התאמת צבעים

התאמת צבעים בתמונות שונות

הפקודה Match Color מתאימה צבעים בתמונות שונות, בשכבות שונות או באזורי בחירה שונים. היא גם מאפשרת להתאים את הצבעים בתמונה באמצעות שינוי הזוהר, שינוי טווח הצבעים ונטרול הטלת צבע. הפקודה Match Color פועלת במצב RGB בלבד.

הערה:

בשעת שימוש בפקודה Match Color, המצביע הופך לכלי Eyedropper. בשעת ביצוע ההתאמה, השתמשו בכלי Eyedropper להצגת ערכי הצבע של פיקסלים בחלונית Info. חלונית זו מספקת משוב על שינויים בערכי הצבע במהלך השימוש בפקודה Match Color. ראו הצגת ערכי צבע בתמונה.

הפקודה Match Color מתאימה את הצבעים בתמונה אחת (תמונת המקור) לצבעים בתמונה אחרת (תמונת היעד). הפקודה Match Color היא שימושית כשברצונכם ליצור צבעים עקביים בתמונות שונות, או כשצבעים מסוימים (כגון גוונים של עור) בתמונה אחת חייבים להיות מותאמים לצבעים בתמונה השניה.

בנוסף להתאמת הצבעים של שתי תמונות, הפקודה Match Color יכולה להתאים צבעים של שכבות שונות באותה תמונה.

התאמת צבעים בשתי תמונות

 1. (אופציונלי) בצעו בחירה בתמונת המקור ובתמונת היעד.

  אם לא תבצעו בחירה, הפקודה Match Color תתאים את כל נתוני התמונה בשתי התמונות.

 2. הפכו את תמונת היעד לפעילה, ולאחר מכן בחרו Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Match Color.

  להחלת הפקודה Match Color על שכבה מסוימת בתמונת היעד, ודאו שהשכבה פעילה בשעת בחירה בפקודה Match Color.

 3. בתפריט Source באזור Image Statistics שבתיבת הדו-שיח Match Color, בחרו בתמונת המקור שברצונכם להתאים את צבעיה לתמונת היעד. בחרו None לחישוב התאמת הצבע ללא התייחסות לתמונה אחרת. כשבוחרים באפשרות None, אותה תמונה מוגדרת כתמונת המקור וכתמונת היעד.

  במקרה הצורך, השתמשו בתפריט Layer לבחירת שכבה בתמונת המקור שברצונכם להתאים את צבעיה. ניתן גם לבחור באפשרות Merged בתפריט Layer להתאמת הצבעים מכל השכבות של תמונת המקור.

 4. אם ביצעתם בחירה בתמונה, בצעו אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • באזור Destination Image, בחרו Ignore Selection When Applying Adjustment להחלת ההתאמה על כל תמונת היעד. אפשרות זו מתעלמת מהבחירה בתמונת היעד ומחילה את ההתאמה על כל תמונת היעד.

  • באזור Image Statistics, בחרו Use Selection In Source To Calculate Colors אם ביצעתם בחירה בתמונת המקור וברצונכם לחשב את ההתאמה באמצעות הצבעים שבבחירה. בטלו את הבחירה באפשרות להתעלמות מהבחירה בתמונת המקור ולחישוב ההתאמה באמצעות צבעים מכל תמונת המקור.

  • באזור Image Statistics, בחרו Use Selection In Target To Calculate Adjustment אם ביצעתם בחירה בתמונת היעד וברצונכם לחשב את ההתאמה באמצעות הצבעים שבבחירה. בטלו את הבחירה באפשרות להתעלמות מהבחירה בתמונת היעד ולחישוב ההתאמה באמצעות הצבעים מכל תמונת היעד.

 5. להסרה אוטומטית של הטלת צבע מתמונת היעד, בחרו באפשרות Neutralize. ודאו שהאפשרות Preview מסומנת, כדי שהתמונה תתעדכן במהלך ביצוע ההתאמות.
 6. לחיזוק או הפחתה של הבהירות בתמונת היעד, הזיזו את המחוון Luminance. לחלופין, הזינו ערך בתיבה Luminance. הערך המרבי הוא 200, הערך המזערי הוא 1, וערך ברירת המחדל הוא 100.
 7. להתאמת רוויית הצבע בתמונת היעד, התאימו את המחוון Color Intensity. לחלופין, הזינו ערך בתיבה Color Intensity. הערך המרבי הוא 200, הערך המזערי הוא 1 (מפיק תמונה בגווני אפור), וערך ברירת המחדל הוא 100.
 8. לשליטה בכמות ההתאמה שתחול על התמונה, הזיזו את המחוון Fade. הזזת המחוון ימינה מפחיתה את כמות ההתאמה.
 9. לחצו על OK.

התאמת צבעים של שתי שכבות באותה תמונה

 1. (אופציונלי) סמנו בשכבה בחירה שברצונכם להתאים. השתמשו בשיטה זו בשעת התאמת אזור צבע (לדוגמה, גוני עור פנים) בשכבה אחת לאזור בשכבה אחרת.

  אם לא תבצעו בחירה, הפקודה Match Color תתאים את הצבעים של כל שכבת המקור.

 2. ודאו שהשכבה שברצונכם להגדיר כיעד (להחיל עליה את התאמת הצבע) פעילה, ולאחר מכן בחרו Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Match Color‏.
 3. בתפריט Source באזור Image Statistics בתיבת הדו-שיח Match Color, ודאו שהתמונה בתפריט Source זהה לתמונת היעד.
 4. השתמשו בתפריט Layer לבחירת השכבה שברצונכם להתאים את צבעיה. ניתן גם לבחור באפשרות Merged בתפריט Layer להתאמת הצבעים מכל השכבות.
 5. אם ביצעתם בחירה בתמונה, בצעו אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • באזור Destination Image, בחרו Ignore Selection When Applying Adjustment להחלת ההתאמה על כל שכבת היעד. אפשרות זו מתעלמת מהבחירה בשכבת היעד ומחילה את ההתאמה על כל שכבת היעד.

  • באזור Image Statistics, בחרו Use Selection In Source To Calculate Colors אם ביצעתם בחירה בתמונת המקור וברצונכם לחשב את ההתאמה באמצעות הצבע שבבחירה. בטלו את הבחירה באפשרות זו כדי להתעלם מהבחירה בשכבת המקור ולחשב את ההתאמה באמצעות צבעים מכל שכבת המקור.

  • באזור Image Statistics, בחרו Use Selection In Target To Calculate Adjustment לחישוב ההתאמה באמצעות הצבעים באזור שנבחר בשכבת היעד בלבד. בטלו את הבחירה באפשרות להתעלמות מהבחירה ולחישוב ההתאמה באמצעות הצבעים של כל שכבת היעד.

 6. להסרה אוטומטית של הטלת צבע משכבת היעד, בחרו באפשרות Neutralize. ודאו שהאפשרות Preview מסומנת, כדי שהתמונה תתעדכן במהלך ביצוע ההתאמות.

 7. לחיזוק או להפחתה של הבהירות בשכבת היעד, הזיזו את המחוון Luminance. לחלופין, הזינו ערך בתיבה Luminance. הערך המרבי הוא 200, הערך המזערי הוא 1 וערך ברירת המחדל הוא 100.
 8. להתאמת טווח ערכי הצבעים בתמונת היעד, התאימו את המחוון Color Intensity. לחלופין, הזינו ערך בתיבה Color Intensity. הערך המרבי הוא 200, הערך המזערי הוא 1 (מפיק תמונה בגווני אפור), וערך ברירת המחדל הוא 100.
 9. לשליטה בכמות ההתאמה שתוחל על התמונה, התאימו את המחוון Fade. הזזת המחוון ימינה מפחיתה את כמות ההתאמה.
 10. לחצו על OK.

שמירה והחלה של קביעות בפקודה Match Color

 • באזור Image Statistics של תיבת הדו-שיח Match Color, לחצו על הלחצן Save Statistics. הזינו שם לקביעות ושמרו אותן.
 • באזור Image Statistics של תיבת הדו-שיח Match Color, לחצו על הלחצן Load Statistics. אתרו וטענו את קובץ הקביעות שנשמר.

החלפת צבעים

החלפת צבע של עצמים בתמונה

Photoshop מספק כמה טכניקות המאפשרות לך להחליף את צבעי העצמים. לקבלת גמישות ותוצאות נהדרות, החילו התאמה של Hue/Saturation על עצמים נבחרים. לקבלת גמישות ברמה פחות גבוהה אך קיבוץ אפשרויות נוח, השתמשו בתיבת הדו-שיח Replace Color. לקבלת מהירות אך רמת דיוק פחות גבוהה, נסו להשתמש בכלי Color Replacement.

סרטון הדרכה: שינוי הצבע של עצם

סרטון הדרכה: שינוי הצבע של עצם
דיק מקללנד

החלת התאמה של Hue/Saturation על עצמים שנבחרו

במרבית המקרים, טכניקה גמישה זו מחליפה את הצבעים על הצד הטוב ביותר. מאחר שמסיכות ושכבת התאמה אינן פוגעות בתמונה, מאוחר יותר ניתן לבצע התאמה עדינה של התוצאות עם חופש פעולה מלא. אפשרות ייחודית של Colorize מבצעת שינויי צבע מוחלטים ולא יחסיים (כך ניתן להימנע מהוספת גוונים מצבעים מקוריים).

 1. בחרו את העצם שברצונכם לשנות. הכלי Quick Selection לעתים קרובות מפיק תוצאות טובות. עבור טכניקות נוספות, ראו בחירת טווח צבע ושיפור קצות בחירה.

 2. בחלונית Adjustments, לחצו על הסמל Hue/Saturation.

  הבחירה הופכת למסיכה בשכבת ההתאמה.

 3. בחלונית Properties, שנו את ההגדרות Hue ו- Saturation כדי להחליף את הצבע של העצם. אם הצבע המקורי מוסיף גוון לצבע החדש, בחרו Colorize והתאימו מחדש את ההגדרות. (ראו התאמת גוון ורוויה.)

  הערה:

  השאירו את הקביעה Lightness על אפס כדי לשמור על הניגוד. כדי לשמור על הניגוד וכן על הרוויה, בחרו את מצב המיזוג Hue עבור שכבת ההתאמה.

 4. במידת הצורך, הגדילו או הקטינו את האזור המושפע על-ידי צביעה על המסיכה בצבע לבן או שחור. (ראו עריכת מסיכת שכבה.)

לקבלת מידע נוסף, ראו סקירת החלונית Adjustments .

שימוש בתיבת הדו-שיח Replace Color

תיבת הדו-שיח Replace Color משלבת כלים לבחירת טווח צבעים בעזרת מחווני HSL להחלפת צבע זה. באפשרותכם גם לבחור את צבע ההחלפה ב- Color Picker.

לא קיימת אפשרות של Colorize ב- Replace Color מההתאמה Hue/Saturation, שייתכן שהיא נחוצה לשינוי מוחלט של הצבע. כמו כן, ייתכן שתמצאו שטכניקת שכבת ההתאמה נוחה לכם יותר לשינוי עצמים מסוימים. עם זאת, הפקודה Replace Color טובה לשינויי צבע כולל - בייחוד לשינויי צבעים מחוץ לסולם הצבעים לצורך הדפסה.

 1. בחרו Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Replace Color.
 2. ‏‏(אופציונלי) בעת בחירת טווחי צבעים דומים וסמוכים בתמונה, בחרו Localized Color Clusters לבניית מסיכה מדויקת יותר.
 3. בחרו אפשרות של תצוגה מקדימה:

  Selection

  הצגת המסיכה בתיבת התצוגה המקדימה. האזורים שמוסתרים על-ידי המסיכה צבועים בשחור, והאזורים הגלויים צבועים בלבן. אזורים המוסתרים באופן חלקי (אזורים המכוסים במסיכה שקופה למחצה) מוצגים ברמות אפור שונות, בהתאם לאטימותם.

  Image

  הצגת התמונה בתיבת התצוגה המקדימה. אפשרות זו שימושית בשעת עבודה עם תמונה בהגדלה, או כששטח המסך מוגבל.

 4. כדי לבחור את הצבעים שברצונכם להחליף, השתמשו בכלי Eyedropper כדי ללחוץ בתמונה או בתיבת התצוגה המקדימה כדי לבחור את האזורים שנחשפו על-ידי המסיכה.
 5. לשיפור הבחירה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הקישו Shift תוך כדי לחיצה או השתמשו בכלי Add To Sample Eyedropper כדי להוסיף אזורים.

  • הקישו Alt תוך כדי לחיצה (Windows), הקישו Option תוך כדי לחיצה (Mac OS) או השתמשו בכלי Subtract From Sample Eyedropper   כדי להסיר אזורים.

  • לחצו על דוגמית הצבע של הבחירה כדי לפתוח את Color Picker. השתמשו בדוגם הצבע להקצאת הצבע הרצוי. בשעת בחירת צבע בדוגם הצבע, המסיכה בתיבת התצוגה המקדימה מתעדכנת.

 6. גררו את מחוון Fuzziness או הזינו ערך של Fuzziness כדי לקבוע את המידה שבה צבעים קשורים כלולים בבחירה.
 7. ציינו צבע Replacement באמצעות אחד מהצעדים הבאים:
  • גררו את המחוונים Hue,‏ Saturation ו- Lightness (או הזינו ערכים בתיבות המלל).

  • לחצו פעמיים על הדוגמית Result, והשתמשו בדוגם הצבע לבחירת צבע ההחלפה.

  הערה:

  לא ניתן להחליף גוונים נקיים של אפור, שחור או לבן בצבע. עם זאת, ניתן לשנות את הקביעה Lightness. (ההגדרות Hue ו- Saturation הן יחסיות לצבע הקיים, כך שאין להן השפעה.)

 8. (אופציונלי) לחצו על Save כדי לשמור הגדרות שמאוחר יותר תטענו עבור תמונות אחרות.

שימוש בכלי Color Replacement

הכלי Color Replacement צובע את צבע היעד בצבע החלפה. כלי זה אמנם טוב לצורך עריכות מהירות, אך לעתים הוא אינו משביע רצון, בייחוד עם צבעים כהים ועם צבע שחור. אם אינכם מקבלים תוצאות טובות לאחר ההתנסות באפשרויות הכלים, ראו התאמת גוון ורוויה.

הכלי Color Replacement אינו פועל במצב Bitmap, במצב צבעי אינדקס או במצב צבע רב-ערוצי.

 1. בחרו בכלי Color Replacement . (אם הכלי אינו גלוי, גשו אליו על-ידי לחיצה ממושכת על הכלי Brush.)
 2. בסרגל האפשרויות, בחרו קצה מברשת. בדרך כלל, יש לשמור על מצב המיזוג שנקבע לצבע.
 3. באפשרות Sampling, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  Continuous 

  דגימת צבעים ברציפות תוך כדי הגרירה.

  Once 

  החלפת צבע היעד רק באזורים הכוללים את הצבע הראשון שלחצתם עליו.

  Background Swatch 

  החלפה רק באזורים הכוללים את צבע הרקע הנוכחי.

 4. בתפריט Limits, בצעו אחד מהצעדים הבאים:

  Discontiguous

  החלפת הצבע שנדגם בכל מקום שהוא מופיע מתחת למצביע.

  Contiguous

  החלפת צבעים המופיעים מיד אחרי הצבע הנמצא כרגע מתחת למצביע.

  Find Edges

  החלפת אזורים מחוברים הכוללים את הצבע שנדגם, תוך כדי שמירה על קצוות צורה חדים.

 5. בתיבה Tolerance, בחרו אחוזים נמוכים להחלפת צבעים הדומים מאד לפיקסל שלחצתם עליו, או הגדילו את האחוזים להחלפת טווח רחב יותר של צבעים.
 6. להגדרת קצה חלק באזורים המתוקנים, בחרו Anti-aliased.
 7. בחרו צבע חזית להחלפת הצבע הלא רצוי. (ראו בחירת צבעים בארגז הכלים‏.)
 8. לחצו על הצבע שברצונכם להחליף בתמונה.
 9. גררו בתמונה להחלפת צבע היעד.

הערה:

אם טווח הצבעים שהוחלפו קטן מדי, הגדילו את הקביעה של Tolerance בסרגל האפשרויות.

שילוב צבעים בררני

ביצוע התאמות צבע בררניות

תיקון צבע בררני הוא טכניקה המשמשת סורקים ותוכנות להפרדות צבע לקצה הגבוה לשינוי הכמות של צבעי פרוצס בכל אחד מרכיבי צבעי היסוד בתמונה. ניתן לשנות את הכמות של צבע פרוצס בכל אחד מצבעי היסודבאופן בררני – מבלי להשפיע על יתר צבעי היסוד. לדוגמה, ניתן להשתמש בתיקון צבע בררני להפחתה משמעותית של ציאן ברכיב ירוק בתמונה, מבלי לשנות את כמות הציאן ברכיב הכחול.

למרות שהפקודה Selective Color משתמשת בצבעי CMYK לתיקון תמונות, ניתן להשתמש בה גם בתמונות RGB.

 1. ודאו שהערוץ ללא הפרדות צבע נבחר בחלונית Channels. התאמת Selective Color זמינה רק בשעת הצגת הערוץ ללא הפרדות צבע.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הסמל Selective Color  בחלונית Adjustments.

  • בחרו Layer ‏> ‏New Adjustment Layer ‏> ‏Selective Color. לחצו על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.

  הערה:

  ניתן גם לבחור בפקודה Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Selective Color. עם זאת, זכרו ששיטה זו מבצעת התאמות ישירות על שכבת התמונה וגורמת להסרת נתוני תמונה.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו את הצבע שברצונכם להתאים מהתפריט Colors בחלונית Properties. באפשרותכם גם לבחור קביעה מוגדרת מראש ששמרתם.

  • בחלונית Properties, בחרו קביעה מוגדרת מראש של Selective Color מהתפריט Preset.

 4. בחרו שיטה בחלונית Properties:

  Relative

  החלפת הכמות הקיימת של ציאן, מגנטה, צהוב או שחור באחוזים של צבע זה מתוך הערך הכולל. לדוגמה, אם מוסיפים 10% לפיקסל התחלתי עם 50% מגנטה, נוספים למגנטה 5% (10% מתוך 50% = 5%) לקבלת ערך מגנטה כולל של 55%. (אפשרות זו אינה מאפשרת להתאים אור לבן נקי, שאינו כולל רכיבי צבע כלשהם).

  Absolute

  התאמת הצבע בערכים מוחלטים. לדוגמה, אם מוסיפים 10% לפיקסל עם 50% מגנטה, כמות צבע הדיו מגנטה נקבעת על 60%.

  הערה:

  ההתאמה מבוססת על מידת הקרבה של צבע לאחת מהאפשרויות בתפריט Colors. לדוגמה, ערך של 50% מגנטה נמצא באמצע, בין צבע לבן נקי לצבע מגנטה נקי, ומקבל ערבוב יחסי של התיקונים שהוגדרו לשני הצבעים.  

 5. גררו את המחוונים להגדלה או להקטנה של הרכיבים בצבע שנבחר.

  ניתן גם לשמור את הקביעות שבחרתם לצבע בררני כדי לחזור ולהשתמש בהן בתמונות אחרות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת