למד כיצד ניתן להתאים צבע אחר בתמונה שלך, או צבע מתמונה אחרת ב-Adobe Photoshop

התאמת צבע בתמונות שונות

הפקודה Match Color מתאימה צבעים בתמונות שונות, בשכבות שונות או באזורי בחירה שונים. היא גם מאפשרת להתאים את הצבעים בתמונה באמצעות שינוי הזוהר, שינוי טווח הצבעים ונטרול הטלת צבע. הפקודה Match Color פועלת במצב RGB בלבד.

בשעת שימוש בפקודה Match Color, המצביע הופך לכלי Eyedropper. בשעת ביצוע ההתאמה, השתמשו בכלי Eyedropper להצגת ערכי הצבע של פיקסלים בחלונית Info. חלונית זו מספקת משוב על שינויים בערכי הצבע במהלך השימוש בפקודה Match Color. ‏ראה View color values in an image.

Make a selection in the destination image Match color from another source image

הפקודה Match Color מתאימה את הצבעים בתמונה אחת (תמונת המקור) לצבעים בתמונה אחרת (תמונת היעד). הפקודה Match Color היא שימושית כשברצונכם ליצור צבעים עקביים בתמונות שונות, או כשצבעים מסוימים (כגון גוונים של עור) בתמונה אחת חייבים להיות מותאמים לצבעים בתמונה השניה. בנוסף להתאמת הצבעים של שתי תמונות, הפקודה Match Color יכולה להתאים צבעים של שכבות שונות באותה תמונה.

התאמת צבע בשתי תמונות

 1. (אופציונלי) בצעו בחירה בתמונת המקור ובתמונת היעד.

  אם לא תבצעו בחירה, הפקודה Match Color תתאים את כל נתוני התמונה בשתי התמונות.

 2. הפכו את תמונת היעד לפעילה, ולאחר מכן בחרו Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Match Color.

  להחלת הפקודה Match Color על שכבה מסוימת בתמונת היעד, ודאו שהשכבה פעילה בשעת בחירה בפקודה Match Color.

  בחר את האפשרות Match Color ב-Photoshop
  אפשרות Match Color ב-Photoshop
  תיבת הדו-שיח Match Color
  תיבת הדו-שיח Match Color
 3. בתפריט Source באזור Image Statistics שבתיבת הדו-שיח Match Color, בחרו בתמונת המקור שברצונכם להתאים את צבעיה לתמונת היעד. בחרו None לחישוב התאמת הצבע ללא התייחסות לתמונה אחרת. כשבוחרים באפשרות None, אותה תמונה מוגדרת כתמונת המקור וכתמונת היעד.

  במקרה הצורך, השתמשו בתפריט Layer לבחירת שכבה בתמונת המקור שברצונכם להתאים את צבעיה. ניתן גם לבחור באפשרות Merged בתפריט Layer להתאמת הצבעים מכל השכבות של תמונת המקור.

 4. אם ביצעתם בחירה בתמונה, בצעו אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • באזור Destination Image, בחרו Ignore Selection When Applying Adjustment להחלת ההתאמה על כל תמונת היעד. אפשרות זו מתעלמת מהבחירה בתמונת היעד ומחילה את ההתאמה על כל תמונת היעד.

  • באזור Image Statistics, בחרו Use Selection In Source To Calculate Colors אם ביצעתם בחירה בתמונת המקור וברצונכם לחשב את ההתאמה באמצעות הצבעים שבבחירה. בטלו את הבחירה באפשרות להתעלמות מהבחירה בתמונת המקור ולחישוב ההתאמה באמצעות צבעים מכל תמונת המקור.

  • באזור Image Statistics, בחרו Use Selection In Target To Calculate Adjustment אם ביצעתם בחירה בתמונת היעד וברצונכם לחשב את ההתאמה באמצעות הצבעים שבבחירה. בטלו את הבחירה באפשרות להתעלמות מהבחירה בתמונת היעד ולחישוב ההתאמה באמצעות הצבעים מכל תמונת היעד.

 5. להסרה אוטומטית של הטלת צבע מתמונת היעד, בחרו באפשרות Neutralize. ודאו שהאפשרות Preview מסומנת, כדי שהתמונה תתעדכן במהלך ביצוע ההתאמות.
 6. לחיזוק או הפחתה של הבהירות בתמונת היעד, הזיזו את המחוון Luminance. לחלופין, הזינו ערך בתיבה Luminance. הערך המרבי הוא 200, הערך המזערי הוא 1, וערך ברירת המחדל הוא 100.
 7. להתאמת רוויית הצבע בתמונת היעד, התאימו את המחוון Color Intensity. לחלופין, הזינו ערך בתיבה Color Intensity. הערך המרבי הוא 200, הערך המזערי הוא 1 (מפיק תמונה בגווני אפור), וערך ברירת המחדל הוא 100.
 8. לשליטה בכמות ההתאמה שתחול על התמונה, הזיזו את המחוון Fade. הזזת המחוון ימינה מפחיתה את כמות ההתאמה.
 9. לחץ על OK כדי להחיל שינויים.

התאמת צבע של שתי שכבות באותה תמונה

 1. (אופציונלי) סמנו בשכבה בחירה שברצונכם להתאים. השתמשו בשיטה זו בשעת התאמת אזור צבע (לדוגמה, גוני עור פנים) בשכבה אחת לאזור בשכבה אחרת.

  אם לא תבצעו בחירה, הפקודה Match Color תתאים את הצבעים של כל שכבת המקור.

 2. ודאו שהשכבה שברצונכם להגדיר כיעד (להחיל עליה את התאמת הצבע) פעילה, ולאחר מכן בחרו Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Match Color‏.
 3. בתפריט Source באזור Image Statistics בתיבת הדו-שיח Match Color, ודאו שהתמונה בתפריט Source זהה לתמונת היעד.
 4. השתמשו בתפריט Layer לבחירת השכבה שברצונכם להתאים את צבעיה. ניתן גם לבחור באפשרות Merged בתפריט Layer להתאמת הצבעים מכל השכבות.
 5. אם ביצעתם בחירה בתמונה, בצעו אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • באזור Destination Image, בחרו Ignore Selection When Applying Adjustment להחלת ההתאמה על כל שכבת היעד. אפשרות זו מתעלמת מהבחירה בשכבת היעד ומחילה את ההתאמה על כל שכבת היעד.

  • באזור Image Statistics, בחרו Use Selection In Source To Calculate Colors אם ביצעתם בחירה בתמונת המקור וברצונכם לחשב את ההתאמה באמצעות הצבע שבבחירה. בטלו את הבחירה באפשרות זו כדי להתעלם מהבחירה בשכבת המקור ולחשב את ההתאמה באמצעות צבעים מכל שכבת המקור.

  • באזור Image Statistics, בחרו Use Selection In Target To Calculate Adjustment לחישוב ההתאמה באמצעות הצבעים באזור שנבחר בשכבת היעד בלבד. בטלו את הבחירה באפשרות להתעלמות מהבחירה ולחישוב ההתאמה באמצעות הצבעים של כל שכבת היעד.

 6. להסרה אוטומטית של הטלת צבע משכבת היעד, בחר באפשרות Neutralize. ודאו שהאפשרות Preview מסומנת, כדי שהתמונה תתעדכן במהלך ביצוע ההתאמות.

 7. לחיזוק או להפחתה של הבהירות בשכבת היעד, הזיזו את המחוון Luminance. לחלופין, הזינו ערך בתיבה Luminance. הערך המרבי הוא 200, הערך המזערי הוא 1 וערך ברירת המחדל הוא 100.
 8. להתאמת טווח ערכי הצבעים בתמונת היעד, התאימו את המחוון Color Intensity. לחלופין, הזינו ערך בתיבה Color Intensity. הערך המרבי הוא 200, הערך המזערי הוא 1 (מפיק תמונה בגווני אפור), וערך ברירת המחדל הוא 100.
 9. לשליטה בכמות ההתאמה שתוחל על התמונה, התאימו את המחוון Fade. הזזת המחוון ימינה מפחיתה את כמות ההתאמה.
 10. לחץ על OK כדי להחיל שינויים.

שמירה והחלה של קביעות בפקודה Match Color

 • באזור Image Statistics של תיבת הדו-שיח Match Color, לחצו על הלחצן Save Statistics. הזינו שם לקביעות ושמרו אותן.
 • באזור Image Statistics של תיבת הדו-שיח Match Color, לחצו על הלחצן Load Statistics. אתרו וטענו את קובץ הקביעות שנשמר.