באמצעות מגוון כלים של Photoshop, תוכלו להסיר פצעונים, להפוך את השיניים ללבנות יותר, לתקן "עיניים אדומות" ולתקן ליקויים אחרים בתמונות שלכם – בקלות.

הערה:

Photoshop אינו תומך בפתיחה או עריכה של שטרות מכל סוג. ראו מערכת להרתעה מפני זיופים (CDS).

אודות החלונית Clone Source

החלונית Clone Source ‏(Window > ‏Clone Source) כוללת אפשרויות לכלי Clone Stamp או לכלי Healing Brush. ניתן להגדיר עד חמישה מקורות דגימה שונים, ולבחור במהירות את המקור הרצוי מבלי לדגום מחדש בכל פעם שאתם בוחרים מקור אחר. ניתן להציג כיסוי של מקור הדגימה שיסייע לכם לשכפל את המקור במיקום מסוים. ניתן גם לשנות גודל או לסובב את מקור הדגימה כדי שיתאים יותר לגודל ולכיוון של יעד השכפול.

להנפשה המבוססת על ציר זמן, החלונית Clone Source כוללת גם אפשרויות לציון יחסי המסגרת בין מסגרת הווידאו/הנפשה של מקור הדגימה ומסגרת הווידאו/הנפשה של היעד. ראו גם שכפול תוכן במסגרות וידאו והנפשה.

תיקונים בעזרת הכלי Clone Stamp

הכלי Clone Stamp  צובע חלק אחד של תמונה על חלק אחר של אותה תמונה או על חלק אחר של מסמך פתוח כלשהו שמצב הצבע שלו זהה. ניתן גם לצבוע חלק של שכבה אחת על שכבה אחרת. הכלי Clone Stamp שימושי לשכפול עצמים או להסרת פגם בתמונה.

הכלי Clone Stamp מאפשר גם לצבוע תוכן במסגרות וידאו או הנפשה. ראו גם שכפול תוכן במסגרות וידאו והנפשה.

לשימוש בכלי Clone Stamp, יש לקבוע נקודת דגימה באזור שברצונכם להעתיק (לשכפל) את הפיקסלים שלו ולצבוע אזור אחר. לצביעה בנקודת הדגימה העדכנית ביותר בכל פעם שעוצרים את הצביעה ומחדשים אותה, בחרו באפשרות Aligned. בטלו את הבחירה באפשרות Aligned להתחלת הצביעה מנקודת הדגימה הראשונית, ללא קשר למספר הפעמים שתעצרו ולאחר מכן תחדשו את הצביעה.

ניתן להשתמש בכלי Clone Stamp בשילוב עם כל קצה מברשת, דבר המאפשר שליטה מדויקת בגודל אזור השכפול. ניתן גם להשתמש בקביעות אטימות וזרימה לשליטה באופן החלת הצבע על האזור המשוכפל.

Photoshop שינוי תמונה בעזרת הכלי Clone Stamp
שינוי תמונה בעזרת הכלי Clone Stamp

 1. בחרו בכלי Clone Stamp .
 2. בחרו קצה מברשת וקבעו אפשרויות מברשת למצב המיזוג, האטימות והזרימה בסרגל האפשרויות.
 3. כדי לציין כיצד ברצונכם ליישר פיקסלים שנדגמו ולדגום נתונים מהשכבות במסמך, קבעו את האפשרויות הבאות בסרגל האפשרויות:

  Aligned

  דגימת פיקסלים ברציפות, מבלי לאבד את נקודת הדגימה הנוכחית, גם אם משחררים את לחצן העכבר. בטלו את הסימון באפשרות Aligned כדי להמשיך להשתמש בפיקסלים שנדגמו מנקודת הדגימה הראשונית בכל פעם שתעצרו ותחדשו את הצביעה.

  Sample

  דגימת נתונים מהשכבות שנבחרו. כדי לדגום מהשכבה הפעילה ומהשכבות הגלויות שמתחתיה, בחרו Current And Below. לדגימה מהשכבה הפעילה בלבד, בחרו Current Layer. לדגימה מכל השכבות הגלויות, בחרו All Layers. לדגימה מכל השכבות הגלויות מלבד שכבות התאמה, בחרו All Layers ולחצו על הסמל Ignore Adjustment Layers מימין לתפריט הנפתח Sample.

 4. קבעו נקודת דגימה באמצעות מיקום המצביע בתמונה פתוחה כלשהי ולחיצה תוך כדי הקשת Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS).

  הערה:

  ודאו שאינכם עובדים על שכבת התאמה. הכלי Clone Stamp אינו פועל בשכבות התאמה.

 5. ‏(אופציונלי) בחלונית Clone Source, לחצו על לחצן מקור לשכפול  וקבעו נקודת דגימה נוספת.

  ניתן לקבוע עד חמישה מקורות דגימה שונים. החלונית Clone Source שומרת את מקורות הדגימה עד לסגירת המסמך.

 6. ‏(אופציונלי) בחלונית Clone Source, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשנות גודל של מקור לשכפול או לסובב אותו, הזינו ערך בתיבות W (רוחב) ו- H (גובה) או הזינו סיבוב במעלות .
  • להיפוך הכיוון של המקור (שימושי לתכונות שיקוף כגון עיניים), לחצו על הלחצנים Flip Horizontal או Flip Vertical.
  • להצגת כיסוי של המקור המשוכפל, בחרו Show Overlay וציינו אפשרויות כיסוי.

  הערה:

  בחרו Clipped לחיתוך הכיסוי לגודל המברשת.

 7. גררו מעל לאזור בתמונה שברצונכם לתקן.

קביעת מקורות דגימה לשכפול ולריפוי

הכלים Clone Stamp או Healing Brush מאפשרים לדגום מקורות במסמך הנוכחי או בכל מסמך פתוח ב- Photoshop.

בשעת שכפול וידאו או הנפשה, ניתן לקבוע נקודות דגימה במסגרת הנוכחית שצובעים או לדגום מקורות במסגרת אחרת, גם אם המסגרת נמצאת בשכבת וידאו אחרת או במסמך פתוח אחר.

החלונית Clone Source מאפשרת להגדיר עד חמישה מקורות דגימה שונים בכל פעם. החלונית Clone Source שומרת את מקורות הדגימה עד לסגירת המסמך.

 1. לשכפול מסגרות וידאו או הנפשה, פתחו את החלונית Animation (אם אינכם משכפלים מסגרות וידאו או הנפשה, עברו לצעד 2). בחרו באפשרות הנפשה מבוססת ציר זמן והזיזו את מציין הזמן הנוכחי למסגרת שמכילה את המקור שברצונכם לדגום.

 2. לקביעת נקודת הדגימה, בחרו בכלי Clone Stamp ולחצו תוך כדי הקשת Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) בחלון מסמך פתוח כלשהו.
 3. ‏(אופציונלי) לקביעת נקודת דגימה נוספת, לחצו על לחצן Clone Source אחר בחלונית Clone Source.

  ניתן לשנות את מקור הדגימה של לחצן Clone Source באמצעות קביעת נקודת דגימה אחרת.

שינוי גודל או סיבוב של מקור דגימה

 1. בחרו בכלי Clone Stamp או בכלי Healing Brush וקבעו מקור דגימה אחד או יותר.
 2. בחלונית Clone Source, בחרו מקור לשכפול ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי גודל של מקור הדגימה, הזינו ערך באחוזים בתיבות W (רוחב) או H (גובה) או גררו את המחוונים W או H. כברירת מחדל, הפרופורציות מוגבלות. להתאמת הממדים באופן עצמאי או לשחזור אפשרות ההגבלה, לחצו על הלחצן Maintain Aspect Ratio  .
  • לסיבוב מקור הדגימה, הזינו ערך מעלות או בדקו את הסמל Rotate The Clone Source .
  • לאיפוס מקור הדגימה לגודלו ולכיוונו המקוריים, לחצו על הלחצן Reset Transform .

התאמת אפשרויות הכיסוי של מקור דגימה

ניתן להתאים את אפשרויות הכיסוי של מקור דגימה, לשיפור תצוגת התמונות המכסות והתמונות התחתונות בשעת צביעה בעזרת הכלים Clone Stamp ו- Healing Brush.

הערה:

לתצוגה זמנית של הכיסוי בשעת צביעה בעזרת הכלי Clone Stamp, הקישו Alt+Shift‏ (Windows) או Option+Shift‏ (Mac OS). המברשת משתנה זמנית לכלי Move Source Overlay. גררו להזזת הכיסוי למיקום אחר.

 1. בחלונית Clone Source, בחרו Show Overlay ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להסתרת הכיסוי בשעת החלת משיחות הצבע, בחרו Auto Hide.
  • לחיתוך הכיסוי לגודל המברשת, הפעילו את האפשרות Clipped.
  • לקביעת אטימות הכיסוי, הזינו ערך באחוזים בתיבת המלל Opacity.
  • לקביעת מראה הכיסוי, בחרו במצב המיזוג Normal‏, Darken‏, Lighten או Difference מהתפריט הנפתח בתחתית החלונית Clone Source.
  • כדי להפוך את הצבעים בכיסוי, בחרו Invert.

  הערה:

  כדי ליישר בקלות חלקים זהים בכיסוי המקור ובתמונה שמתחתיו, הגדירו את האפשרות Opacity על 50%, בחרו באפשרות Invert ובטלו את הסימון באפשרות Clipped. אזורי תמונה תואמים מוצגים באפור אחיד כשהם מיושרים.

קביעת הסטת מקור לשכפול

בשעת שימוש בכלי Clone Stamp או בכלי Healing Brush, ניתן לצבוע באמצעות מקור הדגימה בכל מקום בתמונת היעד. אפשרויות הכיסוי מסייעות לתכנן את מיקום הצביעה. עם זאת, אם אתם צובעים במיקום מדויק ביחס לנקודת הדגימה, ניתן לציין את הסטת הפיקסלים x ו- y.

 1. בחלונית Clone Source, בחרו במקור הרצוי והזינו ערכי פיקסלים x ו- y לאפשרות Offset.

תיקון בעזרת הכלי Healing Brush

הערה: החל ממהדורת Photoshop CC 2015.5, יש לכם אפשרות לחזור להתנהגות Photoshop CC 2014 מדור קודם עבור הכלי Healing Brush. בחרו Preferences‏ > Tools‏ > Use Legacy Healing Algorithm For Healing Brush. למידע נוסף לגבי היסטוריית הגירסאות של Photoshop, ראו סיכום התכונות החדשות.

הכלי Healing Brush מאפשר לתקן פגמים ולהעלים אותם, כך שהם יתמזגו עם הרקע שסביבם. בדומה לכלי השכפול, הכלי Healing Brush משמש לצביעה באמצעות פיקסלים שנדגמו מתמונה או מדוגמת מילוי. עם זאת, הכלי Healing Brush גם מתאים את המרקם, האור, השקיפות והצל של הפיקסלים שנדגמו לפיקסלים שמרפאים. כתוצאה מכך, הפיקסלים שתוקנו מתמזגים בצורה חלקה בשאר התמונה.

ניתן להחיל את הכלי Healing Brush על מסגרות וידאו או הנפשה. ראו דוגמאות של Healing Brush ב- Photoshop לקבלת עצות ודוגמאות של Healing Brush בפעולה.

Photoshop פיקסלים שנדגמו ותמונה לאחר ריפוי
פיקסלים שנדגמו ותמונה לאחר ריפוי

 1. בחרו בכלי Healing Brush .
 2. לחצו על דוגמת המברשת בסרגל האפשרויות וקבעו אפשרויות מברשת בחלונית הנפתחת:

  הערה:

  בשעת שימוש בלוח דיגיטלי רגיש ללחץ, בחרו אפשרות מתפריט Size לשינוי גודל מברשת הריפוי במהלך משיחה. בחרו Pen Pressure כדי להגדיר את השינוי בהתאם ללחץ העט. בחרו Stylus Wheel כדי להגדיר את השינוי בהתאם למיקום גלגל העט. בחרו Off אם אינכם מעוניינים לשנות את הגודל.

  ‏Mode

  ציון מצב המיזוג. בחרו Replace לשמירה על רעש, גרעיניות סרט הצילום והמרקם בקצות משיחת המברשת בשעת שימוש במברשת רכה.

  ‏Source

  ציון המקור שישמש לתיקון הפיקסלים. בחרו Sampled לשימוש בפיקסלים מהתמונה הנוכחית או Pattern לשימוש בפיקסלים מדוגמת מילוי. אם בחרתם Pattern, בחרו דוגמת מילוי מהחלונית הנפתחת Pattern.

  Aligned

  דגימת פיקסלים ברציפות, מבלי לאבד את נקודת הדגימה הנוכחית, גם אם משחררים את לחצן העכבר. בטלו את הסימון באפשרות Aligned כדי להמשיך להשתמש בפיקסלים שנדגמו מנקודת הדגימה הראשונית בכל פעם שתעצרו ותחדשו את הצביעה.

  Sample

  דגימת נתונים מהשכבות שנבחרו. כדי לדגום מהשכבה הפעילה ומהשכבות הגלויות שמתחתיה, בחרו Current And Below. לדגימה מהשכבה הפעילה בלבד, בחרו Current Layer. לדגימה מכל השכבות הגלויות, בחרו All Layers. לדגימה מכל השכבות הגלויות מלבד שכבות התאמה, בחרו All Layers ולחצו על הסמל Ignore Adjustment Layers מימין לתפריט הנפתח Sample.

  Diffusion

  שליטה במהירות שבה האזור המודבק מתאים את עצמו לתמונה הסמוכה. בחרו ערך נמוך יותר עבור תמונות עם גרעיניות ופרטים קטנים, או ערך גבוה יותר עבור תמונות חלקות.

 3. קבעו נקודת דגימה באמצעות מיקום המצביע על אזור בתמונה ולחיצה תוך כדי הקשת Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS).

  הערה:

  בשעת דגימה מתמונה אחת והחלה על תמונה אחרת, מצב הצבע של שתי התמונות חייב להיות זהה, אלא אם כן המצב של אחת התמונות הוא גווני אפור.

 4. ‏(אופציונלי) בחלונית Clone Source, לחצו על לחצן מקור לשכפול  וקבעו נקודת דגימה נוספת.

  ניתן לקבוע עד חמישה מקורות דגימה שונים. החלונית Clone Source שומרת את מקורות הדגימה עד לסגירת המסמך.

 5. ‏(אופציונלי) בחלונית Clone Source, לחצו על לחצן מקור לשכפול לבחירת מקור הדגימה הרצוי.
 6. ‏(אופציונלי) בחלונית Clone Source, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשנות גודל של מקור לשכפול או לסובב אותו, הזינו ערך בתיבות W (רוחב) ו- H (גובה) או הזינו סיבוב במעלות .
  • להצגת כיסוי של המקור המשוכפל, בחרו Show Overlay וציינו אפשרויות כיסוי.
 7. גררו בתמונה.

  הפיקסלים שנדגמו מתמזגים עם הפיקסלים הקיימים בכל פעם שמשחררים את לחצן העכבר.

הערה:

אם יש ניגוד חזק בקצות האזור שברצונכם לבצע בו ריפוי, הגדירו בחירה לפני השימוש בכלי Healing Brush. אזור הבחירה חייב להיות גדול מהאזור שברצונכם לבצע בו ריפוי, ולעקוב בצורה מדויקת אחר גבולות של פיקסלים עם ניגוד גבוה. בשעת צביעה בעזרת הכלי Healing Brush, הבחירה מונעת מצבעים לגלוש פנימה מבחוץ.

תיקון בעזרת הכלי Spot Healing Brush

הכלי Spot Healing Brush מסיר במהירות פגמים וליקויים אחרים מתצלומים. Spot Healing Brush פועלת בדומה ל- Healing Brush: היא צובעת בפיקסלים דגומים מתמונה או מדוגמת מילוי ומתאימה את המרקם, האור, השקיפות והצל של הפיקסלים שנדגמו לפיקסלים שעליהם מתבצע התיקון. שלא כמו Healing Brush‏, Spot Healing Brush אינה דורשת לציין כתם לדוגמה. Spot Healing Brush מבצעת דגימה אוטומטית מסביב לאזור המתוקן.

Spot Healing Brush ב- Photoshop
שימוש ב- Spot Healing Brush להסרת פגם

הערה:

עבור תיקון אזור גדול או לקבלת שליטה גדולה יותר בדגימת המקור, ניתן להשתמש ב- Healing Brush במקום ב- Spot Healing Brush.

 1. בחרו בכלי Spot Healing Brush  בארגז הכלים. במקרה הצורך, לחצו על הכלי Healing Brush, הכלי Patch או הכלי Red Eye כדי להציג את הכלים המוסתרים ולבצע בחירה.
 2. בחרו גודל מברשת בסרגל האפשרויות. מברשת רחבה מעט יותר מהאזור שברצונכם לתקן פועלת באופן הטוב ביותר, כדי שתוכלו לכסות את כל האזור בלחיצה אחת.
 3. (אופציונלי) בחרו מצב מיזוג מהתפריט Mode בסרגל האפשרויות. בחרו Replace לשמירה על רעש, גרעיניות סרט הצילום והמרקם בקצות משיחת המברשת בשעת שימוש במברשת רכה.
 4. בחרו אפשרות Type בסרגל האפשרויות.

  ‏Proximity Match

  שימוש בפיקסלים סביב קצה הבחירה למציאת אזור שישמש כטלאי.

  Create Texture

  שימוש בפיקסלים בבחירה ליצירת מרקם. אם המרקם אינו פועל, נסו לגרור דרך האזור פעם שניה.

  Content-Aware

  השוואת תוכן תמונה בקרבת מקום למילוי הבחירה באופן חלק, תוך שמירה ריאליסטית על פרטי מפתח כגון הצללות וקצות עצמים.

  הערה:

  ליצירת בחירה רחבה יותר או מדויקת יותר עבור האפשרות Content-Aware, השתמשו בפקודה Edit >‏ Fill. (ראו מילוי Content-aware, מילוי Pattern או מילוי History).

 5. בחרו 'דגימת כל השכבות' בסרגל האפשרויות לדגימת נתונים מכל השכבות הגלויות. בטלו את הסימון באפשרות 'דגימת כל השכבות' כדי לבצע דגימה רק בשכבה הפעילה.
 6. לחצו על האזור שברצונכם לתקן, או לחצו וגררו להחלקת פגמים באזור רחב יותר.

וידאו | שיפור תמונות ב- Photoshop

וידאו | שיפור תמונות ב- Photoshop
למדו כיצד לרטש תמונות של מכוניות ב- Photoshop
Scott Kelby

הוספת טלאי לאזור

הכלי Patch מאפשר לתקן אזור שנבחר בפיקסלים מאזור אחר או מדוגמת מילוי. בדומה לכלי Healing Brush, הכלי Patch מתאים את המרקם, האור והצל של הפיקסלים שנדגמו לפיקסלים של המקור. ניתן גם להשתמש בכלי Patch לשכפול אזורים מבודדים בתמונה. הכלי Patch פועל על תמונות של 8 סיביות או 16 סיביות לערוץ.

הערה:

בשעת תיקון עם פיקסלים מהתמונה, בחרו אזור קטן לקבלת התוצאה הטובה ביותר.

לקבלת מידע אודות שימוש באפשרויות של הכלי Content-Aware Patch, ראו תיקון והעברה עם מודעות לתוכן.

הכלי Patch ב- Photoshop
שימוש בכלי Patch להחלפת פיקסלים

תמונה עם טלאי ב- Photoshop
תמונה עם טלאי

תיקון אזור בעזרת פיקסלים שנדגמו

 1. בחרו בכלי Patch .
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו בתמונה כדי לבחור אזור שברצונכם לתקן, ובחרו Source בסרגל האפשרויות.
  • גררו בתמונה כדי לבחור אזור שברצונכם לבצע בו דגימה, ובחרו Destination בסרגל האפשרויות.

  הערה:

  ניתן גם להגדיר בחירה לפני הבחירה בכלי Patch.

 3. להתאמת הבחירה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הקישו Shift תוך כדי גרירה להוספה לבחירה קיימת.
  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה בתמונה להפחתה מהבחירה הקיימת.
  • הקישו Alt+Shift ‏(Windows) או Option+Shift ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה בתמונה לבחירת אזור המצטלב עם הבחירה הקיימת.
 4. לשליפת מרקם עם רקע שקוף מאזור הדגימה, בחרו Transparent. בטלו את הבחירה באפשרות זו אם ברצונכם להחליף את כל אזור היעד באזור הדגימה.

  הערה:

  האפשרות Transparent פועלת בצורה הטובה ביותר עבור רקעים אחידים או רקעים עם מעבר צבע בעלי מרקמים ברורים (כגון ציפור על רקע שמיים כחולים).

 5. לשליטה במהירות שבה האזור המודבק מתאים את עצמו לתמונה הסמוכה, השתמשו במחוון Diffusion. בחרו ערך נמוך יותר עבור תמונות עם גרעיניות ופרטים קטנים, או ערך גבוה יותר עבור תמונות חלקות.

 6. מקמו את המצביע בתוך הבחירה, ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • אם נבחר Source בסרגל האפשרויות, גררו את גבול הבחירה לאזור שברצונכם לבצע בו דגימה. כשתשחררו את לחצן העכבר, האזור המקורי שנבחר יכוסה בטלאי של הפיקסלים שנדגמו.
  • אם נבחר Destination בסרגל האפשרויות, גררו את גבול הבחירה לאזור שברצונכם להוסיף לו טלאי. כשתשחררו את לחצן העכבר, האזור החדש שנבחר יכוסה בטלאי של הפיקסלים שנדגמו.

תיקון אזור בעזרת דוגמת מילוי

 1. בחרו בכלי Patch .
 2. גררו בתמונה לבחירת האזור שברצונכם לתקן.

  הערה:

  ניתן גם להגדיר בחירה לפני הבחירה בכלי Patch.

 3. אם תרצו, השלימו את צעדים 3-4 שלעיל כדי להתאים את הבחירה ולהחיל מרקם של דוגמת מילוי עם רקע שקוף.
 4. בחרו דוגמת מילוי מהחלונית Pattern בסרגל האפשרויות, ולחצו על Use Pattern.

הסרת עין אדומה

וידאו | הסרת עין אדומה והלבנת שיניים

וידאו | הסרת עין אדומה והלבנת שיניים
בריאן אוניל יוז, מנהל מוצר בכיר של Photoshop, מראה כיצד להסיר עין אדומה ולהלבין שיניים באמצעות Photoshop בפרק זה של Photoshop Playbook.
Bryan O'Neil Hughes

הכלי Red Eye מסיר עין אדומה בתמונות מבזק אצל בני אדם ובעלי חיים.

 1. במצב צבעי RGB, בחרו את הכלי Red Eye . (הכלי Red Eye נמצא באותה קבוצה כשל הכלי Spot Healing Brush‏ . לחצו לחיצה ממושכת על כלי להצגת כלים נוספים בקבוצה.)
 2. לחצו על העין האדומה. אם אינכם מרוצים מהתוצאה, בטלו את התיקון, קבעו אחת או יותר מבין האפשרויות הבאות בסרגל האפשרויות, ולחצו שוב על העין האדומה:

  Pupil Size

  הגדלה או הקטנה של האזור המושפע מהשימוש בכלי Red Eye.

  Darken Amount

  קביעת רמת הכהות של התיקון.

הערה:

השתקפות של מבזק המצלמה ברשתית המצולם גורמת לעיניים אדומות. תוכלו לראותה לעתים קרובות כשתצלמו תמונות בחדר חשוך, משום שהאישון של המצולם פתוח לרווחה. כדי להימנע מעין אדומה, השתמשו בתכונת הפחתת עין אדומה של המצלמה. או שיטה טובה יותר, השתמשו במבזק נפרד שניתן להרכיב על גבי המצלמה רחוק יותר מהעדשה.

וידאו | תיקון אור והסרת עצמים לא רצויים

וידאו | תיקון אור והסרת עצמים לא רצויים
בריאן אוניל יוז, מנהל מוצר בכיר של Photoshop, מסביר כיצד להסיר עצמים לא רצויים ולהשתמש בהבהרת צבע המבוססת על מברשת לאיזון הזוהר וטמפרטורת הצבע של פריטים.
Adobe Photoshop

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת