Lomakekentän näyttö- ja piilotusehtojen määritys


Kentän ehdot

Voit määrittää ehtoja, joilla eri kentät vaikuttavat toisiinsa.

Ehdon avulla voit joko näyttää tai piilottaa kyseisen kentän, kun ehdon arvo täyttyy. Tämä ehto voi olla yksittäinen tapahtuma (esimerkiksi yhden valintaruudun valinta). Se voi myös olla tapahtumien sarja, jossa kaikkien (tai kaikkien) on toteuduttava, jotta ehto täyttyisi. (Esimerkiksi valitse valintaruutu, lisää allekirjoitus ja valitse tietty valintanappi.)

Jos haluat määrittää kentälle ehdon vedä ja pudota -muokkausympäristössä, napsauta kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa tai kaksoisnapsauta kenttää. Kentän ominaisuusikkuna tulee näyttöön. Laajenna kohtaa napsauttamalla Ehdot.

Ehdot

Huomautus:

Dokumentissa on oltava vähintään kaksi kenttää, jotta Ehdot-asetus olisi käytettävissä.

Määritä kentän toiminto

Ensimmäiset asetukset määrittävät, mitä ehtolauseke tekee tälle kentälle.

Toiminto

Tämä asetus määrittää, näytetäänkö, piilotetaanko vai poistetaanko kenttä käytöstä, kun ehto täyttyy.

Näytä: Kenttä on oletusarvoisesti piilotettu ja näkyy, kun ehto täyttyy.

Piilota: Kenttä on oletusarvoisesti näkyvissä ja piilotetaan, kun ehto täyttyy.

Ota käyttöön: Kenttä on oletusarvoisesti piilotettu, kunnes ehto paljastaa sen vastaanottajan muokattavaksi.

Poista käytöstä: Kenttä on oletusarvoisesti näkyvissä, kunnes ehto poistaa kentän ja sen toiminnot vastaanottajan käytöstä. Kenttä näkyy myös silloin, kun sitä ei voi käyttää.

Ehto

Tämä asetus määrittää, minkä ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto tapahtuisi.

Mikä tahansa: Mikä tahansa luomistasi ehdoista voi käynnistää toiminnon.

Kaikki: Kaikkien luomiesi ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto käynnistyisi.

Käynnistimet

Kun valitset Lisää ehto, näyttöön tulee luettelo asetuksista, joilla voit määrittää käynnistimen.

Ensimmäinen asetus on kenttä, jota käynnistimessä käytetään. Kullakin kenttätyypillä on eri tilojen joukko, joihin käynnistintä voidaan verrata.

Seuraava pikavalikko on käynnistimen operaattori. Kyseessä on matemaattisen yhtälön kaltainen operaattori. Jos esimerkiksi määrität valintaruudun käynnistintä, asetukset ovat on ja ei ole, koska valintaruudussa on vain kaksi tilaa (valittu ja valitsematon). Tekstikenttien avulla tekstin yhtenäisyyttä, suhteellisia arvoja ja osioita voidaan arvioida laajemmalla operaattorivälillä.

Viimeinen kenttä määrittää ehdon käynnistävän arvon. Valintaruudussa tämä on valittu tai ei valittu.

Tekstikenttien avulla lauseke voi vahvistaa arvon.

Usean käynnistimen määrittäminen

Voit määrittää yhdelle kentälle useita käynnistimiä ehdon mikä tahansa- tai kaikki-vaihtoehtoja varten. Kun yksi ehto on paikallaan, asiakirjaan lisätään uusi tyhjä ehto.

Ehtojen poistaminen ja kopioiminen

Poista kaikki ehdot Pyyhi kaikki-asetuksella.

Kopioi kaikki kopioi kaikki kentän ehdot. Kun ehdot on kopioitu, ne voidaan liittää sopimuksen samaan tai muihin kenttiin.

 

Kaikkien ehtojen liittäminen

Kun ehdot on kopioitu, kaikkiin ehtoja tukeviin kenttiin tulee Liitä-painike. Jos kentälle ei ole määritetty mitään ehtoja, kaikki ehdot liitetään kenttään.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi