ההתאמה Hue/Saturation מאפשרת להתאים את הגוון, הרוויה והבהירות של טווח צבעים מסוים בתמונה, או להתאים את כל הצבעים בתמונה בו-זמנית. התאמה זו מתאימה במיוחד לכוונון עדין של צבעים בתמונת CMYK כדי שהם ייכללו בסולם הצבעים של התקן הפלט.

ניתן לשמור קביעות Hue/Saturation בחלונית Properties ולטעון אותן לצורך שימוש חוזר בתמונות אחרות. למידע נוסף, ראו שמירת קביעות התאמה והחלה חוזרת של קביעות התאמה.

לקבלת מידע נוסף אודות התאמות תמונה, ראו התאמת צבע וגוון של תמונה ב-.

החלת התאמת גוון/רוויה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הסמל Hue/Saturation  בחלונית Adjustments.
  • בחרו Layer ‏> ‏New Adjustment Layer ‏> ‏Hue/Saturation. לחצו על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.

  שני סרגלי הצבע בתיבת הדו-שיח מייצגים את הצבעים, לפי סדר הופעתם בגלגל הצבעים. סרגל הצבע העליון מציג את הצבע לפני ביצוע ההתאמה; הסרגל התחתון מציג את השפעת ההתאמה על כל הגוונים ברוויה מלאה.

  הערה:

  ניתן גם לבחור בפקודה Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Hue/Saturation. עם זאת, זכרו ששיטה זו מבצעת התאמות ישירות על שכבת התמונה וגורמת להסרת נתוני תמונה.

 2. בחלונית Properties, בחרו מהתפריט מימין לכלי On-image adjustment .

  • בחרו Master להתאמת כל הצבעים בפעולה אחת.
 3. באזור Hue, הזינו ערך או גררו את המחוון עד שתהיו מרוצים מהצבעים.

  הערכים המוצגים בתיבה משקפים את מספר מעלות הסיבוב בגלגל, מהצבע המקורי של הפיקסל. ערך חיובי מציין סיבוב עם כיוון השעון; ערך שלילי מציין סיבוב נגד כיוון השעון. הערכים האפשריים נעים בטווח שבין ‎-180 ל- ‎+180.

  גלגל הצבעים ב- Photoshop
  גלגל הצבעים

  A. ‏Saturation‏ B. ‏Hue‏‏‏ 

  הערה:

  ניתן גם לבחור בכלי On-image adjustment בחלונית Properties ולאחר מכן להקיש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על צבע בתמונה. גררו שמאלה או ימינה בתמונה לשינוי ערך הגוון.

 4. באזור Saturation, הזינו ערך או גררו את המחוון ימינה לחיזוק הרוויה או שמאלה להפחתת הרוויה.

  הצבע מתרחק ממרכז גלגל הצבעים או מתקרב אליו. הערכים האפשריים נעים בטווח שבין ‎-100 (אחוזי הפחתת רוויה, צבעים עמומים יותר) ל- ‎+100 (חיזוק אחוזי הרוויה).

  הערה:

  ניתן גם לבחור בכלי On-image adjustment בחלונית Properties וללחוץ על צבע בתמונה. להפחתה או לחיזוק של רוויית טווח הצבעים שכולל את הפיקסל שלחצתם עליו, גררו שמאלה או ימינה בתמונה.

 5. באזור Lightness, הזינו ערך או גררו את המחוון ימינה לחיזוק הבהירות (הוספת צבע לבן לצבע) או שמאלה להפחתת הבהירות (הוספת צבע שחור לצבע). הערכים האפשריים נעים בטווח שבין ‎-100 (אחוזי צבע שחור) ל- ‎+100 (אחוזי צבע לבן).

הערה:

לחצו על הלחצן Reset  לביטול קביעת Hue/Saturation בחלונית Properties.

ציון טווח הצבע המותאם באמצעות Hue/Saturation

 1. החילו התאמת Hue/Saturation.

 2. בחלונית Properties, בחרו צבע מהתפריט מימין ללחצן On-image adjustment .

  ארבעה ערכים בגלגל הצבעים (במעלות) מופיעים בחלונית Properties. הם תואמים למחווני ההתאמה המוצגים בין סרגלי הצבע. שני המחוונים האנכיים הפנימיים מגדירים את טווח הצבעים. שני המחוונים המשולשים החיצוניים מציגים את האזורים שבהם טווח הצבעים "מתמעט" (התמעטות היא ריכוך או הצרה של ההתאמות במקום הפעלה/ביטול חדים של ההתאמות).

 3. השתמשו בכלי הטפטפת או במחווני ההתאמה לשינוי טווח הצבעים.
  • לחצו או גררו בתמונה בעזרת הכלי Eyedropper לבחירת טווח צבעים. להרחבת הטווח, לחצו או גררו בתמונה בעזרת כלי Add To Sample Eyedropper . לצמצום טווח הצבעים, לחצו או גררו בתמונה בעזרת כלי Subtract From Sample Eyedropper . בשעת בחירה באחד מכלי הטפטפת, ניתן גם להקיש Shift להוספה לטווח, או Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) להסרה מהטווח.
  • גררו אחד ממחווני המשולשים הלבנים להתאמת כמות גלישת הצבע (ריכוך התאמה), מבלי להשפיע על הטווח.
  • גררו באזור שבין המשולש לפס האנכי להתאמת הטווח, מבלי להשפיע על כמות ההתמעטות.
  • גררו את האזור המרכזי להזזת כל מחוון ההתאמה (כולל המשולשים והפסים האנכיים) לבחירת אזור צבע אחר.
  • גררו אחד מהפסים הלבנים האנכיים להתאמת הטווח של רכיב הצבע. הזזת פס אנכי ממרכז מחוון ההתאמה לעבר משולש מגדילה את טווח הצבעים ומפחיתה את ההתמעטות. הזזת פס אנכי לעבר מרכז מחוון ההתאמה והרחק ממשולש מקטינה את טווח הצבעים ומגדילה את ההתמעטות.
  • הקישו Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) תוך כדי גרירת סרגל הצבע, כך שצבע אחר יימצא במרכז הסרגל.
  מחוון התאמת גוון/רוויה ב- Photoshop
  מחוון התאמת גוון/רוויה

  A. ערכי המחוון Hue‏ B. התאמת התמעטות ללא השפעה על הטווח C. התאמת טווח ללא השפעה על ההתמעטות D. התאמת טווח צבעים והתמעטות E. הזזת כל המחוון 

  אם משנים את מחוון ההתאמה כך שהוא עובר לטווח צבעים אחר, שם התפריט Edit משתנה כדי לשקף את השינוי. לדוגמה, אם בוחרים צבע צהוב ומשנים את הטווח שלו כך שהוא נמצא בחלק האדום של סרגל הצבע, השם משתנה ל- Red 2. ניתן להמיר עד שישה מתוך טווחי הצבע הבודדים לגוונים של אותו טווח צבעים (לדוגמה, Red עד Red 6).

  כברירת מחדל, רוחב טווח הצבעים שנבחר בשעת בחירת רכיב צבע הוא 30°, עם התמעטות של 30° בכל אחד מהצדדים. קביעת ההתמעטות על ערך נמוך מדי עלולה ליצור לכלוכים בצורת פסים בתמונה.

צביעת תמונה בגווני אפור או יצירת אפקט שחור-לבן

 1. (אופציונלי) בשעת צביעה של תמונה בגווני אפור, בחרו Image ‏> ‏Mode ‏> ‏RGB Color להמרת התמונה למצב RGB.

 2. החילו התאמת Hue/Saturation.

 3. בחלונית Properties, בחרו באפשרות Colorize. אם צבע החזית הוא שחור או לבן, התמונה מומרת לגוון אדום (0°). אם צבע החזית אינו שחור או לבן, התמונה מומרת לגוון של צבע החזית הנוכחי. ערך הבהירות של כל אחד מהפיקסלים אינו משתנה.

 4. (אופציונלי) השתמשו במחוון Hue לבחירת צבע חדש. השתמשו במחוונים Saturation ו- Lightness להתאמת הרוויה והבהירות של הפיקסלים.

התאמת רוויית צבעים בעזרת התאמת רוויה

האפשרות Vibrance מתאימה את הרוויה כך שהחיתוך ימוזער כשהצבעים מתקרבים לרוויה מלאה. התאמה זו מחזקת את הרוויה בצבעים רוויים פחות במידה רבה יותר מאשר בצבעים רוויים. האפשרות Vibrance גם מונעת רוויית-יתר בגווני עור.

ממומחה: שכבת ההתאמה של התאמת הרוויה

ממומחה: שכבת ההתאמה של התאמת הרוויה
ריצ'רד הרינגטון

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Adjustments, לחצו על הסמל Vibrance .
  • בחרו Layer > ‏New Adjustment Layer > ‏Vibrance. בתיבת הדו-שיח New Layer, הקלידו שם לשכבת ההתאמה של התאמת הרוויה ולחצו על הלחצן OK.

  הערה:

  ניתן גם לבחור בפקודה Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Vibrance. עם זאת, זכרו ששיטה זו מבצעת התאמות ישירות על שכבת התמונה וגורמת להסרת נתוני תמונה.

 2. בחלונית Properties, גררו את מחוון Vibrance כדי להגדיל או להקטין את רוויית הצבע ללא חיתוך כאשר צבעים הופכים לרוויים יותר. לאחר מכן, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחיל התאמות נוספות על צבעים רוויים פחות, ולמנוע חיתוך צבעים כשהם מגיעים לרוויה מלאה, הזיזו את המחוון Vibrance ימינה.
  • להחלת כמות זהה של התאמת רוויה על כל הצבעים, בלי קשר למידת הרוויה הנוכחית שלהם, הזיזו את המחוון Saturation. במצבים מסוימים, פעולה זו עשויה להפיק פחות פסים לעומת המחוון Saturation בחלונית Hue/Saturation Adjustments או בתיבת הדו-שיח Hue/Saturation.
  • להפחתת הרוויה, הזיזו את המחוון Vibrance או Saturation שמאלה.

התאמת רוויית הצבע של אזורים בתמונה

הכלי ספוג משנה בעדינות את רוויית הצבע של אזור בתמונה. בתמונה ב- Grayscale, הכלי מגדיל או מקטין את הניגוד באמצעות התקרבות של רמות האפור לאפור האמצעי או התרחקות ממנו.

 1. בחרו בכלי Sponge .
 2. בחרו קצה מברשת ואפשרויות מברשת בסרגל האפשרויות.
 3. בסרגל האפשרויות, בחרו באופן השינוי הרצוי של הצבע מתפריט Mode:

  Saturate

  מגביר את רוויית הצבע

  Desaturate

  מחליש את רוויית הצבע

 4. ציינו את הזרימה של הכלי Sponge
 5. בחרו באפשרות Vibrance למזעור החיתוך לצבעים ברוויה מלאה או מועטה.
 6. גררו מעל לאזור בתמונה שברצונכם לשנות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת