפעלת פקודה וביטול שאר הפקודות, או הפעלת כל הפקודות

Alt ולחיצה על סימן התיוג לצד פקודה

Option ולחיצה על סימן התיוג לצד פקודה

הפעלת בקר החלון הנוכחי ומעבר בין שאר בקרי החלון

Alt ולחיצה

Option ולחיצה

שינוי אפשרויות פעולה או ערכת פעולות

Alt ‏+ לחיצה פעמיים על פעולה או על ערכת פעולות

Option ‏+ לחיצה פעמיים על פעולה או על ערכת פעולות

תצוגת תיבת הדו-שיח Options לפקודת הקלטה

לחיצה פעמיים על פקודת הקלטה

לחיצה פעמיים על פקודת הקלטה

הפעלת פעולה מלאה

Control ‏+ לחיצה כפולה על פעולה

Command ‏+ לחיצה כפולה על פעולה

הרחבה/צמצום של כל הרכיבים בפעולה

Alt ולחיצה על המשולש

Option ולחיצה על המשולש

הפעלת פקודה

Control ולחיצה על הלחצן Enable

Command ולחיצה על הלחצן Enable

יצירת פעולה חדשה והתחלת הקלטה ללא אישור

Alt ולחיצה על הלחצן New Action

Option ולחיצה על הלחצן New Action

בחירת פריטים סמוכים מאותו סוג

Shift ולחיצה על הפעולה/פקודה

Shift ולחיצה על הפעולה/פקודה

בחירת פריטים לא סמוכים מאותו סוג

Control ולחיצה על הפעולה/פקודה

Command ולחיצה על הפעולה/פקודה

שימוש בשכבות התאמה

הערה:

אם אתם מעדיפים קיצורי ערוצים המתחילים ב- Alt/Option ‏+ 1 עבור הצבע האדום, בחרו את הקיצורים Edit >‏ Keyboard ובחרו Use Legacy Channel Shortcuts. לאחר מכן הפעילו את Photoshop מחדש.

תוצאה

Windows

macOS

בחירת ערוץ מסוים להתאמה

Alt ‏+ 3 (אדום), 4 (ירוק), 5 (כחול)

Option ‏+ 3 (אדום), 4 (ירוק), 5 (כחול)

בחירת ערוץ ללא הפרדות צבע להתאמה

Alt ‏+ 2

Option ‏+ 2

מחיקת שכבת התאמה

מקש Delete או Backspace

מחיקה

הגדרת אפשרויות Auto עבור Levels או Curves

לחיצה על הלחצן Auto תוך כדי הקשה על Alt

לחיצה על הלחצן Auto תוך כדי הקשה על Option

שימוש בחלונית Animation במצב Frames

תוצאה

Windows

macOS

בחירה/ביטול בחירה במסגרות סמוכות מרובות

Shift ולחיצה על המסגרת השניה

Shift ולחיצה על המסגרת השניה

בחירה/ביטול בחירה במסגרות לא סמוכות מרובות

Control ולחיצה על מסגרות מרובות

Command ולחיצה על מסגרות מרובות

הדבקה לפי קביעות קודמות ללא הצגה של תיבת הדו-שיח

Alt ‏+ הפקודה Paste Frames מתפריט החלונית הנפתח

Option ‏+ הפקודה Paste Frames מתפריט החלונית הנפתח

שימוש בחלונית Brush

תוצאה

Windows

macOS

מחק מברשת

Alt ולחיצה על המברשת

Option ולחיצה על המברשת

שינוי שם של מברשת

לחיצה כפולה על המברשת

לחיצה כפולה על המברשת

שינוי גודל מברשת

Alt + לחיצה ימנית + גרירה שמאלה או ימינה

Ctrl +‏ Option ‏+ גרירה שמאלה או ימינה

הגדלה/הקטנה של רכות/קושי של מברשת

Alt + לחיצה ימנית + גרירה למעלה או למטה

Ctrl +‏ Option ‏+ גרירה למעלה או למטה

בחירת גודל המברשת הקודם/הבא

, (פסיק) או . . (נקודה)

, (פסיק) או . . (נקודה)

בחירת מסגרת ראשונה/אחרונה

Shift ‏+ , (פסיק) או . (נקודה)

Shift ‏+ , (פסיק) או . (נקודה)

הצגת סמן צלב דק מדויק למברשות

Caps Lock או Shift‏ + Caps Lock

Caps Lock

הפעלה/ביטול האפשרות מברשת אוויר

Shift ‏+ Alt ‏+ P

Shift ‏+ Option ‏+ P

שימוש בחלונית Channels

הערה:

אם אתם מעדיפים קיצורי ערוצים המתחילים ב- Ctrl/Command ‏+ 1 עבור הצבע האדום, בחרו את הקיצורים Edit >‏ Keyboard ובחרו Use Legacy Channel Shortcuts.

תוצאה

Windows

macOS

בחירת ערוצים בודדים

Ctrl ‏+ 3 (אדום), 4 (ירוק), 5 (כחול)

Command ‏+ 3 (אדום), 4 (ירוק), 5 (כחול)

בחירת ערוצים ללא הפרדות צבע

Ctrl ‏+ 2

Command ‏+ 2

טעינת ערוץ לבחירה

Control ולחיצה על תמונה ממוזערת של ערוץ, או Alt ‏+ Ctrl ‏+ 3 (אדום), 4 (ירוק), 5 (כחול)

Command ולחיצה על תמונה ממוזערת של ערוץ, או Option ‏+ Command ‏+ 3 (אדום), 4 (ירוק), 5 (כחול)

הוספה לבחירה נוכחית

Control ‏+ Shift ולחיצה על תמונה ממוזערת של ערוץ

Command ‏+ Shift ולחיצה על תמונה ממוזערת של ערוץ

הפחתה מבחירה נוכחית

Control ‏+ Alt ולחיצה על תמונה ממוזערת של ערוץ

Command ‏+ Option ולחיצה על תמונה ממוזערת של ערוץ

הצלבה עם הבחירה הנוכחית

Control ‏+ Shift ‏+ Alt ולחיצה על תמונה ממוזערת של ערוץ

Command ‏+ Shift ‏+ Option ולחיצה על תמונה ממוזערת של ערוץ

קביעת אפשרויות ללחצן Save Selection As Channel

הקשת Alt ולחיצה על הלחצן Save Selection As Channel

הקשת Option ולחיצה על הלחצן Save Selection As Channel

יצירת ערוץ ספוט חדש

Control ולחיצה על הלחצן Create New Channel

Command ולחיצה על הלחצן Create New Channel

בחירה/ביטול בחירה בבחירת ערוצי צבע מרובים

Shift ולחיצה על ערוץ צבע

Shift ולחיצה על ערוץ צבע

בחירה/ביטול בחירה בערוץ אלפא והצגה/הסתרה ככיסוי בצבע אדמדם

Shift ולחיצה על ערוץ אלפא

Shift ולחיצה על ערוץ אלפא

הצגת אפשרויות ערוץ

לחיצה כפולה על תמונה ממוזערת של ערוץ אלפא או ערוץ ספוט

לחיצה כפולה על תמונה ממוזערת של ערוץ אלפא או ערוץ ספוט

שינוי מסכות ורכבות ומסכות בגווני אפור במצב Quick Mask

~ (טילדה)

~ (טילדה)

שימוש בחלונית Clone Source

תוצאה

Windows

macOS

הצגת מקור לשכפול (כיסוי תמונה)

Alt ‏+ Shift

Option+Shift

הסטת מקור לשכפול

Alt ‏+ Shift ‏+ מקשי חצים

Option ‏+ Shift ‏+ מקשי חצים

סיבוב מקור לשכפול

Alt ‏+ Shift ‏+ < או >

Option +‏ Shift ‏+ < או >

שינוי גודל (הגדלה או הקטנה) של מקור לשכפול

Alt ‏+ Shift ‏+ [ או ]

Option +‏ Shift ‏+ [ או ]

שימוש בחלונית Color

תוצאה

Windows

macOS

בחירת צבע רקע

Alt ולחיצה על סרגל הצבע

Option ולחיצה על סרגל הצבע

הצגת התפריט Color Bar

לחיצה ימנית על סרגל הצבע

Control ולחיצה על סרגל הצבע

מעבר בין אפשרויות צבע

לחצו על סרגל הצבע תוך כדי הקשה על Shift

לחצו על סרגל הצבע תוך כדי הקשה על Shift

שימוש בחלונית History

תוצאה

Windows

macOS

יצירת תצלום בזק חדש

Alt‏ ‏+ New Snapshot

Option‏ ‏+ New Snapshot

שינוי שם לתצלום בזק

לחיצה כפולה על שם תצלום בזק

לחיצה כפולה על שם תצלום בזק

התקדמות במצבי תמונה

Control ‏+ Shift ‏+ Z

Command ‏+ Shift ‏+ Z

מעבר אחורה במצבי תמונה

Control ‏+ Alt ‏+ Z

Command ‏+ Option ‏+ Z

שכפול מצב תמונה פרט למצב הנוכחי

Alt ולחיצה על מצב התמונה

Option ולחיצה על מצב התמונה

ניקוי מוחלט של ההיסטוריה (ללא אפשרות ביטול)

Alt ‏+ Clear History (בתפריט הנפתח של החלונית History)

Option ‏+ Clear History (בתפריט הנפתח של החלונית History)

שימוש בחלונית Info

תוצאה

Windows

macOS

שינוי מצבי בדיקת צבע

לחיצה על סמל הטפטפת

לחיצה על סמל הטפטפת

שינוי יחידות מידה

לחיצה על סמל צלב דק

לחיצה על סמל צלב דק

שימוש בחלונית Layers

תוצאה

Windows

macOS

טעינת שקיפות שכבה כבחירה

Control ולחיצה על תמונה ממוזערת של שכבה

Command ולחיצה על תמונה ממוזערת של שכבה

הוספה לבחירה נוכחית

Control ‏+ Shift ולחיצה על תמונה ממוזערת של שכבה

Command ‏+ Shift ולחיצה על תמונה ממוזערת של שכבה

הפחתה מבחירה נוכחית

Control ‏+ Alt ולחיצה על תמונה ממוזערת של שכבה

Command ‏+ Option ולחיצה על תמונה ממוזערת של שכבה

הצלבה עם הבחירה הנוכחית

Control ‏+ Shift ‏+ Alt ולחיצה על תמונה ממוזערת של שכבה

Command ‏+ Shift ‏+ Option ולחיצה על תמונה ממוזערת של שכבה

טעינת מסיכת מסנן כבחירה

Control ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכת מסנן

Command ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכת מסנן

שכבה חדשה Control + Shift+ N Command + Shift+ N
שכבה חדשה באמצעות העתקה Control + J Command+J
שכבה חדשה באמצעות גזירה Shift + Control + J Shift + Command + J

קיבוץ שכבות

Control ‏+ G

Command ‏+ G

פירוק קבוצת שכבות

Control ‏+ Shift ‏+ G

Command + Shift + G

יצירה/שחרור של נתיב מסיכה

Control ‏+ Alt ‏+ G

Command + Option + G

בחירת כל השכבות

Control ‏+ Alt ‏+ A

Command ‏+ Option ‏+ A

מיזוג שכבות גלויות

Control ‏+ Shift ‏+ E

Command ‏+ Shift ‏+ E

יצירת שכבה חדשה ריקה באמצעות תיבת הדו-שיח

Alt ולחיצה על הלחצן New Layer

Option ולחיצה על הלחצן New Layer

יצירת שכבה חדשה תחת שכבת היעד

Control ולחיצה על הלחצן New Layer

Command ולחיצה על הלחצן New Layer

בחירת השכבה העליונה

Alt ‏+ . (נקודה)

Option ‏+ . (נקודה)

בחירת השכבה התחתונה

Alt ‏+ , (פסיק)

Option ‏+ , (פסיק)

הוספה לבחירת שכבות בחלונית Layers

Shift ‏+ Alt ‏+ [ או ]

Shift ‏+ Option ‏+ [ או ]

בחירת השכבה הבאה למטה/למעלה

Alt ‏+ [ או ]

Option ‏+ [ או ]

הזזת שכבת היעד למטה/למעלה

Control ‏+ [ או ]

Command ‏+ [ או ]

מיזוג עותק של כל השכבות הגלויות לשכבת היעד

Control ‏+ Shift ‏+ Alt ‏+ E

Command ‏+ Shift ‏+ Option ‏+ E

מיזוג שכבות

סימון שכבות למיזוג והקשת Control ‏+ E

סימון שכבות למיזוג והקשת Command ‏+ E

העברת שכבה לתחתית או לראש הרשימה

Control ‏+ Shift ‏+ [ או ]

Command ‏+ Shift ‏+ [ או ]

העתקת השכבה הנוכחית לשכבה שתחתיה

Alt ‏+ הפקודה Merge Down מתפריט החלונית הנפתח

Option ‏+ הפקודה Merge Down מתפריט החלונית הנפתח

מיזוג כל השכבות הגלויות לשכבה חדשה מעל השכבה הנוכחית שנבחרה

Alt ‏+ הפקודה Merge Visible מתפריט החלונית הנפתח

Option ‏+ הפקודה Merge Visible מתפריט החלונית הנפתח

הצגה/הסתרה של השכבה/קבוצת השכבות הנוכחית בלבד או של כל השכבות/קבוצות השכבות

לחיצה ימנית על סמל העין

Control ולחיצה על סמל העין

הצגה/הסתרה של כל שאר השכבות הגלויות

Alt ולחיצה על סמל העין

Option ולחיצה על סמל העין

הפעלה/ביטול של נעילת שקיפות של שכבת היעד, או הנעילה האחרונה שהוחלה

/ (לוכסן ימני)

/ (לוכסן ימני)

עריכת אפשרויות אפקט/סגנון של שכבה

לחיצה כפולה על אפקט/סגנון של שכבה

לחיצה כפולה על אפקט/סגנון של שכבה

הסתרת אפקט/סגנון של שכבה

Alt ולחיצה כפולה על אפקט/סגנון של שכבה

Option ולחיצה כפולה על אפקט/סגנון של שכבה

עריכת סגנון שכבה

לחיצה כפולה על שכבה

לחיצה כפולה על שכבה

ביטול/הפעלה של מסיכה וקטורית

Shift ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכה וקטורית

Shift ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכה וקטורית

פתיחת תיבת הדו-שיח Layer Mask Display Options

לחיצה כפולה על תמונה ממוזערת של מסיכת שכבה

לחיצה כפולה על תמונה ממוזערת של מסיכת שכבה

הפעלה/ביטול של מסיכת שכבה

Shift ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכת שכבה

Shift ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכת שכבה

הפעלה/ביטול של מסיכת מסנן

Shift ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכת מסנן

Shift ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכת מסנן

החלפה בין מסיכת שכבה/תמונה ללא הפרדות צבע

Alt ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכת שכבה

Option ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכת שכבה

החלפה בין מסיכת מסנן/תמונה ללא הפרדות צבע

Alt ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכת מסנן

Option ולחיצה על תמונה ממוזערת של מסיכת מסנן

הפעלה/ביטול של מצב צבע אדמדם למסיכת שכבה

\ (לוכסן שמאלי), או Shift ‏+ Alt ולחיצה

\ (לוכסן שמאלי), או Shift ‏+ Option ולחיצה

בחירת כל הכתב; בחירה זמנית בכלי כתב

לחיצה כפולה על תמונה ממוזערת של שכבת כתב

לחיצה כפולה על תמונה ממוזערת של שכבת כתב

יצירת נתיב מסיכה

Alt ולחיצה על הקו המפריד בין שתי שכבות

Option ולחיצה על הקו המפריד בין שתי שכבות

שינוי שם של שכבה

לחיצה כפולה על שם השכבה

לחיצה כפולה על שם השכבה

עריכת קביעות מסנן

לחיצה כפולה על אפקט המסנן

לחיצה כפולה על אפקט המסנן

עריכת אפשרויות מיזוג של מסנן

לחיצה כפולה על הסמל Filter Blending

לחיצה כפולה על הסמל Filter Blending

יצירת קבוצת שכבות חדשה תחת השכבה הנוכחית או ערכת השכבות הנוכחיות

Control ולחיצה על הלחצן New Group

Command ולחיצה על הלחצן New Group

יצירת קבוצת שכבות חדשה באמצעות תיבת הדו-שיח

Alt ולחיצה על הלחצן New Group

Option ולחיצה על הלחצן New Group

יצירת מסיכת שכבה שמסתירה הכל/בחירה

Alt ולחיצה על הלחצן Add Layer Mask

Option ולחיצה על הלחצן Add Layer Mask

יצירת מסיכה וקטורית שמגלה הכל/אזור נתיב

Control ולחיצה על הלחצן Add Layer Mask

Command ולחיצה על הלחצן Add Layer Mask

יצירת מסיכה וקטורית המסתירה הכל או מציגה אזור נתיב

Control ‏+ Alt ולחיצה על הלחצן Add Layer Mask

Command ‏+ Option ולחיצה על הלחצן Add Layer Mask

הצגת מאפייני קבוצת שכבות

לחצו לחיצה ימנית על קבוצת שכבות ובחרו Group Properties, או לחצו פעמיים על הקבוצה

הקישו Control ולחצו על קבוצת שכבות ובחרו Group Properties, או לחצו פעמיים על הקבוצה

בחירה/ביטול בחירה בשכבות סמוכות מרובות

Shift ולחיצה

Shift ולחיצה

בחירה/ביטול בחירה בשכבות לא סמוכות מרובות

Control ולחיצה

לחצו על הפריטים הרצויים תוך כדי הקשת Command

הערה:

אם אתם משתמשים ב- Kotoeri להזנת קלט בשפה היפנית, הקיצור המפעיל את האפשרות "Toggle rubylith mode for layer mask on/off" מתחיל פעולה ב- Kotoeri. עברו למצב אחר (לדוגמה, U.S) כדי להפעיל קיצור זה.

שימוש בחלונית Layer Comps

תוצאה

Windows

macOS

יצירת מבנה שכבות חדש ללא התיבה New Layer Comp

Alt ולחיצה על הלחצן Create New Layer Comp

Option ולחיצה על הלחצן Create New Layer Comp

פתיחת תיבת הדו-שיח Layer Comp Options

לחיצה כפולה על מבנה השכבות

לחיצה כפולה על מבנה השכבות

שינוי שם גרפיקה בתוך שורה

לחיצה כפולה על שם מבנה השכבות

לחיצה כפולה על שם מבנה השכבות

בחירה/ביטול בחירה במבני שכבות סמוכים מרובים

Shift ולחיצה

Shift ולחיצה

בחירה/ביטול בחירה במבני שכבות לא-סמוכים מרובים

Control ולחיצה

לחצו על הפריטים הרצויים תוך כדי הקשת Command

שימוש בחלונית Paths

תוצאה

Windows

macOS

טעינת נתיב לבחירה

Control ולחיצה על שם נתיב

Command ולחיצה על שם נתיב

הוספת נתיב לבחירה

Control ‏+ Shift ולחיצה על שם נתיב

Command ‏+ Shift ולחיצה על שם נתיב

הפחתת נתיב מבחירה

Control ‏+ Alt ולחיצה על שם נתיב

Command ‏+ Option ולחיצה על שם נתיב

שמירת הצטלבות נתיב כבחירה

Control ‏+ Shift ‏+ Alt ולחיצה על שם נתיב

Command ‏+ Shift ‏+ Option ולחיצה על שם נתיב

הסתרת נתיב

Control ‏+ Shift ‏+ H

Command ‏+ Shift ‏+ H

קביעת אפשרויות ללחצנים Fill Path with Foreground Color,‏Stroke Path with Brush,‏ Load Path as a Selection,‏ Make Work Path from Selection ו- Create New Path

Alt ולחיצה על הלחצן

Option ולחיצה על הלחצן

שימוש בחלונית Swatches

תוצאה

Windows

macOS

מוסיף את צבע החזית לדוגמיות

לחיצה באזור ריק בחלונית

לחיצה באזור ריק בחלונית

קביעת צבע דוגמית כצבע רקע

Control ולחיצה על דוגמית

Command ולחיצה על דוגמית

מחיקת דוגמית

Alt ולחיצה על דוגמית

Option ולחיצה על דוגמית

שימוש ב- Extract ו- Pattern Maker (תוספים אופציונליים)

תוצאה (Extract ו- Pattern Maker)

Windows

macOS

התאמה לחלון

Ctrl +0

Command +0

הגדל תצוגה

Control ‏+ + (פלוס)

Command ‏+ + (פלוס)

התרחקות

Control ‏+ - (מקף)

Command ‏+ - (מקף)

מעבר בין הבקרים שמימין מלמעלה למטה

כרטיסייה

כרטיסייה

מעבר בין הבקרים שמימין מלמטה למעלה

Shift ‏+ Tab

Shift ‏+ Tab

הפעלה זמנית של הכלי Hand

מקש רווח

מקש רווח

שינוי הלחצן Cancel ללחצן Reset

Alt

Option

תוצאה (Extract בלבד)

Windows

macOS

הכלי Edge Highlighter

B

B

הכלי Fill

G

G

הכלי Eyedropper

I

I

הכלי Cleanup

C

C

הכלי Edge Touchup

T

T

החלפה בין הכלים Edge Highlighter ו- Eraser

Alt ‏+ הכלי Edge Highlighter/Eraser

Option ‏+ הכלי Edge Highlighter/Eraser‏

הפעלה/ביטול של Smart Highlighting

Control כשהכלי Edge Highlighter נבחר

Command כשהכלי Edge Highlighter נבחר

הסרת סימון נוכחי

Alt ‏+ Delete

Option ‏+ Delete

סימון תמונה שלמה

Control ‏+ Delete

Command ‏+ Delete

מילוי אזור החזית ושליפת תצוגה מקדימה

Shift ולחיצה כשהכלי Fill נבחר

Shift ולחיצה כשהכלי Fill נבחר

הזזת מסיכה כשהכלי Edge Touchup נבחר

Control וגרירה

Command וגרירה

הוספת אטימות כשהכלי Cleanup נבחר

Alt וגרירה

Option וגרירה

החלפה בין האפשרויות Original ו- Extracted בתפריט Show בתצוגה המקדימה

X

X

הפעלת הכלים Cleanup ו- Edge Touchup לפני תצוגה מקדימה

Shift ‏+ X

Shift ‏+ X

מעבר בין פריטים בתפריט View מלמעלה למטה

F

F

מעבר בין פריטים בתפריט View מלמטה למעלה

Shift ‏+ F

Shift ‏+ F

הקטנה/הגדלה של גודל מברשת ב- 1

חץ למטה/חץ למעלה בתיבת המלל Brush Size

חץ למטה או חץ למעלה בתיבת המלל Brush Size

הקטנה/הגדלה של גודל מברשת ב- 1

חץ שמאלה/חץ ימינה כשהמחוון Brush Size מוצג

חץ שמאלה/חץ ימינה כשהמחוון Brush Size מוצג

קביעת עוצמת הכלים Cleanup או Edge Touchup

‎0–9

‎0–9

הקישו Shift כדי להקטין/להגדיל ב- 10

תוצאה (Pattern Maker בלבד)

Windows

macOS

מחיקת בחירה נוכחית

Control ‏+ D

Command ‏+ D

ביטול הזזת בחירה

Control ‏+ Z

Command ‏+ Z

ייצור או ייצור חוזר

Control ‏+ G

Command ‏+ G

הצלבה עם הבחירה הנוכחית

Shift ‏+ Alt ‏+ בחירה

Shift ‏+ Option ‏+ בחירה

החלפת תצוגה: מקורית/דוגמת מילוי שנוצרה

X

X

מעבר לאריח הראשון ב- Tile History

Home

Home

מעבר לאריח האחרון ב- Tile History

End

End

מעבר לאריח הקודם ב- Tile History

חץ שמאלה, Page Up

חץ שמאלה, Page Up

מעבר לאריח הבא ב- Tile History

חץ ימינה, Page Down

חץ ימינה, Page Down

מחיקת האריח הנוכחי מ- Tile History

מחיקה

מחיקה

הסטת בחירה בשעת הצגת המקור

חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

הגדלת הסטת בחירה בשעת הצגת המקור

Shift ‏+ חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

Shift ‏+ חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת