Nastavení nebo změna data ukončení platnosti u transakce

U smlouvy, která se má podepsat, lze nastavit datum ukončení platnosti nebo termín. Při dosažení plánovaného data se pak transakce automaticky zruší.

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici na úrovních Enterprise a Global.

Poznámka:

Funkci může povolit správce účtu. Přejděte na stránku Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Ukončení platnosti dokumentu.

Nastavení data ukončení platnosti

Rychlé kroky

 1. Na stránce Odeslat zaškrtněte Termín dokončení v části Volby.
 2. U ukončení platnosti zadejte počet dní.
 3. Zkontrolujte, zda je zobrazené, plánované datum správné.
 4. Pokračujte v procesu odeslání jako obvykle.

Podrobný postup

 1. Přejděte na stránku Odeslat a zadejte e-mailové adresy, název dokumentu a zprávu. Zaškrtněte možnost Termín dokončení v části Volby.

 2. Zadejte počet dní, po které může autor podpisu dokument podepsat. Zkontrolujte, zda je zobrazené, plánované datum správné.

 3. Dokončete proces odeslání jako obvykle.

Změna nebo odebrání data ukončení platnosti

Rychlé kroky

 1. Jako odesilatel smlouvy přejděte na stránku Spravovat.
 2. Klikněte jednou na smlouvu.
 3. Klikněte na odkaz Upravit vedle data ukončení platnosti v pravém horním okně.
 4. Zvolte, zda chcete aktuální termín změnit, nebo odebrat.
  1. Chcete-li jej změnit, nastavte nové datum ukončení platnosti.
 5. Zvolte, zda chcete poslat oznámení aktuálním příjemcům.
 6. Klikněte na možnost Uložit.

Poznámka:

Není-li odkaz Upravit k dispozici, změna nastavení ukončení platnosti po odeslání dokumentu zřejmě není povolena. Správce účtu ji může povolit na stránce Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Ukončení platnosti dokumentu.

Podrobný postup

 1. Jako odesilatel smlouvy klikněte na stránku Spravovat, jednou klikněte na smlouvu s ukončením platnosti a poté na možnost Upravit.

 2. Zvolte, zda chcete aktuální termín změnit, nebo odebrat. Chcete-li jej změnit, zadejte nové datum ukončení platnosti. Poté zkontrolujte, zda chcete upozornit účastníky transakce a klikněte na možnost Uložit.

  Poznámka:

  Není-li odkaz Upravit k dispozici, změna nastavení ukončení platnosti po odeslání dokumentu zřejmě není povolena. Správce účtu ji může povolit na stránce Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Ukončení platnosti dokumentu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online