שינוי קנה מידה של שכבות באופן יחסי

עודכן במהדורת אוקטובר 2018 של Photoshop CC ‏ (גרסה 20.0)

בעת שינוי הצורה של רוב סוגי השכבות, כגון שכבות פיקסלים, שכבות סוג, מפות סיביות, Placed Smart Objects, פשוט גררו ידית אחיזה של פינה כדי לשנות את קנה המידה של סוגי שכבות אלה באופן יחסי. לחיצה ממושכת על מקש Shift בעת גרירת ידית אחיזה של פינה במהלך שינוי הצורה משנה את קנה המידה של סוגי שכבות אלה באופן לא יחסי.

עם זאת, צורות ונתיבים (כלומר וקטורים) ישנו את קנה המידה שלהם באופן לא יחסי כברירת מחדל כאשר תגררו ידית אחיזה של פינה במהלך שינוי הצורה.

לקבלת הוראות מפורטות, ראו שינוי גודל, סיבוב, הטיה, עיוות, החלת פרספקטיבה או עיקום.

כיצד ניתן להשבית את התנהגות ברירת המחדל של שינוי קנה המידה הפרופורציונלי במהלך שינוי צורה של שכבה?

חזרה להתנהגות שינוי צורה מדור קודם

כדי לחזור להתנהגות שינוי צורה מדור קודם, בצעו את ההוראות הבאות, בהתאם לגרסת ה-Photoshop שלכם.

הוראות עבור Photoshop, גרסה 20.0.5 (מהדורת יוני 2019)

בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו Edit ‏> Preferences‏ > General‏ (Windows) או  Photoshop ‏> Preferences ‏> General‏ (macOS).
 2. בחרו Use Legacy Free Transform
 3. הפעילו את Photoshop מחדש.

הוראות עבור Photoshop, גרסאות 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 ו-20.0.4

בצעו את הפעולות הבאות:

 1. השתמשו ב-Notepad‏ (Windows) או בעורך הטקסט ב-Mac OS ליצירת קובץ טקסט ריק (‎.txt).
 2. הקלידו את הטקסט להלן אל תוך קובץ טקסט:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) שימרו את הקובץ בשם "PSUserConfig.txt" בתיקיית ההגדרות של Photoshop. [Installation Drive]:\Users\[User Name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS‏)בצעו את הפעולות הבאות:
  1. שמרו את הקובץ בשם "PSUserConfig.txt" בשולחן העבודה.
  2. הקישו על Control תוך כדי לחיצה על הקובץ PSUserConfig.txt שנשמר בשולחן העבודה ובחרו Copy מהתפריט הנפתח.
  3. ב-Finder, בחרו Go > Go To Folder. בתיבת הדו-שיח Go To Folder, הקלידו ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. הדביקו את הקובץ שהועתק במיקום זה.
 4. הפעילו את Photoshop מחדש.

החלת שינויי צורה

שינוי צורה גורם לשינוי גודל, סיבוב, הטיה, מתיחה או עיוות של תמונה. ניתן להחיל שינויי צורה על בחירה, על שכבה שלמה, על מספר שכבות או על מסיכת שכבה. ניתן גם להחיל שינויי צורה על נתיב, על צורה וקטורית, על מסיכה וקטורית, על גבול בחירה או על ערוץ אלפא. שינוי הצורה משפיע על איכות התמונה כשהפיקסלים משתנים. להחלת שינוי צורה על תמונות רסטר מבלי לפגוע בתמונה, השתמשו באפשרות Smart Objects. (ראו עבודה עם עצמים חכמים.) שינוי צורה וקטורית או נתיב אינו פוגע בתמונה לעולם, משום שמשנים רק את החישובים המתמטיים היוצרים את העצם.

לביצוע שינוי צורה, בחרו תחילה בפריט לשינוי, ולאחר מכן בחרו פקודת שינוי צורה. במקרה הצורך, התאימו את נקודת ההתייחסות לפני הפעלת שינוי הצורה. ניתן לבצע מספר שינויי צורה ברצף לפני החלת שינוי צורה מצטבר. לדוגמה, ניתן לבחור Scale ולגרור ידית אחיזה לשינוי הגודל, ולאחר מכן לבחור Distort ולגרור ידית אחיזה לעיוות. לאחר מכן יש להקיש Enter או Return להחלת שני שינויי הצורה.

Photoshop משתמשת בשיטת האינטרפולציה שנבחרה באזור General של תיבת הדו-שיח Preferences לחישוב ערכי הצבע של פיקסלים הנוספים או נמחקים במהלך שינוי הצורה. קביעת אינטרפולציה זו משפיעה ישירות על המהירות והאיכות של שינוי הצורה. אינטרפולציה לפי ממוצע משוקלל, שהיא אפשרות ברירת המחדל, היא השיטה האיטית ביותר, אך היא מפיקה את התוצאות הטובות ביותר.

הערה:

ניתן גם לעקם ולעוות תמונות רסטר בעזרת המסנן Liquify.

שינוי צורה של תמונה ב-Photoshop
שינוי צורה של תמונה

A. תמונה מקורית B. שכבה שבוצע עליה היפוך C. גבול בחירה שסובב D. חלק מעצם שגודלו השתנה 

פקודות בתפריט המשנה Transform

Scale

הגדלה או הקטנה של פריט יחסית לנקודת ההתייחסות שלו – הנקודה הקבועה שסביבה מתבצע שינוי הצורה. ניתן להגדיל את העצם אופקית, אנכית, או גם אופקית וגם אנכית.

Rotate

סיבוב עצם מסביב לנקודת התייחסות. כברירת מחדל, נקודה זו נמצאת במרכז העצם. עם זאת, ניתן להזיזה למיקום אחר.

Skew

הטיה של פריט אנכית או אופקית.

‏Distort

מתיחת פריט בכל הכיוונים.

‏Perspective

החלת פרספקטיבה של נקודה אחת על פריט.

Warp

עיקום הצורה של פריט.

Rotate 180, Rotate 90 CW, Rotate 90 CCW

מסובב את הפריט במעלות שצוינו, עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.

Flip

היפוך הפריט אנכית או אופקית.

סרטון הדרכה: עצות לעבודה עם וקטורים ב- Photoshop

סרטון הדרכה: עצות לעבודה עם וקטורים ב- Photoshop
בפרק זה של The Complete Picture, ג'וליאן קוסט מדגימה תכונות לעבודה עם וקטורים ב- Photoshop.
Julieanne Kost

בחרו פריט לשינוי צורה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי צורה של כל השכבה, הפכו את השכבה לשכבה הפעילה וודאו שלא נבחר דבר.

  הערה:

  לא ניתן לבצע שינוי צורה על שכבת הרקע. לשינוי צורה של שכבת הרקע, המירו אותה תחילה לשכבה רגילה.

  • לשינוי צורה של חלק משכבה, בחרו בשכבה בחלונית Layers, ולאחר מכן בחרו בחלק מהתמונה בשכבה זו.
  • לשינוי צורה של שכבות אחדות, בצעו אחד מהצעדים הבאים בחלונית Layers: קשרו את השכבות, או בחרו מספר שכבות בהקשת Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על מספר שכבות. בחלונית Layers, ניתן גם להקיש Shift תוך לחיצה לבחירת שכבות רציפות. (ראו בחירה, קיבוץ וקישור של שכבות.)
  • לשינוי צורה של מסיכת שכבה או מסיכה וקטורית, בטלו את קישור המסיכה ובחרו בתמונה הממוזערת של המסיכה בחלונית Layers.
  • לשינוי צורה של נתיב או של צורה וקטורית, היעזרו בכלי Path Selection  לבחירת כל הנתיב או בכלי Direct Selection  לבחירת חלק מהנתיב. אם תבחרו נקודה אחת או יותר בנתיב, רק המקטעים בנתיב המחוברים לנקודות אלה יעברו שינוי צורה. (ראו בחירת נתיב.)
  • לשינוי צורה של גבול בחירה, הגדירו או טענו בחירה. לאחר מכן בחרו באפשרות Select > ‏Transform Selection.
  • לשינוי צורה של ערוץ אלפא, בחרו בערוץ בחלונית Channels.

קביעה או הזזה של נקודת התייחסות לצורך שינוי צורה

עודכן במהדורת אוקטובר 2018 של Photoshop CC ‏ (20.0)

כל שינויי הצורה מתבצעים מסביב לנקודה קבועה הנקראת נקודת התייחסות. כברירת מחדל, נקודה זו נמצאת במרכז הפריט שמשנים את צורתו. עם זאת, ניתן לשנות את נקודת ההתייחסות או להזיז את נקודת המרכז למיקום אחר בעזרת ממקם נקודת ההתייחסות בסרגל האפשרויות.

 1. בחרו פקודת שינוי צורה. תיבה תוחמת מופיעה בתמונה.
 2. נקודת ההתייחסות מוסתרת כברירת מחדל. כדי להציג את נקודת ההתייחסות , בחרו את תיבת הסימון ליד ממקם נקודת ההתייחסות  בסרגל האפשרויות.   

  הצגת נקודת התייחסות במהלך שינוי הצורה של אובייקטים.
  הצגת תיבת הסימון של נקודת ההתייחסות בסרגל האפשרויות.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בסרגל האפשרויות, לחצו על ריבוע בממקם נקודת ההתייחסות . כל ריבוע מייצג נקודה על גבי התיבה התוחמת. לדוגמה, להזזת נקודת ההתייחסות לפינה השמאלית העליונה של התיבה התוחמת, לחצו על הריבוע השמאלי העליון בממקם נקודת ההתייחסות.
  • בתיבת התוחמת של שינוי הצורה המופיעה בתמונה, גררו את נקודת ההתייחסות . נקודת ההתייחסות יכולה להימצא מחוץ לפריט שברצונכם לשנות את צורתו.

שינוי גודל, סיבוב, הטיה, עיוות, החלת פרספקטיבה או עיקום

ניתן להחיל פעולות שינוי צורה שונות, כגון שינוי גודל, סיבוב, הטיה, עיוות, פרספקטיבה או עיקום, על התמונה שנבחרה. 

 1. בחרו בפריט שברצונכם לשנות את צורתו.
 2. בחרו Edit ‏> ‏Transform ‏> ‏Scale, ‏Rotate, ‏Skew, ‏Distort, ‏Perspective, או Warp.

  הערה:

  אם אתם מבצעים שינוי צורה על צורה או על נתיב שלם, התפריט Transform משתנה לתפריט Transform Path. אם אתם משנים צורה של מספר מקטעי נתיב (אך לא של כל הנתיב), התפריט Transform משתנה לתפריט Transform Points.

 3. (אופציונלי) בסרגל האפשרויות, לחצו על ריבוע בממקם נקודת ההתייחסות .
 4. בצעו אחד או יותר מהצעדים הבאים:
  • אם בחרתם Scale, גררו ידית אחיזה של התיבה התוחמת. כשהמצביע נמצא על נקודת אחיזה, הוא משנה את צורתו לצורת חץ כפול. 
   • אם אתם משנים אתה קנה המידה של סוגי שכבות, כגון שכבות פיקסלים, שכבות סוג, מפות סיביות, Placed Smart Objects, גררו ידית אחיזה של פינה כדי לשנות את קנה המידה באופן יחסי. הקישו Shift תוך כדי גרירת נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל באופן לא יחסי
   • אם אתם משנים קנה מידה של צורות ונתיבים (כלומר וקטורים), גררו ידית אחיזה של פינה כדי לשנות את קנה המידה באופן לא יחסי. הקישו Shift תוך כדי גרירת נקודת אחיזה של פינה כדי לשנות את קנה המידה באופן יחסי.
  • אם בחרתם Rotate, הזיזו את המצביע מחוץ לתיבה התוחמת (הוא משנה את צורתו לחץ מעוקם דו-כיווני) ולאחר מכן גררו. הקישו Shift כדי להגביל את הסיבוב לדרגות של 15° מעלות.
  • אם בחרתם Skew, גררו ידית אחיזה צדדית להטיית התיבה התוחמת.
  • אם בחרתם Distort, גררו ידית אחיזה פינתית למתיחת התיבה התוחמת.
  • אם בחרתם Perspective, גררו ידית אחיזה פינתית להחלת פרספקטיבה על התיבה התוחמת.
  • אם בחרתם Warp, בחרו סוג עיוות מהתפריט הנפתח Warp Style בסרגל האפשרויות. לביצוע עיוות מותאם אישית, גררו את נקודות הבקרה, קו או אזור ברשת השינוי לשינוי צורת התיבה התוחמת ורשת השינוי.
  • לכל סוגי שינויי הצורה, הזינו ערך בסרגל האפשרויות. לדוגמה, לסיבוב פריט, ציינו מעלות בתיבת המלל של הסיבוב .
 5. (אופציונלי) במקרה הצורך, עברו לסוג שינוי צורה אחר באמצעות בחירה בפקודה מתפריט המשנה Edit > ‏Transform.

  הערה:

  בשעת שינוי צורה של תמונת bitmap (לעומת צורה או נתיב), התמונה הופכת להיות חדה קצת פחות בכל פעם שמבצעים שינוי צורה. לפיכך, ביצוע מספר פקודות ולאחר מכן החלת שינוי צורה מצטבר עדיפים על החלת כל שינוי צורה בנפרד.

 6. (אופציונלי) אם ברצונכם לעקם את התמונה, לחצו על הלחצן ‏Switch Between Free Transform And Warp Mode  בסרגל האפשרויות.
 7. כשתסיימו, בצעו אחת מהפעולות הבאות כדי להחיל את שינוי הצורה:

  • בחרו כלי חדש.
  • לחצו על שכבה בחלונית Layers. (פעולה זו גורמת להחלה אוטומטית של השינויים וגם לבחירת השכבה.)
  • לחצו מחוץ לאזור בד הציור בחלון המסמך.
  • לחצו מחוץ לתיבה התוחמת באזור בד הציור.
  • הקישו Enter ‏(Windows) או Return ‏(Mac OS), לחצו על הלחצן Commit בסרגל האפשרויות, או לחצו פעמיים בתוך מלבן הסימון של שינוי הצורה.

  לביטול שינוי הצורה, הקישו Esc או לחצו על הלחצן Cancel  בסרגל האפשרויות.

היפוך או סיבוב מדויקים

 1. בחרו בפריט שברצונכם לשנות את צורתו.

 2. בחרו בתפריט Edit > ‏Transform, ובחרו באחת מהפקודות הבאות מתפריט המשנה:

  • סובבו כדי לציין מעלות בסרגל האפשרויות

  • Rotate 180° לחצי סיבוב

  • Rotate 90° CW לרבע סיבוב עם כיוון השעון

  • Rotate 90° CCW לרבע סיבוב נגד כיוון השעון

  • Flip Horizontal להיפוך אופקי, לאורך הציר האנכי

  • Flip Vertical להיפוך אנכי, לאורך הציר האופקי

  הערה:

  אם אתם מבצעים שינוי צורה על צורה או על נתיב שלם, הפקודה Transform משתנה לפקודה Transform Path. אם אתם משנים צורה של מספר מקטעי נתיב (אך לא של כל הנתיב), הפקודה Transform משתנה לפקודה Transform Points.

חזרה על שינוי צורה

 1. בחרו בתפריט Edit > ‏Transform > ‏Again, ‏Edit > ‏Transform Path > ‏Again, או Edit > ‏Transform Points > ‏Again.

שכפלו פריט לפני שינוי הצורה.

 1. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי בחירה בפקודה Transform.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת