Pilviallekirjoituksen tarjoajien määrittäminen

Yleiskatsaus

Kun tilisi tai ryhmäsi on määritetty hyväksymään pilviallekirjoitukset (digitaalinen allekirjoitus, jossa allekirjoittajan digitaalinen varmenne tallennetaan tietosuojattuun pilveen), Adobe Acrobat Sign -tilin tai -ryhmän ylläpitäjät voivat valita pilviallekirjoituksen tarjoajan (tai tarjoajat) etukäteen allekirjoitusprosessin yksinkertaistamiseksi. Tunnistuspalvelujen tarjoajat (IdP) ja luottamuspalvelujen tarjoajat (TSP), joilla on Cloud Signature Consortium -standardin mukaiset integraatiot Acrobat Signiin, voidaan valita käyttöön pilviallekirjoituksiin etukäteen.

Kun yksi tai useampi pilviallekirjoitusten tarjoaja valitaan etukäteen, ylläpitäjät voivat:

  • Määrittää eri identiteettiratkaisujen tarjoajat/asetukset sisäisille ja ulkoisille allekirjoittajille
  • Näyttää ennalta valittu ensisijainen identiteettiratkaisu
  • Sallia allekirjoittajien ohittaa identiteettiratkaisun valintanäyttö (jos ennalta on valittu vain yksi palveluntarjoaja)

Kaikki identiteettiratkaisujen rajoitukset, jotka ovat sopimuksen allekirjoituksessa käytössä, lukitaan sopimukseen sen lähettämisen yhteydessä.

Määrittäminen

Pilvipalvelun allekirjoitusten tarjoajien esivalintaa koskevat asetukset otetaan käyttöön tilitasolla Acrobat Sign -tilin ylläpitäjän toimesta. Huomaa, että ryhmätason asetusten salliminen kumoaa kaikki tilitason arvot.

Kun asetukset on tallennettu Acrobat Signin hallintakäyttöliittymään, kaikki käyttöön otetut palveluntarjoajat (jotka näkyvät alapuolella olevassa valintaruudussa) ovat allekirjoittajan käytettävissä allekirjoitushetkellä. Lähettäjien ei tarvitse tehdä mitään, jotta asetus tulee voimaan, eikä muutokset pilviallekirjoitusten tarjoajan asetuksiin vaikuta jo alulle pantuihin sopimuksiin.

Pilviallekirjoitusten tarjoajan asetukset löytyvät käyttöliittymästä navigoimalla kohtaan: Tili > Tilin asetukset > Digitaaliset allekirjoitukset

Siirry Digitaaliset allekirjoitukset -valikkoon

Allekirjoitushetkellä allekirjoittajalle esitetään avattava luettelo henkilöllisyysratkaisuista, joista valitaan tapa henkilöllisyyden todentamiseksi, minkä jälkeen ja allekirjoitusprosessi tulee valmiiksi.

Vastaanottajan valinta

Jos allekirjoittajaa ei ole joko aiemmin todennettu tai hänellä on olemassa oleva sähköinen henkilöllisyys jollakin hyväksytyllä palveluntarjoajalla, valintaruudussa näkyy määritettävä linkki.

Huomaa, että oletuslinkki osoittaa Adobe.com-sivustolla olevalle sivulle.

Määritys allekirjoittajan tyypin mukaan

Acrobat Signin ylläpitäjät voivat määrittää sisäisille ja ulkoisille allekirjoittajille eri pilvipalveluntarjoajat.

Keltaisella korostettu osio alla määrittää pilviallekirjoituksen tarjoajan oletusasetukset kaikille allekirjoittajille. Järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön eri toiminnot ulkopuolisille allekirjoittajille valitsemalla asetukseksi Käytä ulkoisilla allekirjoittajilla muita digitaalisten allekirjoitusten asetuksia (korostettu alla sinivihreällä).

Sallitut pilviallekirjoitusten tarjoajat

Määritä ensisijainen pilviallekirjoituksen tarjoaja

Käyttäjille näytetään allekirjoittamisen yhteydessä esivalittu ensisijainen pilvipalveluntarjoaja. Allekirjoittaja voi myös valita toisen hyväksytyn pilviallekirjoituksen tarjoajan, mikäli niitä on käytössä enemmän kuin yksi.

Ensisijainen pilviallekirjoitusten tarjoaja

Rajoitetut henkilöllisyyden tarjoajat

Jotkut henkilöllisyyden tarjoajat (IdP) rajoittavat kaupallisen palvelunsa vain ennalta valtuutettujen asiakkaiden käyttöön. Tässä tapauksessa palvelu ei ole käytettävissä ennen kuin palveluntarjoaja on myöntänyt tilille oikeudet sen käyttöön. Rajoitetun henkilöllisyyden tarjoajan aktivoiminen edellyttää, että tilaaja antaa pilviallekirjoituspalvelun määrittämiseksi henkilöllisyyden tarjoajalle "tilitunnuksensa" (alla keltaisella korostettuna).

Rajoitettu käyttöoikeustunnus

Ennen kuin rajoitettu id-palveluntarjoaja on antanut valtuutuksen, allekirjoittajat näkevät yleensä palveluntarjoajan virheilmoituksen, jos he yrittävät käyttää rajoitettua pilvipalveluntarjoajaa. Esimerkkejä rajoitetuista tunnisteiden tarjoajista ovat BankID Sweden ja NEM ID. Yritysten omat pilvipalvelun allekirjoitusten tarjoajat on myös rajoitettu valtuutettuihin tileihin.

Huomautus:

Tilitunnus on tilitason ominaisuus. Kaikilla tilin ryhmillä on sama tilitunnus, joten kun rajoitettu palveluntarjoaja sallitaan jollakin tilillä, se sallitaan kyseisen tilin kaikissa ryhmissä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi